Almaci: 'Bart De Wever moet water bij de wijn doen wil hij een coalitie'

04/11/12 om 11:32 - Bijgewerkt om 11:32

Meyrem Almaci blijft bij de afschaffing van het BAM-tracé in het Antwerps mobiliteitsdossier: 'Bart De Wever heeft ons nodig. Het is nu of nooit om het BAM-tracé weg te krijgen.'

Almaci: 'Bart De Wever moet water bij de wijn doen wil hij een coalitie'

© Belga

Meyrem Almaci, die op 14 oktober de Antwerpse lijst van Groen trok, benadrukte in De Zevende Dag dat Groen niet in een coalitie stapt met Bart De Wever als N-VA vasthoudt aan het BAM-tracé. De Wever heeft zijn ontwerp-bestuursakkoord uitgedeeld.

Meyrem Almaci noemde de passage over mobiliteit "onaanvaardbaar": "Wij zien dat niet zitten. De Wever moet een coalitie vormen. Hij weet dat de Stadslijst enkel met ons in een meerderheid met hem stapt. En ook voor de andere meerderheden heeft hij ons mathematisch nodig." Almaci wijst er ook op dat ook Open VLD voorstander is van een alternatief voor het BAM-tracé, namelijk de tangenten.

De Groen-politica lijkt het dan ook hard te zullen spelen: "Voor ons is het nu of nooit om het BAM-tracé van de baan te krijgen. Het BAM-tracé zorgt voor meer vervuiling, meer verkeer, meer lawaai. De Wever zal water bij de wijn moeten doen. Er zal iets moeten bewegen."

Groen maakte het in de campagne duidelijk dat het afschaffen van dat BAM-tracé een breekpunt was, aldus Almaci: "Wij hebben één breekpunt geformuleerd en blijven daarbij. Ik doe niet mee aan strategische spelletjes, wij gaan voor inhoud."

Almaci: 'De Wever zal moeten bewijzen dat hij opkomt voor de Antwerpenaren'

Almaci ontkent dat Groen hiermee de situatie in Antwerpen blokkeert: "Een bestuursakkoord is een werk van evenwicht. Voor ons zijn er duidelijke punten: armoede onder kinderen, een andere kijk op mobiliteit, ... Daarmee trokken we naar de verkiezingen. Nu is het de verantwoordelijkheid van de winnaar om een akkoord te sluiten. Het is aan De Wever om te tonen dat hij opkomt voor zijn Antwerpenaren en stappen te zetten richting andere partijen."

stRaten-generaal: 'De Wever kan eisen Groen makkelijk inwilligen'

StRaten-generaal vindt de Antwerpse formatienota van Bart De Wever (N-VA) een gemiste kans om tot een coalitie met Groen te komen. De actiegroep roept De Wever op om voorstellen over de mobiliteitskwestie op papier te zetten die zowel tegemoetkomen aan wat Groen wil als aan wat de Vlaamse regering wil. Dat zoiets haalbaar is, wil stRaten-generaal aantonen met enkele concrete opties
die ze De Wever voorlegt.

Aangezien de Stadslijst van sp.a en CD&V volhoudt dat ze één en ondeelbaar is en enkel in een coalitie stapt met ook Groen daarin, lijkt het volgens stRaten-generaal wenselijk om tenminste een poging te doen om een compromis te vinden met Groen. Dat hoeft voor de actiegroep niet meteen het einde van het BAM-tracé te betekenen.

"Groen wil opnieuw onderhandelen met de Vlaamse regering, met het oog op een herpositionering van het volgende college over een voorkeurstracé", analyseert Manu Claeys van stRaten-generaal. "Dat is niet
hetzelfde als vragen dat het BAM-tracé meteen geschrapt wordt, of dat niet zou worden gewacht op de resultaten van het lopende MER-onderzoek."

Claeys doet alvast enkele suggesties voor De Wever. Zo zou de Vlaamse regering de kostprijs van het door Groen verdedigde Meccanotracé kunnen berekenen en beloven dat daarvoor gekozen zal worden als
het minstens gelijkwaardig uit de MER-procedure komt. In het Antwerpse bestuursakkoord kan een gezamenlijk standpunt voor de nieuwe onderhandelingen komen, evenals voorstellen tot financiering van de
overkapping van de ring. (Belga/SD)

Onze partners