Alexander De Croo sluit regeringsdeelname na verkiezingen niet uit

05/05/10 om 08:48 - Bijgewerkt om 08:48

Alexander De Croo dreigde uit de B-H-V-onderhandelingen te stappen als de deadline niet werd gehaald, deed dat nog ook, en is sindsdien kop van Jut. Al sluit hij niet uit dat zijn partij na de stembusslag opnieuw deel gaat uitmaken van de federale regering.

Alexander De Croo sluit regeringsdeelname na verkiezingen niet uit

© Franky Verdickt

Alexander De Croo dreigde uit de B-H-V-onderhandelingen te stappen als de deadline niet werd gehaald, deed dat nog ook, en is sindsdien kop van Jut.Al sluit hij niet uit dat zijn partij na de stembusslag opnieuw deel gaat uitmaken van de federale regering.

Voelt u zich verantwoordelijk voor de val van Leterme II?

De Croo: Dat wij opstapten, had niet noodzakelijk het einde van de regering hoeven te beteken. Andere partijen konden onze plaats hebben ingenomen, maar ik stel vast dat die daar geen zin in hadden. Het is dus veel te gemakkelijk om te beweren dat wij nieuwe verkiezingen hebben uitgelokt.

De voorbije weken werd geregeld gesuggereerd dat u aan het handje van Open VLD-ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne liep. Hij zou de echte architect zijn van de gewraakte strategie van uw partij.

De Croo: (zucht) Die verhalen beginnen me echt de keel uit te hangen. Je kunt veel zeggen over Vincent Van Quickenborne maar niet dat hij er niet van genoot om minister te zijn. Van alle Open VLD-ministers was hij er het moeilijkst van te overtuigen dat we uit de regering moesten stappen.

Ook voor de zogenaamde liberale tussengeneratie betekent een oppositiekuur een streep door hun ministersambities. Daar kunnen zij toch niet onverdeeld gelukkig mee zijn?

De Croo: De Open VLD moet zich nu richten op 2014, want die tijd zullen we nodig hebben om weer helemaal overeind te komen. Dat betekent dat we vandaag keuzes moeten maken die ons niet meteen iets opleveren maar op langere termijn positief zullen blijken. Dit is niet meer de partij van een paar jaar geleden, hè. Toen durfde men sommige beslissingen niet te nemen uit angst de macht te verliezen en minder postjes onder elkaar te kunnen verdelen. Dat is ondertussen veranderd. Vandaag is de Open VLD geen machtspartij meer. Sterker nog: wij zijn onthecht van de macht.

Hoe moet het nu verder met de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde?

De Croo: Een onderhandeld akkoord blijft de enige mogelijkheid. Maar als we het probleem op zichzelf aanpakken, zal dat nooit lukken. Logisch natuurlijk: je moet al van heel ver komen om een partij ervan te overtuigen vrijwillig een deel van haar potentiële stemmen op te geven. Dus kan dit dossier alleen worden opgelost in het kader van bredere communautaire onderhandelingen na de federale verkiezingen.

Dus u gelooft dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en nieuwe stappen in de staatshervorming als bij wonder mogelijk zullen worden na de federale verkiezingen?

De Croo: De realiteit is dat je nooit tot een akkoord kunt komen als niet alle partijen er voordeel bij doen. Dus moeten we de Franstaligen er eindelijk van overtuigen dat wij er alleen maar op uit zijn om ons federale land te moderniseren en werkbaar te maken. Nu beschouwen zij elk communautair initiatief als een stap in de richting van de splitsing van België. Onzin natuurlijk, want dat is niet wat de meerderheid van de Vlamingen wil. In mijn ogen is ons land een Siamese tweeling die eenvoudigweg niet kan worden gescheiden. Alleen is het vroegere unitaire België aan het evolueren naar een federaal land. Vandaag zitten we ergens halverwege geblokkeerd, en daarom moeten er nog meer bevoegdheden naar de regio's worden overgeheveld. Dat moeten we de Franstaligen dringend duidelijk maken.

Kiest u resoluut voor een oppositiekuur, of bestaat de kans dat de Open VLD straks weer in de federale regering stapt?

De Croo: Ik zou er geen problemen mee hebben om ook op federaal niveau in de oppositie te zitten. Want als je sterk in je schoenen staat, kun je daar echt wel invloed hebben. Maar ik sluit ook niet uit dat we na de verkiezingen weer aan regeringsonderhandelingen deelnemen. Al kan ik u verzekeren dat we ons vel dan duur zullen verkopen. Zeer duur.

(APE)

Onze partners