Akkoord over hervorming justitie

31/03/10 om 16:31 - Bijgewerkt om 16:31

In het federaal kernkabinet is volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck een politiek akkoord gesloten.

Het federaal kernkabinet heeft woensdag een akkoord gesloten over de grote principes van de hervorming van justitie. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) bekendgemaakt.

De Clerck besprak de hervorming eerder in de zogenaamde Atomium-werkgroep bestaande uit de federale meerderheidspartijen en vier oppositiepartijen, maar die gesprekken stokten.

Vorige week riep de Hoge Raad voor Justitie De Clerck op om eindelijk werk te maken van de hervorming. De minister beloofde daarop nieuwe voorstellen aan de regering te zullen voorleggen.

Woensdag werd er in het kernkabinet een politiek akkoord bereikt over de hertekening van het gerechtelijk landschap.

Nogzestiengerechtelijkearrondissementen

Zo blijven er nog maar 16 van de 27 gerechtelijke arrondissementen over.

Door die schaalvergroting wordt een 'integraal beheer' mogelijk. Zo zullen alle ondersteunende diensten, zoals gebouwen, ICT, logistiek en ondersteunend personeel, op het niveau van het arrondissement worden georganiseerd.

Binnen de arrondissementen komt er een soort eenheidsrechtbank die de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank, de politierechtbank en het vredegerecht overkoepelt.

De arrondissementen zullen worden aangestuurd door een op te richten beheerscollege.

Andere onderdelen van het akkoord zijn onder meer een hervorming van het tuchtrecht voor magistraten en een vermindering van het aantal korpsoversten bij justitie.

Er komt ook een spreekbuis voor de zittende magistratuur,
een orgaan dat tot nu toe nog niet bestond.

De Clerck gaat het akkoord in wetsontwerpen gieten en die opnieuw aan de regering voorleggen.

Lees meer over:

Onze partners