Akkoord over GAS-boetes gaat naar gemeenten voor advies

05/10/12 om 17:15 - Bijgewerkt om 17:15

(Belga) De ministerraad is het vrijdag eens geraakt over de laatste punten in de hervorming van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), waarmee gemeenten overlast kunnen aanpakken. Een werkgroep buigt zich de komende dagen over een laatste technische lezing, waarna de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten twee weken krijgen om zich erover uit te spreken.

Woensdag bereikte het kernkabinet al een akkoord over een verhoging van de maximumboetes en de mogelijkheid om sancties op te leggen aan minderjarigen vanaf veertien jaar. De boetes bedragen voortaan maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen, bij wie ook bemiddeling verplicht is. De ministerraad moest nog een aantal punten trancheren. Zo voorziet de hervorming ook in een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en maximaal 30 uur voor meerderjarigen als alternatief voor de boetes. Een burgemeester zal ook een tijdelijk plaatsverbod kunnen opleggen bij een verstoring van de openbare orde. Dat verbod kan een maand duren. Die periode is tweemaal hernieuwbaar. Voorts komt er een uitbreiding van de lijst met agenten die inbreuken kunnen vaststellen met provinciale en gewestelijke ambtenaren, alsook agenten van de structuren van de intercommunale samenwerking en van de autonome gemeentelijke regieën. (JDH)

Onze partners