Akkoord over 100 miljoen euro besparingen bij Vlaams overheidspersoneel

23/11/12 om 13:43 - Bijgewerkt om 13:43

(Belga) De Vlaamse regering heeft een raamkkoord bereikt met de vakbonden van het overheidspersoneel over een besparing van 100 miljoen euro in 2013 en 2014. Een groot deel van de inspanning, 82 miljoen euro, gebeurt bij onderwijs. Maar door een begrotingstruukje zou het onderwijspersoneel de besparing niet voelen. Er wordt ook gesnoeid in de dotaties van De Lijn en de VRT. Met de onderwijssector is afgesproken dat er eind 2014, begin 2015 nieuw overleg komt. De Vlaamse regering wil de 100 miljoen euro besparingen graag recurrent maken en ook doortrekken na 2014.

Bij het opstellen van de begroting voor 2013 had de Vlaamse regering beslist dat er 1 procent zou bespaard worden op de loonmassa van het overheidspersoneel, omgerekend een besparing van 100 miljoen euro. De vakbonden konden kiezen uit een menu aan maatregelen, gaande van een verdere vermindering van het aantal ambtenaren tot maatregelen rond functietoeslagen en salarisschalen. Na overleg kwamen de vakbonden zelf met een reeks voorstellen op de proppen. Voor onderwijs, dat het grootste deel van de inspanning moet leveren, werd een technische oplossing uitgewerkt. Zo werd beslist om de vakantiegelden (die worden berekend op het jaar voordien) te verminderen en als compensatie de eindejaarstoelagen te verhogen. Een begrotingstechnische ingreep waardoor de koopkracht van het onderwijspersoneel op peil blijft. Daarnaast worden de dotaties van De Lijn en de VRT in 2013 verminderd. In de Vlaamse administraties worden een aantal geplande uitgaven uit het sectoraal akkoord 2013-2014 niet uitgevoerd en worden de prestatietoelagen voor 2013 en 2014 opgeschort. Er wordt ook verder onderzocht of de Vlaamse overheid een aantal taken kan out-, in- of co-sourcen. Vlaams minister-president Kris Peeters toonde zich achteraf tevreden met het bereikte akkoord en loofde de vakbonden voor hun constructieve houding. (NICOLAS LAMBERT)

Onze partners