Afscheid van zuster Leontine in Brussel

25/02/12 om 15:18 - Bijgewerkt om 15:18

(Belga) In een afgeladen volle Finistèrekerk in de Brusselse Nieuwstraat is deze voormiddag afscheid genomen van zuster Leontine, die zondag op 88-jarige leeftijd overleed. Zuster Leontine, geboren als Jozefa de Buysscher, leidde het Brusselse Sint-Jansziekenhuis in de periode 1965-1990, maar zal vooral herinnerd wordt als pionier van de palliatieve zorg in ons land. In het ziekenhuis richtte ze in 1990 de eerste afdeling palliatieve zorgen op.

In de toespraken werd zuster Leontine omschreven als een bescheiden, goedgehumeurde, wilskrachtige, hardwerkende vrouw met een enorme menselijke uitstraling. Walter Van Goubergen, aalmoezenier van het Sint-Jansziekenhuis, omschreef haar erfenis "als het respect voor de waardigheid van alle mensen, gekwetsten, armen en ontredderden". Zuster Leontine werd ook geloofd voor de nieuwe initiatieven die ze in ons land ontwikkelde in de palliatieve zorg. De gewezen directeur van het Sint-Jansziekenhuis wees op het feit "dat ze jarenlang allerlei burelen en politici heeft moeten aflopen vooraleer ze hiervoor steun ontving. Toen het uiteindelijk lukte zei ze dat een goed doel altijd lukt". Haar afdeling werd in 1991 door de overheid erkend en gesubsidieerd. Het initiatief kreeg nadien navolging in tal van andere ziekenhuizen. De plechtigheid werd bijgewoond door heel wat bekenden. De katholieke kerk werd vertegenwoordigd door Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel. Het hof had Jacques Van Ypersele, kabinetschef van de koning, gestuurd. Op de lijkwagen lagen kransen van zowel het vorstenpaar als van koningin Fabiola. Ook gewezen Brussels minister Jos Chabert was in de kerk aanwezig. (KME)

Onze partners