Aernoudt hekelt uitlatingen partijgenoot over zigeuners

23/08/10 om 17:54 - Bijgewerkt om 17:54

De reactie van Aernoudt is anders dan het officiële partijstandpunt dat vrijdag verspreid werd.

Covoorzitter Rudy Aernoudt van de Personenpartij/Parti Populaire is 'geschandaliseerd' over de uitlatingen van Kamerlid Laurent Louis inzake de Romzigeuners. Volgens hem flirten diens uitspraken met racisme.

Louis, het enige Kamerlid van de partij die wordt geleid door Mischaël Modrikamen en Rudy Aernoudt, had op zijn Facebookpagina verklaard dat zigeuners om te overleven op een bepaald moment hun toevlucht moeten zoeken tot gebedel of tot diefstal en smokkel.

Louis deed dat naar aanleiding van de uitzettingen van zigeuners door de Franse regering. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vond die uitspraken te ver gaan en kondigde aan de zaak te zullen onderzoeken.

Er kwam ook een verontwaardigde reactie van het CDH, die het 'racistisch amalgaam' hekelde dat Louis maakt door een verband te leggen tussen Romzigeuners en delinquentie.

Geschandaliseerd

Maandag kwam er ook kritiek van Aernoudt, de covoorzitter van de Personenpartij. Hij noemt zich geschandaliseerd en vindt dat de uitspraken van Louis naar racisme neigen. 'Dergelijke clichés maken alles onmogelijk', aldus Aernoudt.

Hij wijst erop dat Louis het waardencharter van de partij heeft ondertekend en zich achter het partijmanifest heeft geschaard. 'Hij moet die teksten naleven, maar doet het niet. Ik hoop dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen klacht gaat indienen', aldus Aernoudt. ,

Hij roept Louis op zijn excuses aan te bieden en zich te scharen achter de waarden van de partij, die noch extremistisch noch racistisch is.

De officiële reactie van de partij op de uitlatingen van Louis luidde vrijdagavond heel anders. Ze stelde dat België niet in staat is de veiligheid te garanderen op de terreinen waar de Romzigeuners zich onwettelijk vestigen en drong erop aan dat de zigeuners terug naar hun land van herkomst zouden keren. De partij sprak haar steun uit voor het veiligheidsbeleid in Frankrijk.

Onze partners