Adriaenssens wil nieuwe commissie

01/07/10 om 21:10 - Bijgewerkt om 21:10

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens wil dat ze werkt onder het toezicht van een politieke begeleidingscommissie. Maar hij zal terzake geen initiatieven nemen.

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens is gewonnen voor een nieuwe commissie die zich bezighoudt met het seksueel misbruik in de kerk en zou werken onder het toezicht van een politieke begeleidingscommissie. Maar zelf zal hij daartoe geen initiatief nemen.

Adriaenssens werd vrijdag voor een tweede keer als getuige verhoord door de federale politie over de werking van de intussen ontbonden commissie seksueel misbruik in de kerk. Adriaenssens zat die commissie voor.

De Standaard meldde zaterdag dat Adriaenssens is gewonnen voor een nieuwe commissie die zou werken onder het toezicht van Kamerleden die gespecialiseerd zijn in justitie en welzijnszorg.

Adriaenssens wijst erop dat de vorige commissie zonder parlementair debat was begonnen. 'Door een stap opzij te zetten, kunnen we met een propere lei opnieuw beginnen en een nieuwe discussie aangaan zonder de passies van de teleurstellingen uit het verleden'.

Geen initiatief

In een reactie verklaarde Adriaenssens zaterdag dat hij evenwel niet van plan is een initiatief te nemen met het oog op een dergelijke nieuwe commissie inzake seksueel misbruik in de
kerk onder politiek toezicht.

Adriaenssens bevestigt dat hij het idee van een dergelijke commissie genegen is. 'Maar het moet duidelijk zijn de bestaande commissie gestopt is en zich niet gaat heruitvinden. Ik wil in geen enkel opzicht verder doen of in die zin initiatieven nemen', aldus Adriaenssens.

Hij blijft erin geloven dat dergelijke complexe maatschappelijke
problemen met geweld tussen daders en slachtoffers niet alleen
opgelost kunnen worden met een louter juridisch of hulpverlenend antwoord.

Volgens Adriaenssens is een commissievorm nodig, onder meer om het vertrouwen van slachtoffers te winnen en te kunnen samenwerken met het gerecht.

In de huidige toestand is daarvoor volgens Adriaenssens een parlementair debat nodig, wat zou kunnen uitmonden in een nieuwe commissie met politici en experten die onder parlementair toezicht zou functioneren.

De kinderpsychiater wil intussen de activiteiten van de vorige commissie 'in zuiverheid' afronden. Adriaenssens kondigt aan dat een kleine werkgroep in de loop van de zomer een rapport zal publiceren met de werkmethodiek van de commissie, de eerste statistische resultaten op het ogenblik van de gerechtelijke inval en een beschouwing daarbij.

Onze partners