Adolescenten het meest getroffen door pesten

29/08/12 om 14:34 - Bijgewerkt om 14:34

(Belga) De jeugd krijgt het vaakst pesterijen te verduren volgens een enquête van Test-Aankoop over pesten op school, op het werk en via het internet. De consumentenorganisatie ondervroeg 733 Belgen tussen 18 en 64 jaar over hun ervaring met pesterijen, als slachtoffer, als dader of als getuige. De steekproef is volgens de organisatie representatief qua geslacht, provincie en opleiding.

Bijna 37 procent van de Belgen meldt ooit slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag tijdens de studies en 27 procent zegt op het werk te zijn gepest tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête van Test-Aankoop (tussen november 2011 en februari 2012). Drie procent was het afgelopen jaar slachtoffer van pesten via het internet. "Meer en meer kinderen worden trouwens het doelwit van cyberpesten", zegt de verbruikersorganisatie in een mededeling over de enquête, die in haar septembereditie verschijnt. Op het werk gaat pestgedrag in de helft van de gevallen uit van een hiërarchische meerdere. Veertig procent van de slachtoffers voelt zich gedemotiveerd, tegen 20 procent van de mensen die nooit werden gepest. Test-Aankoop wijst erop dat ouders, Centra voor Leerlingenbegeleiding en andere instanties kinderen en adolescenten hulp kunnen bieden als ze gepest worden. Werknemers kunnen pesterijen aankaarten bij de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur op de werkplek zelf, bij de arbeidsgeneesheer, bij de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk en bij de rechtbank. Test-Aankoop vindt wel dat slachtoffers van pesterijen zelf moeten kunnen kunnen kiezen bij welke preventiedienst ze aankloppen. Ook zouden preventiediensten financieel onafhankelijk van de werkgever moeten zijn. (KAV)

Onze partners