ACW - "Als het om strafbare feiten gaat, dan moet dat naar de rechtbank"

14/02/13 om 17:44 - Bijgewerkt om 17:44

(Belga) "Als N-VA aanwijzingen heeft dat het ACW fraude of andere strafbare feiten pleegde, dan moet de rechtbank zich daarover buigen." Dat valt te horen bij elk van de Vlaamse meerderheidspartijen uit de federale regering.

N-VA beschuldigt de christelijke arbeidersbeweging ACW van "fiscale fraude" met de winstbewijzen van Belfius die ze tot voor kort in handen had. De partij spreekt van schriftvervalsing, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen.De Vlaams-nationalisten eisen een parlementaire onderzoekscommissie, maar daar lijken de meerderheidspartijen niet toe geneigd. "Als men aanwijzingen heeft dat het ACW strafbare feiten heeft gepleegd, moet men daarmee naar de rechtbank stappen", stelt de CD&V-Kamerfractie bij monde van woordvoerder Marc Paredis.Open Vld en sp.a zitten op dezelfde lijn. "Wie weet van strafbare feiten moet die aan rechter voorleggen. Waarom wachten op reactie meerderheid? Is geen politiek spel. #nva #ACW", reageerde ook liberaal fractieleider Patrick Dewael al op twitter. En ook zijn sp.a-collega Karin Temmerman ziet niet in hoe een onderzoekscommissie het beste instrument zou zijn om mogelijke fraude te onderzoeken. (DLA)

Onze partners