ABVV wil niet dat er geraakt wordt aan de index van de ambtenaren van de Vlaamse overheid

25/09/12 om 17:34 - Bijgewerkt om 17:34

(Belga) De socialistische vakbond ABVV wil niet dat er aan de loonindexering van de ambtenaren van de Vlaamse overheid wordt geraakt. In haar begroting voor volgend jaar bespaart de Vlaamse regering op de werkings- en loonkosten van de Vlaamse overheid. Het ABVV zegt nu al "neen" tegen de piste van een vertraagde of gehalveerde indexering van de ambtenarenlonen.

Over de besparingen, die gisteren in de marge van de septemberverkaring zijn voorgesteld, moet nog overlegd worden met de vakbonden. Mogelijke pistes zijn, volgens minister-president Kris Peeters, een vermindering van het aantal ambtenaren of een uitgestelde of halve indexering. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en het federaal uitvoerend comité van het ABVV kwamen vandaag samen en zeggen "verontwaardigd" te zijn. "Het weze duidelijk: noch het Vlaams ABVV, noch de Brusselse of de Waalse intergewestelijke of de vakcentrales zullen laten raken aan de index van de ambtenaren van de Vlaamse overheid", zegt De Leeuw. "Dat de burger blijft gespaard doordat de ambtenaar bespaart is een fabeltje dat er helaas in gaat als zoete koek. Vroeg of laat krijgt de burger toch weer de rekening gepresenteerd, via een duurdere, een slechtere of een onbestaande dienstverlening. Is dàt waar we met Vlaanderen naartoe willen?", zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. (KAV)

Onze partners