Aantal uitkeringsgerechtigden van OCMW's neemt toe

02/05/13 om 11:35 - Bijgewerkt om 11:35

(Belga) Het aantal leefloners neemt in België toe en loopt momenteel op tot gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Dat cijfer ligt ver boven het peil van 83.038 leefloners voor de economische en financiële crisis van 2008. Het recentste maandelijks groeipercentage bedraagt 0,3 procent. Uitschieter vormt de categorie van leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar. Hun aantal groeit met 2 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die de federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie vandaag heeft bekendgemaakt.

"Vandaag is één derde van de leefloners jonger dan 25 jaar", zegt Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie. Hoewel het aantal leefloners globaal gezien toeneemt, is er in de grote steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi) eerder een daling. Terwijl het aantal vreemdelingen dat financiële steun krijgt van een OCMW in 2010 nog toenam met 24,5 procent, is er in 2012 een daling gekomen van 0,8 procent. Daarnaast daalt ook het aantal asielzoekers dat financiële steun krijgt. De POD Maatschappelijke Integratie stelt vast dat er een kloof groeit tussen de gemeenten. Als beoordelingscriterium werd het netto belastbaar mediaan inkomen voor de personenbelasting per gemeente genomen. Het aantal steuntrekkers in gemeenten met een laag mediaan inkomen steeg van 19,7 (per 1.000 inwoners) in 2003 tot 26,9 in 2012. In gemeenten met een hoog mediaan inkomen nam het aantal steuntrekkers af van 7,8 (per 1.000 inwoners)in 2003 tot 5,5 in 2012. (Belga)

Onze partners