Aantal nieuwe gepensioneerden met 6,7 procent gestegen

04/03/13 om 18:12 - Bijgewerkt om 18:12

(Belga) Vorig jaar zijn in ons land 121.379 mensen met pensioen gegaan, zowel bij de werknemers en zelfstandigen als bij de ambtenaren. Dat is een stijging met 6,7 procent ten opzichte van 2011. "De pensioneringsgolf van de babyboomers begint volop op gang te komen", reageert minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld). Om de kost betaalbaar te houden, moet voor de liberale vicepremier blijvend worden ingezet op langere loopbanen, meer mensen aan de slag en een begroting op orde. "Elke euro die we niet aan rente op de staatsschuld moeten betalen, kunnen we investeren in de vergrijzing", luidt het.

Terwijl er in 2011 113.727 mensen met rustpensioen gingen, waren dat er vorig jaar 121.379. Volgens cijfers die de VRT verzamelde, steeg dat aantal bij de werknemers en zelfstandigen van 92.188 naar 98.988, dus met 7,4 procent. Bij de ambtenaren was er volgens gegevens van de Pensioendienst voor de Overheidssector eveneens een toename van 21.539 naar 22.391 nieuwe gepensioneerden. "Deze cijfers passen in de pensioneringsgolf van babyboomers die al een aantal jaren geleden is ingezet", stelt minister De Croo. "Mensen geboren tussen 1945 en 1965 gaan de volgende 20 jaar met pensioen. Die pensioneringsgolf is een paar jaar geleden op gang gekomen en zal tot in 2030 blijven leiden tot een sterke toename van het aantal gepensioneerden." Hij herinnert eraan dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing eerder berekende dat door de vergrijzing de pensioenuitgaven tegen 2060 zullen stijgen van 9,9 procent van het bnp tot 14,5 procent. (JDH)

Onze partners