Aantal minderjarige vreemdelingen stijgt sterk

08/09/11 om 07:29 - Bijgewerkt om 07:29

(Belga) In de eerste helft van dit jaar klopten meer dan 1.500 minderjarigen zonder familie in België aan bij de Dienst Voogdij. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode in 2010.

Wat de dienst doet voor de minderjarigen, is op zoek gaan naar een verantwoordelijke. Die moet hen helpen bij een eventuele asielprocedure, bij de zoektocht naar een school of moet contact maken met de ouders. De stijging is vooral te wijten aan de toestroom van asielzoekers, legt Bernard Georis, hoofd van de Dienst Voogdij, uit. "We krijgen opmerkelijk meer Afghanen over de vloer", zegt hij. "Ze weten dat ze een redelijke kans hebben om te worden erkend als vluchteling. Dat sijpelt door tot thuis, waardoor er nog meer wegvluchten." Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen neemt in heel Europa het aantal jonge Afghaanse asielzoekers toe. De meeste andere minderjarigen in België komen uit Guinée en Irak. Het aantal minderjarige 'alleenstaande' asielzoekers stijgt dit jaar een pak sneller dan het totaal van mannen, vrouwen en kinderen dat asiel aanvraagt. Tot juni ontving het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 1.873 dossiers. Dat is een toename met een derde ten opzichte van vorig jaar. In diezelfde periode verdriedubbelde het aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen naar 910. (JDE)

Onze partners