Aantal meldingen kindermishandeling in stijgende lijn

28/06/12 om 11:26 - Bijgewerkt om 11:26

(Belga) Bij de zes vertrouwenscentra kindermishandeling in Vlaanderen zijn vorig jaar 7.163 meldingen binnengelopen van mogelijke mishandeling of verwaarlozing van een minderjarige. De meldingen hadden betrekking op 10.188 kinderen. Dat staat in het rapport "Het kind in Vlaanderen" van Kind en Gezin.

Voor beide cijfers gaat het om een stijging met ruim 8 procent tegenover 2010. De meldingen gingen meestal over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing (39 pct), gevolgd door emotionele (34 pct). Het aantal kinderen dat werd gesignaleerd omwille van seksueel misbruik, bedroeg 26,3 procent van de meldingen. Opvallend is dat meldingen over minderjarige plegers in het overgrote deel van de gevallen gaan over mogelijk seksueel misbruik. Meldingen van minderjarige plegers maken evenwel slechts een fractie uit van het totaal: in 2011 ging het over 351 meldingen. Bijna 40 procent van alle meldingen kwam uit de onmiddellijke omgeving van het kind, ruim 36 procent kwam van hulpverleners. (JDH)

Onze partners