Aantal inbreuken in inburgeringstrajecten met 88 procent gestegen

09/02/12 om 13:09 - Bijgewerkt om 13:09

(Belga) De onthaalbureaus die instaan voor de begeleiding van inburgeraars in Vlaanderen hebben vorig jaar 88 procent meer inbreuken vastgesteld dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister voor Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) heeft vrijgegeven. Hoewel de instroom van inburgeraars stabiliseerde, klom het aantal inbreuken van 3.196 in 2010 tot 5.997 in 2011.

Bijna de helft (48%) van de inbreuken komt doordat de inburgeraars zich niet tijdig hadden aangemeld bij het betrokken onthaalbureau. Nog eens dertig procent van de betrokkenen brak het inburgeringstraject "onrechtmatig vroeg" af, terwijl zeven procent "onregelmatig" deelnam. Weigeringen om een inburgeringscontract te ondertekenen, kwamen slechts in 1 procent van de gevallen voor. Van de 5.997 inbreuken heeft 66 procent (3.948) ook effectief tot een ingebrekestelling geleid. In de andere gevallen was de inburgeraar intussen verhuisd, kwam hij of zij zich alsnog aanmelden, was de inbreuk onterecht aangemaakt, etc. Veertig procent van de inburgeraars die in gebreke gesteld zijn, stelden zich nadien in de regel, terwijl 47 procent (1.845) werd doorgestuurd naar de handhavingsambtenaren. Van die laatsten kreeg uiteindelijk zo'n 22 procent (418) een boete opgelegd. (KME)

Onze partners