Aantal gehandicapten bij overheid neemt toe, maar quota nog niet overal bereikt

27/06/13 om 12:45 - Bijgewerkt om 12:45

(Belga) Het aantal personen met een handicap dat bij de federale overheid aan de slag is, blijft jaar na jaar stijgen. Vorig jaar bedroeg hun aandeel 1,54 procent. Dat is nog wel een eind verwijderd van de tewerkstellingsgraad van drie procent, die de overheid zichzelf heeft opgelegd. Dat blijkt uit het jaarrapport van de bevoegde Begeleidingscommissie (BCAPH).

Langzaam maar zeker neemt het aandeel personen met een handicap bij de federale overheid toe. In 2009 bedroeg hun tewerkstellingsgraad 0,9 procent. Dat cijfer nam elk jaar toe, tot 1,54 procent in 2012. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (4,16 procent), de FOD Defensie (3,84 procent), de Regie der Gebouwen (3,52 procent), het Instituut voor Veteranen (3,37 procent), de FOD Economie (3,16 procent) en Fedict (2,92 procent) halen de beste cijfers. De verbetering is volgens de commissie te danken aan de eenvoudigere toegang tot selecties, namelijk door examens "op maat" voor kandidaten met een handicap. Het gaat bijvoorbeeld om aangepaste computers, ondersteuning door een doventolk of extra tijd toestaan. Selor, het aanwervingsbureau van de federale overheid, nam vorig jaar meer dan 1.500 aangepaste examens af. Ook wijst de BCAPH op de sterkere sensibilisering en responsabilisering van het overheidspersoneel en de evoluties op het vlak van arbeidsflexibiliteit, waardoor de werkgever rekening kan houden met de noden van gehandicapten. Staatssecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard noemt de resultaten in het rapport "bemoedigend". Ze bewijzen volgens Courard ook het nut van de maatregel van december vorig jaar, waarbij de verplichting om personen met een handicap aan te werven om op die manier een tewerkstellingsgraad van drie procent te halen, werd bekrachtigd. Zijn collega van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert ziet in het rapport een aansporing om nog beter te doen. (Belga)

Onze partners