Aantal GAS-inbreuken daalt in Mechelen

29/07/13 om 18:51 - Bijgewerkt om 18:51

(Belga) Het aantal GAS-inbreuken op het grondgebied van de stad Mechelen is vorig jaar in zijn totaliteit met 13 procent gedaald ten opzichte van 2011. Er is voornamelijk een daling te merken inzake zogenaamde administratieve inbreuken, zoals bijvoorbeeld wildplassen en het rijden in 'boomcars', met name van 19 procent. De gemengde inbreuken, oftewel kleine criminaliteit zoals winkeldiefstal, sluikstorten of vandalisme, stegen daarentegen wel met 6 procent.

De cijfers zijn volgens de stad Mechelen afkomstig uit het jaarverslag van GASAM (de interlokale vereniging voor gemeentelijke administratieve sancties in het arrondissement Mechelen) en werden vandaag door stadsbestuur en politie bekendgemaakt. De daling inzake de administratieve inbreuken van 1.665 naar 1.343 vaststellingen zou kunnen wijzen op een "positieve gedragswijziging bij de burger", die zich dan ook minder schuldig zou maken aan het begaan van overlast. Wat gemengde inbreuken betreft, feiten die naast een administratieve sanctie ook een strafrechtelijk gevolg kunnen krijgen, was er een lichte stijging van 493 naar 525. Vooral winkeldiefstallen zitten blijkbaar in de lift in het Mechelse, terwijl fietsdiefstallen en vandalisme aan voertuigen iets minder voorkwamen dan in 2011. Van de 1.868 vaststellingen leidden er uiteindelijk 1.077 effectief tot een boete. 202 mensen werden vrijgesteld en 435 zaken werden om een technische of inhoudelijke reden geseponeerd. Het GAS-systeem wordt in Mechelen al sinds 2006 toegepast. Het biedt het stadsbestuur de mogelijkheid om kleine criminaliteit en overlast snel en effectief te bestrijden, daar waar men voorheen afhankelijk was van de afhandeling door het parket en de rechtbanken. (Belga)

Onze partners