Aanpak zwarte verkeerspunten dringt aantal ongevallen drastisch terug

22/03/12 om 16:43 - Bijgewerkt om 16:43

(Belga) De aanpak van gevaarlijke punten op de Vlaamse gewestwegen doet het aantal ongevallen sterk dalen. Dat blijkt uit een studie van 134 heringerichte kruispunten die mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het parlement heeft voorgesteld. Het aantal letselongevallen viel op de betrokken punten met een kwart terug, terwijl het aantal ongevallen met zwaargewonden of doden met veertig procent tot zelfs ruim de helft afnam.

Op aanbeveling van het Rekenhof vroeg minister Crevits het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken vorig jaar om een onderzoek naar de mate waarin de aanpak van zwarte verkeerspunten ook effectief voor meer veiligheid zorgt. Bij gebrek aan recentere ongevallencijfers gaat het voorlopig slechts om een doorlichting van de plaatsen die in 2007 al volledig waren afgewerkt. Voor alle soorten ongevallen ging het om een gevoelige daling, stelde Crevits verheugd vast. De daling was zelfs het grootst voor de zwaarste ongevallen en liet zich voelen bij alle weggebruikers, van voetgangers tot de inzittenden van vrachtwagens. De verkeersveiligheid steeg het meest bij kruispunten waar minder verkeer passeert en punten die voorheen voorrangsgeregeld waren in plaats van lichtengeregeld. "Het is duidelijk dat de aanpassing van de infrastructuur de verkeersveiligheid verhoogt", besloot Crevits. Toch leert ze uit de cijfers ook dat zelfs na de herinrichting nog steeds nood is aan sensibilisering, verkeerseducatie en handhaving om het aantal ongevallen terug te dringen. In totaal wil Vlaanderen tegen 2014 ruim 800 zwarte punten aanpakken. Daarvan zijn er al 590 volledig uitgevoerd. Door hun complexiteit en omvang zal de aanpak van de laatste 20 procent echter even duur zijn als de eerste 70 procent, waarschuwde Tom Roelants van het Agentschap Wegen en Verkeer nog. Het totale prijskaartje bedraagt ruim een miljard euro. (KAV)

Onze partners