Aangifteformulier personenbelasting stuk ingewikkelder

08/04/13 om 14:43 - Bijgewerkt om 14:43

(Belga) Het aangifteformulier voor de personenbelasting is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het nieuwe formulier is ingewikkelder dan het vorige, meldt de VRT-radio. Op het nieuwe formulier, dat betrekking heeft op de inkomsten van 2012, staan er 61 nieuwe codes. Er zijn er ook 47 verdwenen. Dat komt omdat er heel wat belastingvoordelen zijn afgeschaft. Bepaalde aftrekken verdwijnen, in de plaats daarvan komen belastingverminderingen.

"Uitgaven voor kinderopvang bijvoorbeeld werden tot vorig jaar afgetrokken van het belastbare inkomen, en de belasting werd berekend op het lagere inkomen. Voor 2012 zullen die uitgaven niet meer aftrekbaar zijn, maar krijgt men een belastingvermindering", zegt fiscaal expert Herman De Cnijf aan de VRT-radio. "Gevolg is dat minder mensen recht zullen hebben op enkele tegemoetkomingen, zoals studiebeurzen. Want die worden berekend aan de hand van het belastbare inkomen, en dat zal nu hoger liggen." Maar vooral mensen met hoge intresten zullen meer werk hebben. "We zitten dit jaar met de heisa rond het roerend inkomen", zegt De Cnijf. "De mensen die in 2012 dividenden en intresten ontvangen hebben voor meer dan 20.020 euro, moeten een opsplitsing maken van hun inkomsten. Die opsplitsing hangt van af van het feit of er al roerende voorheffing is afgehouden op het inkomen of niet, en of de bijkomende heffing al dan niet is doorgestort. Die opsplitsing beslaat toch bijna een hele bladzijde van het aangifteformulier." (Belga)

Onze partners