Aandacht voor alle levensbeschouwingen in lessen godsdienst

02/05/12 om 08:00 - Bijgewerkt om 08:00

(Belga) In de lessen godsdienst of zedenleer wordt dialoog en samenwerking met andere levensbeschouwingen de regel. De leerplannen blijven bestaan, maar de samenwerking moet vorm krijgen in "goed gekozen projecten", zo staat in De Standaard.

Een en ander staat in een tekst over "interlevensbeschouwelijke competenties", die werd opgesteld door de inspecteur-adviseurs van alle erkende godsdiensten (rooms-katholiek, islamitisch, joods, protestants, orthodox) en niet-confessionele zedenleer. De tekst werd ook onderschreven door alle instanties. Het doel is dat leerlingen, vertrekkend vanuit hun eigen levensbeschouwing, de andere leren kennen, beter begrijpen, en met hen samenwerken. Er voorbeeld van een "goed gekozen project", zou het busongeval in Zwitserland kunnen zijn, zegt een inspecteur-adviseur. "Dat kan een aanleiding zijn om een gezamenlijk project op te zetten over dood, verdriet, lijden. En over hoe de verschillende levensbeschouwingen daarmee omgaan." De inspecteur-adviseurs spreken van een doorbraak. Tot dusver bewaakten levensbeschouwingen hun eigen inhoud, maar nu worden ze verplicht zich open te stellen. "Kinderen moeten een eigen, open identiteit vormen met respect voor de anderen. Zo dragen de levensbeschouwelijke vakken ertoe bij dat de samenleving toleranter en democratischer wordt", luidt het. Alle leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken worden geacht de tekst na te leven. Doen ze dat niet, dan kunnen ze op de vingers getikt worden. (MVL)

Onze partners