8 nieuwigheden op 1 september

27/08/14 om 18:17 - Bijgewerkt om 18:24

Vanaf 1 september gaan er weer enkele veranderingen en nieuwigheden in ons land in. Een overzicht.

8 nieuwigheden op 1 september

© Reuters

Verplichte sterilisatie van katten

Wie een kat wil verkopen of weggeven, dient er voortaan voor te zorgen dat het dier gesteriliseerd is. Sinds 1 september 2012 moeten alle katten die in de Belgische asielen worden binnengebracht al gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden voor ze ter adoptie worden aangeboden. Nu wordt die maatregel dus uitgebreid voor verhandelingen van katten tussen particulieren. De maatregel moet het aantal zwerfkatten en katten dat in een asiel wordt gestopt, in toom houden.

Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie verhandeld mogen worden. Voor die overdracht zullen de katten dan wel moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Consumenten kunnen groepsvordering aanspannen

Consumentenorganisaties kunnen een groepsvordering, ook bekend als de zogenaamde 'class action suit', aanspannen tegen een onderneming als ze menen dat ze in groep benadeeld zijn. Bedoeling van de wet is de door een onderneming veroorzaakte schade die een groep consumenten geleden heeft, te herstellen. De wet geldt wel enkel als de onderneming in kwestie een contractuele inbreuk heeft gepleegd of als een in de wet opgenomen Belgische of Europese wet werd overtreden.

De wet omvat twee sporen. Als de rechter de vordering ontvankelijk verklaart, moet hij bepalen hoe de groep van consumenten gevormd wordt. Dat kan door middel van een 'opt in'- of 'opt out'-methode. Dan gaat ook een verplichte onderhandelingsfase van start. Als de twee partijen daarbij tot een akkoord komen, moet de rechter dat akkoord enkel homologeren. Geraken de onderneming en de consumenten er niet uit, dan moet de rechter alsnog een geschilprocedure opstarten. Ondernemingen kunnen onderling dus geen class action suits aanspannen. De wet duidt individuele consumenten niet als procespartij aan. Die rol wordt vervuld door een groepsvertegenwoordiger, zoals bijvoorbeeld een consumentenvereniging. Advocaten kunnen niet optreden als groepsvertegenwoordiger: zij kunnen de groepsvertegenwoordiger enkel bijstaan.

Enkel de Brusselse rechtbank is bevoegd voor deze materie. Bedoeling hiervan is de rechtspraak zo uniform mogelijk te maken en een zekere expertise op te bouwen.

Speciale rechtbanken voor familiegeschillen

Familiale geschillen worden vanaf 1 september bij de vredegerechten weggetrokken. Ze verhuizen dan naar de nieuwe familierechtbanken, die speciaal worden opgericht voor betwistingen rond bijvoorbeeld echtscheidingen en onderhoudsgeld.

Toch wordt de rol van de vrederechters ook uitgebreid. Momenteel behandelen ze geschillen waarbij een particulier betrokken is tot 1.860 euro. Vanaf 1 september wordt die grens opgetrokken tot 2.500 euro.

25 Vlaamse scholen beginnen met immersie-onderwijs

25 Vlaamse secundaire scholen starten met CLIL (Content and Language Integrated Learning), ook bekend als immersie-onderwijs. Met die onderwijsvorm worden vakken in een andere taal gegeven. Dat is al langer mogelijk in Wallonië, en Vlaanderen volgt nu ook dat voorbeeld. In Wallonië is het in 300 scholen mogelijk.

Om les te mogen geven in een andere taal moet de leraar wel een diploma hebben in een andere taal, bijvoorbeeld Engels of Frans. De leerlingen moeten bovendien kunnen kiezen tussen het CLIL-traject of een parallel Nederlandstalig traject, en moeten het dus ook in het Nederlands kunnen volgen. Jaarlijks is een aanvraagronde voor scholen voorzien.

Nieuw energielabel voor stofzuigers

Vanaf september wordt het maximaal vermogen van stofzuigers beperkt tot 1.600 watt en krijgen toestellen een nieuw label. Vanaf september 2017 wordt dat nog verder verlaagd naar 900 watt. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn rond het energieverbruik van stofzuigers.

Volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop is het vermogen van de stofzuigers niet de doorslaggevende factor voor de prestaties van het toestel. Een hoog vermogen houdt vooral een hoger energieverbruik in.

Het nieuwe Europese energielabel houdt rekening met het verbruik en enkele andere belangrijke parameters. Niet alleen zal dat de energieklasse weergeven (A tot G), maar ook het jaarlijks energieverbruik (maximaal 62 kwh per jaar) en de doeltreffendheid op zowel harde vloeren als op tapijt vermelden.

Lifestylemagazine voor moslima's

Moslima's in Vlaanderen en Nederland krijgen op 1 september een eigen magazine: AYA Lifestyle. In het nieuwe vrouwenblad komen dezelfde thema's aan bod die ook in de reeds bestaande vrouwenbladen worden behandeld, al zal AYA Lifestyle meer aandacht hebben voor levensbeschouwelijke thema's.

AYA Lifestyle presenteert zich als een magazine voor moslima's 'in overeenstemming met hun geloof en interesses. Vol informatie en inspiratie over fashion, beauty, kunst, reizen, koken, carrière, gezin, levensbeschouwing en zoveel meer.' Het magazine focust zich vooral op moslima's omdat 'deze doelgroep tot nu toe te weinig werd aangesproken', maar wil ook niet-moslima's kennis laten maken met 'de leefwereld van hedendaagse moslima's'.

Het tijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen. Een abonnement kost 11 euro.

Motiliumpillen en Touristiltabletten uit handel

Motilium-zetpillen 60 mg en Touristil-tabletten worden vanaf 1 september uit de handel gehaald in België. Dat is een gevolg van een beslissing van de Europese Commissie. Reden hiervoor is de bezorgdheid die gerezen was over de bijwerking van het bestanddeel domperidon voor het hart.

De vergunningen voor het in de handel brengen van orale formuleringen met een dosis hoger dan 10 mg, rectale formuleringen met een dosis van 10 mg en 60 mg, en combinatiemiddelen die domperidon/cinnarizine bevatten worden ingetrokken.

Europa vraagt ook dat de bijsluiters voor de medicijnen worden aangepast. Sinds eind november 2013 zijn domperidonbevattende geneesmiddelen in België enkel nog op medisch voorschrift verkrijgbaar.

Wissel aan top katholiek onderwijs

Op 1 september volgt Lieven Boeve officieel Mieke Van Hecke op aan het hoofd van de koepel van het katholiek onderwijs. Boeve, geboren in Veurne, is gewoon hoogleraar fundamentele theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en sinds 1 augustus 2008 decaan. Hij staat ook aan het hoofd van de lerarenopleiding van de universiteit. (Belga/KVDA)

Onze partners