680.000 Vlamingen leven onder armoedegrens: 'Volgende regering moet investeren in onderwijs en welzijn'

02/07/14 om 17:42 - Bijgewerkt om 17:42

Nog steeds 680.000 Vlamingen leven onder de armoedegrens, een cijfer dat al jaren stagneert. 'De volgende regering moet blijven investeren in onderwijs, welzijn en cultuurparticipatie', aldus uittredend minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A).

680.000 Vlamingen leven onder armoedegrens: 'Volgende regering moet investeren in onderwijs en welzijn'

Daklozen in Brussel © BELGA

"De volgende regering moet blijven investeren in onderwijs, welzijn en cultuurparticipatie." Dat zegt uittredend minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) in een reactie op de Armoedemonitor. Daaruit bleek dat nog steeds 680.000 Vlamingen onder de armoedegrens leven, een cijfer dat al jaren stagneert. In het Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie had de Vlaamse regering zich ertoe verbonden het aantal personen onder de armoederisicodrempel tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen, tot 430.000.

Ouderen

Het is volgens Ingrid Lieten de plicht van de hele samenleving om naar dat cijfer te blijven streven. De stagnering van de jongste jaren verklaart ze onder meer door de economische crisis, waardoor het aantal werklozen is toegenomen. "Ook de stijging van het aantal eenoudergezinnen speelt een rol", klinkt het.

"Bovendien verzeilen veel migranten van de tweede en de derde generatie in de armoede omdat ze er niet altijd in slagen een diploma te halen." Als het beleid rond die thema's wordt bijgestuurd, is verbetering mogelijk volgens de minister. "Daarnaast moet worden geïnvesteerd in onderwijs, welzijn en cultuurparticipatie. Als je daar te hard op de rem staat, gaat de armoede erop vooruit", waarschuwt ze.

Vooral personen boven de 65 lopen risico op armoede. Eén op drie van het totale aantal personen onder de armoederisicodrempel is 65 jaar of ouder. Dit resultaat moet mogelijk wel worden genuanceerd omdat de monitor geen rekening houdt met beschikbare spaartegoeden of een afbetaalde woning.

Hoge woningkosten

Ook personen die geboren zijn buiten de Europese Unie lopen een groter armoederisico, net als laaggeschoolden. In vergelijking met de andere Europese landen scoort Vlaanderen goed. Enkel Nederland en Tsjechië tellen een lager percentage inwoners dat onder de armoedegrens leeft.

Het grote aantal Vlamingen dat te hoge woningkosten betaalt, kan volgens Lieten worden aangepakt door een voortzetting van de bouw van sociale huurwoningen. Om de gezinnen op de wachtlijst voor een dergelijke woning te helpen, moet het systeem van huursubsidies verder worden uitgebouwd. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners