45 verenigingen willen plezierjacht bannen

05/04/13 om 14:40 - Bijgewerkt om 14:40

(Belga) Vogelbescherming Vlaanderen krijgt de steun van 45 natuur-, milieu- en andere organisaties, en de partij Groen, met haar voorstellen voor het nieuwe jachtopeningsbesluit 2013-2018. Daarin staat dat de plezierjacht moet worden gebannen, de jacht tot een minimum moet worden beperkt en enkel kan worden getolereerd als alle beschikbare alternatieven hebben gefaald.

"We krijgen niet alleen steun van natuur- en milieuverenigingen, maar ook van verschillende andere gebruikers van de open ruimte", aldus directeur Jan Rodts (Vogelbescherming Vlaanderen). Voorbeelden van organisaties die de oproep al onderschreven zijn onder meer Scouts en Gidsen Vlaanderen, Trage Wegen vzw, Grote Routepaden, Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA), Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Netwerk Duurzame Mobiliteit. "De jacht in ons dichtbevolkt en versnipperd Vlaanderen komt steeds meer in conflict met de andere gebruikers van de open ruimte, zoals wandelaars, fietsers, jeugdbewegingen, vogelkijkers, sportbeoefenaars en andere passieve recreanten", duidt Rodts. Het voorstel van de jachtsector om onder meer de jacht op meerkoet, wintertaling, watersnip en steenmarter te openen, en het gebruik van duivencarrousels weer toe te laten, kan voor Vogelbescherming Vlaanderen niet door de beugel. "De jacht toestaan op soorten die beschermd zijn, en dus op de Rode Lijst staan, is contradictorisch", zegt Rodts. "In Nederlands staat de patrijs als sinds 1998 op de Rode Lijst en werd die ook uit de jachtlijst gehaald." Vogelbescherming Vlaanderen overhandigde het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een rapport met haar voorstellen en een wetenschappelijk onderbouwde motivatie. (MVL)

Onze partners