2.475 hectare bos- en natuurreservaat aangeduid als speelzone in Vlaanderen

19/10/12 om 20:38 - Bijgewerkt om 20:38

(Belga) In 2012 is 2.475 hectare bos- en natuurreservaat aangeduid als speelzone, zowat driekwart van de Vlaamse MINA-doelstelling is bereikt. Dat en ander cijfermateriaal staat in de recentste "Natuurindicatoren" van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid.

Dit jaar bezit 62 procent van de 56 groot- en kleinstedelijke gebieden een stadsbos of een opgestart stadsbosproject. Daarmee is 40 procent van de MINA-plandoelstelling gerealiseerd. Wat de Europese Habitatrichtlijn betreft, zegt INBO dat driekwart van de habitats, zeer specifieke leefgebieden, zich in een zeer ongunstige staat van instandhouding bevindt. Voor 17 procent van de habitats is de instandhouding "matig ongunstig". Alle watergebonden habitats krijgen een zeer ongunstige beoordeling, venen en moerassen doen het net als heide niet goed. In de periode 1994-2009 sloot een steeds groter aandeel Vlamingen zich aan bij natuurverenigingen, maar het voorbije jaar was er een lichte daling of stagnatie bij een aantal verenigingen. De verschillende verenigingen tellen ongeveer 200.000 leden, Natuurpunt is de grootste en vertegenwoordigde in 2011 ongeveer 3,3 procent van de Vlaamse huishoudens. Van de 1.500 bevraagde Vlamingen zegt 40 procent dagelijks tot maandelijks een bos- of natuurgebied te bezoeken. Het aandeel Vlamingen dat zegt nooit een bos- of natuurgebied te bezoeken, is in de periode 2009-2011 toegenomen van 22 naar 34 procent. "Natuurindicatoren 2012. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid" is te downloaden op www.inbo.be. (ANA)

Onze partners