2.024 kinderen op wachtlijst van Antwerps basisonderwijs

15/04/13 om 18:19 - Bijgewerkt om 18:19

(Belga) Tijdens de reguliere aanmeldingsperiode voor het Antwerpse basisonderwijs zijn in totaal 7.325 kinderen aangemeld, van wie er 5.301 een school van voorkeur kregen toegewezen. Volgens het Antwerpse Lokaal Overlegplatform (LOP) Basisonderwijs betekent dat echter nog lang niet dat de 2.024 kinderen op de wachtlijst zich niet zullen kunnen inschrijven voor volgend schooljaar, aangezien allicht heel wat kinderen werden aangemeld die al ergens schoollopen, maar waarbij de ouders hen liever elders zouden inschrijven. Voor instappertjes, die per definitie nog nergens naar school gaan, is er louter theoretisch gezien momenteel geen plaatstekort.

De aangemelde kinderen kregen vanwege het centraal aanmeldingsregister indien mogelijk een plaats toegewezen in een van de opgegeven voorkeursscholen. De vrije plaatsen werden verdeeld op basis van onder meer afstand tot de woning en het al dan niet indicatorleerling zijn (bijvoorbeeld wie recht heeft op een studietoelage). Vooral de cijfers bij de instappertjes en de eerste kleuterklas zijn van belang, want nadien is er vaak automatische doorstroming mogelijk binnen dezelfde school. Voor instappers is er in Antwerpen voorlopig theoretisch gezien geen probleem. Er staan weliswaar 403 kinderen op een wachtlijst, maar over de hele stad zijn er nog 602 plaatsen vrij. Cijfers over in welke specifieke buurten er mogelijk wel een tekort dreigt, zijn er nog niet. Bij de eerste kleuters (448 kinderen op de wachtlijst, 250 vrije plaatsen) lijkt er wel een probleem, maar mogelijk zijn daar al veel gevallen bij die gewoon van school wilden veranderen. (Belga)

Onze partners