175 lokale besturen doen inspiratie op voor duurzame wijken

20/11/12 om 17:16 - Bijgewerkt om 17:16

(Belga) In Sint-Amandsberg (Gent) deden 175 vertegenwoordigers uit lokale besturen inspiratie op voor de ontwikkeling van meer duurzame wijken (ecovillages). Bond Beter Leefmilieu (BBL) wil met de studiedag inspirerend werken voor nieuwe bestuursploegen die hun beleidsplannen voor de komende zes jaar gaan uittekenen.

Danny Jacobs, algemeen directeur van BBL, schetste vier grote uitdagingen rond wonen in de toekomst. Uitgangspunt zijn de één miljoen extra Vlamingen (2050) en 330.000 extra woongelegenheden. Wat bevolking betreft komt "de vergrijzing op ons af en gezinnen worden dunner", aldus Jacobs. "Bouwgrond wordt steeds schaarser en duurder, er is meer nood aan groen en speelruimte en ruimte voor de berging van water in een versnipperd Vlaanderen." Op vlak van mobiliteit moeten voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en gedeeld autogebruik meer aan bod komen. Een serieuze energiebesparing en 90 procent minder CO2-uitstoot tegen 2050 zijn de laatste twee uitdagingen. Eric Rombaut (Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent en Brussel) verduidelijkte de voorbeelden van Europese woonwijken en dat de meest ecologisch gefundeerde stedelijke uitbreiding gebeurt via de zogenaamde "lobbenstad". Klimaatambassadeur Serge De Gheldere verduidelijkte hoe Bostoen met de ontwikkeling van ecovillages de milieu-impact van een woonwijk drastisch en meetbaar doet dalen. Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) verklaarde dat er gewerkt wordt aan een "Woonbeleidsplan 2050", waarbij tegen volgend jaar een legislatuuroverschrijdende visie verwacht wordt. Verder wees de minister op de Vlaamse inspanningen rond het aanmoedigen van energiezuinig (ver)bouwen. (KAV)

Onze partners