Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

09/01/12 om 11:28 - Bijgewerkt om 11:28

Begroting zet regering Di Rupo met de billen bloot

De prognoses raken kant noch wal en de becijfering van de maatregelen is voorgekleurd gokwerk.

De regering Di Rupo I komt aan een razend tempo met de billen bloot te staan inzake de begroting. De discussies over de vergoeding voor de Koninklijke familie en het vergetelheidje rond de verloning voor de ministers trekken nu de meeste aandacht maar zijn klein bier in vergelijking met wat zich ten gronde afspeelt rond de begroting 2012.

De striemende kritiek die de regering di Rupo I moet slikken komt van twee kanten. Enerzijds de Europese Commissie en anderzijds het Rekenhof geven de regering zwaar lik op stuk. De Europese Commissie vraagt 1,25 tot 2 miljard euro bijkomende besparingen of een bevriezing van de uitgaven, vooral omdat de economische groei een stuk lager zal uitvallen dan de 0,8% ingeschreven in de begroting. Dat deze prognose volstrekt onrealistisch was, was al duidelijk bij de opmaak van de begroting. De onderhandelaars negeerden de realiteit omdat het politiek zo beter uitkwam. De regering belooft nu aan de Commissie een bevriezing van de uitgaven maar zegt niet hoe en voor welke uitgaven ze dat gaat doen.

In een verslag goedgekeurd door de algemene vergadering van het Rekenhof wordt massaal brandhout gemaakt van het maatregelenpakket van di Rupo I. Meer bepaald de bedragen die zouden gemoeid zijn met diverse ingrepen worden door het Rekenhof weggewuifd of sterk in twijfel getrokken. Daarbij gaat het, onder meer, om de maatregelen inzake ambtenarenpensioenen, notionele intrestaftrek, de beurstaks, de sociale fraude, de dienstenchecques, de ziekteverzekering, de roerende voorheffing en de werkloosheid.

Het valt onmogelijk concreet te becijferen op basis van het document van het Rekenhof hoeveel de regering finaal zal tekort komen omdat men de maatregelen niet of met grote vooringenomenheid becijferd heeft. Vast staat evenwel dat de begrotingscontrole van februari een erg zware klus wordt, hetzij om de nodige correcties door te voeren, hetzij om te trachten de realiteit te verdoezelen.

Onze partners