Eddy Eerdekens
Eddy Eerdekens
Hoofdredacteur van TV Limburg. Voormalig hoofdredacteur van Knack.be
Opinie

05/06/13 om 07:53 - Bijgewerkt om 07:53

Bart De Wever grootste winnaar van het onderwijsakkoord

Pascal Smet heeft zijn onderwijsakkoord, Kris Peeters heeft zijn regering gered en Bart De Wever heeft zich een politicus getoond die een compromis kan onderhandelen en resultaat kan bereiken. Wie is nu de echte winnaar van het akkoord over de onderwijshervorming?

Bart De Wever grootste winnaar van het onderwijsakkoord

© Belga

'Een goed akkoord, een historisch akkoord dat in de schoot van de Vlaamse regering tot stand is gekomen,' zei Vlaams minister-president Kris Peeters.

Alleen maar lachende gezichten, opluchting alom, tevredenheid over de hele lijn. Het is altijd een beetje vreemd wanneer politici uit drie verschillende partijen met veel zin voor overwinning samen een akkoord verdedigen waarover enkele uren voordien geen overeenstemming mogelijk leek wegens tegengestelde en niet te verzoenen standpunten. Dat was tijdens de persconferentie van de Vlaamse regering over het akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs niet anders.

Van de grote eensgezindheid die de excellenties lieten zien, was alvast niet veel te merken in de individuele communicatie van de partijen. Het lijkt erop dat elke partij 'haar' akkoord uitlegt en verdedigt. Wie de persmededelingen van N-VA en SP.A erop naleest, vraagt zich af of het over hetzelfde akkoord gaat.

Pascal Smet, SP.A: 'Hervorming schaft onderwijsvormen af'
Het is gedaan met het onderscheid tussen de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO meldt Vlaams minister voor onderwijs Pascal Smet.

De bestaande onderwijsvormen zullen op termijn verdwijnen. Een nieuwe brede eerste graad zal kinderen beter in staat stellen te kiezen in functie van hun interesses en talenten. In het nieuwe secundair onderwijs verdwijnt de hiërarchie tussen de studierichtingen. De achterhaalde en beladen opsplitsing tussen ASO, BSO, KSO en TSO verdwijnt.
Bart De Wever, N-VA: 'Bijzonder verheugd met onderwijsakkoord'

'N-VA bijzonder verheugd met onderwijsakkoord', is de titel van de persmededeling van Bart De Wever. Dat is vreemd, want De Wever was toch mordicus tegen een afschaffing van de schotten tussen ASO, TSO en BSO. 'Ik ga in geen geval het ASO afschaffen,' liet de N-VA-voorzitter weten tijdens de onderhandelingen.

In zijn mededeling luidt het dat er niet zoveel verandert.

Wat gebeurt er met de eerste graad? Aan het eerste jaar verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie (27 uren basispakket, 5 uren optiepakket). In het tweede jaar verschuift er 1 uur van het basispakket naar het optiepakket (dit wordt nu 25 - 7). De leerling maakt dus als vanouds een keuze op 13 jaar. In het optiepakket van het tweede jaar wordt wel voorzien in uren binnen het optiepakket die ofwel gebruikt kunnen worden om sterke leerlingen extra uit te dagen ofwel om zwakkere leerlingen bij te spijkeren. Het C-attest na het eerste jaar blijft bestaan als dwingend -en derhalve goed gemotiveerd- instrument tot oriëntering.
Wat met de onderwijsvormen (ASO, TSO, BSO, KSO)? Er wordt een matrixoefening opgestart die medio 2016 zal worden afgerond. Op basis daarvan wordt gekeken of de onderwijskwaliteit in nieuwe vormen kan worden gewaarborgd. Maar in geen geval zal een school verplicht kunnen worden om het aanbod dat ze vandaag aanbiedt te wijzigen.
Met andere woorden: er is geen enkele reden om u ongerust te maken. Er komt een 'oefening', die zal een jaar of drie duren en daarna zullen we nog wel zien wat gebeurt met de schotten tussen de onderwijsvormen. Het is overigens niet aan de Vlaamse regering of aan de Vlaamse minister van onderwijs, maar aan de scholen zelf om te beslissen wat ze aanbieden aan hun leerlingen.

Waar Pascal Smet de onderwijsvormen afschaft en een 'nieuwe brede eerste graad ziet', onthoudt Bart De Wever dat er in het eerste jaar niets verandert, dat er in het tweede jaar een uur verschuift en dat wat de onderwijsvormen betreft, alles nog mogelijk is.

CD&V: 'We hebben vriend en vijand laten zien dat we dit tot een goed einde kunnen brengen.'
'Onomkeerbare dynamiek hervorming Secundair Onderwijs is vanavond ingezet. Knap van @MP_Peeters die plan neerlegt dat leerlingen versterkt,' tweette CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Voor CD&V lijkt het feit dat er een akkoord is en dat daarmee de samenhang in de regering hersteld is, zo mogelijk nog belangrijker dan de inhoud van het akkoord.

'We hebben vriend en vijand laten zien dat we dit tot een goed einde kunnen brengen,' zei Vlaams minister-president Kris Peeters.

Het is nog maar de vraag welke partijen echt zullen beslissen over de hervorming van het onderwijs
Het ging bij de hervorming van het onderwijs niet alleen over de toekomst van leerlingen en leerkrachten. Het ging ook om een politieke krachtmeting aan de vooravond van de verkiezingen van 2014. Die krachtmeting kent dus op het eerste zicht geen verliezers, enkel winnaars, niemand leidt gezichtsverlies.

Pascal Smet heeft zijn onderwijsakkoord, Kris Peeters heeft zijn regering gered en Bart De Wever heeft zich een politicus getoond die een compromis kan onderhandelen en resultaat kan bereiken.

Maar de echte beslissingen over de inhoud van dit akkoord worden pas genomen na de verkiezingen van 2014. Door de volgende legislatuur dus. Niet de huidige minister-president en niet de huidige minister van onderwijs, maar de volgende Vlaamse regering beslist ten gronde over de hervorming van het onderwijs. Het is nog maar de vraag welke partijen dan aan tafel zullen zitten. En dat maakt dat Bart De Wever de grote winnaar is van het onderwijsakkoord.

Als de N-VA opnieuw een eclatante verkiezingsoverwinning behaalt en De Wever de volgende Vlaamse minister-president mag aanduiden is op zijn minst het ASO gered. Alle mededelingen van vandaag ten spijt, zullen de schotten tussen ASO, TSO, KSO en BSO dan nog wel een tijdje meegaan.

Onze partners