Urbain Vandormael
Urbain Vandormael
Expert autosector
Opinie

09/04/13 om 08:42 - Bijgewerkt om 08:42

Worden motorrijders nooit volwassen?

Vanaf 1 mei 2013 wordt het nationaal motorrijbewijs vervangen door een Europees exemplaar. Vanaf dan moeten jongeren vijf examens afleggen om met een zware motor te mogen rijden. Door de nieuwe regeling moeten jongeren wachten tot ze 24 zijn. Wie jonger is wordt door de wettenmakers onbekwaam geacht om met een zware tuf te rijden. Dat lijkt op een vorm van discriminatie van een niet onbelangrijk deel van de weggebruikers.

Worden motorrijders nooit volwassen?

"Stormloop rijscholen voor motorrijbewijs' aldus een kopregel in de Gazet van Antwerpen. Volgens het krantenbericht worden de rijscholen overrompeld door jongeren die nog snel hun motorrijbewijs willen halen. Vanaf 1 mei 2013 wordt ons nationaal rijbewijs immers vervangen door een Europees exemplaar en moeten jongeren vanaf dan vijf examens afleggen om met een zware motor te mogen rijden. Het behalen van een 'full power' rijbewijs gebeurt voortaan in vijf verschillende etappes, vanaf de leeftijd van 16 jaar. Elke overstap vraagt praktijklessen en een examen, kostprijs gemiddeld 500 euro. De nieuwe regeling komt neer op een bijna verdubbeling van het aantal verplichte opleidingsuren. Wie ouder is dan 24, kan nog wel in één keer een 'full power' motorrijbewijs halen. Tegen alle verwachtingen in is er geen storm van protest opgestoken. Nochtans roept de nieuwe regeling vragen op. Wat kan een jonge motorrijder van 24 jaar meer of beter dan een 21-jarige? Wie heeft de leeftijdsnorm van 24 jaar bepaald en op basis van welke criteria? En wat als straks blijkt dat het aantal dodelijke verkeersongevallen met motorrijders niet afneemt? En waarom gaan de wettenmakers er steevast van uit dat de verantwoordelijkheid voor een verkeersongeval bij de motorrijder ligt? Aan de minimumleeftijd van de autobestuurders wordt immers niet geraakt. Iedere 18-jarige met een geldig autorijbewijs kan met om het even welke wagen rondrijden - zonder een bijkomende opleiding en zonder een examen te moeten afleggen. Dat een Ferrari 595 dubbel zo snel rijdt als een kleine Fiat 500 doet blijkbaar niet ter zake.

Feiten op een rijtje Ons land telt zo'n 450.000 motorrijwielen, de ene al krachtiger dan de andere. In vergelijking met zo'n dertig jaar geleden betekent dat een verviervoudiging van het aantal motorfietsen. Motorrijders worden vaak bestempeld als een 'gevaar op de weg'. Maar cijfers die bewijzen dat motorrijders sneller rijden dan autobestuurders bestaan niet. Het gaat dus om perceptie en niet om feitelijke gegevens. Ontleden we de ongevallenstatistieken dan blijkt dat 15 procent van alle verkeersdoden op de Belgische wegen motorrijders of duopassagiers zijn. Maar wat zegt dat over de schuldvraag? Heeft de motorrijder té hard gereden of heeft een autobestuurder de tweewieler gewoon over het hoofd gezien? In de praktijk wordt de schuld vaak bij de motorrijder gelegd, gemakshalve.

Terug naar de leeftijdsgrens. Wat zegt motorjournalist Koen Foubert hierover? "Met het 'getrapte' rijbewijs wil de wetgever voorkomen dat jongeren zonder ervaring met een zware motor op de openbare weg rijden. Ik kan begrijpen dat de overheid maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te verhogen en dat leeftijd en ervaring daar een rol bij spelen. Wat ik niet begrijp is dat een 18-jarige met een snelle Ferrari of een 21-jarige met een 40-tonner oplegger wel de weg op mag, maar niet met een zware motor. Volgens mijn bescheiden mening heeft verkeersveiligheid alles te maken met gezond verstand en met het aanpassen van je snelheid aan de omstandigheden van het moment. Voor zover mij bekend staat op gezond verstand geen leeftijdsgrens. Ik ben de eerste om maatregelen toe te juichen die het aantal verkeersongevallen en doden doen dalen, maar ik betwijfel of het 'getrapte' rijbewijs voor motorrijders daartoe bijdraagt. Ware het niet veel beter én eenvoudiger om het aantal pk's van de zware motoren te beperken tot zeg maar 100 pk, zoals dat in het verleden het geval was. Ik ben een ervaren motorrijder met meer dan 250.000 km op de teller, maar ik moet toegeven dat ik alle moeite van de wereld heb om zo'n supersnelle racemachine in bedwang te houden. Dat zo'n gemakkelijkheidsoplossing niet wordt weerhouden, heeft er misschien mee te maken dat zij instrijkt de haren van de motorenbouwers en dat willen de wettenmakers allicht liever niet." Het wordt met andere woorden hoog tijd dat de motorrijders zich volwassen mensen tonen en de overheid ter verantwoording roepen.

Urbain Vandormael

Onze partners