Urbain Vandormael
Urbain Vandormael
Expert autosector
Opinie

16/10/12 om 09:40 - Bijgewerkt om 09:40

Wie beschermt motorrijders tegen zichzelf?

De Europese Commissie wil een jaarlijkse technische keuring invoeren voor alle soorten van gemotoriseerde tweewielers. In 16 van de 27 lidstaten is zo'n controle nu al verplicht. In ons land is er luid protest van de motorrijderslobby, omwille van een extra-kost van 50 euro.

Wie beschermt motorrijders tegen zichzelf?

Volgens EU-richtlijn 2009/40/EG zijn 'motorvoertuigen op ten minste vier wielen' onderworpen aan een periodieke technische controle. De eerste inspectie vindt plaats na vier jaar, gevolgd door een tweede keuring twee jaar later. Vierwielers van zes jaar en ouder moeten jaarlijks de revue passeren. De Europese Commissie wil voornoemde richtlijn uitbreiden tot wat zij noemt 'alle soorten van gemotoriseerde tweewielers'. In 16 van de 27 Europese lidstaten bestaat zo'n verplichte technische keuring voor motorfietsen al; om onduidelijke redenen heeft België de EU-richtlijn nooit toegepast. Van uitstel komt dit keer geen afstel. De Europese overheid lijkt dit keer vastbesloten om de richtlijn in alle lidstaten te doen toepassen.

Waarom ook niet? Waarom moeten auto's wel naar de technische keuring en moto's niet?

Veiligheid verhogen

Voorstanders van een periodieke technische controle voor motorfietsen argumenteren dat een periodieke inspectie de verkeersveiligheid zal verhogen en het aantal motorongevallen fors zal doen verminderen. Via een jaarlijkse technische controle kan de overheid er ten minste over waken dat moto's en scooters in perfecte staat verkeren. Nu kunnen motorfietsen meerdere keren van eigenaar verwisselen, zonder dat de technische staat van het verhandelde voertuig wordt gecontroleerd. Dat gebeurt ook niet nadat het is hersteld na een ongeval bijvoorbeeld. Oudere motoren zijn sowieso minder veilig, omdat zij nog niet zijn uitgerust met moderne veiligheidsvoorzieningen zoals ABS, geïntegreerd remsysteem of traction control.

De voorstanders wijzen ook op het toenemend gebruik van motorfietsen en scooters voor het woon-werkverkeer. Tweewielers worden steeds populairder: om de files te omzeilen, stappen almaar meer pendelaars over van een vierwieler op een tweewieler. Die vinden ook makkelijker een plaatsje om te parkeren. Hoe meer gemotoriseerde tweewielers, hoe groter het risico op een motorongeval.

Van motorrijders is geweten dat zijn graag knutselen aan hun tweewieler. Sommigen gaan hierin zover dat zij hun moto compleet strippen om hem vervolgens opnieuw aan te kleden met toeters en bellen, om hem een persoonlijke look te geven. Optische tuning is bij choppers erg in trek. Of die toebehoren invloed hebben op het rijgedrag van hun moto, wie zal het zeggen? Hardrijders gaan zich dan weer te buiten aan motortuning, waarbij zij het motorvermogen via technische kunstgrepen fors opdrijven. Ook die moto's worden na ombouw opnieuw in het verkeer gebracht, zonder voorafgaandelijke technische keuring. Het is dus perfect mogelijk om het vermogen van uw moto drastisch te verhogen, zonder dat extravermogen te compenseren met extra remkracht. Dit soort praktijken is dagelijkse kost en zorgt voor extra gevaar op de weg. Anderen monteren speciale uitlaten die dan weer voor geluidsoverlast zorgen. De kans dat zij hiervoor worden bestraft, is quasi onbestaande.

Tegenargumenten houden geen steek

In het kamp van de tegenstanders is te horen dat technische mankementen slechts in zeldzame gevallen oorzaak zijn van motorongevallen. Waarop zij zich baseren? Zij wijzen erop dat de landen mét een periodieke controle van motorfietsen niet beter presteren op het vlak van dodelijke motorongevallen dan landen zonder technische inspectie. In het beste geval leidt die tot een harmonisatie van de nationale keuringen, zo is te horen. Daardoor kunnen eigenaars hun moto laten keuren in om het even welke Europese lidstaat. Zij wijzen ook op de extra kost van zo'n jaarlijkse technische keuring: per keer 50 euro! Wat koop je daar aan toeters en bellen voor? Niks. Om het bedrag extra gewicht te geven, hebben ze dan maar een extrapolatie gemaakt voor alle 27 Europese lidstaten samen en komen uit op 1,2 miljard per jaar. Dat is tenminste een bedrag om mee uit te pakken. En wat gezegd van de halve dag verlof die de motorrijders moeten nemen om via de technische controle te passeren?

Secretaris-generaal Aline Delhaye van de koepel van Europese motorrijdersorganisaties FEMA heeft er de gepaste woorden voor gevonden... 'Dit is niet minder dan een belasting op armoede voor hen die zich niet iedere drie jaar een nieuw voertuig kunnen kopen. In termen van tijd en geld, zullen de kosten voor de burger astronomisch zijn, zonder dat er ook maar een voordeel tegenover staat. Dat is onaanvaardbaar.' Einde citaat. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

Urbain Vandormael

Onze partners