Wegenvignet eerste stap naar kilometerheffing?

10/07/14 om 14:54 - Bijgewerkt om 15:30

Bron: Belga

Vanaf 2016 wil Duitsland een wegenvignet invoeren voor elk buitenlands voertuig dat op zijn wegennet rijdt. Ook Febiac is een voorstander van een gelijkaardige maatregel voor ons land.

Wegenvignet eerste stap naar kilometerheffing?

Herinner dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel in ons land samenwerken voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Febiac vraagt aan de drie regio's ook een wegenvignet in te voeren voor elk Belgische en buitenlands voertuig, zodat iedereen meebetaalt voor het gebruik van onze wegen. De organisatie stelt dat de invoering van zo'n vignet zeker geen meerkost voor de eigen automobilisten mag betekenen. Het zou de huidige Belasting op Inverkeersstelling (BIV) moeten vervangen, terwijl de meeropbrengst van de buitenlandse weggebruikers zou komen. Wel lijkt een differentiatie per type voertuig noodzakelijk: een auto legt immers minder druk op het wegennet dan een bestelwagen, maar meer dan een motorfiets; zo zou het vignet voor een motorfiets goedkoper zijn dan voor een auto, die op zijn beurt minder zou moeten betalen dan een bestelwagen. De vervanging van de BIV door een wegenvignet gecombineerd met een 'groene' jaarlijks verkeersbelasting zou een verdere stap zijn naar een fiscaal regime waar de vervuiler en enkel de gebruiker betaalt per afgelegde kilometer. Kortom, een geheel ander systeem dan het huidige dat het bezit van een voertuig belast en niet het gebruik.(Belga)

Onze partners