Smogalarm leidt tot brandweerpolitiek

23/01/13 om 17:40 - Bijgewerkt om 17:40

De weersomstandigheden van de jongste dagen zorgen ervoor dat de emissie, eigen aan de verbranding van fossiele brandstoffen, in de onderste luchtlagen blijft zitten. Dit is nefast voor volksgezondheid omdat er teveel fijn stof in de onderste luchtlagen blijft zitten. Vandaag moeten auto's op de snelweg trager rijden (90 km/u) in een poging om de aanmaak van fijn stof te beperken.

Smogalarm leidt tot brandweerpolitiek

Auto's die het meest fijn stof produceren zijn diesels, ook die met een roetfilter. Het enige verschil is dat de diameter van de stofpartikels onder invloed van het roetfilter kleiner wordt. Kleinere deeltjes zijn overigens nog schadelijker voor onze longen. Voor onze overheid is het vandaag alle hens aan dek om fijn stof te beperken, hoewel ze de afgelopen jaren een politiek voerde om zoveel mogelijk automobilisten aan het stuur van een diesel te krijgen (omwille van de lagere CO2-emissie). In de strijd om minder CO2 werd volksgezondheid (lees : emissie van fijn stof en NOX) uit het oog verloren. Vandaag is autofiscaliteit nog steeds een monocultuur die geënt op het laagste CO2-cijfer. Merkwaardig overigens want ons land is door Europa al herhaaldelijk op de vingers getikt omwille van de hoge stofconcentraties in de lucht. Vanaf morgen moeten alle voertuigen trager rijden, hoewel benzinewagens of elektrische voertuigen nauwelijks fijn stof produceren. In ons omringende landen laat men in dicht bewoonde gebieden slechts schone voertuigen (benzine, hybrid of elektrisch) toe en dit maakt weldegelijk een verschil voor de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden.(CORRESPONDENT : 390)(EDITOR : ANA)

Onze partners