Markt elektrische voertuigen stuikt ineen

07/05/13 om 07:31 - Bijgewerkt om 07:31

De verwachte boom van elektrische voertuigen blijft uit. In ons land werden in het eerste kwartaal van dit jaar amper 96 elektrische wagens ingeschreven. Dat is een terugval met maar liefst 60%, die vooral te wijten is aan het verdwijnen van de fiscale stimuli.

Daarom luidt Febiac aan de alarmbel. Over dezelfde periode in 2012 ging het nog om 237 auto's - volledig elektrische wagens of met een range extender. Die tendens staat in schril contrast met de situatie in onze buurlanden, waar de verkoop van elektrische wagens haast overal stijgt, voornamelijk omwille van een coherent en ondersteunend overheidsbeleid. Daar knelt het schoentje in ons land. Sinds de afschaffing eind vorig jaar van de belastingvermindering voor elektrische auto's door de federale regering, is het aan de gewesten om steunmaatregelen voor schone voertuigen uit te werken. Voor de bedrijven is de nieuwe berekening van het voordeel alle aard dan weer een rem op de aanschaf van elektrische bedrijfswagens. Daarom vraagt Febiac aan de gewestelijke regeringen om werk te maken van een gewestelijke ecopremie voor schone voertuigen. Aan de federale regering stelt Febiac voor om de berekening van het voordeel alle aard aan te passen zodat zuinige en schone voertuigen niet gestraft worden door hun hogere cataloguswaarde. "Het is nu echt alle hens aan dek voor onze verschillende regeringen om hun rol te spelen in de ondersteuning van schone en elektrische voertuigen" aldus Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van Febiac, "de verkoop van elektrische voertuigen steeg met 40% in West-Europa voor de eerste twee maanden van dit jaar. Wat kan in Europa moet ook kunnen bij ons".(Belga)

Onze partners