Urbain Vandormael
Urbain Vandormael
Expert autosector
Opinie

14/08/12 om 09:15 - Bijgewerkt om 09:15

Heeft de dieselauto afgedaan?

Diesel aan de pomp wordt elke dag duurder en kost in ons land bijna evenveel als benzine. In onze buurlanden is dat niet anders. Als de ecologisten hun zin krijgen, wordt diesel op termijn zelfs duurder dan benzine. Dat doet vragen rijzen over de toekomst van de dieselauto.

Heeft de dieselauto afgedaan?

De meerderheid van de Belgen rijdt met een dieselauto. Voor bedrijfswagens loopt dat percentage nog hoger op. Wie met een bedrijfswagen rijdt, is meestal een kilometervreter en die profiteerde tot nu toe van een lagere dieselprijs en van het lagere verbruik van zijn dieselauto. Maar daar komt snel verandering in. Zo heeft VAB berekend dat je minstens 25.000 km per jaar met een dieselmotor moet rijden, om nog financieel voordeel te doen. Dat heeft te maken met de gestegen dieselprijs, het prijsverschil tussen een benzine- en dieselauto alsook met het verschil in onderhoudskosten.

Ook het verschil in verbruik is sterk gedaald

Moderne benzinemotoren hebben nu vergelijkbare koppelwaarden als turbodieselmotoren, waardoor er nog nauwelijks verschil bestaat in rijcomfort en acceleratievermogen bij lage toerentallen. Dat geldt in het bijzonder voor de moderne benzinemotoren met directe inspuiting. Die reageren bliksemsnel op de kleinste pedaalstoot.

Ook het verschil in verbruik is gedaald. Moderne benzinemotoren verbruiken gemiddeld zo'n 7 à 10 l/100 km, voor dieselmotoren bedraagt dat zo'n 5 à 8 l/100 km. We hebben het hier over verbruikswaarden in het gewone dagelijkse verkeer en niet over het onrealistische normverbruik waarmee de automerken in hun reclame uitpakken. Die waarden worden immers in een labo gemeten en in (rij)omstandigheden die veraf staan van de dagelijkse realiteit. De tijd is voorbij dat een dieselmotor het verschil maakte aan de pomp!

De tijd dat je met een dieselmotor een miljoen kilometer kon afleggen, die is spijtig genoeg ook voorbij. Er bestaat quasi geen verschil meer in levensduur en betrouwbaarheid tussen een moderne diesel- en benzinemotor. Sterker nog, moderne dieselmechaniek is zeer complex en daardoor veel kwetsbaarder dan zijn benzinevariant. Wat zich weerspiegelt in meer defecten en in een toenemend aantal klachten van ontevreden dieselrijders.

Twee maten en twee gewichten
Kijken we naar de impact op het milieu, dan zien we dat een diesel beter scoort dan een benzinemotor op het vlak van verbruik en CO2-uitstoot en daardoor sneller in aanmerking komt voor een lagere verkeersbelasting. Maar op het vlak van NOx-uitstoot (stikstofoxide, bijzonder schadelijk voor onze gezondheid) slaan dieselmotoren een slecht figuur; zij zijn ook mede verantwoordelijk voor fijn stof en de slechte luchtkwaliteit. Wat koren op de molen is van de ecologisten die almaar sterker aandringen op een extra milieuheffing op de dieselprijs, om diesels minder aantrekkelijk te maken voor jan modaal.

Zij vinden dat de overheid in de toekomst ook rekening moet houden met de NOx-uitstoot en zich niet mag beperken tot de CO2-uitstoot voor de berekening van de verkeersbelasting of belasting op bedrijfswagens. Nu weegt de overheid met twee maten en twee gewichten en dat is volgens de groene beweging niet eerlijk. Dat daarmee de dagen van de dieselauto zijn geteld, dat is een voorbarige conclusie die geen of onvoldoende rekening houdt met het positief vooroordeel van jan modaal tegenover dieselauto's. Wel houdt de sector rekening met een terugloop van het extreem hoge marktaandeel van de dieselauto in ons land.

Nieuw is dat Mercedes en Peugeot sinds kort een dieselmotor koppelen aan een elektrische motor en dat deze hybridemodellen beduidend minder verbruiken dan hybridemodellen die zijn uitgerust met een benzinemotor. Vermits hybridetoepassingen sterk aan belang zullen winnen, in afwachting van de definitieve doorbraak van de elektrische auto, wenkt hier een nieuwe toekomst voor de dieselmotor. Ondanks dat de combinatie van een diesel- en elektrische motor een moeilijke technologische uitdaging die slechts door enkele merken tot een goed einde kan worden gebracht.

Urbain Vandormael

Onze partners