Dieselmotor is onontbeerlijk om CO2-doelstellingen te halen

29/09/15 om 08:08 - Bijgewerkt om 08:30

Bron: Belga

Sinds het uitlekken van de meetresultaten van de softwaremanipulatie door Volkswagen is de dieselmotor als dusdanig kop van jut. De Vlaamse overheid wil in de toekomst "vervuilende dieselwagens" ook strenger gaan belasten.

Dieselmotor is onontbeerlijk om CO2-doelstellingen te halen

Feit is dat de dieselmotor in ons land al decennia lang wordt gestimuleerd, hoewel de impact op volksgezondheid al jaren duidelijk is. Vooral de emissie van fijn stof is een probleem in de steden en werkt longaandoeningen (vooral bij jongeren) in de hand. Niet alleen wordt de prijs van de brandstof tot op heden kunstmatig lager gehouden dan die van benzine. Dieselwagens worden ook fiscaal aangemoedigd omwille van hun laag verbruik en bij uitbreiding hun lage CO2-emissie. Tot voor enkele jaren genoten heel wat diesels (die vandaag worden geviseerd!) zelfs ecopremies (tot 15 procent van hun aankoopwaarde) omwille van de lage CO2-uitstoot. Onder invloed van de Kyoto-norm ontstond een "ecologische monocultuur" die de klemtoon legt op een lagere CO2-emissie. Jammer genoeg worden door deze eenzijdige aanpak de overige elementen in de uitstoot (fijn stof, NOx) naar het achterplan geduwd. Het resultaat daarvan zien we vandaag. Benzinewagens bieden slechts een gedeeltelijke oplossing. Op vlak van volksgezondheid (NOx, fijn stof) hebben ze een gunstiger samenstelling van hun emissie maar deze motoren stoten ondanks moderne technologie meer CO2 uit dan diesels. Kortom, het is onmogelijk om in 2020 de beoogde 95 gram CO2 te halen als gemiddelde uitstoot voor nieuwe wagens zonder (een groot aandeel) dieselmotoren in de verkoopmix. (Belga)

Onze partners