Het kind moet een naam hebben

Tom Lievens - Dames en heren verkozenen, uw kiezers zijn geen stom vee dat niet in staat is zijn ...