Biografie

In het Netwerk tegen Armoede werken 55 verenigingen in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.