Biografie

Han Renard is redacteur bij Knack

Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'
07805112016-11-23 14:07:222016-11-24 08:55:14KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardKristof ClerixPar Han Renard et Kristof ClerixBelgiëKnack.be

Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'

Han Renard - 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan', zegt erevrederechter Jan Nolf, die een 'stille staatsgreep van de uitvoerende macht' ontwaart. Onderzoeksrechter Michel Claise gaat nog een stap verder: 'Minister van Justitie Koen Geens wil de rechterlijke macht breken.'

yesrmgimport newsgate2016-11-24 05:00:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/michel-claise-en-jan-nolf-liever-dan-lastige-fraudeprocessen-te-voeren-pakt-het-parket-de-kruimeldieven-aan/article-longread-780511.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/michel-claise-en-jan-nolf-liever-dan-lastige-fraudeprocessen-te-voeren-pakt-het-parket-de-kruimeldieven-aan/article-longread-780511.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Michel Claise en Jan Nolf: 'Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan'

Han Renard - Jan Nolf (65) en Michel Claise (59) worden door de stichting P&V in de bloemetjes gezet vanwege hun niet aflatende inzet voor 'de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet', 'de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld' en 'de bescherming van de democratische rechtsstaat'. De West-Vlaamse vrederechter is sinds zijn vervroegd pensioen een bijzonder kritische justitiewatcher, de Franstalige Brusselse onderzoeksrechter voert vanuit het Brusselse justitiepaleis zijn vaak eenzame strijd tegen de financiële misdaad.

Han Renard - MICHEL CLAISE: 'Ik heb onvoorstelbare praktijken blootgelegd, waarvan ik vrees dat ze op den duur heel de samenleving zullen onderuithalen. Er gaan gigantische geldsommen om in de financiële misdaad. Toch bestrijdt de politiek het fenomeen met veel te weinig daadkracht. De regering-Michel is een regelrechte ramp op het gebied van de strijd tegen de georganiseerde financiële criminaliteit.'

Han Renard -

Han Renard - Wie geld heeft, kan in België zijn juridische maagdelijkheid kopen

Han Renard - Michel Claise

De Bijzondere Belastinginspectie heeft het eerste kwartaal van 2016 wel 228 miljoen euro geïnd in de strijd tegen fiscale fraude. De overheid verwacht een recordjaar.

Han Renard - MICHEL CLAISE: Er is geen enkele reden om victorie te kraaien. Dat recordbedrag is het gevolg van het feit dat de fiscale fraude in omvang blijft toenemen. Bovendien gaat het hier om het resultaat van operaties die lang geleden in gang zijn gezet. Intussen schaft de regering wel de diensten af die strijden tegen btw-carrousels. Dat zal tot catastrofes leiden. De fiscale administratie loopt op haar tandvlees. Belastingambtenaren zitten met de handen in het haar. Of neem de kaaimantaks (de belasting op verborgen vermogens in het buitenland, nvdr): boerenbedrog! De regering heeft bedragen in de begroting ingeschreven die ze nooit kan ophalen. Ik kan in twee seconden uitleggen hoe je die kaaimantaks moet omzeilen. Het is kinderspel.

Hoe gevaarlijk is al die financiële fraude voor de samenleving?

Han Renard - CLAISE: Ik vrees dat de corruptie op termijn heel de wereld in haar greep krijgt. Kijk naar de ons omringende landen. In het Rusland van Poetin zijn 800 banken gecreëerd louter en alleen om geld wit te wassen. Tachtig procent van de privébedrijven is er in handen van de maffia. Ook Turkije is door en door corrupt. In Italië wordt 35 procent van de privéleningen door de maffia verstrekt en is de helft van de economie aan de maffia gelieerd. Griekenland: corrupt van boven tot onder. Als je medische zorg wilt krijgen, moet je iemand omkopen.

In België had je corruptieschandalen zoals Agusta en de Regie der Gebouwen. Waren dat uitzonderingen?

Han Renard - CLAISE: Nee, ook in België is corruptie wijdverbreid. Maar in een heleboel zaken komt het niet tot een proces. Het grote probleem bij corruptie blijft de opsporing. Corruptie wordt vaak pas ontdekt als een getuige ze wil aangeven.

Hoe staat het met de bescherming van klokkenluiders in België?

Han Renard - CLAISE: Die is onbestaande.

Han Renard - JAN NOLF: En dat is pijnlijk. Zeker als je dat vergelijkt met de manier waarop de politie wordt beschermd. In de zaak-Jonathan Jacob kregen de zogenaamde 'bottinekes' codenamen. Pas heel laat in de procedure werden ze in de processtukken met naam en toenaam genoemd.

Han Renard - HATIM KAGHAT

Financiën onderzoekt de mogelijkheid om bankinformatie te kopen van klokkenluiders. Goed idee?

Han Renard - CLAISE: Als de informatie verband houdt met een strafrechtelijk dossier, is dat eigenlijk een vorm van corruptie. Duitsland heeft bankfunctionarissen uit Liechtenstein betaald om bankgegevens vrij te geven. Dat beschouw ik als corruptie van staatswege. Justitie werkt natuurlijk al met betaalde tipgevers. De namen van de twee Tunesiërs die André Cools hebben neergeschoten, heeft justitie in handen gekregen dankzij een tipgever. Die heeft daarvoor destijds 10 miljoen Belgische frank opgestreken. Maar het is op ethisch vlak een lastig debat.

Stel dat België de gelekte documenten van de Panama Papers kan kopen?

Han Renard - NOLF: Het is zoals met het inzetten van burgerinfiltranten: ik ben daar vierkant tegen. Ik pleit voor ethiek in het recht. Met burgerinfiltranten kunnen de zaken snel uit de hand lopen. Dat is in het verleden bewezen. De procureur-generaal van Brussel pleit nu opnieuw voor de inzet van burgerinfiltranten in terreurbestrijding. Ik geloof daar niet in. Justitie neemt dan zelf deel aan delicten en strafbare handelingen. Uit ervaring weten we dat daar brokken van komen.

De Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen wil 61.546 regularisatiedossiers opnieuw tegen het licht houden. Is dat een goed plan?

Han Renard - CLAISE: Het parket kan niet eens de huidige werklast van zo'n 500 financiële dossiers aan. Die 61.000 dossiers gaan recht de vuilnisbak in. Tegen zware inbreuken dien je alle middelen in te zetten, maar aan die regularisatiedossiers moet je geen energie meer verspillen.

Wat dan met banken die offshoreconstructies hielpen opzetten? Waarom gaat u niet achter de voormalige bestuurders van Dexia aan?

Han Renard - CLAISE: Ik moet als onderzoeksrechter werken met de dossiers die men mij toevertrouwt. Dat ligt aan het beleid van het parket, én aan de politiek.

Han Renard - NOLF: In de totstandkoming van de verruimde wet op de minnelijke schikking - de beruchte afkoopwet waarmee de Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev zijn vervolging afkocht - kon je zien aan welke zaken het parket voorrang geeft. Liever dan lastige fraudeprocessen te voeren, pakt het parket de kruimeldieven aan. Dat is veel makkelijker.

Han Renard -

Han Renard - Ik kan in twee seconden uitleggen hoe je de kaaimantaks moet omzeilen

Han Renard - Michel Claise

De afkoopwet is deze zomer door het Grondwettelijk Hof teruggefloten omdat er geen onafhankelijke rechter aan te pas komt. Hij kan dus niet meer worden toegepast. Topmagistraat Yves Liégeois vraagt zich ondertussen af hoe het parket nog geloofwaardig met advocaten over een schikking kan onderhandelen als uiteindelijk een rechter moet oordelen of de deal doorgaat.

Han Renard - NOLF: Yves Liégeois heeft een fundamenteel probleem met rechters en dat is een onrustwekkende gedachte.

Han Renard - CLAISE: Klopt.

Han Renard - NOLF: We evolueren naar een autoritaire vorm van justitie. Het Openbaar Ministerie, dat deel uitmaakt van de uitvoerende macht, is bezig met een stille staatsgreep. Daardoor wordt artikel 40 van de grondwet ondergraven. Dat stelt dat de rechterlijke macht door de hoven en de rechtbanken wordt uitgeoefend. We hebben de GAS-boetes - de administratieve boetes voor de verstrooide mensen die hun vuilnisbak te vroeg buitenzetten - en we hebben de afkoopwet - de GAS-boete voor luxepaardjes. In beide gevallen is de rechter vervangen: door een ambtenaar bij de GAS-boetes, door het Openbaar Ministerie bij de afkoopwet. Dat is mijn fundamentele probleem met de afkoopwet. Er komt geen onafhankelijke rechter aan te pas die oordeelt of de voorgestelde afkoop fair is. Daardoor komt de afkoopwet in de praktijk neer op wettelijk georganiseerde onrechtvaardigheid.

Han Renard - CLAISE: Daar ben ik het volledig mee eens.

Han Renard - NOLF: Yves Liégeois heeft in een rondzendbrief van 30 mei 2012 vastgelegd welke vormen van corruptie afkoopbaar zijn. Ik vind zulke praktijken onethisch. Het is bovendien ook niet de taak van Yves Liégeois om zo'n lijst op te stellen. Dat is de taak van de wetgever, waarna de rechter moet kunnen oordelen of de schikking 'fair en evenwichtig' is.

Han Renard - CLAISE: In dezelfde lijn zitten de plannen om de onderzoeksrechter af te schaffen. Minister van Justitie Koen Geens heeft daarvoor onder anderen Yves Liégeois als expert in de arm genomen.

Waarom wil minister Geens de onderzoeksrechter afschaffen?

Han Renard - CLAISE: Hij wil de rechterlijke macht breken. Rechterlijke bevoegdheden in criminele zaken volledig overhevelen naar het parket - en dus naar de uitvoerende macht - betekent het einde van de democratie. De scheiding der machten vormt immers de hoeksteen van onze democratie.

Han Renard - ROBERT CARTER

In andere landen lukt het toch ook zonder onderzoeksrechter?

Han Renard - CLAISE: Nee hoor, het lukt niet. De Zwitsers hebben hun onderzoeksrechters afgeschaft en daar hebben ze vandaag veel spijt van. Ik maak me zorgen. Deze regering wil de rechterlijke macht onderwerpen. Jean de Codt, de Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, heeft dat op televisie gezegd. Ik ben het met hem eens.

Jean de Codt zei dat België een schurkenstaat dreigt te worden.

Han Renard - NOLF: Ik heb geen enkel vertrouwen in de uitspraken van Jean de Codt. Die man is de verpersoonlijking van een corporatistische, ivorentorenjustitie. De Codt heeft carrière gemaakt via het parket. Hij is ook lid van Opus Dei en heeft een autoritaire filosofie. Als zulke mensen de barricaden opgaan om Koen Geens de wacht aan te zeggen, ben ik geneigd de kant van Geens te kiezen. Geens is de eerste minister van Justitie die tegen dat soort magistraten durft te zeggen dat ze ongelijk hebben en die weigert hen een blanco cheque te geven.

U oordeelt positiever over Koen Geens dan Michel Claise?

Han Renard - NOLF: Ik geef Geens net een voldoende. Maar de afkoopwet is een absolute blunder.

Die heeft hij toch niet bedacht?

Han Renard - NOLF: Nee, maar als hij die wet tijdig had gerepareerd, zou de publieke opinie vandaag minder geschokt reageren op de juridische en politieke gevolgen van het zogenaamde Kazachgate (de perikelen rond Chodiev en ex-Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) die zou hebben aangedrongen op een versnelde invoering van de verruimde afkoopwet, nvdr). Dan had de politiek tenminste haar verantwoordelijkheid genomen. Wat nu gebeurt, is een voorspelde ramp. Gevolg? Het vertrouwen in justitie en politiek zakt verder weg.

Han Renard - CLAISE: In de grond is die afkoopwet niet eens zo'n slechte wet. Ik heb begrip voor de ethische bezwaren, maar soms heb je een onbillijke wet nodig om erger te voorkomen. Wie geld heeft, kan in België zijn juridische maagdelijkheid kopen, dat klopt. Met de afkoopwet komt het niet tot een proces en dus ook niet tot een strafblad. En dat is niet netjes, maar het is wel een uitstekende zaak voor de Belgische schatkist.

Han Renard - NOLF: De afkoopwet was aanvankelijk bedoeld voor kleine fraudeurs. De parketten zouden daardoor meer tijd en mensen kunnen inzetten voor de jacht op de grote vissen. Maar in de praktijk is het net andersom uitgepakt.

De beruchte deal met Chodiev, was die nou wettig?

Han Renard - CLAISE: Ik weet het niet. Die deal van 23 miljoen euro is gesloten vóórdat de reparatiewet in werking trad en strikt juridisch is er misschien een probleem qua timing. Maar ik geloof niet dat de magistraten bewust in de fout zijn gegaan of Chodiev hebben willen bevoordelen. En stel nu nog dat er in de procedure iets onwettigs is gebeurd: we gaan Chodiev die 23 miljoen toch niet teruggeven? Je moet soms ook praktisch durven zijn. Laten we onze energie in actuele, lopende dossiers stoppen.

Han Renard -

Han Renard - De plannen van de N-VA in verband met de noodtoestand, díé zijn pas een gevaar voor de rechtsstaat

Han Renard - Jan Nolf

Han Renard - NOLF: Goed, maar uit een opiniepeiling van de VRT bleek dat 8 op de 10 Vlamingen het onrechtvaardig vinden dat rijke mensen hun proces kunnen afkopen, terwijl kruimeldieven soms drie maanden gevangenisstraf krijgen. Justitie concentreert buitensporig veel mankracht en middelen voor kleine delicten, tot en met nultolerantie voor cannabisgebruikers in Antwerpen. Mensen waar niemand last van heeft en die de staat niets kosten. Maar georganiseerde financiële fraude laat ze ongemoeid. Die mensen komen weg met een afkoopsom. Het is zuivere klassenjustitie. Die manifeste onrechtvaardigheid verklaart mede waarom mensen hun heil zoeken bij valse profeten en populisten van alle slag.

Han Renard - CLAISE: Het wordt hoog tijd dat mensen in opstand komen. Ze zijn naar mijn gevoel veel te braaf. De regering zet het mes in de sociale zekerheid, en intussen verdwijnt jaarlijks 35 miljard euro vanuit België naar belastingparadijzen. Maar er broeit wel iets. Ik geef vaak lezingen over belastingfraude en financiële criminaliteit en ik voel dat de verontwaardiging groeit. Aan Franstalige kant vertaalt zich dat in het succes van de PTB.

Han Renard - NOLF: Ik heb niets tegen de PTB.

Han Renard - CLAISE: (lacht) Ik ook niet. Maar ik denk dat we niet kunnen wachten tot na de volgende verkiezingen. Burgers zouden zich moeten organiseren om nu al druk uit te oefenen op de regering. Ik hoop echt dat zo'n burgerbeweging opstaat. Om van daar de stap te zetten naar een politieke partij zoals Podemos in Spanje? Waarom niet?

Han Renard - NOLF: Ik heb groot vertrouwen in de burger. Ik geloof niet dat alles naar de verdoemenis gaat. Mensen zijn verontwaardigd en worden steeds mondiger.

Wat moet er veranderen bij justitie?

Han Renard - NOLF: Om te beginnen moet er meer verantwoordelijkheidszin komen. Bij justitie wordt nooit iemand voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst als er iets misloopt. Het probleem is níét alleen een gebrek aan middelen. Het gaat ook om een mentaliteit.

Han Renard - CLAISE: Bij onderzoeksrechters ligt dat toch anders. Wij zijn altijd op onze hoede. Als we een fout maken, heeft ons onderzoek er gelegen. Een aanhouding, een inbeslagname: ik moet alles goed motiveren. Terecht, het gaat om zware inbreuken in iemands privéleven. Maar die controle dreigt te verdwijnen. Minister Geens stelt voor om de motivatie van het bevelschrift af te schaffen. Stel je voor: dan kun je iemand in de gevangenis gooien zonder te zeggen waarom.

Han Renard - HATIM KAGHATJan Nolf

Nog een uitdaging bij justitie, gelet op de terreurdreiging, is de balans tussen veiligheid en vrijheid. Zit die nog wel goed?

Han Renard - NOLF: Daarover ben ik erg ongerust. Ik wéét wat terrorisme is. Acht uur voor de aanslagen van 22 maart ben ik op Zaventem geland. En dat was niet de enige keer dat terrorisme voor mij heel dichtbij kwam. In 1984 heb ik in de vroege uurtjes nog voor het rokende puin gestaan van het Liberaal Studiecentrum, waar ik als toenmalig politiek secretaris kantoor hield. De Cellules Communistes Combattantes (CCC) hadden er een aanslag gepleegd. Ik herinner me die loden jaren tachtig nog zeer goed. We zijn ze als rechtsstaat gelukkig zonder kleerscheuren doorgekomen, onze democratische fundamenten zijn niet aangetast. Vandaag maken we opnieuw zo'n periode mee. We moeten zorgen dat we het democratisch evenwicht bewaren, anders lopen we de terroristen achterna. En dat is net wat zij willen. Ik pleit ervoor het hoofd koel te houden. Het jihadistisch terrorisme is géén gevaar voor de rechtsstaat. De plannen van de N-VA in verband met de noodtoestand - eerst handelen, pas daarna controleren - díé zijn pas een gevaar voor de rechtsstaat. Ze lijken ontworpen voor een permanente uitzonderingstoestand. Die devaluatie van de democratie is onverdedigbaar.

Heeft het gerecht correct gereageerd op de aanslagen in Brussel?

Han Renard - CLAISE: Voor de strijd tegen terrorisme heb je drie dingen nodig: kennis van zaken, de nodige middelen en geluk. Dat laatste ontbrak ons. We weten niet waar of wanneer, maar we weten allemaal dat er nieuwe aanslagen zullen volgen in Europa. We zullen nooit alles kunnen tegenhouden. Wel kunnen we op een aantal vlakken nog vooruitgang boeken. Het onderzoek naar de financiering van terrorisme bijvoorbeeld. Dat komt in België zachtjesaan op gang - denk aan onderzoek naar bankrekeningen van moskeeën - maar er is nog werk aan de winkel. Nog een heel andere uitdaging is de strijd tegen het cyberterrorisme.

Vreest u een aanslag via het internet?

Han Renard - CLAISE: Criminele cyberaanvallen zijn al dagelijkse kost. Stel je voor dat die niet meer door ordinaire criminelen gebeuren maar door terroristen. In Australië is iemand erin geslaagd met zijn pc de koers van een vliegtuig te veranderen. Wat als zo iemand een toestel laat crashen op een kerncentrale? Wat als men bankgegevens gaat vernietigen en de elektronische communicatie lamlegt? Dat kan leiden tot de vernietiging van onze economie. Russische maffiosi zijn nu al in staat om dat te doen. Beeld je de dag in waarop cyberterroristen onze planeet overnemen. Stel je voor dat schurkenstaten niet langer terroristen opleiden met kalasjnikovs en semtex, maar met cyberwapens.

Is België daarop voorbereid?

Han Renard - CLAISE: Helemaal niet. Integendeel: de computer crime units van de federale politie worden ontmanteld. Terwijl dat net het type speurder is dat we vandaag massaal moeten opleiden.

Han Renard -

Han Renard -

Onderzoeksrechter of rechter van het onderzoek?

Han Renard - Vandaag beschikken onderzoeksrechters over een heel gamma aan maatregelen om proportioneel in te grijpen in het privéleven van verdachten. Mogen ze voortaan enkel nog 'ja' of 'nee' antwoorden op de maatregelen die het parket voorstelt, en verdwijnt zo de mogelijkheid om voor dezelfde waarheidsvinding alternatieven naar voren te schuiven?

Han Renard - Om na te gaan hoe de strafprocedure efficiënter kan, liet minister van Justitie Koen Geens een expertenwerkgroep oprichten, met daarin onder meer de Antwerpse advocaat-generaal Yves Liégeois. In een nota van dertig bladzijden maakte de werkgroep voor de zomer haar ideeën voor zo'n nieuw wetboek van strafvordering over aan de regering. Een van de gevoeligste thema's gaat over de onderzoeksrechter. Liégeois & co. bevelen aan om die functie af te schaffen.

Han Renard - Vandaag is het zo dat de onderzoeksrechter - die onafhankelijk is en geen deel uitmaakt van het openbaar ministerie - bij een strafrechtelijk onderzoek à charge en à décharge elementen vergaart over de verdachte. Het parket komt in het strafonderzoek pas in actie nadat de onderzoeksrechter zijn werk heeft gedaan. Hij bezorgt het dossier met alle feiten aan het parket, dat vervolgens aan de raadkamer vraagt om de verdachte te vervolgen of buiten vervolging te stellen.

Han Renard - In het nieuwe systeem zou het parket de leiding krijgen over het strafonderzoek. Om de onpartijdigheid te garanderen, zou een 'rechter van het onderzoek' wel nog toezicht houden.

Han Renard - In zijn recente beleidsverklaring gaf Geens te verstaan dat hij het expertenverslag 'in aanmerking' zal nemen. Woordvoerster Sieghild Lacoere: 'De minister onderzoekt verder het voorstel van de experten om de taak van de onderzoeksrechter te focussen op het toestaan van bijzondere onderzoeksmaatregelen - zoals huiszoeking, telefoontap en voorlopige hechtenis. Daarbij zou de onderzoeksrechter inderdaad niet meer de leiding van het onderzoek hebben. Het voordeel van dat voorstel is dat de onderzoeksrechter geen dubbele taak meer heeft, namelijk leider én rechter van het onderzoek. Zo kan hij meer aandacht besteden aan die tweede taak: bewaker van rechten en vrijheden. Het nadeel van het voorstel zou kunnen zijn dat de rechter vervreemdt van het onderzoek, dat alleen door het parket zou worden gevoerd. Om die vervreemding te voorkomen moet het, in de logica van dit voorstel, steeds dezelfde rechter zijn die in een bepaald dossier de bijzondere maatregelen toestaat.'

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html2105clerix-kristofis redacteur bij KnackClerixKristofreporter/assets/536/avatar_274735.jpg<p>is redacteur bij Knack</p>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/kristof-clerix-2105.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/kristof-clerix-2105.htmlMichel ClaiseKoen GeensPatokh ChodievYves LiégeoisJean de CodtArmand De Deckerregering-Michel
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'
251504921En ter info, ik ben ook voor referenda, verkiezingen, etc... maar wel op één voorwaarde. Dat het op een serieuze, gefundeerde én eerlijke manier gebeurd. Dus zeker niet zoals het bij de Brexit het geval was. -:)2016-11-20 01:19:13Patrick Zaman1504779Ja natuurlijk, Wilders en Le Pen zijn fascisten. Maar datgene waartegen Le Pen en Wilders zich keren, het fameuze i-woord, wordt niet éénmaal aangeraakt in dit interview. Heeft de islam dan geen autoritaire fascistoïde trekjes? Als Trump al een fascist is, in welke termen beschrijft Riemen dan het Erdogan- of Saoedisch regime? En al evenmin geeft hij antwoord op de vraag hoe die permanente massamigraties opgevangen moeten worden. Toch een van de meer prangende problemen van onze tijd. Filosofen die weigeren de werkelijkheid onder ogen te zien zijn al even misleidend als de kitsch op ons tv-scherm.2016-11-19 22:15:21pieter lemmens1504769"Een referendum houden zonder de bevolking EERST in te lichten is hetzelfde als gokken en kan onmogelijk thuishoren in een democratie." Met dat criterium is elke verkiezing een misdaad tegen de democratie, vooral met stemplicht.2016-11-19 22:08:24rudy bourgeois1504715Een referendum houden zonder de bevolking EERST in te lichten is hetzelfde als gokken en kan onmogelijk thuishoren in een democratie.2016-11-19 20:47:50Patrick Zaman1504665Geen referenda? Referenda zijn maximaal democratisch. Vooral Bindende Referenda Op Volksinitiatief. BROV's.2016-11-19 20:15:41rudy bourgeois1504473In Trump neo-fascistische trekjes genoeg inderdaad. Maar: Riemen holt toch stevig door hoor. Maar: Geen referenda? We weten allemaal dat Zwitserland ook zo'n neo-fascistische Natiestaat is....Referenda kunnen zelfs (de schadelijkste gevolgen van) een geperverteerde democratie grotendeels rechttrekken. BROV: Bindend Referendum Op Volksinitiatief. Maar: "Harvard, Prince en Yale zijn daar de perfecte voorbeelden van" (onderwijs enkel voor economie en staat) Princeton zal wel bedoeld zijn, waar een vroegere Vlaamse vriendin doctoreerde en een leerstoel Klassieke & Moderne Griekse Cultuur bezet.2016-11-19 18:03:15rudy bourgeois1502295@Leo Duym. Referenda lijken op het eerste gezicht een goed instrument te zijn, maar daar is wel één fundamentele voorwaarde aan verbonden. Informeer eerst, en laat ze dan kiezen. Nu is er grotendeels gebruikt gemaakt van de sociale media, en dat heeft nefaste gevolgen. Leugens, verdraaiingen, enz, in overvloed. Maw, een juistheid aan informatie was daar héél ver te zoeken. De Britten hebben dat ook aan de lijve mogen ondervinden met hun Brexit, met alle gevolgen vandien.2016-11-17 21:18:42Patrick Zaman1501999Het is uw goed recht om het een prachtige analyse te vinden (sommigen spreken zelfs van geestverruimend), mr. Heeman, maar wilt u zo vriendelijk zijn om mij daarbuiten te laten?2016-11-17 18:41:06kris pereira1501415Bert Herregods zegt: @Leo Duym met ogen en oren dicht. Democratie enkel naar de vorm is geen democratie. Het staat namelijk wijd open voor manipulatie. Referenda behoren hier toe. --- 1. Blijkbaar heb jij de Amerikaanse verkiezingen niet goed gevolgd. - 2. Blijkbaar weet je ook niet hoe iemand tot president verkozen wordt. -- De verkiezing van een Amerikaanse president is een grote opeenstapeling van: bedrog, moddergooien, manipulatie (media), kromme kieswetgevingen en de (ongeschreven) wet van de rijkste. - Zowel Clinton als Trump hebben er gebruik van gemaakt. Ik zou als Amerikaan voor Trump gekozen hebben (hoewel ik de man niet lust) of thuis gebleven zijn. Maar hoe ook: geef mij maar referenda.2016-11-17 13:37:37Leo Duym1501329Bij sommigen werkt dit artikel als een stoorzender die onze samenleving wil waarschuwen voor de explosieve banaliteit waaraan we ten onder gaan. Het publieke toneel wordt nog hooguit beheerst door politieke miskleunen, het nihilisme van sociale media, de platvloerse pulp tv. programma's met daarnaast de dwangbuis van het meedogenloze geldimperialisme gestoeld op de plat concurrerende marktmechanismen die welig tieren op de uitbuiting van de lage loonslaven aangevuld met een ondertoon van economisch gericht onderwijs. Wij stevenen wij resoluut af naar de fatale ondergang van ons Romeinse Rijk. Weldenkende, empathische mensen die begaan zijn met de opoffering van deze maatschappij voor het vermeende voordeel voor alles wat met geld, materieel bezit, rijkdom en brood en spelen te maken heeft, lijken dwaze witte raven. Alsof ons leven enkel nog de optelsom en volledige overgave zou moeten zijn aan de allesbepalende inclusieve consumptiemaatschappij. De dictatuur staat voor de deur.2016-11-17 12:48:42Rik Vantilt1501131Stel nu eens mr. Riemen wat u als politiek correct denkende intellectueel, in de toekomst zal verkondigen als zou blijken dat een knaap als Trump de beste president wordt die de Amerikanen sinds 1775 gehad hebben, 'Wait and see!' geef uw commentaar nog eens binnen 4 jaar, dan is uw mening iets meer relevant, dank u.2016-11-17 11:10:55Jaak-Henri Poortman1501099Meneer @Leo Duym, als Trump een goede president wordt, wat vooralsnog zeer twijfelachtig is, dan is dit omdat hij niet doet wat hij heeft gezegd. En zelfs dat is zeer onwaarschijnlijk na zijn aanstelling van Bannon. En zelfs wanneer het toch mocht waar zijn dan heeft hij ondertussen met zijn praat wel duivels van racisme en seksisme wakker gemaakt. Hij zal die niet zomaar zonder problemen weer in de doos krijgen. U redeneert, meneer @Leo Duym met ogen en oren dicht. Democratie enkel naar de vorm is geen democratie. Het staat namelijk wijd open voor manipulatie. Referenda behoren hier toe. Er zijn een aantal fouten in wat Riemen zegt, maar wat de grond van de zaak betreft heeft hij overschot van gelijk.2016-11-17 11:00:28Bert Herregods1501071Prachtige analyse. Volledig akkoord. Ondanks het spartelen van mevrouw Pereira.2016-11-17 10:47:35Frans Heeman1501013Zelf ben ik het eens met de analyse dat Trump een fascist is, al vind ik het pijnlijk om te moeten uitspreken. Echter... wat me stoort in zijn analyse is zijn 'het volk' en 'de massamens' toontje... want die massamens - ook in de States! - wéét verdomd goed dat er geen alternatief is voor de democratie maar hij weet nog verdomd beter dat juist dat als een mantra herhaald statement bij de representanten van de representatieve democratie tot een grenzeloze pretentie heeft geleid. Zeer goed in dit artikel vind ik de beschrijving van de geestelijke leegte waartoe we gedwongen worden als gebrandmerkte 'massamensen'. Wat ontbreekt in 't artikel is het alternatief voor het moderne fascisme: niet de natiestaat moet aan protectionisme gaan doen (à la Trump) maar de (repr.) democratie moet protectionistisch! Democratieën moeten een 'dictatuurtaks' heffen op import uit dictaturen komen en daarmee de vluchtelingen uit dictaturen bekostigen! Simpel: GEEN GLOBALISERING meer ZONDER DEMOCRATISERIN2016-11-17 10:20:38Edwin Paques1500861Inderdaad, een artikel om te bewaren. Ik hoop, misschien tegen beter weten in, dat wat deze man zegt een vergissing zal blijken te zijn. Enkel de toekomst kan dit uitwijzen.2016-11-17 09:05:51Luc Smet1500585Oogopener. Geestverruimend. Meer van dat.2016-11-17 00:35:38Bertin Sanders1500569Mr. De Leeuw, u bent alweer niet zorgvuldig geweest anders had u zelf wel kunnen zien dat zeggen dat het nationalisme niet (per se) tot oorlog moet leiden niet hetzelfde betekent als zeggen dat de natiestaat de moeder van de democratie is. Ik ken Baudet tamelijk goed, ik heb nagenoeg al zijn boeken gelezen en die waren allesbehalve wat u ervan maakt. Overigens klopt het dat nationalisme niet noodzakelijk tot oorlogen leidt. Daarvan zijn voorbeelden te over in de meer recente geschiedenis. De vreedzame scheiding tussen Tsjechië en Slovakije is er een van. Daarnaast heb je nog de Schotse en Catalaanse afscheidingsbewegingen, overigens beiden van linkse signatuur. Het nationalisme wordt pas gevaarlijk als het op etnische gronden is geïnspireerd en als het naar lebensraum op zoek gaat, m.a.w. als het de vorm aanneemt van imperialisme. Net waar de "Europese eenmaking" zo op begint te lijken, die nu in sommige lidstaten erg ongezonde nationalistische gevoelens aanwakkert.2016-11-17 00:10:36kris pereira1500503ROB RIEMEN zegt: Referenda, ik moet er niet aan denken. Dat is alle ruimte laten aan de fascisten. --- Te zot voor woorden. M.a.w. de mens is volgens deze 'denker' in wezen een fascist. Wie deze man ernstig neemt is een vijand van de democratie. Democratie betekent zich erbij neerleggen dat iemand aan het roer komt te staan die niet jouw keuze is. En waarom altijd die ronkende namen van filosofen aanhalen? Zelfs de paus en Freud ontbreken er niet aan om zijn betoog kracht bij te zetten. ---- ROB RIEMEN zegt: Ik had mezelf geblokkeerd: het mocht gewoon niet waar zijn (dat Trump zou winnen). - Hij doet nu hetzelfde: hij heeft zichzelf geblokkeerd, het mag gewoon niet dat Trump een goede president wordt. Arme, bange zeveraar.2016-11-16 22:55:08Leo Duym1500357Laat de heer Riemen eerst eens weten wat het fascisme eigelijk is en waar het vandaan komt. Hij weet het natuurlijk zelf niet !! En een vrouwenhater als Franciscus, die beweert dat vrouwen niet geschikt zijn om een leiding gevende funktie uit te oefenen en beter in de keuken zouden staan een akker voor kinderen ( die dan bij de kerk god mogen zien en voelen ) dienen te zijn als voorbeeld te nemen. Nou moe. En iemand als Martin Luther King , oude of junior. Man, man toch, die naam is niet eens geregistreerd . Van onkunde gesproken. Wat een mooi voorbeeld.!2016-11-16 21:03:49albert melis1500327Werkelijk, heeft Thierry Baudet dat allemaal niet gezegd, mijnheer of mevrouw Pereira? In augustus 2014 trad hij als gastspreker op bij de jaarlijkse IJzerwake, waar hij betoogde dat het idee dat nationalisme tot oorlog zou leiden en Europese eenwording tot vrede niet zou kloppen. "Verre van een bron van oorlog" zou nationalisme volgens hem "de kracht [zijn] die de democratische rechtstaat mogelijk maakt." Dit is een letterlijk citaat. Klopt er iets niet met uw begrijpend lezen?2016-11-16 20:48:09Bart De Leeuw1500295Een ronduit fantastisch artikel! Het beste wat ik de afgelopen maanden heb gelezen. Dit houd ik bij. Hoed af! Kudos! Dank u!2016-11-16 20:25:00Bart De Leeuw1500287Thierry Baudet, die door deze rare vogel een reactionaire intellectueel wordt genoemd, heeft helemaal niet gezegd dat 'nationalisme de moeder van de democratie is'. Wat hij wel gezegd heeft is dat de NATIESTAAT de moeder van de democratie is, waarmee hij bedoelde dat de democratie ontstaan is binnen het kader van de natiestaat en ook binnen die grenzen het best tot haar recht komt. Iemand die zulke kwaadaardige leugens verkoopt is in mijn ogen niet in staat om wat voor analyse dan ook te maken, laat staan een juiste analyse, zelfs al doorspekt hij die met ronkende namen als Socrates, Petrarca en Spinoza of zelfs Martin Luther King. En de belangrijkste tegenhanger van Trump is volgens deze dwaas Paus Franciscus? Wel, dan weet je het wel. Breeddenkend en goed geïnformeerd? Daar stel ik mij wel iets anders bij voor. En voor alle duidelijkheid wil ik nog wel meegeven aan hen die mij een etiket willen opplakken : ik ben allesbehalve een voorstander van Trump of van Wilders.2016-11-16 20:21:47kris pereira1500139Een "nagel op de kop" artikel!2016-11-16 18:33:40Freek DeSteek1500047Top artikel2016-11-16 17:41:21Ronny Verduyn1499969Een mooie en volgens mij heel juiste analyse. En ik denk dat elk breeddenkend en geïnformeerd iemand dit alleen maar kan beamen.2016-11-16 17:10:48Patrick Zaman7771412016-11-15 17:26:462016-11-18 14:30:12KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardSimon DemeulemeesterPar Simon Demeulemeester et Han RenardWereldKnack.be

'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'

Han Renard - 'Het zal níét meevallen', waarschuwt Rob Riemen, essayist en oprichter-directeur van het vermaarde Nexus-instituut in Tilburg, met president-elect Donald Trump. 'Wat een rare, malle gedachte is het dat een man van 70 met zo'n trackrecord zich plots als redelijk en weldenkend zal laten zien.'

yesrmgimport newsgate2016-11-16 06:00:00http://www.knack.be/nieuws/wereld/trump-is-een-grote-fascist-zet-dat-maar-in-kapitalen-in-uw-blad/article-longread-777141.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/wereld/trump-is-een-grote-fascist-zet-dat-maar-in-kapitalen-in-uw-blad/article-longread-777141.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/wereld/http://m.knack.be/nieuws/wereld/
'Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen in uw blad'

Han Renard - Zes jaar geleden schreef Rob Riemen, die met zijn Nexus-instituut internationaal bekende denkers en schrijvers naar Nederland haalt, De eeuwige terugkeer van het fascisme. In dat essay beargumenteert hij dat Geert Wilders een fascist moet worden genoemd. De opkomst van Wilders en zijn PVV is in de ogen van Riemen vergelijkbaar met de opkomst van Mussolini en Hitler in de vorige eeuw.

Han Renard - Volgens Riemen heeft die eeuwige terugkeer van het fascisme te maken met het jammerlijke falen van alle elites en de teloorgang van geestelijke waarden. Als gevolg daarvan keert de massamens die elite de rug toe en volgt hij de lokroep van volksmenners en charlatans. Via Alexis de Tocqueville, Menno Ter Braak, Primo Levi, Albert Camus en zijn grote held Thomas Mann - 'al in 1923 heeft Mann in de gaten wie Hitler is en hoe gevaarlijk hij is -' laat hij zien in wat voor klimaat van 'geestelijke leegte' het fascisme telkens weer groot kan worden.

Han Renard - Riemen bezorgde zijn boekje aan alle leden van de Nederlandse Tweede Kamer en alle ministers van het kabinet. Striemende kritiek was zijn deel. Vooraanstaande commentatoren, politici en historici vonden de vergelijking van Riemen 'waanzin', 'gekakel'. Riemen maakte zich niet druk om de kritiek. Hij vond het als intellectueel zijn taak om de dingen helder te benoemen. Vandaag ziet hij zijn donkerste visioenen uitkomen. Met de verkiezing van Donald Trump is ook Amerika in de greep van wat volgens Riemen niets anders is dan hedendaags fascisme.

Han Renard -

Han Renard - De Democraten gaan een enorme prijs betalen voor de hoogmoed van de Clintons

Han Renard - Rob Riemen:'Vroeger kon ik, net zoals veel mensen vandaag, niet begrijpen dat miljoenen mensen Mussolini, Hitler en Stalin hebben aanbeden. Toen Trump naar voren kwam, ben ik gaan inzien wat charisma kan doen. Hij kon zeggen wat hij wilde en kwam met alles weg. Ik was een van de velen die aan het televisiescherm zaten gekluisterd: het had iets waar je niet aan kunt ontsnappen. Ik heb mijn wijnkelder flink kunnen aanvullen dankzij weddenschappen met Amerikaanse vrienden. Ik wist dat Trump de nominatie bij de Republikeinse partij zou binnenhalen. Maar vervolgens is mij hetzelfde overkomen als mijn Amerikaanse vrienden: ik was er rotsvast van overtuigd dat Hillary Clinton zou winnen.'

Waarom was u daar zo zeker van?

Han Renard - ROB RIEMEN: Ik had mezelf geblokkeerd: het mocht gewoon niet waar zijn. Ik zei daar wel meteen bij dat Trump niet weg zou gaan maar zou reïncarneren, net zoals The Joker in de Batmanfilms. President Clinton zou ons tijd kopen, maar het fascistische gevaar niet doen wijken. En nu is niet alleen de ultieme nachtmerrie uitgekomen, maar ook nog eens op een onvoorstelbare manier. Donald Trump heeft álles: de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en dadelijk ook het Hooggerechtshof. De Democraten gaan een enorme prijs betalen voor de hoogmoed van de Clintons. Bernie Sanders had tenminste een morele visie. Het ontbrak hem misschien aan realisme, maar dat zou later wel komen. We hebben op de eerste plaats een politiek nodig waarin een ideaal voor ogen wordt gehouden. Dat is helemaal weg. Clinton kwam met het ene plannetje na het andere cijfertje: dat werkt niet. Iedereen had van Hillary Clinton gewonnen, denk ik nu. Zij en haar partij wilden niet begrijpen hoe diep het ressentiment in de samenleving zit ten aanzien van de elites, die alleen aan hun eigen belangen denken. Iedereen die daarmee wordt geassocieerd, maakte geen schijn van kans.

Er wordt gezegd dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze is opgediend.

Han Renard - RIEMEN: Door de verkeerde mensen in de verkeerde bladen, ja. Het zal níét meevallen. Kijk naar wie Trump aanstelt als hoofd van het federale agentschap voor de bescherming van het milieu: een klimaatscepticus. Kijk naar de krankzinnige horrorshow op de eerste dag van de Republikeinse Conventie: een schreeuwende Rudy Giuliani en Chris Christie met zijn 'lock her up!'. De meest vulgaire proleten stonden er op het podium. En rabiate gekken als Sarah Palin, Ben Carson en Newt Gingrich komen misschien in zijn regering. Trumps familie is dan weer op zijn best een semicriminele bende.

Han Renard - FOTO'S FRANKY VERDICKTRob Riemen.

Han Renard - We hebben op Twitter toch gezien hoe Trump is wanneer hij zichzelf mag zijn? Wat een rare, malle gedachte is het dat een man van zeventig met zo'n trackrecord zich plots als redelijk en weldenkend zal laten zien? We gaan nog nostalgie voelen naar de tijd van Bush, Rumsfeld en Cheney.

Wat vreest u concreet?

Han Renard - RIEMEN: Dat geweldsexplosies zoals bij de protesten tegen zijn verkiezing massaal zullen toenemen in Amerika. Daarop zal nog meer repressie volgen, law and order zal worden aangescherpt. Zeker als Giuliani minister van Justitie wordt. Maak dan je borst maar nat.

Han Renard - Als Amerika zich terugtrekt van het wereldtoneel, zal dat ook consequenties hebben voor ons. Wij kunnen niet het dorpje van Asterix en Obelix zijn. Het toverdrankje ontbreekt namelijk. Europa lijkt te denken dat 70 jaar vrede automatisch 700 jaar vrede inhoudt. Maar zo zit de geschiedenis, en zeker die van Europa, niet in elkaar. Kijk ook naar Poetin: Make Russia Great Again. Of naar Erdogan: Make Turkey Great Again.

De kiezers van Trump worden de verliezers van de globalisering genoemd. Deelt u die analyse?

Han Renard - RIEMEN: Zij weten zich in de steek gelaten en dat zijn ze ook. Door de linkse postmoderne intellectuelen die hebben lopen roepen dat er geen goed of kwaad of juist of fout is. Door de reactionaire intellectuelen met hun versteende praatjes. Door de zakenwereld waar het enkel om geld draait. Die elite heeft een kapitalistisch wereldbeeld gecreëerd waarin wetenschap en technologie centraal staan. Noem het globalisering. Barack Obama was de belangrijkste uitdrager van dat beeld van de winnaars. Hij bestond het te zeggen dat je geen kunstgeschiedenis moet gaan studeren maar wetenschappen. Zodat je een echte baan kunt vinden. Wat hij deed met het onderwijs is een verschrikking: het is gereduceerd tot skills, vaardigheden. Ook bij ons is dat het geval. Friedrich Nietzsche waarschuwde er 150 jaar geleden al voor dat onderwijs zou worden gereduceerd tot wat goed is voor de economie en de staat. Harvard, Prince en Yale zijn daar de perfecte voorbeelden van.

Dat zijn toch topuniversiteiten?

Han Renard - RIEMEN: Maak eens een lijstje van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de financiële crisis. Ze komen allemaal van de Harvard of Yale Law School. Allemaal met testosteron gevulde aapjes die de crisis veroorzaakten omdat ze willen tonen dat ze (slaat op de borst) de grootste aap zijn. Ze willen bevestigd zien wat voor grote nullen ze zijn door zo veel mogelijk nulletjes op hun bankrekening te hebben. 'Oh! Zes nullen! En ik dan: negen nullen! Wow!' Of neem zo'n sukkel als Mark Zuckerberg. Die denkt dat door 3 miljard te investeren hij deze eeuw nog een einde kan maken aan alle ziektes. Als je dat denkt, ben je dom. De wereld van de winnaars ziet de oplossing in robotisering, kunstmatige intelligentie, transhumanisme. Daartegenover heb je de wereld van de verliezers. Mensen die hun banen verliezen aan die robots en die niet de slimste jongens of meisjes van de klas zijn.

Han Renard -

Han Renard - Europa lijkt te denken dat 70 jaar vrede automatisch 700 jaar vrede inhoudt. Maar zo zit de geschiedenis, en zeker die van Europa, niet in elkaar

Han Renard - Die groeiende onderklasse is alles ontnomen door de postmoderne elite. Hun identiteit is weg, want Kerstmis en Pasen is flauwekul genoemd. En wat kregen ze in de plaats? Crap, kitsch op televisie. Dit is niet nieuw hoor, het werd in 1920 al door de Franse filosoof Paul Valéry omschreven als de crisis van de geest. We leven in een kitschmaatschappij. Je identiteit haal je niet meer uit wie je bent, uit je geestelijke waarden, maar uit wat je kunt kopen en hoe je dat op Facebook kunt zetten. En krijg je er geen 300 likes voor, dan ben je gedeprimeerd. We zijn bang geworden voor zelfonderzoek en geestelijke vorming. Het is ook verrekt lastig om je de menselijke waardigheid eigen te maken. Literatuur, poëzie, opera's en filosofie moeten ons daarbij helpen.

Liggen cultuur en geestelijke ontwikkeling niet heel ver van het bed van die boze, bange Trump-kiezer?

Han Renard - RIEMEN: Nee, die mogelijkheid is hen gewoon afgenomen. Door linkse postmoderne intellectuelen zoals Daniel Cohn-Bendit, die alles reduceren tot politieke en sociale rechtvaardigheid. Door reactionaire intellectuelen zoals Thierry Baudet die leugens verkopen als 'nationalisme is de moeder van de democratie'. We hebben cultuur vervangen door wetenschap, maar wetenschap kent geen kwaliteit, alleen maar kwantiteit. En de mensen die niet meekunnen, hebben we volgestopt met junk. Fascisme manifesteert zich op het moment dat er geen democratie meer is. Het is een gevolg van de massamaatschappij, de term is van de Spaanse filosoof Ortega Y Gasset, waarvoor wij allen verantwoordelijk zijn. Het is een illusie te denken dat we nog in een democratie leven.

Is het echt zo erg gesteld?

Han Renard - RIEMEN: Ja, want democratie kan alleen bestaan als er kritische, onafhankelijk denkende mensen zijn en geestelijke waarden worden gecultiveerd. In onze massademocratie hebben mensen die vrijheid opgegeven en laten ze zich niet meer leiden door geestelijke of morele waarden, maar door instincten, angsten en begeerten. Vervolgens ontstaat een religieus fenomeen: de valse Messias treedt naar voren. Mensen zoals Wilders en Trump. Zag je hoe Trump opkwam aan het einde van de Republikeinse conventie? Fascisme is een seculiere religie. Denk aan wat de nazi's in Neurenberg opvoerden. Het is liturgie, inclusief klank en licht, maar wel een pervertering van de echte, religieuze liturgie. Het is dus kitsch. In die kitschmaatschappij hebben we niet meer in de gaten wat nog echt is en wat niet.

De democratie was al naar de haaien en Trump heeft daar handig gebruik van gemaakt?

Han Renard - RIEMEN: Klopt. Hij heeft deze context niet geschapen. Hij is gewoon tot hetzelfde besef gekomen als meneer Hitler.

Dat is een sterke vergelijking.

Han Renard - RIEMEN: Weet u hoe Thomas Mann in 1940 Adolf Hitler beschreef in een lezing in Los Angeles? Mann was dan al zeven jaar in ballingschap omdat hij niet in Hitler-Duitsland kon leven. Maar daarvoor woonde hij ruim dertig jaar in München en zag hij met eigen ogen hoe een fascistische beweging aan de macht kon komen, onder andere door de volmaakte beheersing van de leugen. Wat zegt Mann? Hitler hield het volk voor de leider van een beweging voor het volk te zijn, die geen blad voor de mond zou nemen en altijd de belangen van het volk zou verdedigen. Hij werd onder meer geloofd omdat hij niet hoorde tot het politieke establishment. Dat is met Trump toch exact hetzelfde? Trump zegt dat hij te vertrouwen is omdat hij geen deel uitmaakt van die corrupte bende in Washington en omdat hij de taal van het volk spreekt. Mann waarschuwde de Amerikanen letterlijk: 'Als het fascisme ooit naar Amerika komt, zal het in de naam van de vrijheid zijn.'

Han Renard - Vergeet niet dat het fascisme een Europees exportproduct is. En we krijgen het nu als een boemerang weer terug. We hadden al Viktor Orban, Vladimir Poetin en nu Donald Trump. Voorlopig toch, want Marine Le Pen en Geert Wilders staan klaar in de coulissen. De nieuwe uitingen van fascisme zullen altijd anders zijn dan het historische fascisme. Deze mensen zullen zich ook niet uiten als fascisten, ze kijken wel uit. Maar je ziet toch de patronen? Het begint altijd met de slachtofferrol. Daarna wordt een schuldige aangewezen: de Joden, de Mexicanen, de zwarten of de moslims. Vervolgens staat een charismatisch persoon op die zegt te weten wat moet gebeuren.

Han Renard - FOTO'S FRANKY VERDICKT

Hoe kun je een fenomeen als Trump tegenhouden? Hij is immuun voor kritiek.

Han Renard - RIEMEN: Om te beginnen moeten we de feiten onder ogen durven te zien. (nadrukkelijk) Ja, dit is de terugkeer van het fascisme. In Amerika zijn er een paar die het durven te zeggen, zoals het tijdschrift The New Yorker. Maar hier in Europa? Niemand. Laat mij het dan maar zeggen: Trump is een grote fascist. Zet dat maar in kapitalen en met uitroepingstekens in uw blad.

Waarom zijn er niet meer intellectuelen die waarschuwen voor het gevaar van dit nieuwe fascisme? U lijkt wel een roepende in de woestijn.

Han Renard - RIEMEN: In de jaren 1920 en 1930 waarschuwden veel schrijvers en intellectuelen voor het nationaalsocialisme. Sinds de opkomst van Wilders ben ik niet één schrijver tegengekomen die zegt: er gaat hier iets mis. Niet één historicus of academicus.

Waar pleit u dan voor?

Han Renard - RIEMEN: Thomas Mann zou zeggen: we hebben behoefte aan een militant humanisme. Elk mens moet het instrumentarium in handen krijgen om zich te ontwikkelen tot wat hij zou moeten zijn. Socrates zegt dat er twee cruciale vragen zijn waarmee iedereen zich bezig moet houden. Wat is de juiste wijze van leven? En: wat is een goede maatschappij? In de Europese humanistische traditie van Socrates, Petrarca en Spinoza luidt het richtsnoer: gebruik je eigen verstand. Je hoeft niet alles blind te volgen of naar massabijeenkomsten te gaan. Neem tijd voor jezelf en stel de grote vragen van het leven. Daarvoor kun je terecht bij de wereld van de klassieken. Het gelijkheidsideaal van de humanisten is iedereen de mogelijkheid geven om in waarheid te leven, schoonheid te scheppen en rechtvaardig te zijn.

Die gelijkheidsgedachte lijkt verder weg dan ooit. Het gaat in analyses van de overwinning van Trump alleen nog over afkomst, ras en geslacht van de kiezers.

Han Renard - RIEMEN: Op het moment dat het gelijkheidsideaal geen geestelijk ideaal meer is maar wordt gereduceerd tot puur materialisme, begint het zoeken naar het laagste punt. Want daar zijn we het meest gelijk. Om het met Freud te zeggen: we hebben allemaal behoefte aan seks en agressie. Het onderwijs is naar dat laagste niveau gegaan, want daar zijn we allemaal gelijk. Cultuur moet naar het laagste niveau, want dan kan iedereen het begrijpen. Wat de media te bieden hebben gaat naar het laagste niveau, want het gaat alleen nog over de kijkcijfers. Wanneer het gelijkheidsideaal wordt geperverteerd tot iets materialistisch en je combineert dat met de alomtegenwoordige wetenschapsfilosofie, die zegt dat alleen het getal telt, creëer je een immense leegte. Als dan de economische crisis toeslaat en het materiële comfort wegvalt, denken mensen: fuck, ik word verneukt! En worden ze boos.

Ze worden ook verneukt, toch?

Han Renard - RIEMEN: Ja, zeker, maar het antwoord is niet het fascisme.

Volgens iemand als David Van Reybrouck is het antwoord ook niet meer de representatieve democratie.

Han Renard - RIEMEN: David is mij dierbaar, maar ik ben het niet met hem eens. Het fascisme betekent inderdaad het einde van de representatieve democratie. Maar de representatieve democratie op zich is het minst slechte van alle politieke systemen. Referenda, ik moet er niet aan denken. Dat is alle ruimte laten aan de fascisten. In zijn idee met die loterij geloof ik ook niet. Uiteindelijk gaan systemen en instituties ons ook niet helpen. Wat moet veranderen, is onze geestesgesteldheid. We moeten andere prioriteiten stellen. Het nu eens wel over boeken hebben. Aandacht besteden aan de dingen die ertoe doen. Het onderwijs veranderen. Dat zijn allemaal kleine beginpunten om de wereld te veranderen. Door het falen van de elites op alle fronten hebben we een samenleving geschapen waar dit kon gebeuren. Ik wil dat kwaliteit weer centraal staat. Liever een krant maken die wat kleiner is maar die goed is. Liever een goed programma waar maar 25.000 mensen naar kijken dan een slecht programma voor 200.000 mensen. Ik ben bezig om naast het Nexus-instituut een Nexus-academie te ontwikkelen. Er moeten opnieuw plekken komen, in de trant van de platoonse academie, waar mensen kunnen ervaren wat het betekent een Europeaan te zijn. Plekken waar een nieuw wereldbeeld kan groeien.

Wie is op dit moment de belangrijkste tegenhanger van Trump wereldwijd?

Han Renard - RIEMEN: Paus Franciscus. Hij heeft zich al uitgesproken toen hij in Amerika was. Daarnaast heeft deze paus in de ogen van heel veel mensen een groot moreel gezag opgebouwd. Hopelijk kan hij dat enthousiast overbrengen. We hebben in het verleden het geluk gehad dat er iemand was als Martin Luther King. Maar die mensen kun je niet toveren. We zullen zelf actie moeten ondernemen.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html54demeulemeester-simonRedacteur KnackDemeulemeesterSimonreporter-columnist/assets/16/avatar_8358.jpgsimon.demeulemeester@knack.behttps://www.facebook.com/simon.demeulemeester.54https://twitter.com/SDemeulemeester<p>Simon Demeulemeester is redacteur politiek bij Knack.</p>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/simon-demeulemeester-54.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/simon-demeulemeester-54.htmlRob RiemenDonald TrumpGeert WildersAdolf HitlerThomas MannHillary ClintonBen CarsonAmerika
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'
31493377Burn-out. Een wereldwijde wet kan ook zo zijn dat om het evenwie die meer dan 8 uren per etmaal op het werk is zij/haar kwalificatie wettelijk verliest en dus niet meer het beroep kan uitoefenen. Als voorbeeld. Luchtverkeersleiders verliezen hun kwalificatie vanaf meer dan 8 uren op het werk te zijn! Dokters verliezen hun kwalificatie / bevoegdheid om nog medische daden te stellen of getuigschriften af te leveren.... enz.... fabrieksarbeiders verliezen hun veiligheids en andere kwalificaties als zij meer dan 8 uren op het werk zijn... de periode kan natuurlijk verschillend zijn voor verschillende beroepen... Het wordt enorm moeilijk voor een beroepsdopper....die nooit gewerkt heeft...2016-11-12 15:53:19Chris De Munter1493253inderdaad. Burn-out is geen diagnose, het is een syndroom en dus een containerbegrip waar je alle kanten mee uit kan. Behalve een therapeutische visie.2016-11-12 14:49:02toon gabriëls1491445Beste: wanneer komen echte experts aan het wordt en niet-de would-be psychologen die elk 'hun" bril opzetten en graag de schuld toekennen: aan de "zwakke" persoon," slechte chef" , "slechte cultuur" enzo...OPM: de vakbond heeft geen boter op het hoofd? wat engeltjes! Als niet -expert kun je alleen freewheelen en beschuldigen- goed voor een artikel!! yes !!Maar tijdverlies en misvormend werkend mbt de visie die de mensen ontwikkelen Bob Thomas, klin psycholoog2016-11-11 11:23:03robert thomas7747232016-11-09 11:21:132016-11-11 16:27:55KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardGezondheidKnack.be

Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'

Han Renard - 'Het begrip burn-out wordt eindeloos opgerekt', zegt arbeidsmarktdeskundige en Randstad-woordvoerder Jan Denys. 'Dat zie ik niet bij de mensen met wie ik in contact kom', pareert Saskia De Bondt, loopbaanbegeleidster bij het ACV. Een dubbelgesprek over de ziekte van deze tijd.

yesrmgimport newsgate2016-11-11 06:00:00http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/het-grote-burn-outdebat-als-iemand-tot-tien-uur-s-avonds-heeft-gewerkt-moet-je-niet-zeggen-chapeau/article-longread-774723.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/gezondheid/het-grote-burn-outdebat-als-iemand-tot-tien-uur-s-avonds-heeft-gewerkt-moet-je-niet-zeggen-chapeau/article-longread-774723.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/gezondheid/http://m.knack.be/nieuws/gezondheid/
Het grote burn-outdebat: 'Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: "Chapeau!"'

Han Renard -

Han Renard - Lees ook: Eerste hulp bij burn-out. 'De grote oorzaak is slecht management op het werk'

Han Renard - Het aantal mensen met een burn-out neemt de laatste jaren toe, daar gaan alle experts van uit. Maar het officiële aantal burn-outs houdt het Riziv pas bij sinds 2015, toen een kleine 9000 Belgen ermee thuiszaten. Of dat cijfer alle gevallen van het syndroom dekt, is bovendien onzeker: lang niet iedereen die vanwege geestelijke en fysieke uitputting op het werk ziek wordt, krijgt de juiste diagnose. Het aantal mensen met zogenoemde 'burn-outverschijnselen' is ook vele malen groter en wordt geraamd op 10 à 15 procent van alle werkenden.

Han Renard - De voorbije weken bleek opnieuw hoezeer burn-outs de gemoederen beroeren, toen een getuigenis van Saskia De Bondt op Knack.be meer dan drieduizend keer gedeeld werd. De Bondt, die zich bij het ACV al tien jaar op het fenomeen toelegt, waarschuwde: 'Burn-out is veel meer dan een gezondheidsprobleem.' Ze wees op de verantwoordelijkheid van werkgevers, en de gevaren van overbelasting en een slecht management op het werk. 'Werkgevers moeten niet wachten tot iedereen ziek is om maatregelen te nemen', zegt arbeidsmarktdeskundige Jan Denys. 'Maar om de juiste maatregelen te kunnen nemen, moet het begrip burn-out beter afgebakend worden.' Een burn-out heeft qua symptomen overeenkomsten met gewone oververmoeidheid of met depressie. Daardoor kunnen artsen, leidinggevenden en naasten van de patiënt niet altijd gemakkelijk begrijpen wat er aan de hand is. 'Er wordt vaak nog heftig op gereageerd, omdat er nog altijd een sfeer van mysterie en taboe rond hangt', erkent De Bondt.

Han Renard -

Han Renard - BV's komen op televisie vertellen hoeveel deugd ze hebben gehad van hun burn-out. Van iemand met kanker heb ik dat nog nooit gehoord

Han Renard - Jan Denys

En een sfeer van scepsis, niet?

Han Renard - JAN DENYS: Die scepsis deel ik. Als je dieper op burn-outs ingaat, stoot je op conceptuele problemen. Mensen die eraan lijden zijn uiteraard ziek. Maar is het ook een op zichzelf staande ziekte? Daarover bestaat geen medische consensus. Terwijl dat in de tonnen niet-academische literatuur wel wordt beweerd. We weten er vandaag gewoon te weinig over. Daarom pleit ik voor meer onderzoek. Om mensen met burn-out zo goed mogelijk te kunnen helpen, moet je precies weten wat er aan de hand is. Een heleboel factoren, binnen en buiten het werk, spelen een rol.

Burn-out is een containerbegrip geworden, zeggen critici.

Han Renard - DENYS: Het begrip wordt eindeloos opgerekt. Aanvankelijk werd de term 'burn-out' alleen gebruikt voor ernstige aandoeningen, waarbij mensen maanden inactief zijn. Nu hebben mensen die twee weken thuis zitten omdat ze overspannen zijn ook al een burn-out. Van huisartsen hoor ik dat mensen bij hen op consultatie komen met de mededeling: 'Ik heb een burn-out.' Die huisartsen hebben de grootste moeite om daartegen in te gaan. Dat is de keerzijde van de grote publieke aandacht voor het fenomeen. Burn-out is een soort modeverschijnsel geworden. Niet alleen deskundigen maar ook lifestylegoeroes gaan zich ermee bemoeien. Bekende Vlamingen komen tegenwoordig op televisie vertellen hoeveel deugd ze hebben gehad van hun kortstondige burn-out. 'Dat vond ik heel leuk', klinkt het. Sorry, maar van iemand met kanker heb ik dat nog nooit gehoord. Dan mag je ook niet verbaasd zijn dat sommige werkgevers zeggen: 'Wat is dit nou?'

Han Renard - Nee, als het opeens gaat over burn-outs bij kinderen van veertien, heb je echt wel een probleem met je concepten. Ik weet dat dit niet sympathiek overkomt, maar huis- en controleartsen zeggen zelf dat burn-out een alternatief is geworden voor lage rugpijn, ook een aandoening waarvan de oorsprong moeilijk kan worden vastgesteld. Dat is geen goede zaak voor de mensen die wel ernstig ziek zijn. Maar als ik zoiets zeg, neem ik het probleem zogezegd niet ernstig.

Is dat ook uw gevoel, mevrouw De Bondt, dat de term 'burn-out' vandaag op van alles en nog wat wordt toegepast?

Han Renard - SASKIA DE BONDT: In de media misschien wel, maar in mijn dagelijkse werk zeker niet. De mensen met wie ik in contact kom, zijn total loss. Ze kunnen zich al maanden niet meer op hun werk concentreren, kunnen niets nieuws meer leren, zijn constant geïrriteerd, zowel thuis als op het werk. Ze zijn emotioneel en fysiek uitgeteld. Zulke mensen zullen de term burn-out zelf ook niet lichtzinnig gebruiken. Integendeel, ze zeggen: 'Een weekje vakantie en dan zal het wel weer gaan.' Wat onzin is, natuurlijk.

Han Renard - Getty Images

Han Renard - DENYS: Het gaat vaak om bevlogen werkkrachten. Het fenomeen burn-out is voor het eerst beschreven in de jaren zeventig en tachtig, toen het vooral in het onderwijs en in de zorgsector de kop op stak.

Han Renard - DE BONDT: En bij hulpverleners en vrijwilligers, die zelf door hun idealisme te pletter vielen. De diagnose stellen is altijd lastig geweest, dat klopt. En toch is het belangrijk dat de ziekte kan worden benoemd. In 2014 is de term 'burn-out' expliciet in de welzijnswet opgenomen. Voor een aangepast beleid rond preventie en herintrede op het werk is dat een goede zaak. Iemands individuele karaktertrekken en de maatschappelijke achtergrond spelen een rol bij een burn-out, maar werkgevers mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Een tijdje geleden was ik in een groot internationaal bedrijf in Gent. De vakbonden hadden de directie eindelijk zover gekregen dat ze tijdens de middagpauze de werknemers over burn-out mochten voorlichten. Tijdens de pauze hoorde ik een vrouw met een hoge rang in de personeelsdienst zich hardop afvragen of dat wel een goed initiatief was: 'We mogen niemand op ideeën brengen.' Maar mensen zullen heus niet crashen vanwege een vakbondsactie.

Han Renard - DENYS: U zegt terecht dat ook de maatschappelijke achtergrond een rol speelt. Ik vind dat die nog te weinig aandacht krijgt.

Waarover gaat het dan?

Han Renard - DENYS: Om te beginnen is er het sterk onderschatte fenomeen - om het even gebald uit te drukken - dat God dood is. Grote groepen mensen geloven niet meer in het hiernamaals. Het leven moet hier en nu worden geleefd. Er is geen tijd te verliezen, we móéten het onderste uit de kan halen. Dat zet ongelooflijke druk op de moderne mens. Die druk zie je overal: op het werk, in onze vrije tijd, in relaties, in de opvoeding van onze kinderen. Onze toegenomen welvaart doet daar nog een schepje bovenop: ze heeft onze verwachtingen - van onze loopbaan, van onze vrije tijd - alleen maar doen toenemen. Ook dat zorgt voor extra stress. En ten slotte is er de digitalisering. Door de smartphone, die nog maar acht jaar bestaat, zijn mensen altijd bereikbaar. Niet alle werkgevers gaan daar oordeelkundig mee om. Om negen uur 's avonds nog iets voor het werk doen, dat mag je niet vanzelfsprekend vinden. Sommigen zullen zeggen: 'Het is allemaal de schuld van het neoliberalisme.' Maar voor de dood van God is het neoliberalisme niet verantwoordelijk. Die dood is een cultureel gegeven.

Han Renard - DE BONDT: De digitalisering van de economie zorgt ervoor dat mensen op hun werk worden geconfronteerd met situaties die vroeger niet bestonden. Ik heb mensen in loopbaanbegeleiding gehad die al drie jaar onder een baas in Amerika werkten. Vroeger zat hun baas gewoon in het kantoor naast het hunne en konden ze even aankloppen als dat nodig was. Nu moeten ze op onregelmatige uren beschikbaar zijn, omdat hij op andere momenten slaapt dan zij. En hij ziet hen ook niet meer aan het werk. Vroeger zou hij hebben gezegd: 'Jos, je hebt lang genoeg gewerkt. Ga naar huis.' Vandaar is er veel minder contact. Gevolg is dat werknemers beter voor zichzelf moeten zorgen. Maar iemand met een risicoprofiel voor burn-out zorgt per definitie niet goed voor zichzelf. Die zorgt er vooral voor dat het goed gaat met zijn baas in Amerika.

Han Renard - Een andere factor zijn gefrustreerde verwachtingen en idealen. Mensen worden bijvoorbeeld actief in de zorg omdat ze anderen willen helpen. Ze stappen in het onderwijs omdat ze kinderen iets willen leren. Maar de realiteit blijkt vooral te bestaan uit heel veel rapporten schrijven en vergaderen.

Han Renard -

Han Renard - Het is te gemakkelijk om alleen de werkgevers de zwartepiet toe te spelen. Wij zullen onze ziekmakende stress ook zélf moeten aanpakken

Han Renard - Jan Denys

Han Renard - DENYS: Alle administratieve verplichtingen die overheden opleggen, ironisch genoeg ook in het kader van welzijn op het werk, staan misschien bol van de goede bedoelingen, maar leiden in de praktijk vaak alleen maar tot meer bureaucratie en frustratie.

Welke mensen hebben een hoger risico op een burn-out?

Han Renard - DE BONDT: Om te beginnen, spelen omgevingsfactoren een rol. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat wie is opgegroeid op een boerderij een hoger risico heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat alle boerenkinderen voorbestemd zijn om een burn-out te krijgen, maar wel dat er een verband is met de mentaliteit in hun gezin van oorsprong: je best doen, niet klagen, werken en nog eens werken, ook in het weekend.

Han Renard - DENYS:(knikt) En alles wat geen fysieke kwaal is, is 'ingebeeld'.

Han Renard - DE BONDT: Precies. Aan de andere kant spelen ook karaktertrekken mee: je snel schuldig voelen, perfectionistisch zijn, een bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en veel zelfdiscipline hebben, zorgzaam zijn en - uiteraard - graag en hard werken.

Omschrijft u daarmee niet de ideale werkkracht?

Han Renard - DE BONDT:(lacht) Ja, eigenlijk is dat het standaardprofiel dat je in vacatures aantreft.

En de managementstijl, is die ook een deel van het probleem?

Han Renard - DE BONDT: Zeker. Het is moeilijk om daar in algemene termen over te spreken, maar de relatie met de chefs speelt een grote rol. Neem nu de mogelijkheid om werk en privéleven op elkaar af te stemmen. Er zijn mensen die eronderdoor gaan omdat hun baas hen te kort houdt, maar zijn er ook die kapotgaan aan te veel vrijheid: dan moet je voor jezelf kunnen uitmaken wanneer het genoeg geweest is. Maar wat betekent dat, 'genoeg'? Mensen met aanleg voor een burn-out beantwoorden die vraag anders dan mensen die tijdig 'stop' kunnen zeggen. Daarom druk ik er bij leidinggevenden altijd op: 'Geef zelf het goede voorbeeld. Als jij elke ochtend vanaf zes uur mails begint te sturen, verlang je eigenlijk van je personeel dat het daarin meegaat.'

Hoe moeten leidinggevenden het dan aanpakken?

Han Renard - DE BONDT: Inzicht in het probleem krijgen is cruciaal. Ik heb al zo veel aangrijpende verhalen gehoord van bazen die hun zieke werknemer opbellen en vragen: 'Wanneer kom je terug?' Of die met een bos bloemen op zijn of haar oprit staan. Goedbedoeld, maar het resultaat is dat die werknemer zich nóg schuldiger en nóg meer onder druk gezet voelt.

Han Renard - Belangrijk is ook dat leidinggevenden de kwaliteiten van hun medewerkers herkennen. Als iemand tot tien uur 's avonds heeft gewerkt, moet je niet zeggen: 'Chapeau!' Nee, dan moet je vragen: 'Waarom doe je dat eigenlijk?' Als iemand twintig keer per dag 'Sorry' zegt, moet je daar aandacht voor hebben. En als iemand 'Goed' antwoordt op de vraag hoe het met hem of haar gaat, is de kous daarmee niet af. Kijk ook naar hoe die werknemer functioneert op de werkvloer. In sommige bedrijven is het wachten tot iemand van het management instort. Dan pas kan er een beleid rond burn-out worden gevoerd.

Han Renard - FRANKY VERDICKT 'Ik kom ze wel tegen, hoor, de werkgevers die zeggen: "Een burn-out, dat zit toch tussen je oren?" En niet alleen in kleine kmo's in West-Vlaanderen.'

Han Renard - DENYS: Ik ken toch maar weinig werkgevers die het probleem ontkennen. Wel zijn werkgevers bang dat als ze burn-outs te gemakkelijk erkennen, een heleboel problemen uit het privéleven van hun personeel ook op hún bord belandt. En niet alleen omdat ze daar dan financieel voor moeten opdraaien, maar ook omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor een kwaal die vaak niet alleen door de werksituatie is veroorzaakt.

Han Renard - DE BONDT: Ik kom ze wel tegen, hoor, de werkgevers die zeggen: 'Een burn-out, dat zit toch tussen je oren?' En niet alleen in kleine kmo's in West-Vlaanderen.

Han Renard - DENYS: Maar het is te gemakkelijk om alleen de werkgevers de zwartepiet toe te spelen. Wij zullen onze ziekmakende stress ook zélf moeten aanpakken. We moeten onze agenda's leren leegmaken.

Han Renard - DE BONDT: Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Mensen moeten met hun perfectionisme leren omgaan, assertiever worden, nee leren zeggen, en om hulp vragen. Maar er is ook de verantwoordelijkheid van de werkgever. Je hebt bazen die hun medewerker vrijdagavond een fijn weekend toewensen, maar wel verwachten dat dat rapport tegen maandagochtend op hun bureau ligt. En veel werkgevers weigeren maatwerk te leveren omdat ze geen precedent willen scheppen. 'Ik kan je niet thuis laten werken, want straks wil iedereen dat.' Maar heus niet iedereen wil thuiswerken.

Is er een verband tussen de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt en aandoeningen als burn-out?

Han Renard - DENYS: Groeiende onzekerheid speelt op de achtergrond zeker mee. Maar ik denk daarbij niet zozeer aan tijdelijke arbeid en uitzendarbeid, want de grootste groep op onze arbeidsmarkt heeft een contract van onbepaalde duur. Het gaat om een vager gevoel van economische onzekerheid en angst voor de toekomst. Dat gevoel wordt gevoed door allerhande doemprofeten die bijvoorbeeld voorspellen dat robots ons werk gaan overnemen. Dat klopt niet, daarmee jaag je de mensen onnodig schrik aan. Aan de andere kant is het ook geen ver toekomstbeeld meer dat een robot of algoritme je 'baas' kan worden. Dat is nog andere koek dan een baas in Amerika. (lacht) Ga daar maar eens mee in discussie. In die zin schept de digitalisering nieuwe risico's.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft van zogenoemd 'werkbaar werk' wel een speerpunt gemaakt.

Han Renard - DENYS: Maar je ziet hoe lastig hij het heeft. En de sociale partners raken er evenmin uit. Iedereen is voor werkbaar werk, tot je dat concreet moet gaan invullen. Ook omdat de strijd tegen burn-out te vaak wordt ingezet in ideologische gevechten.

'Werknemers versus werknemers', bedoelt u?

Han Renard - DENYS: Ja. Werkgevers voelen zich daardoor aangevallen. Het is zoals in de discussie over langer werken. Dat daar in België zoveel verzet tegen is, vind ik vreemd: in de meeste landen wordt er langer gewerkt dan bij ons. Het klopt ook niet dat werknemers hier massaal vroeg de arbeidsmarkt verlaten omdat de arbeidskwaliteit zo slecht is. Onze arbeidskwaliteit is vrij goed, alleen Scandinavische landen doen het beter.

Han Renard -

Han Renard - Niets tegen yoga of mindfulness in de kantine, maar daarmee red je het echt niet als werkgever

Han Renard - Saskia De Bondt

Han Renard - DE BONDT: Het lijkt me verstandig om de voorstellen van beleidsmakers en werkgevers rond werkbaar werk met enige reserve te bekijken, in plaats van meteen volmondig ja te zeggen. Want al die maatregelen hebben voor- en nadelen. Voor sommige mensen is het geweldig dat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze hun boodschappen doen, voor sommige mensen net niet. Werkgevers kunnen van die 'vrijheid' ook makkelijk misbruik maken om hun personeel onder druk te zetten. Er zijn er ook die thuiswerk propageren omdat er door bezuinigingen op kantoor gewoon geen plaats meer is voor iedereen. En vergeet niet dat managers en bazen zelf ook onder gigantische druk staan.

Moet burn-out als een beroepsziekte worden erkend?

Han Renard - DENYS: Dat kan voorlopig niet, gezien de medische onzekerheid. Burn-out is nu een zogenoemde 'werkgerelateerde ziekte'. Dat is een goed compromis.

Han Renard - DE BONDT: Voor mij kan erkenning in principe wel, maar met het nodige voorbehoud. Vergelijk het met de strijd, in de jaren zeventig, om asbestose als beroepsziekte te laten erkennen. Dat is gelukt, maar er waren natuurlijk ook mensen die de ziekte hadden opgelopen nadat ze in hun tuin golfplaten hadden staan verzagen. Met een burn-out is het een beetje hetzelfde: als duidelijk kan worden aangetoond dat die op het werk is veroorzaakt, moet hij als een beroepsziekte worden beschouwd en als dusdanig worden verzekerd.

Han Renard - DENYS: Asbestose is als medische aandoening wel onomstotelijk vast te stellen. Met burn-out ligt dat anders. Vaak is de beste oplossing voor mensen met een burn-out een radicale carrièreswitch, met de hulp van iemand zoals mevrouw De Bondt. Het kan hard aankomen, maar vaak zijn mensen nu eenmaal niet geschikt voor het werk dat hun een burn-out heeft bezorgd. Geen wet rond welzijn op het werk zal daar iets aan veranderen.

Han Renard - DE BONDT: Je moet werknemers met een burn-out ook voldoende tijd geven om te herstellen. Dat kan een kwestie van maanden of langer zijn. Vaak gaan mensen te snel weer aan de slag. Of herstellen ze zich net in de vernieling: na een hoop gedoe is de huisarts erin geslaagd hun een maand rust voor te schrijven, en dan gaan ze als gekken boeken lezen en cursussen volgen rond thema's als assertiviteit en relaxatie. In plaats van gewoon te rusten en te stoppen met piekeren.

Han Renard - DENYS: Maar wat is een goede manier om te herstellen? In Nederland pakken ze het nu helemaal anders aan. Ze proberen werknemers met een burn-out zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Omdat dat het herstel bevordert, en omdat mensen die te lang wegblijven vaak gewoon niet meer terugkomen. Want dat is een ijzeren wet op de arbeidsmarkt: hoe langer je wegblijft, hoe moeilijker je terugkeer. Uiteraard moeten mensen die uitgeput zijn de tijd krijgen om te herstellen, maar ik geloof dat aangepast werk net genezend kan zijn.

Zijn er binnen de bedrijven voldoende aanspreekpunten om burn-outpatiënten te helpen?

Han Renard - DE BONDT: In theorie moeten de vertrouwenspersonen en hun contactgegevens bekendgemaakt worden via het arbeidsreglement, in de praktijk is het vooral een kwestie van bedrijfscultuur. Er zijn werkgevers die zeggen: 'Wij zijn tiptop in orde met de welzijnswetgeving, want wij organiseren mindfulnesstrainingen tijdens de middagpauze!' Niets tegen yoga of mindfulness in de kantine, natuurlijk, maar daarmee red je het echt niet.

Han Renard - DENYS: Ik krijg daar de kriebels van. Maar de werkgever die een cursus yoga organiseert, komt daarmee natuurlijk in de krant. Ik ben wel voorstander van een stilteplek op de werkvloer, een vrij gemakkelijk door te voeren maatregel. Stilte en traagheid in je werk inbouwen is ontzettend belangrijk. Maar stilte is dan ook een schaars goed geworden.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlgezondheidwerkziektenWest-VlaanderenACV
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'
07689532016-10-25 16:17:122016-10-27 13:51:11KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'

Han Renard - Wereldwijd is de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) de incarnatie van het verzet tegen het CETA-verdrag. Maar hij vormt een onafscheidelijk duo met André Antoine (cdH), de eerbiedwaardige voorzitter van het Waals Parlement, die minstens even radicaal tégen is. 'Wij willen humane spelregels voor de mondialisering.'

yesrmgimport newsgate2016-10-27 13:51:18http://www.knack.be/nieuws/belgie/andre-antoine-cdh-tegen-ceta-wij-willen-de-wet-van-de-multinationals-niet-ondergaan/article-longread-768953.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/andre-antoine-cdh-tegen-ceta-wij-willen-de-wet-van-de-multinationals-niet-ondergaan/article-longread-768953.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
André Antoine (cdH) tegen CETA: 'Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan'

Han Renard - André Antoine is een man van het politieke centrum, een overtuigd Europeaan en allerminst een fanatiekeling. Maar hij verdedigt met hand en tand het recht van zijn parlement om nee te zeggen tegen het handelsverdrag met Canada, zolang Wallonië niet voldoende juridische garanties en inhoudelijke tegemoetkomingen heeft binnengehaald. De immense druk van de Europese Unie op de Walen om CETA op een drafje goed te keuren, getuigt volgens hem van een groot misprijzen voor de instellingen: 'Europa steekt de draak met de democratie.'

Han Renard - ANDRÉ ANTOINE: Wallonië heeft niet opeens zelf besloten om in dit dossier tussenbeide te komen. In juli heeft de Europese Commissie gezegd dat CETA een gemengd verdrag is, en dat de nationale parlementen dus mogen meebeslissen. Volgens het Verdrag van Lissabon zijn de regionale parlementen in België óók nationale parlementen. Het CETA-verdrag heeft bovendien grote gevolgen voor onze openbare diensten, onze landbouw en onze economie in het algemeen. Ik geloof in regulering. Dat is de taak van politici. Wij willen de wet van de multinationals niet ondergaan.

Het Waals Parlement heeft zich stevig in het CETA-verdrag vastgebeten, niet?

Han Renard - ANTOINE: We zijn twee jaar lang intensief met CETA aan de slag geweest. Dat heeft stapels rapporten opgeleverd, die Paul Magnette aan de Europese Commissie heeft getoond. We hebben voor- en tegenstanders gehoord. In april van dit jaar heeft het Waals Parlement met een ruime meerderheid een resolutie goedgekeurd waarin het verzet tegen CETA aantekende. De federale regering was perfect op de hoogte van onze bezwaren. De Europese Commissie ook.

Han Renard -

Han Renard - We mogen ons lot niet in de handen van een paar technocraten leggen. Dat is de grote les van CETA

Han Renard - Drie weken geleden heb ik op een bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie in Genève tegen Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström gezegd: 'Als er niet fundamenteel wordt bijgestuurd, komt er geen CETA.' Maar dat maakte totaal geen indruk. 'Die kleine Walen zullen vanzelf wel inbinden', leek ze te denken. Maar als je de Walen optelt bij de Franstalige Brusselaars, hebben we het over 4,5 miljoen mensen: dat is meer dan het inwonersaantal van zeven van de huidige lidstaten van de Europese Unie. En de goedkeuring van het CETA-verdrag vereist nu eenmaal unanimiteit. Grootte doet er dus eigenlijk niet toe. Het gebeurt in Europa ook wel vaker dat één lidstaat het been stijf houdt: de Nederlanders hebben zich eerder dit jaar nog tegen het associatieverdrag met Oekraïne gekant.

Europees Parlementslid Ivo Belet, net zoals u een christendemocraat, noemde Paul Magnette de 'doodgraver van België'. Volgens hem is het Waalse protest ook een gevolg van de doorbraak van de PTB in Wallonië.

Han Renard - ANTOINE: Het spijt me, maar uitgerekend de Vlamingen hebben de bevoegdheid gewild om internationale verdragen te ratificeren. Vandaag verwijten dezelfde Vlamingen ons dat wij het wapen gebruiken waar zij om hebben gevraagd. En wat de PTB betreft: laat Ivo Belet met mijn groeten weten dat het Waals Parlement 2 communisten telt op 75 verkozenen.

Han Renard - Kijk, de Walen houden van de Canadezen. Maar CETA is een vrijhandelsverdrag nieuwe stijl. Het omvat veel meer dan alleen handel, en zal model staan voor toekomstige vrijhandelsverdragen als het TTIP met de Verenigde Staten. De detacheringsrichtlijn, waardoor Europese werknemers tijdelijk in een andere lidstaat kunnen werken voor een lager loon dan in die lidstaat gebruikelijk is, heeft ons allemaal aan het denken gezet. Die richtlijn is destijds zonder veel verzet aangenomen, maar heeft ravages aangericht. Wij willen humane spelregels voor de mondialisering. En we willen spijkerharde garanties voor onze boeren en kmo's, en voor het behoud van onze eigen wetgeving.

Volgens gewezen eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) is handelsbeleid een zuiver Europese bevoegdheid, en heeft Wallonië zich daar niet mee te bemoeien.

Han Renard - ANTOINE: Ik heb op televisie met Karel De Gucht over CETA gedebatteerd. Toen ik hem vertelde dat het Waals Parlement het dossier grondig bestudeerd heeft, zei hij drie keer na elkaar dat de Walen 'ignobles' waren: laag-bij-de-gronds en onwaardig. Voor een man met zo weinig achting voor de democratie kan ik niet veel respect opbrengen.

Maar hoe kan een verdrag tussen 35 miljoen Canadezen en 500 miljoen Europeanen nu in het nadeel van Europa zijn?

Han Renard - ANTOINE: Een Amerikaanse universiteit heeft in opdracht van de Verenigde Naties berekend dat Canada dankzij CETA jaarlijks mag rekenen op een extra groei van 0,78 procent van zijn bruto binnenlands product, en Europa op 0,08 procent. Tien keer minder, dus. CETA zou in Europa een verhaal van winnaars en verliezers zijn, en België zou bij de verliezers horen. De economische baten van het verdrag worden schromelijk overschat.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei: 'De PS voert kennelijk liever wapens uit naar Saudi- Arabië dan appelen en peren naar Canada.'

Han Renard - ANTOINE: Saudi-Arabië vormt een probleem, en Wallonië beseft dat. Maar terwijl wij wapens en munitie uitvoeren, exporteren de Vlamingen onderdelen voor geavanceerd wapentuig. Een beetje schijnheilig, niet?

Han Renard - BelgaImagePaul Magnette (PS).

Han Renard - Het is niet voor het eerst dat de N-VA Wallonië de les komt spellen. Dat helpt de zaken niet vooruit. Los daarvan voert Wallonië meer uit naar Canada dan het invoert. Maar Vlaanderen heeft een negatieve handelsbalans met Canada: de Vlamingen hebben meer te vrezen van onbeperkte vrijhandel en de massale import van, zeg maar, Canadese appelen. Bovendien zullen de Belgen zonder CETA gewoon Canadese kreeft blijven kopen en de Canadezen Belgische medicijnen. Als we alleen de handel hadden willen bevorderen, hadden we beter gewoon de douanetarieven kunnen afschaffen. Daarvoor heb je geen vrijhandelsverdrag nodig, met speciale rechtbanken voor multinationals die zich benadeeld voelen.

Volgens de verdedigers is CETA het meest sociale en milieuvriendelijke vrijhandelsverdrag aller tijden.

Han Renard - ANTOINE: Dat zal best, maar het moet worden verbeterd. En daarvoor moeten we de tijd nemen. Wat zei de Canadese handelsminister Chrystia Freeland me tijdens onze ontmoeting? 'Als politici zich in een eerder stadium met dit verdrag hadden bemoeid, zaten we nu niet zo diep in de penarie.' Dat is de grote les van CETA. We mogen het lot van onze bevolking niet in de handen leggen van een paar technocraten, hoe briljant geschoold ook, die in achterkamertjes onderhandelen met de lobbyisten van multinationals om de hoek. Ik geloof in de democratie. Alleen het parlement kan de belangen van de burgers waarborgen.

Han Renard - Weet u: in 2014 was ik vóór CETA, zonder veel kennis van zaken en om ideologische redenen. Omdat ik geloof dat vrijhandel goed is voor de economie. Maar door het studiewerk in het Waals Parlement ben ik gaan inzien dat het verdrag enorme gevaren in zich draagt, en ben ik van mening veranderd. (lacht) Karel De Gucht mag me uitschelden zoveel hij wil: ik zal altijd een democraat blijven.

Han Renard -

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlAndré AntoineCanadaWalloniëEuropaWaals ParlementCETA
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?
31471599Magnette is helemaal niet laat met zijn opmerkingen, meneer @Gilbert Haelewyn. Het is de Europese Commissie die rijkelijk laat is. Het heeft immers een jaar geduurd vooraleer die reageerde, terwijl ze reeds rijkelijk vroeg op de hoogte was van de bedenkingen van het Waals parlement. Pas toen het njet van Wallonië in het zicht van de eindmeet was hebben de heren zich verwaardigd te reageren.2016-10-26 12:47:09Bert Herregods1471309Dit is nu eens een ander artikel. Ik kan moeilijk geloven, al is het mogelijk, dat 27 andere regeringsleiders zich laten bedotten. Trouwens Magnette komt duidelijk laat met zijn opmerkingen. Zijn de tv camera's hem belangrijker dan de inhoud van het akkoord? Trouwens wat die rechtbanken betreft, Canada zou dan ook zijn eigen democratie buiten spel zetten. Anderzijds hebben multinationals ook recht op rechtszekerheid. Als ze investeren in een land, volgens de geldende wetgeving, maar de politici veranderen die wetgeving achteraf, dan zijn die investeringen, nutteloos geweest.2016-10-26 10:14:06Gilbert Haelewyn1471265Ik ben helemaal geen voorstander van de PS - integendeel -, maar al wie durft ingaan tegen het hele ondemocratische en autoritaire EU-bestel, dat wordt geleid door arrogante politici die uitsluitend oog hebben voor persoonlijke macht, rijkdom en de islamisering van het westen krijgt mijn warme sympathie. Hoe meer weerstand van lidstaten hiertegen, hoe beter. Europa zou een culturele en sociale entiteit moeten zijn, maar het is de EU die dat verhindert en zelfs tegenwerkt. Hoe meer EU, hoe minder Europa.2016-10-26 09:50:57Leon Van Dyck7688672016-10-25 13:19:262016-10-26 09:26:42KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPeter CasteelsJeroen de PreterPar Peter Casteels, Jeroen de Preter et Han RenardBelgiëKnack.be

Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?

Han Renard - Huilend kwam de Canadese minister van Handel zaterdag buiten bij Paul Magnette. Het is de Waalse minister-president en PS'er menens. Als er niet naar hem geluisterd wordt, houdt hij CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, eigenhandig tegen.

yesrmgimport newsgate2016-10-25 13:19:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/het-verzet-tegen-ceta-wat-bezielt-paul-magnette/article-longread-768867.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/het-verzet-tegen-ceta-wat-bezielt-paul-magnette/article-longread-768867.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Het verzet tegen CETA: wat bezielt Paul Magnette?

Han Renard - Vrijdag veertien oktober. In Vlaanderen vragen we ons af of de regering-Michel nog in staat is een begrotingsakkoord te sluiten, terwijl over de taalgrens Paul Magnette een speech geeft die later door heel Europa - verbijsterd dan wel aangenaam verrast - zal worden bekeken. In het troosteloze decor van het Waalse parlement onderbouwt Magnette, sinds 2014 minister-president van de gewestregering, de resolutie waarin de Waalse meerderheid afrekent met CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Meteen na zijn speech moet Magnette naar het Franse Élysée, alwaar president François Hollande zijn collega-socialist diets probeert te maken dat verzet tegen het akkoord geen enkele zin heeft.

Han Renard -

Han Renard - Ik denk dat ik de Europese teksten beter ken dan mijn collega's

Han Renard - Paul Magnette

Han Renard - Maar de ondertekening, die normaal op donderdag 27 oktober zou plaatsvinden, gaat niet door. Maandag moest premier Charles Michel Europa meedelen dat hij het CETA-akkoord voor België niet kan ondertekenen. Wie dat twee weken geleden had voorspeld, was vierkant uitgelachen. De onderhandelingen over CETA werden al twee jaar geleden afgesloten. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemde CETA vorige week nog 'het beste verdrag dat Europa ooit onderhandeld heeft'. Hij was er zo enthousiast over dat hij tegen de voorschriften in de nationale (en in België ook regionale) parlementen liet meestemmen over de uiteindelijke tekst. Het was nooit de bedoeling dat die geste ertoe zou leiden dat een piepkleine regio een akkoord tussen 500 miljoen Europeanen en 35 miljoen Canadezen kon tegenhouden. Juncker wilde er alleen mee tegemoetkomen aan de kritiek die er wel degelijk was.

Han Renard - CETA kwam onder vuur te liggen nadat veel middenveldorganisaties en ngo's zich tegen TTIP hadden gekeerd. Over dat vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten deden en doen de wildste geruchten de ronde, terwijl er eigenlijk nog geen definitieve teksten zijn. Van CETA zijn die er dus wel, en ze sterkten de critici in hun overtuiging dat politici dansen naar het pijpen van multinationals. De globalisering, die naast winnaars ook verliezers blijkt te hebben, krijgt het al langer dan vandaag te verduren. De nieuwe verzetsleider, Paul Magnette, kreeg al felicitaties van de Canadese activiste Naomi Klein, maar het is niet verwonderlijk dat uitgerekend in deze regio het protest tegen CETA een politieke vertaling krijgt. 'Wallonië, ooit het hart van de Belgische staalindustrie en koolmijnen, is zo'n plaats waar een donkere en negatieve visie op globalisering kan floreren. Fabrieken worden er gesloten, en de werkloosheid is hoog', schreefItaliqueThe Economist /Italiquevorige week in zijn commentaar.

Han Renard -

Han Renard - Als premier had Di Rupo CETA wellicht gewoon goedgekeurd

Han Renard - Dave Sinardet

Han Renard -

Magnette versus Europa

Han Renard - De kritiek op de globalisering gaat hand in hand met de groeiende kritiek op Europa. Paul Magnette zei vorige week niet voor niets dat hij beter kon onderhandelen met Canada dan met de Europese spelers. Ter linkerzijde heeft het Europese project een aardige knauw gekregen sinds de eurocrisis. De arrogante houding van de Trojka in Griekenland is niet vergeten. De manier waarop CETA wordt doorgedrukt, lijkt daaraan te herinneren. 'Dom' en 'belachelijk' noemde Karel De Gucht het verzet van Magnette al. De Gucht werd zelf als oud-eurocommissaris van Handel bekritiseerd om zijn stugge houding tegenover iedereen die commentaar had op de onderhandelingen over TTIP en CETA. Het democratische deficit in de EU is misschien niet groter maar wel frappanter dan ooit.

Han Renard - Daar spreekt Paul Magnette overigens al veel langer over mee. Voor hij in 2007 door Elio Di Rupo werd verleid tot een overstap naar de politiek, had hij een succesvolle academische carrière als politicoloog. De Europese politiek en haar gebrekkige legitimiteit speelde daarin een belangrijke rol. Op zijn 26e schreef hij al mee aan het boek Repenser L'Europe, en later zou hij met een collega Het nieuwe Europese model: tussen integratie en desintegratie publiceren, waarvoor hij zelfs bekroond werd.

Han Renard - Ook in de politiek deed hij van zich spreken met zijn verzet tegen een al te dominant Europa. Herinner u - begin 2012 - zijn uithaal naar eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn. In een gesprek met De Morgen stelde Magnette zich toen als een van de weinige ministers in de regering vragen bij de Europese begrotingsdiscipline. 'Wie kent Olli Rehn? Wie heeft ooit het gezicht van Olli Rehn gezien? Wie weet waar hij vandaan komt en wat hij heeft gedaan? Niemand. Terwijl hij wel zegt hoe wij onze economische politiek moeten voeren. Europa heeft geen democratische legitimiteit om dat te doen.' Die opmerking viel niet goed bij CD&V en Open VLD, waarmee Magnette destijds in de regering zat. 'Ik denk dat ik de Europese teksten beter ken dan mijn collega's', antwoordde hij daarop met zijn typische flair die tegenstanders voor arrogantie houden.

Han Renard - BelgaImageElio Di Rupo en Paul Magnette.

Arbitragehoven

Han Renard - Vandaag kan Europa niet anders dan luisteren naar Paul Magnette. Juncker heeft hem het recht gegeven om dwars te liggen en aanpassingen te eisen. Niemand heeft veel zin om het akkoord open te breken, maar na kritiek van Duitsland en Oostenrijk werd er eerder al een zogeheten interpretatieve verklaring toegevoegd aan de tekst. Die is bedoeld om het akkoord te verduidelijken, en kan in het beste geval bezorgdheden van critici wegnemen. Ook al vindt Magnette de aanpassingen voorlopig onvoldoende, toch liet hij al enkele opmerkingen opnemen in de interpretatieve verklaring.

Han Renard - 'Het is alleen maar de vraag of dat substantiële aanpassingen zijn', stelt Ferdi De Ville, politicoloog aan de UGent. 'In CETA werd met geen woord over hormonen gerept. Magnette heeft er nu voor gezorgd dat in de verklaring duidelijk staat dat het Europese verbod op hormonen voor rundvlees gerespecteerd blijft. Maar ik denk dat dat sowieso het geval zou zijn geweest.'

Han Renard - Belangrijker zijn de arbitragehoven voor multinationals waar Paul Magnette zich tegen verzet. Het was de gewoonte om in handelsverdragen die landen met elkaar sluiten een mogelijkheid in te schrijven voor buitenlandse investeerders om bij een private rechtbank een overheid aan te klagen. De achterliggende gedachte was dat in lang niet alle landen de reguliere rechtbanken onafhankelijk optreden in geschillen tussen hun overheid en buitenlandse bedrijven. Die bijzondere rechtbanken waren een van de belangrijkste mikpunten van de critici van TTIP. Om aan de bezwaren tegemoet te komen, organiseerde de Europese Commissie een publieke consultatieronde. Daaruit bleek dat 93 procent van de respondenten tegen zulke rechtbanken was. Daarom werd voor TTIP en voor CETA een voorstel uitgewerkt waarbij zakenadvocaten niet langer kunnen optreden als rechter in die arbitragehoven én er een beroepsprocedure mogelijk werd. Voor Paul Magnette zijn ook die aanpassingen onvoldoende: hij wil niet dat multinationals positief gediscrimineerd worden ten opzichte van kleinere Waalse bedrijven en kmo's - die niet bij zulke privérechtbanken kunnen aankloppen.

Han Renard - 'Ik begrijp ook niet waarom er in een verdrag tussen Canada en de Europese Unie zulke rechtbanken nodig zijn', zegt De Ville. 'Onze rechtssystemen zijn daarvoor goed geschikt. Maar ik geloof ook niet dat multinationals onze democratie zullen overnemen als die private rechtbanken het uiteindelijke akkoord halen.' Econoom en Open VLD'er Lode Vereeck ziet daar helemaal geen graten in. 'De tribunalen zullen nu door Canada en de EU worden gefinancierd en benoemd. CETA wordt niet helemaal omgezet in nationale wetgeving, dus bieden nationale rechtbanken geen volledige garantie dat de afspraken ook worden afgedwongen. Dan is zo'n rechtssysteem een goede uitkomst.'

Han Renard -

Han Renard - Als Magnette het verdrag straks alsnog ondertekent, kan dat de PTB nog sterker maken

Han Renard - De Open VLD'er noemt het hele standpunt van Magnette over CETA 'onbegrijpelijk'. 'Veel Walen zijn gedesinformeerd', zegt Vereeck, die het akkoord al twee keer helemaal heeft doorgeploegd. 'In CETA staat letterlijk dat het importerende land milieu- en sociale regels kan opleggen aan alles wat het invoert. Wij zetten onze standaarden en blijven dat doen. Mensen moeten de tekst gewoon lezen. In dit akkoord ís al rekening gehouden met de soms terechte bezorgdheden. Daarom is het net zo'n goed akkoord.'

Di Rupo versus Michel

Han Renard - Is het verzet van Magnette in de eerste plaats principieel? Europees president Donald Tusk liet zich vorige week ontvallen dat hier een intern Belgisch politiek spel werd gespeeld. Magnette zou zeker niet de eerste politicus zijn die louter om electorale redenen een vrijhandelsverdrag blokkeert. Hillary Clinton zei als minister van Buitenlandse Zaken in 2012 dat het Trans-Pacific Partnership (TPP), een verdrag dat de Amerikanen met een heel aantal Aziatische landen onderhandelt, de 'gouden standaard' onder de vrijhandelsakkoorden zou worden. Als presidentskandidaat zag ze zich na de kritiek van Bernie Sanders genoodzaakt om het akkoord af te schieten.

Han Renard - De electorale berekening die Paul Magnette kan hebben gemaakt, is doorzichtig. Sinds de extreemlinkse PTB in Wallonië in sommige peilingen 16 procent van de stemmen haalt, wordt alles wat de PS doet gezien als een manier om stemmen terug te winnen van het linksere broertje. 'Zijn verzet is misschien niet zozeer bedoeld om Wallonië op de internationale kaart te zetten, als wel om de PS weer op de Waalse kaart te zetten. De partij wil bewijzen dat ze wel degelijk in staat is om in een regering belangrijke dingen te doen', aldus politicoloog Dave Sinardet.

Han Renard - Het helpt ook Paul Magnette goed vooruit. De mediagenieke manier waarop hij het de voorbije dagen aanpakte, bracht hem in het middelpunt van de aandacht. Vergelijkingen met David tegen Goliath liggen voor de hand. Magnette doet ook denken aan Alexis Tsipras van Syriza: die nam het vorig jaar ook in zijn eentje op tegen de Europese instellingen en hun begrotingsdiscipline. 'Magnette kan zo'n boost gebruiken. Hij is zelfs in de Waalse peilingen minder populair dan de N-VA'er Jan Jambon. Niemand wist goed waar hij mee bezig was, en of hij wel een plan had met de Waalse regering', zegt Dave Sinardet daarover. 'Zijn protest tegen CETA zet ook Magnette weer op de Waalse kaart.'

Han Renard - Een diepgaande ideologische heroriëntering van de PS of Paul Magnette moeten we achter het protest tegen CETA niet zoeken. Pascal Delwit, die als professor aan de ULB nog een kantoor deelde met Magnette, vindt dat er niet altijd een staat te maken valt op de standpunten die hij inneemt. 'Nu eens staat hij rechts van de PS', zegt Delwit. 'Denk maar aan de open brief tegen Labourleider Jeremy Corbyn die hij publiceerde. Dan weer behoort hij tot de linkervleugel, zoals nu met zijn verzet tegen CETA. Paul Magnette is wendbaar en soepel en houdt niet vast aan één formule of idee.'

Han Renard - .

Han Renard - Een eenmansstrijd van Paul Magnette is het verzet natuurlijk niet. Tot voor kort stond niet de PS'er maar vooral Ecolo op de barricade. Pas vorige maand leek bij de socialisten het besef te groeien hoeveel politiek potentieel dit dossier wel heeft. De debatten die in het Waalse parlement over CETA werden gevoerd, liepen nochtans al een jaar. Het standpunt van de PS is dan ook een zware gok voor de partij: als Magnette het verdrag straks alsnog ondertekent, kan dat manoeuvre de PTB nog sterker maken. Op steun van zusterpartijen in het buitenland hoeft de PS ook niet te rekenen. Uiteindelijk was het Elio Di Rupo die na intense debatten binnen de partij de bezwaren van tafel veegde en de kameraden aanmaande om vol voor het verzet te gaan. De Waalse verontwaardiging over de sluiting van de Caterpillar-vestiging in Gosselies en het alom groeiende verzet tegen de uitwassen van de globalisering, doen ook de rest van de partij beseffen dat het nu of nooit is.

Han Renard - Ook Delwit ziet dat deze politieke actie veel breder is georganiseerd. 'De echte kingmakers van dit verzet zijn Elio Di Rupo en Benoît Lutgen. Het is op de Keizerslaan en in de Tweekerkenstraat dat dit njet vorm heeft gekregen', vertelt hij. Inderdaad, naast de PS, de PTB en Ecolo is in Wallonië zelfs het cdH tegen het akkoord gekant dat in Vlaanderen niet de minste politieke rimpeling veroorzaakte. 'Dat met cdH zelfs een christendemocratische partij tegenstemt, is eigenlijk nog curieuzer dan het verzet van Magnette', zegt Sinardet. 'Maar die partij heeft zo weinig kiezers dat ze niet anders kan dan het verzet van de boeren - haar traditionele achterban - te steunen.'

Han Renard - Alle Waalse coalitiepartners delen overigens een andere beweegreden. Pascal Delwit: 'Premier Charles Michel wordt door veel Franstalige kopstukken zoals Di Rupo en Lutgen hartsgrondig gehaat. Di Rupo heeft nu een prachtige kans om Michel te verzwakken in de machtsstrijd die nog altijd tussen de twee heren speelt.' Voor het eerst wordt België in het Franstalige landsgedeelte bestuurd door asymmetrische regeringen. De Waalse regering van PS en cdH kan beslissingen nemen die de federale regering, waar enkel de MR in zit, moet gaan uitleggen in Europa. 'Laten we wel wezen: in de federale regering had de PS hier geen punt van gemaakt', zegt Sinardet. 'Zeker als Elio Di Rupo nog steeds premier was geweest en hij het zelf had mogen gaan uitleggen aan de Europese politici, had de PS CETA allicht gewoon goedgekeurd. Nu zag Di Rupo zijn kans om bij Magnette op zo'n blokkering aan te dringen.'

Han Renard - Door de opeenvolgende staatshervormingen kregen de Belgische regio's verregaande bevoegdheden om op het Europese en internationale niveau mee te onderhandelen. Niemand had daarbij gedacht dat een Belgische politicus ooit zou dwarsliggen over een internationaal akkoord. Het bracht Open VLD'er Patrick Dewael er onlangs in het parlement toe om voor te stellen dat Charles Michel gewoon zijn handtekening zou plaatsen onder het verdrag met Canada. 'En dan zullen we wel zien wie juridische procedures gaat uitputten om zijn gelijk te krijgen', voegde hij eraan toe.

Wit blad papier

Han Renard - Van de Vlaamse kameraad, SP.A-voorzitter John Crombez, krijgt Paul Magnette de volle steun. 'Magnette weet héél goed wat hij aan het doen is', zegt Crombez. 'Er staat veel op het spel. Die internationale handelsarbitrage gaat echt over bedrijven die macht willen onttrekken aan onze democratie. Kijk naar wat er in Duitsland gebeurde toen het land besloot om de kerncentrales te sluiten. Vrijwel meteen daagde energiereus Vattenfall het land voor de internationale geschillenrechter om een schadeloosstelling te eisen.'

Han Renard -

Han Renard - Ik hoop dat het verzet van Magnette nog maar het begin is

Han Renard - John Crombez

Han Renard - Crombez zegt dat zijn partij in soortgelijke omstandigheden hetzelfde had gedaan als de PS. 'Ook wij zouden ons veto hebben gesteld. Dit is hét uitgelezen moment om het been stijf te houden. Omdat dit een cruciaal debat is en omdat het, in de aanloop naar de eindonderhandelingen over TTIP, nog crucialer zal worden. Ik denk, of beter, ik hoop dat het verzet van Magnette nog maar het begin is.'

Han Renard - De meeste andere omstanders hopen in de eerste plaats dat voor deze crisis snel een oplossing wordt gevonden. Maar hoe? Paul Magnette kan CETA wel even tegenhouden, maar het wordt wel aartsmoeilijk voor hem om het akkoord met Canada helemaal af te schieten. 'De onderhandelaars moeten ongeveer met een wit blad papier opnieuw beginnen als ze echt tegemoet willen komen aan alle opmerkingen in de resolutie van het Waalse parlement', zegt De Ville. 'Maar ik vermoed dat Magnette zijn protest uiteindelijk zal staken als hij nog een of twee belangrijke slagen kan binnenhalen. Die interpretatieve verklaring moet juridisch waterdicht worden, en er moet nog iets veranderen aan die arbitragehoven.'

Han Renard - Het is lang niet zeker of hem dat zal lukken. Alexis Tsipras nam het in 2015 op tegen de Europese Unie om zijn land af te helpen van de opgelegde besparingen. Het eindresultaat was een vernedering voor Tsipras, die de meeste van zijn eisen waarmee hij de verkiezingen en een referendum had gewonnen, moest inslikken. Zo kan het ook Paul Magnette vergaan. De reputatieschade die België en Wallonië ondertussen opliepen, is nu al bijzonder groot. Maar ook de Europese Unie zou weer fans verliezen als Magnette het zwijgen wordt opgelegd. 'Europa kan aan legitimiteit winnen door een aantal zinvolle toegevingen te doen', zegt De Ville. 'Het zou echt slechte reclame voor Europa zijn als Magnette de arm wordt omgewrongen en alle kritiek wordt genegeerd.'

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html1581casteels-peterFreelance JournalistCasteelsPeter/assets/451/avatar_230919.jpghttp://www.knack.be/nieuws/auteurs/peter-casteels-1581.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/peter-casteels-1581.html2327de-preter-jeroenRedacteur Knackde PreterJeroenhttp://www.knack.be/nieuws/auteurs/jeroen-de-preter-2327.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/jeroen-de-preter-2327.htmlPaul MagnetteElio Di RupoEuropaCETAPS
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'
31450939Elias mag voor mijn part zeggen wat hij wil en schrijven wat hij wil. Deze in het loge- establishment gemarineerde libertijnse intellectueel, kunstkenner en intimus van talloze -veelal linkse-politici moet echter zelf eens kritisch de passage herlezen waarin hij beschrijft hoe hij met Stevaert op reis was in 'Cuba en op bezoek ging bij familie van Castro. Ik kan geen geen betere illustratie bedenken van het feit dat het progressief links-liberale establishment dat decennia lang de mores in Vlaanderen bepaalde totaal de weg kwijt is. Ze zouden Dewinter, Trump of Orban geen hand geven, maar aanpappen met Dictator Fidel, geen probleem. Dat is immers een linkse dictator, en alleen rechtse dictators zijn slecht. En ik stel alleen maar vast dat Elias zelf het slachtoffer is geworden van het door zijn linkse broeders gepropageerde verstikkend links politiek correct would-be be progressief eenheidsdenken. Eigen schuld, dikke bult, Willem.2016-10-12 17:20:02Hans Becu1450563Ik heb het artikel niet gelezen, dus geef ik er ook geen commentaar op. Ik vind echter dat iedereen het recht heeft zelfmoord te plegen op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor andere mensenmaar daar andere mensen mee belasten in de dubbele zin van het woord , vind ik ongepast, misschien in sommige gevallen zelfs misdadig.2016-10-12 12:27:25Wilfried De Vuysere1450387Lijkt mij een bijzonder hoog "Trump" gehalte te hebben ... !!!2016-10-12 10:55:30Emiel Segers7630992016-10-11 11:36:072016-10-11 12:15:53KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'

Han Renard - Filosoof, agoog en kunstkenner Willem Elias gaat met emeritaat. Nog één keer blikt hij terug op de mediastorm waarin hij verzeilde in april 2015, toen een Facebook-uitspraak na de zelfmoord van zijn vriend Steve Stevaert leidde tot zijn ontslag als decaan aan de VUB. 'Ik ben er elke dag mee wakker geworden, meer dan een jaar lang.'

yesrmgimport newsgate2016-10-11 11:35:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/willem-elias-ik-ben-een-extreme-euthanasievoorstander-niemand-heeft-er-zaken-mee-als-iemand-wil-verdwijnen/article-longread-763099.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/willem-elias-ik-ben-een-extreme-euthanasievoorstander-niemand-heeft-er-zaken-mee-als-iemand-wil-verdwijnen/article-longread-763099.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Willem Elias: 'Ik ben een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen'

Han Renard - De feesttent van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) was veel te klein voor de zeshonderd aanwezigen op de vrolijk onorthodoxe emeritaatsviering van professor Willem Elias. Er waren toespraken en lofbetuigingen, zoals dat hoort bij zulke gelegenheden, maar plechtig of academisch ging het er niet toe. De net verkozen VUB-rector Caroline Pauwels sprak warme woorden voor 'vrijdenker' Elias. Onder zijn talrijke vrienden: politici, academici van de VUB en daarbuiten, oud-studenten en vooral veel kunstenaars, voor wie Elias nu eens inspirator en dan weer steun en toeverlaat was.

Han Renard - Bij de viering hoort ook een fraai uitgegeven liber amicorum, met bijdragen van bekende namen als Bert Anciaux, Noël Slangen, Tony Mary en Guy Vanhengel. En daarnaast veel prachtige illustraties van bevriende kunstenaars. Sommige daarvan werden speciaal gemaakt voor 'Willem', zoals iedereen hem noemt die hem één keer heeft ontmoet.

Han Renard - Wie is de man volgens zijn vrienden? Een intellectuele veelvraat, die kunst ademt. Een vitale, anarchistische levensgenieter. Qua filosofie 'eerder Diogenes dan Socrates'. Een ladies' man ook, die grote aantrekkingskracht uitoefende op vrouwen en talloze vriendinnen had. 'Als je het beleefd vraagt en de dame in kwestie akkoord gaat, is er niets aan de hand, neem ik aan', aldus de betrokkene, die al een hele tijd gelukkig is getrouwd met de vrouw van zijn leven.

Han Renard -

Han Renard - Vriendschap is ongeveer mijn enige waarde

Han Renard - We ontmoeten Willem Elias een paar dagen later in het Brusselse café Le Cirio. Zacht mompelend, met een Aalsterse tongval, geniet hij nog na van een geslaagd afscheid. 'Vriendschap is, zoals ik ook heb geschreven, ongeveer mijn enige waarde', zegt hij.

Han Renard - Ook al vindt hij feesten de hoogste kunstvorm en luiheid een deugd, hij heeft ook veel gewerkt. Elias bouwde de vakgroep Agogiek aan de VUB uit, en gaf aan verschillende generaties studenten zijn liefde voor en kennis van de moderne kunst door. Op zijn eigenzinnige manier. Want boeken schreef hij wel, maar een cursus heeft hij nooit gemaakt.

Han Renard - Sinds hij als adviseur voor minister van Cultuur Sven Gatz werkt, die hij wegwijs maakt in de wereld van de beeldende kunsten, heeft hij ook officieel een partijkaart van de Open VLD. Elias telde al langer veel liberalen onder zijn vrienden. Karel De Gucht is een jeugdvriend: hij en zijn echtgenote Mireille Schreurs schrijven in hun gezamenlijke bijdrage aan het vriendenboek dat ze hem samen al zowat honderd jaar kennen.

Han Renard - Willem Elias staat ook bekend om zijn cynische humor en grote mond. 'De vrijpostigheid als opgestoken middelvinger tegen de repressie van de burgerlijkheid', in zijn eigen woorden. Dat ging heel lang goed, tot een jaar voor zijn pensioen. Na de zelfmoord van vriend Steve Stevaert schreef hij op Facebook: 'We zullen je missen, Steve. Je was een fijne man en bijzonder intelligent. De vrouwen... een zwakheid die we begrijpen. Aan de dame die deze beslissing op haar geweten heeft, toch graag dit. Voor een verkrachting ga je onmiddellijk naar de politie, of desnoods de dag nadien. Niet drie jaar later.' In de commotie die volgde, besloot Elias dat hij niet langer als decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen kon functioneren en gaf zijn ontslag. Veel mensen namen aanstoot aan de manier waarop hij het veronderstelde slachtoffer in diskrediet had gebracht, en aan zijn onuitgesproken suggestie dat zij Stevaerts dood op haar geweten had.

Han Renard - Karel De Gucht schrijft daarover in het liber amicorum dat Elias ofwel meteen door het stof had moeten kruipen, ofwel meteen welgemeend 'Fuck you' had moeten zeggen. Het werden enigszins halfslachtige, onduidelijke verontschuldigingen, een dag later, waardoor de storm bleef razen. Een pijnlijke zaak voor alle betrokkenen. Ook voor Elias zelf, omdat dit ene incident een briljante academische carrière en een leven in dienst van de kunst in de schaduw dreigt te stellen.

Iemand noemt u in uw liber amicorum zelfs 'de Jan Hoet van de coulissen van de hedendaagse kunst'. Een adequate typering?

Han Renard - WILLEM ELIAS: Misschien wel, behalve dat ik geen paus wil zijn. Dat is geen kritiek op Jan Hoet, hoor, maar door zijn status hadden zijn uitspraken soms kwalijke gevolgen voor kunstenaars, en dat wil ik niet. Pausen kunnen excommuniceren. Zelf ben ik geen man van de macht. De kunstenaars die weinig aandacht en steun krijgen, vormen mijn lievelingsgroep. Ik bewonder Luc Tuymans, maar ik voel me niet geroepen om hem te promoten. Hij heeft mij niet nodig. Het probleem is dat vandaag maar een beperkt aantal kunstenaars succes kan hebben, omdat het aanbod van zogenoemde 'goede kunst' door veilinghuizen en kunstpauzen kunstmatig klein wordt gehouden. Terwijl er ontzettend veel goede kunst wordt gemaakt, en een kunstwerk gewoon verkocht zou kunnen worden tegen een behoorlijke vergoeding voor de werkuren van de kunstenaar.

Han Renard - Saskia VandersticheleWillem Elias: 'Door de onbeschoftheid van sommige journalisten weet iedereen nu dat ik vrijmetselaar ben.'

Hoe herken je een goed kunstwerk?

Han Renard - ELIAS: Dat is een moeilijke vraag, omdat er geen geschikte woorden zijn om over kunst te praten. Kenners onder elkaar wijzen veeleer kunstwerken aan dan erover in gesprek te gaan. Maar het kaf van het koren scheiden, dat kun je in een paar jaar tijd wel onder de knie krijgen, door veel te kijken.

Leven en werk zijn bij u sterk met elkaar verbonden, zo lijkt het. Vrienden omschrijven u als een aanhanger van het libertinisme, een levensfilosofie die absolute vrijheid voorstaat. Als student filosofie schreef u al een eindverhandeling over Adriaan Beverland, een vergeten libertijn uit de zeventiende eeuw.

Han Renard - ELIAS: Dat heb ik te danken aan professor Leopold Flam, een flamboyante figuur die toen filosofie gaf aan de VUB. Flam, een adept van het existentialisme van Jean-Paul Sartre, heeft mij als jongeman sterk gevormd. Op het gebied van de vrijdenkerij ben ik een echte VUB'er: een vrije geest in een vrij lichaam. Flam stelde voor dat ik een verhandeling zou maken over een vergeten vrijdenker uit onze contreien. Spinoza was eigenlijk de eerste atheïst, maar hij was een handige jongen en heeft ervoor gezorgd dat hij zijn eigen leven niet in gevaar bracht. Een aantal van zijn volgelingen is wél vervolgd of vermoord. Adriaan Beverland, bijvoorbeeld, is verbannen naar Engeland omdat hij een vreemde theorie had ontwikkeld. De erfzonde, zei hij, was niet dat Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten, maar dat ze seksuele gemeenschap hadden gehad. Vanaf dat moment, en daarin is hij prefreudiaans, is seksuele begeerte volgens Beverland de drijfveer van het menselijk handelen. De grote specialist Jonathan Israël heeft Beverland later in een studie als de voorloper van de seksuele emancipatie van de vrouw bestempeld.

Uw doctoraalscriptie sloot dan weer aan bij een andere grote liefde: de kunst.

Han Renard - ELIAS: Ik dacht bij mezelf: Elias, zou je niet een doctoraat maken over iets waar je echt verstand van hebt? Ik ben geboren in de kunst, dat is me met de paplepel ingegeven. Mijn vader was kunsthandelaar en had een galerie in Wieze.

Uw scriptie ging over wat verschillende filosofische stromingen te vertellen hebben over de functie van hedendaagse kunst.

Han Renard - ELIAS: Dat is heel belangrijk voor mij. Ik beweer niet dat ik het postmodernisme heb uitgevonden, maar in mijn intellectuele ontwikkeling heb ik een weg bewandeld die achteraf het postmodernisme bleek te zijn. Vroeger doctoreerde je over één figuur en daar wist je dan alles van, tot en met de maat van zijn pantoffels. Ik wilde verschillende filosofische stromingen naast elkaar plaatsen, als een soort instrumentenkoffer waaruit je vrij kunt kiezen. Modernisten geloven dat hun inzichten de enige juiste zijn. In het postmodernisme mogen allerlei inzichten naast elkaar bestaan. Ik heb natuurlijk wel geprobeerd een soort besluit te formuleren. Het komt erop neer dat de functie van hedendaagse kunst vergelijkbaar is met die van wiskunde of Latijn. Kunst helpt je om complex te denken. Het is ook een oefening in anders kijken en omgaan met verscheidenheid. Vandaar dat kunst een uitstekende leerschool is om te functioneren in een multiculturele samenleving.

Bent u ook voorstander van een postmoderne houding op het gebied van normen en waarden in de samenleving?

Han Renard -

Han Renard - Steve Stevaert was een groot politicus. Hij verdient het niet om op een negatieve manier de geschiedenis in te gaan

Han Renard - ELIAS: Bij mij ben je sowieso aan het verkeerde adres als het over normen en waarden gaat: ik geloof daar niet in. Normen en waarden worden altijd uitgevonden voor anderen. Ik heb nog nooit iemand gekend die een moraal voor zichzelf heeft bedacht. Ik ben een estheet en esthetica is ook een soort moraal, als je wilt. Het zou geen gezicht zijn als ik jou hier nu zou vermoorden. Maar dat heeft voor mij meer te maken met de vormgeving van de samenleving. Terwijl moraal altijd een zaak is van schuld en boete.

U hebt zich, in tegenstelling tot meer dogmatische vrijzinnigen, altijd tegen een hoofddoekverbod gekant.

Han Renard - ELIAS: Klopt. Ik ben bang van de cultuur van het verbieden die opgang maakt. Iedereen verbiedt maar, en de vrijzinnigen gaan daarin mee. Wat kan mij het schelen wat iemand op zijn hoofd draagt? Bovendien zet je zo de deur open voor nog meer verbieden. De mensen die wij nu verbieden een hoofddoek te dragen, gaan morgen misschien de zwarte sokken verbieden die ik al heel mijn leven draag als symbool van het existentialisme. Of neem dat boerkiniverbod. Het klopt misschien dat die vrouwen onderdrukt worden, maar je daarmee gaan bemoeien, vind ik gevaarlijk. Ik heb nogal wat moslima's in mijn klas gehad en dat waren allemaal formidabele, open en vrijgevochten dames. Met of zonder hoofddoekje.

Ook Steve Stevaert was radicaal tegen een hoofddoekverbod. Waren jullie goed bevriend?

Han Renard - ELIAS: Toch wel. We gingen geregeld samen op stap, en we zijn een paar keer samen op reis geweest. Hij was een oprecht socialist en groot politicus, die het niet verdient om op een eenzijdig negatieve manier de geschiedenis in te gaan. Dat was een beetje mijn bezorgdheid toen ik dat Facebook-bericht schreef. Ik heb Stevaert bijvoorbeeld meegemaakt in Cuba. We zijn bij familie van Castro op bezoek geweest (lacht). Ik heb toen gezien dat hij daar geen cent aan verdiende. Integendeel: hij heeft in Cuba gratis zonnepanelen uitgedeeld. Dat kun je net zo gemakkelijk belachelijk maken als zijn gratis openbaar vervoer, maar als idee is dat toch geweldig? Steve Stevaert was een briljante geest, en dat trok me in hem aan. En hij was een libertijn, ja. Ook op dat gebied kwamen we goed overeen.

Wist u dat het slecht met hem ging?

Han Renard - ELIAS: Nee. Hij had nog prachtige plannen en ideeën, en wilde dat ik daaraan meewerkte. Ik had hem ook getroost bij de zelfdoding van zijn broer. Ik had hem gezegd dat je iemand die vrijheid moet geven. Ik ben zelf een extreme euthanasievoorstander. Niemand heeft er zaken mee als iemand wil verdwijnen. Mensen die het beu zijn, moet je het recht geven om op een goede manier te vertrekken, zonder dat ze voor een trein moeten springen. Stevaert zei toen, heel terecht, tegen mij: 'Willem, in principe heb je gelijk, maar je hebt ook verantwoordelijkheden tegenover andere mensen.' Dat speelt nu ook in mijn gedachten. Je kunt zo'n beslissing eigenlijk alleen maar nemen als je geen enkele verantwoordelijkheid meer draagt.

Han Renard - Saskia VandersticheleWillem Elias.

Hoe kijkt u vandaag terug op de mediastorm na uw uitspraak op Facebook in april 2015?

Han Renard - ELIAS: Ik blijf het er moeilijk mee hebben. Laten we zeggen dat ik er tot voor de grote vakantie, dus meer dan een jaar lang, elke dag mee wakker ben geworden. Je moet eens 'Elias' intikken in Google. Vreselijke dingen waar je dan op uitkomt. Vrienden weten wel beter, maar in een professionele context is dat niet fijn.

Han Renard - Kijk, ik heb gewoon iets op Facebook geschreven waar allerlei mensen die ik niet ken allerlei interpretaties aan hebben gegeven. Zonder mij te vragen wat ik ermee bedoelde. Ik had eigenlijk een discussie op Facebook verwacht na wat ik had geschreven, geen mediastorm.

Hoe moesten we uw uitspraak dan lezen?

Han Renard - ELIAS: Als goede raad.

Goede raad?

Han Renard - ELIAS: Ja, wat is er nu verkeerd aan om te zeggen: 'Wie een verkrachting meemaakt, kan maar beter niet wachten om naar de politie te gaan'?

Zo stond het er toch niet? U zette vraagtekens bij de geloofwaardigheid van het veronderstelde slachtoffer van Stevaert, omdat ze drie jaar had gewacht voor ze aangifte deed.

Han Renard - ELIAS: Drie jaar wachten vermindert inderdaad je geloofwaardigheid. Daar kun je niet omheen. Als je iets meemaakt en je hoopt geholpen te worden, ben je erbij gebaat je geloofwaardigheid maximaal te houden.

Volgens deskundigen is het volkomen normaal dat slachtoffers van een verkrachting pas jaren later aangifte doen.

Han Renard - ELIAS: Dat is een inzicht, geef ik toe, dat ik niet in mijn redenering heb meegenomen. Ik begrijp goed hoe kwetsend mijn uitspraak daardoor kan zijn voor slachtoffers van een verkrachting. Dat vind ik heel erg. Ik heb me ook verontschuldigd, maar zonder resultaat.

In de ogen van nogal wat mensen was de zelfmoord van Stevaert een schuldbekentenis.

Han Renard - ELIAS: De ware toedracht zullen we nooit kennen. Dat is jammer, zowel voor het veronderstelde slachtoffer als voor Steve Stevaert. Hij heeft in elk geval nooit verteld dat iets zou zijn gebeurd, niet aan zijn beste vrienden en niet aan zijn vrouw. Zijn vrouw is vandaag weduwe en dus ook een slachtoffer. Maar daarover heeft niemand het.

Uw vriend Tony Mary schreef in uw liber amicorum: 'Toen onze gemeenschappelijke vriend Steve Stevaert zelf besliste om ons te verlaten omdat hij geen tweede keer de spitsroeden van de media wou verdragen, was Willem de enige die zei wat velen wisten: er was iets met die madame en toen ... Ja, toen kreeg hij de volle laag.' Bent u het daarmee eens?

Han Renard - ELIAS: Dat is Tony Mary, hè. Maar nee, ik zou dat zelf niet zo zeggen. Niet zo expliciet.

In uw afscheidsbrief aan uw studenten noemde u zichzelf wel een schoolvoorbeeld van hoe iemand op de sociale media in no time kan worden verguisd.

Han Renard - ELIAS: Ik ben een 'case'. Ik heb zelfs een sympathiek briefje gekregen van tweedejaarsstudenten die me later graag als thesisonderwerp willen. Ik ben natuurlijk niet de enige die zoiets is overkomen, maar aangenaam is het zeker niet. Ik heb helemaal geen verstand van Facebook. Dus ik maak geen onderscheid tussen publiek en privé, en aanvaard iedereen als vriend. Iedereen heeft mijn uitspraak dus kunnen zien, ongetwijfeld ook mijn vijanden. Aan de andere kant zeg ik op Facebook geen dingen die de buitenwereld niet mag weten. Het is een plek waar ik bedenkingen of vragen formuleer.

Volgens Open VLD'ster Ann Brusseel, lid van de raad van bestuur van de VUB, bent u iemand die manifest neerkijkt op vrouwen. Ze vond dat u daarom niet langer kon functioneren aan de universiteit.

Han Renard -

Han Renard - De VUB is in ijltempo katholiek aan het worden

Han Renard - ELIAS: Ann Brusseel heeft die zaak aangegrepen om een paar stemmen te winnen bij feministen. Maar wat weet zij daar nu van? Als ik echt iemand was die op vrouwen neerkijkt, dan zou mijn Facebook-uitspraak toch de ideale aanleiding geweest zijn om mij de rekening te presenteren? Geen enkele dame uit mijn verleden is opgestaan, zelfs niet anoniem, om vuile was buiten te hangen. Ik heb juist veel mails van vrouwen ontvangen met de boodschap: 'Dat jou dit nu net moet overkomen.' Ik sta bekend als een heel vrouwvriendelijk man.

Er doken toen ook oudere Facebook-berichten op. Zo schreef u tijdens de affaire-Dominique Strauss-Kahn, in 2011: 'Als men het kamermeisje al niet meer mag neuken.' Zou het kunnen dat u een maatschappelijke omslag hebt gemist, namelijk dat seksistische uitspraken niet meer door de beugel kunnen?

Han Renard - ELIAS: Geloof me, die uitspraak over DSK was pure ironie. Denkt die man, die president van Frankrijk wil worden, nu echt dat hij Lodewijk XIV is? Een andere uitspraak waarover men is gestruikeld, namelijk dat een bepaald lichaamsdeel van een vrouw ('een kut', aldus het bewuste Facebook-bericht, nvdr.) niet gemaakt is om door één man te worden versleten, heb ik van een feministe van vijfenzeventig. Die zei dat tegen haar dochter. Waarmee ze bedoelde: 'Mannen doen hun zin, profiteer jij ook maar van het leven.' Dat is de deftige burgermannen dus allemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Terwijl je, als je het vooraf aankondigt, rustig zulke moppen mag vertellen, zelfs in het parlementaire halfrond. Bovendien heb ik zulke grappen ook vaak in openbare toespraken gemaakt. Dat is juist vrije meningsuiting.

In de mediastorm werd er ook op gewezen dat u vrijmetselaar bent, net zoals Steve Stevaert.

Han Renard - ELIAS: Door de onbeschoftheid van sommige journalisten weet iedereen dat nu, dus ik ga het ook niet ontkennen. Maar ik neem het de mensen die mij dat hebben gelapt zeer kwalijk. Mijn bevriende collega Jean Paul Van Bendegem, ook vrijmetselaar, is altijd voor bekendmaking geweest. Ik altijd tegen. Ik koester al heel mijn leven het recht om mijn vrijmetselaarsschap geheim te houden. Dat is gewoon een kwestie van intimiteit. Het gaat niemand iets aan, omdat er in de loge ook niets gebeurt wat anderen kan benadelen. Dit is de eerste keer dat ik hier openlijk over spreek.

Han Renard -

Er werd geschreven dat logebroeders binnen en buiten de VUB u de hand boven het hoofd probeerden te houden.

Han Renard - Saskia VandersticheleWillem Elias.

Han Renard - ELIAS: Pure stemmingmakerij van iemand die de VUB in een kwaad daglicht wilde stellen. Ik ben als een soort voodoopop gebruikt: je stopt er een speld in en hoopt het echte lichaam, de instelling, te treffen. Ik ben overigens best trots dat men mij heeft willen gebruiken om de VUB te beschadigen. Niet iedereen kan zeggen dat hij zijn universiteit belichaamt.

Maar is de VUB dan niet één groot vrijmetselaarsbastion?

Han Renard - ELIAS: Dat is prietpraat. Vrijmetselaars zijn bij ons quantité négligeable. Aan de Université libre de Bruxelles van de negentiende eeuw was lidmaatschap van de vrijmetselarij misschien nog een voorwaarde om te mogen lesgeven. Vandaag niet meer, en zeker niet aan de VUB. De VUB is in ijltempo katholiek aan het worden. Niet qua gedachtegoed, maar qua personeel. Bij de laatste sociale verkiezingen is voor het eerst iemand van de christelijke vakbond ACV verkozen. Dat is toch een teken. Exacte cijfers heb ik niet, maar ik schat dat twintig procent van het VUB-personeel bij de loge zit en tachtig procent niet.

Als men via u de VUB wilde beschadigen, waarom heeft de universiteit het tijdens de mediarel dan niet voor u opgenomen?

Han Renard - ELIAS: Dat was een grote vergissing. De VUB-hiërarchie dacht dat het beter was om afstand van mij te nemen. Sindsdien zijn er twee kampen ontstaan: mensen die zeggen dat dat goed was, en mensen die vinden dat de VUB net had moeten zeggen: 'Willem Elias is een goede professor, een goede decaan, zijn studenten zijn tevreden, en daarmee is de kous af.' Zo denken velen erover. Anders zouden er geen zeshonderd mensen, waaronder veel VUB'ers, naar mijn emeritaatsviering gekomen zijn. Ik heb aan deze zaak geen vijanden overgehouden die ik ervoor niet had.

Bent u teleurgesteld in toenmalig VUB-rector Paul De Knop, die u publiekelijk de mantel heeft uitgeveegd?

Han Renard - ELIAS: Zeker en vast. Was de vrije meningsuiting misschien afgeschaft aan de VUB zonder dat ik daar iets van wist? Het zal er uiteindelijk nog wel van komen, want wie durft in dit klimaat nog iets te zeggen?

In De Morgen zei gewezen VUB-professor Frank Thevissen dat u had gezegd dat de loge uw levensverzekering is, en dat u geloofde dat u zich dankzij de loge aan de VUB alles kon veroorloven.

Han Renard - ELIAS: Het eerste heb ik gezegd, het tweede zeker niet. Dat heeft Frank Thevissen eraan toegevoegd, omdat de loge zijn fixatie is. Thevissen heeft in zijn hoofd gestoken dat zijn ontslag een complot van de loge is. Dat klopt niet: hij is ontslagen wegens incompetentie. Ik heb hem inderdaad ooit gezegd: 'De loge is mijn levensverzekering.' Maar ik bedoelde: op sociaal vlak. Als ik over vijfentwintig jaar, als negentigjarige met mijn wandelstok, de loge binnenstap, krijg ik een kus van twintig mannen. Ik mag samen met die mannen eten en een fijne avond doorbrengen. Maar voor je carrière aan de VUB biedt het vrijmetselaarschap geen enkel voordeel - integendeel.

Voor de buitenwacht is de vrijmetselarij een duister genootschap waar de maatschappelijke en politieke elite handjeklap spelen.

Han Renard - ELIAS: Golfclubs zijn op dat vlak véél gevaarlijker dan de loge. Reken maar. Dáár worden de deals gesloten. En golfclubs zijn evenmin verplicht om hun ledenlijsten openbaar te maken.

Han Renard -

Han Renard - Gert De Coorde en Sven Vanderstichelen (samenstellers), Liber amicorum Willem Elias, Garant, 222 blz., 33 euro.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlWillem EliasSteve StevaertTony MaryFrank ThevissenVUBFacebook
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'
61417101@Danny De Decker, wat werd er volgens u dan wel gevraagd door de Vlaming? En dat beperkte clubje Belgiëhaters zijn blijkbaar niet zo beperkt tenzij u een andere niet-rechtse partij kent die groter is dan de rechtse partij waar u naar verwijst.2016-09-19 21:09:28ROBERT DE KONING1416403Rechts is helemaal niet gevraagd door de Vlaming , anders had NVAj wel 50,01% gehaald. Dat is alleen de wensdroom van een beperkte club Belgiëhaters , en mensen die vooral aan hun eigen rijkdom denken . Iets of wat minder aan de gemeenschap.2016-09-19 14:47:07Danny De Decker1414781@Remi De Clercq: ja DE Vlaming wil een rechts socio-economische beleid, een rechts migratiebeleid, een rechts...2016-09-18 10:55:45Eddy Lauwers1414735Eddy Lauwers,missen?een graaipartij a la PS kunnen we missen als de pest,een grotere ons kent ons partij bestaat niet,weg er mee.2016-09-18 10:27:11Remi De Clercq1414305Het kan verkeren zei Bredero.. Zij waren de baas en hebben Vlaanderen nooit geholpen, Vlaanderen heeft het zelf gedaan en daar zwaar voor betaald .. en betaald nog steeds.. Toch een lichtpunt, ook zij denken blijkbaar aan een vorm van confederatie..2016-09-17 21:00:53Gilbert Vermeersch1414219Wallonië heeft tenminste nog een grote sociaal democratisce partij, iets wat wij hier in Vlaanderen missen.2016-09-17 19:51:25Eddy Lauwers7528792016-09-15 15:39:552016-09-15 18:55:57KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'

Han Renard - Valt er op 18 september nog wat te vieren, op het feest van het Waals Gewest? Gewezen Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe en Walloniëkenner Guido Fonteyn laten hun licht schijnen over het Wallonië van gisteren, vandaag en morgen. 'Dit is een fatale klap.'

yesrmgimport newsgate2016-09-15 15:39:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/probeer-in-wallonie-maar-eens-een-gematigde-socialistische-politiek-te-voeren/article-longread-752879.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/probeer-in-wallonie-maar-eens-een-gematigde-socialistische-politiek-te-voeren/article-longread-752879.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
'Probeer in Wallonië maar eens een gematigde socialistische politiek te voeren'

Han Renard - Het eerste wat we van Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) te zien krijgen, is zijn hond Clinton. Clinton rent meters voor haar baasje naar het prachtige terras van Le Bois du Cazier waar Guido Fonteyn hem zit op te wachten. Van Cauwenberghe is de voorzitter van de tot museum verbouwde mijnsite in Marcinelle, nabij Charleroi. In Le Bois du Cazier staat ook een gedenkmonument voor de 262 slachtoffers, hoofdzakelijk Italianen, van de grote mijnramp uit 1956. Op het moment van ons gesprek heeft net andere rampspoed de streek getroffen: met de sluiting van Caterpillar laat alweer een groot bedrijf de streek van Charleroi in de steek. Een Vlaamse gids komt 'Van Cau', zoals hij hier gemeenzaam wordt genoemd, met tranen in de ogen zijn medeleven betuigen.

Han Renard -

Han Renard - Ik ben vaak bekritiseerd door de vakbonden omdat ik zei dat het gijzelen van bedrijfsleiders niet door de beugel kon

Han Renard - Van Cauwenberghe

Han Renard - De aanleiding voor het gesprek tussen de gewezen Waalse minister-president en auteur en journalist Guido Fonteyn is de heruitgave, in een fraaie box met als titel België, een ménage à trois, van drie boeken van Fonteyn over de verhouding tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De twee mannen zijn oude bekenden van elkaar en vullen elkaar goed aan. Fonteyn heeft als journalist zijn hele carrière besteed aan het observeren van Wallonië. Van Cauwenberghe ijverde als politicus zijn hele beroepsleven voor het economisch herstel van Wallonië en van zijn Charleroi. 'Een frustrerende sisyphusarbeid', zucht hij. 'Telkens als we denken dat we bijna uit het dal zijn, worden we weer naar beneden gegooid.'

De aangekondigde sluiting van Caterpillar is volgens Waals minister-president Paul Magnette (PS) nochtans geen Waals probleem. Heeft hij gelijk?

Han Renard - JEAN-CLAUDE VAN CAUWENBERGHE: Natuurlijk. Vlaanderen heeft ook grote fabriekssluitingen meegemaakt. De sluiting van Caterpillar is het gevolg van de bedrijfsstrategie van een multinational die alleen aan de aandeelhouders denkt en vanuit een kantoor in de VS de fabriek van Gosselies ter dood veroordeelt. Voor ons is dit onaanvaardbaar. In 2013 zijn hier al 1400 banen verloren gegaan. De werknemers die overbleven zijn flexibeler gaan werken en hebben loon ingeleverd. Die mensen voelen zich door en door bedonderd. Ook bij mij persoonlijk hakt dit erin. Mijn vader heeft als ondervoorzitter van het plaatselijke gemeentelijke investeringsbedrijf Caterpillar 50 jaar geleden naar Gosselies gehaald. Gedurende de 15 jaar dat ik burgemeester van Charleroi was, heb ik ook geprobeerd om het bedrijf zo veel mogelijk in de watten te leggen. De vriendin van mijn zoon, die zwanger is overigens, werkt ook voor Caterpillar en gaat haar baan verliezen. In Charleroi is er nauwelijks een familie te vinden die niet iemand kent die bij Caterpillar of een van de onderaannemers werkt. Het is een fatale klap voor Charleroi. Hoe gaan we dit verlies van meer dan 6000 banen in totaal compenseren?

Han Renard - GUIDOFONTEYN: Het zijn in elk geval niet de regeringen, de Waalse noch de federale, die in staat zullen zijn om hierop een antwoord te geven. Het internationale kapitalisme is nu eenmaal veel sterker dan de politieke klasse. De delokalisering van onze industrie is nog maar net begonnen, en ook Vlaanderen zal daar de gevolgen nog van voelen. We zullen dus ook eens het debat moeten voeren over de verantwoordelijkheid van het kapitalisme. Want achter dat abstracte begrip gaat een vrij kleine groep individuen schuil die nooit ter verantwoording wordt geroepen.

Han Renard - Franky Verdickt

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: In het geval van Caterpillar zijn de aandeelhouders grote pensioenfondsen. Maar wat je zegt is waar, Guido. Het internationale kapitalisme verplaatst zijn pionnen zonder zich iets aan te trekken van de sociale effecten. Voor mijn partij is deze situatie lastig navigeren. Wallonië is politiek overwegend links, met een neiging tot snel radicaliseren. In die context is het niet makkelijk om een gematigde socialistische politiek te voeren. Ik ben als minister-president vaak bekritiseerd door de vakbonden omdat ik zei dat het gijzelen van bedrijfsleiders niet door de beugel kan.

Vandaag klinkt bij de bevolking in Charleroi het verwijt dat de PS te inschikkelijk is geweest voor grote multinationals, met publieke steunmaatregelen allerhande zonder garanties voor het behoud van de werkgelegenheid.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Ja. En dat is een probleem. Situaties zoals deze geven de PTB/PVDA deels gelijk, en daar spint die partij garen bij. De bevolking vraagt zich terecht af of steunmaatregelen zoals de notionele-interestaftrek wel zin hebben, als je ziet hoe cynisch grote bedrijven ermee omspringen. Dat laat de PS niet onberoerd. Maar we beseffen ook dat we die multinationals nodig hebben en ze niet zodanig mogen afschrikken dat ze Wallonië helemaal de rug toekeren.

Han Renard - FONTEYN: Dat de Walen politiek overwegend links zijn, komt trouwens niet omdat het nu eenmaal in hun genen zit, maar omdat Wallonië veel vroeger dan Vlaanderen een grootschalige industrialisering heeft gekend. Die industrialisering heeft langzaam een aantal sociale wetten voortgebracht die de werknemers beschermden, én een goed georganiseerde socialistische partij. Maar de sluiting bij Caterpillar heeft niets te maken met Walen of Vlamingen. Wat vandaag de regio van Charleroi overkomt, is eerder ook Limburg overkomen.

Han Renard -

Han Renard - 60 procent van de Brusselaars is van niet-Belgische afkomst. We hebben nog niet goed begrepen wat daarvan de gevolgen zullen zijn

Han Renard - Fonteyn

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Drie elementen hebben Wallonië welvarend gemaakt: steenkool, staal en glas. Een belangrijk onderdeel van de Waalse sociologie is dat vrijwel iedereen in de fabrieken heeft gewerkt. Daardoor telt Wallonië te weinig kleine ondernemers en zelfstandigen. Toen de crisis in de grote industriële sectoren begon, was dat voor ons een enorme schok. De Walen waren niet vertrouwd met economische tegenslag. In tegenstelling tot de Vlamingen, die in de negentiende eeuw verschrikkelijke armoede hebben gekend - die Guido zo goed in zijn boeken heeft beschreven. Er kwam een massale Vlaamse immigratie naar Wallonië op gang, die heeft ervoor gezorgd dat iemand met de naam Van Cauwenberghe minister-president van Wallonië en burgemeester van Charleroi is geworden.

Caterpillar is dan wel geen specifiek Waals probleem, de sluiting raakt een streek die economisch al keihard is getroffen.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: De economische indicatoren van Wallonië en van Charleroi zijn niet zo slecht. De werkgelegenheid blijft op peil en de groei zit al een hele tijd op het Europese gemiddelde. We groeien niet snel genoeg, maar we boeren ook niet langer achteruit. Ik was trouwens samen met Elio Di Rupo (PS) de architect van het eerste Contrat d'Avenir voor Wallonië en van het eerste marshallplan.

Han Renard - FONTEYN: Die plannen zijn veel belangrijker geweest dan veel mensen denken. Het gaat om een investering in kennis, innovatie en nieuwe technologieën, met een heel belangrijke rol voor de universiteiten. Om terug te keren naar Charleroi: het grote probleem van Charleroi is precies dat het geen universiteit heeft, in tegenstelling tot alle andere grote Waalse steden.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Die slag hebben we destijds verloren. Het is een gevolg van de strijd tussen katholieken en vrijzinnigen. Alle Franstalige universiteiten hebben wel een afdeling in Charleroi. Dat compenseert niet de afwezigheid van een echte, eigen universiteit, maar de ULB heeft bijvoorbeeld haar onderzoeksfaciliteit op het gebied van biotechnologie in Gosselies ondergebracht en dat is toch niet niets.

Han Renard - FONTEYN: Dat zou allemaal nog veel meer ontwikkeld moeten worden.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Die handicap kunnen we jammer genoeg niet meer rechttrekken. Toen ik in 1983 burgemeester werd, had ik een leuke oneliner bedacht - ik haalde me er wel de razernij van vooruitziende socialistische vrouwen mee op de hals. Een beetje provocerend zei ik toen dat we in Charleroi drie dingen misten: een universiteit, kwaliteitsvolle bordelen en culturele trekpleisters. De universiteit, dat heb ik zonet uitgelegd. Met de bordelen bedoelde ik dat geen enkele zakenman die Charleroi bezocht hier ook overnachtte. Om te eten en zich te amuseren ging hij wel naar Brussel. En op cultureel vlak was er in 1983 in Charleroi ook helemaal niets in vergelijking met Bergen, Brussel of Namen.

Han Renard - Magnum PhotoJean-Claude Van Cauwenberghe: 'De politieke verantwoordelijkheid voor de neergang van Wallonië is nul.'

Wat ontbreekt er anno 2016 in Charleroi?

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Meer en grotere kmo's.

Han Renard - FONTEYN: Het gaat niet alleen over de economie. Je hebt ook menswetenschappers, historici en sociologen nodig die over een transitie op lange termijn kunnen denken, en die mensen zie ik niet in Charleroi.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Dat is nu net een van onze grote zorgen. Veel te veel studenten kiezen voor sociologie of psychologie. Maar die lui kunnen hun brood niet verdienen zonder een solide economische onderbouw. En daarvoor hebben we ingenieurs, wetenschappers en ondernemers nodig. Met alleen psychologen en sociaal assistenten zullen we het echt niet redden.

Hoeveel schuld dragen de politieke partijen, en de PS in het bijzonder, voor het moeizame herstel van Wallonië?

Han Renard - FONTEYN: Ik overdrijf nauwelijks als ik zeg: die schuld is nul. Politieke partijen zijn niet verantwoordelijk voor de economische neergang en het trage herstel van Wallonië. Lokale regeringen hebben daar nauwelijks greep op. In Vlaanderen is het bon ton om te zeggen dat het allemaal de schuld van de PS is, maar dat is veel te kort door de bocht. De Vlaamse politici hebben de teloorgang van Limburg ook niet kunnen tegenhouden.

Precies tien jaar geleden barstten in Charleroi de politieke schandalen los die het hele PS-bestuur van de stad in opspraak brachten. Charleroi werd in de ogen van velen hét symbool van het Waalse malgoverno.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: (zucht) Maar liefst 70 dossiers heeft het gerecht geopend, 120 personen zijn vervolgd. In de meeste gevallen is dat op niets uitgedraaid. Maar die juridische hetze heeft wel jarenlang de werking van de stad verlamd. En als ik even de aandacht mag vestigen op mijn persoonlijke geval: tien jaar van vervolgingen en zeven processen hebben geleid tot een volledige vrijspraak. Dat roept toch grote vragen op over justitie. Op het laatste proces dat tegen mij is gehouden, omdat ik twee keer ben gaan eten met de baas van een groot bedrijf, zei de procureur tijdens de zitting: er zit helemaal niets in dit dossier. Maar ik moest en zou hangen. (lacht) Van Corleone, zoals ik mezelf was gaan noemen.

Han Renard -

Han Renard - De Walen hebben nog weinig redenen om bang te zijn voor de N-VA.

Han Renard - Fonteyn

Han Renard - FONTEYN: Als het vandaag slecht gaat met Charleroi komt dat niet door vermeend wanbeleid van de PS, maar doordat de ertsen en delfstoffen in de ondergrond, de reden waarom Charleroi is ontstaan en zo'n weergaloze bloei heeft gekend, niets meer opbrengen. Die evolutie is onomkeerbaar en dus zal Charleroi zich compleet moeten transformeren. Een voorbeeld is Franco Dragone, de regisseur met wereldfaam, in La Louvière. Die doet het zo goed dat hij zelfs is genoemd in de Panama Papers. (lacht) Ik ken hem vrij goed. In zijn atelier in La Louvière stelt hij een honderdtal mensen tewerk uit de hele wereld. Het succes van Dragone toont dat er iets anders mogelijk is. Maar daarvoor heb je anders opgeleide arbeidskrachten nodig. Met gewezen mijnwerkers of staalarbeiders kan hij niets beginnen.

Is het op dit moment een goede of een slechte zaak dat Paul Magnette tegelijk Waals minister-president en burgemeester van Charleroi is?

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Op dit moment is het misschien een gelukje bij een ongeluk dat Magnette overal de touwtjes in handen heeft, nu men moet proberen om nieuwe investeringen naar Charleroi te krijgen. Maar fundamenteel ben ik tegen het cumuleren van die functies. Wat mij betreft, is het nog altijd een slechte zaak. Charleroi verdient beter dan een deeltijdse burgemeester en Wallonië beter dan een deeltijdse minister-president.

Han Renard - Ik was als minister-president 's avonds altijd ergens in de een of andere Waalse gemeente, om daar te proberen de Waalse identiteit en de Waalse belangen te bewieroken. Zelfs als Magnette twee keer zo slim zou zijn als ik, dan nog heeft hij maar 24 uren in een dag.

Han Renard - FONTEYN: Daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt het in zekere zin vergelijken met wat bij ons in Antwerpen gebeurt. Bart De Wever (N-VA) speelt ook een grote rol op Vlaams en federaal niveau, al is hij natuurlijk wel altijd aanwezig in Antwerpen.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Precies, en dat maakt een wereld van verschil. En nog iets waarvan ik van mijn stoel val, als ik mag, is het verschil tussen de Vlaamse en de Waalse identiteit. Ik werk al heel lang op dat thema. Toen ik destijds een voorstel voor een Waalse grondwet lanceerde, lachte iedereen mij uit. Terwijl er in Vlaanderen minstens drie van die projecten zijn geweest. Daar is weliswaar kritiek op gekomen, maar niemand lachte bij het idee van een Vlaamse grondwet.

Hoe komt dat?

Han Renard - FONTEYN: Het identiteitsgevoel in Vlaanderen is helemaal anders dan in Wallonië. Dat is historisch te verklaren. De Walen hebben zich honderden jaren lang heel goed gevoeld in België.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Klopt. Maar het feit dat die Waalse identiteit vandaag nog altijd zo zwak is, terwijl studies laten zien dat er een positief verband bestaat tussen de identiteit en de economische ontwikkeling van een streek, is de schuld van de Franse Gemeenschap. Die doodt de Waalse identiteit. Daarom ben ik voor de opheffing van de Franse Gemeenschap en voor een België met vier gewesten.

Han Renard - Franky VerdicktJean-Claude Van Cauwenberghe (l.) en Guido Fonteyn.

Han Renard - FONTEYN: Voor dat standpunt verdient u echt alle lof.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: De 'nation francophone' van wijlen Jean Gol bestaat helemaal niet. Het Frans is geen identiteit maar de taal die Walen en veel Brusselaars delen.

Han Renard - FONTEYN: Hét nieuwe argument in de discussie is trouwens het groeiende zelfbewustzijn en identiteitsgevoel van de Brusselaars. Zestig procent van de Brusselaars is van niet-Belgische afkomst. We hebben nog niet goed begrepen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Maar in Brussel werkt het samenleven nu vrij goed. Aan Vlaamse kant is er ook geen enkele wil meer om Brussel te veroveren en in de randgemeenten is er niet één Franstalige die nog deel wil uitmaken van dat nieuwe Brussel.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: De Franstalige politieke partijen zeggen: geen zevende staatshervorming. Prima. Maar voor een intra-francofone hervorming, die de Franse Gemeenschap zou opheffen, is geen staatshervorming nodig. Dat kunnen wij onder elkaar regelen. Hebben we als Franstaligen echt twee regeringen, twee parlementen, twee administraties nodig? Dat is allemaal overtollige ballast. Historisch te begrijpen, dat wel, maar vandaag niet meer verdedigbaar.

Wat is de staat van het Waalse regionalisme vandaag? Wat stelt die stroming nog voor?

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Ze wint weer veld in onze partij. Maar als radicaal regionalist waarschuw ik de PS: kijk uit voor de liberalen. Ze zijn bezig ons in te halen op een thema dat altijd het onze is geweest. Iemand zoals Waals parlementslid Jean-Luc Crucke (MR) pleit ook voor een België met vier gewesten.

De voorbije jaren heeft de PS een uitgesproken belgicistische koers gevaren.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Het Waalse debat in de PS was morsdood toen Elio eerste minister was. We moesten het land redden! Vandaag spreek ik met Elio, met wie ik opnieuw een goede verstandhouding heb, weer over die thema's. Tegen de volgende gewestverkiezingen moeten we de knoop doorhakken. Wat wil de PS? Op termijn is deze Franstalige institutionele lasagne niet vol te houden. De recente uitspraken van Paul Magnette om onderwijs en cultuur over te hevelen van de Franse Gemeenschap naar het Waals Gewest, hebben me aangenaam verrast. Daarmee gaan mensen die twijfelden binnen de PS stilaan overstag.

Hoe bang is Wallonië nog van de N-VA?

Han Renard - FONTEYN: De Walen hebben nog weinig redenen om bang te zijn, dankzij de bizarre houding van de N-VA, die België niet eens zo slecht bestuurt en in elk geval op een manier die niets te maken heeft met haar programma.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Ik hoor ook best goede dingen over sommige N-VA-ministers. Wat ons stoort, is het feit dat de Franstaligen in de federale regering zwaar in de minderheid zijn. Hoe kon de MR in deze door Vlamingen gedomineerde regering stappen?

Han Renard - FONTEYN: Er is toch premier Charles Michel?

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Handige kerel, die Michel. De manier waarop hij zich in de Caterpillar-crisis meteen naar Namen repte ... Zo legde hij de verantwoordelijkheid bij de Waalse regering. Als hij Paul Magnette in Brussel had uitgenodigd, was die verantwoordelijkheid op zijn bord terechtgekomen.

Heeft Wallonië echt niets te vrezen van de N-VA? Een onafhankelijk Vlaanderen blijft toch het voornaamste programmapunt van de partij?

Han Renard - FONTEYN: Ik geloof niet dat de N-VA in 2019 opnieuw naar de verkiezingen gaat met de eis voor een onafhankelijk Vlaanderen. De partij is van de macht gaan houden. Intussen beheert ze België als een goede huisvader.

Han Renard - VAN CAUWENBERGHE: Op 5 oktober modereer ik op verzoek van een vereniging een conferentie over het thema: wat wil de N-VA voor België? N-VA'ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters komen daar tekst en uitleg geven. Ik heb ze intussen allebei ontmoet. Het zijn interessante, hartelijke mensen en ik ben blij dat ze op de uitnodiging zijn ingegaan. Het initiatief wordt door sommigen in Charleroi scheef bekeken, maar ik wil ze graag aan eens aan de tand voelen. Want wij kennen hen niet. Wij lezen het N-VA-programma niet, dat in het Nederlands is opgesteld. Van hun website worden we ook niet veel wijzer, en dus lijkt een directe dialoog me nuttiger dan zonder kennis van zaken de partij te demoniseren. Wat bij mij ook meespeelt, is dat goede vrienden in Namen zeggen dat de lessen staatsrecht van professor Vuye van een uitzonderlijke kwaliteit zijn. Men heeft hem na zijn toetreding tot de N-VA willen verjagen van de universiteit. Dat is een schande. Met wat hij zegt over het koningshuis ben ik het trouwens in grote lijnen eens. Ik ben dus erg benieuwd naar wat hij nog meer te vertellen heeft. (lacht)

Han Renard -

Han Renard - De box België, een ménage à trois, die de boeken Over de taalgrens, Grensgebied en Vlaanderen, Brussel, Wallonië bevat, is uitgegeven bij EPO.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlpolitiekWalloniëCharleroiVlaanderenPSCaterpillar
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk
71366621Een heel klein lichtpuntje in de teloorgang van heel Vlaanderen onder Franse bezetting. Er staan zelfs zonnepanelen. In niets zijn ze de moderne altijd veranderende wereld gevolgd, geleid door links. En nu is er wat bio diversiteit en een sociaal restaurant met een prijskaartje drie tot viermaal hoger dan in Antwerpen. Verboden te lachen !!2016-08-19 19:18:05albert melis1366573Je ziet dus dat het ook anders kan. Onze Vlaamse minister van energie wil ons allemaal zelf zonnepanelen laten kopen, ook als je die niet kan plaatsen of huurder bent. Je kan dan toch participeren in de zonnepanelen van een ander?! Alsof we dat via de turteltaks nog niet genoeg doen.2016-08-19 18:35:23Eddy Lauwers1366543In Antwerpen liggen voldoende lege industrieterreinen om ook aan het experimenteren te gaan met duurzame en toekomstgerichte projecten, zoals zonne- en windenergie en isolatie en materialen voor de bouw. Antwerpen met zijn krottenwijken leent zich tot inbreidingsverbouwingener is geen nood aan luxe-flats in de stad maar wel aan betaalbare woningen en groen in verkommerde wijken. Waarschijnlijk is dat in Gent van hetzelfde!2016-08-19 18:16:11gerard coenegrachts1366541Het MAS was er vòòr de huidige burgemeester.2016-08-19 18:15:49Bea Van Gestel1366533Erik Wille Een tip voor onze zuiderburen?2016-08-19 18:10:20Erik Wille1366527Een tip voor onze zuiderburen?2016-08-19 18:07:34Erik Wille1366519Zijn Antwerpse collega zou daar best eens gaan kijken, om te leren hoe hij de krottenwijken in zijn stad kan aanpakken, i p v te stoeffen met zijn MAS,dat overigens als museum een miskleun van jewelste is, waar niks te beleven valt!2016-08-19 17:59:34gerard coenegrachts7412592016-08-17 15:52:032016-08-17 16:37:46KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardWereldPlanet EarthKnack.be

Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk

Han Renard - Politici hebben geen langetermijnvisie, hoor je vaak. Maar in het Noord-Franse Loos-en-Gohelle bewijst de tegendraadse burgemeester Jean-François Caron al vijftien jaar lang het tegendeel. Het oude mijnwerkersstadje geldt tot ver buiten de landsgrenzen als een geslaagd voorbeeld van ecologische, duurzame reconversie.

yesrmgimport newsgate2016-08-17 15:51:00http://www.knack.be/nieuws/wereld/het-succes-van-een-donkergroene-burgemeester-in-noord-frankrijk/article-longread-741259.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/wereld/het-succes-van-een-donkergroene-burgemeester-in-noord-frankrijk/article-longread-741259.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/wereld/http://m.knack.be/nieuws/wereld/http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/http://m.knack.be/nieuws/planet-earth/
Het succes van een donkergroene burgemeester in Noord-Frankrijk

Han Renard - Dieter TelemansBurgemeester Jean-François Caron: rebel en non-conformist.

Han Renard - Loos-en-Gohelle is een gemeente met 7000 inwoners in de regio Nord-Pas-de-Calais. Officieel een stad, maar de gemeente heeft de omvang van een uitgestrekt dorp. Ook het ritme is er dorps. Op het centrale plein zijn er twee bistro's waar je 's middags voor 8,5 euro een groot bord met steak-friet of coq au vin kunt eten. Van de legendarische vriendelijkheid uit Bienvenue chez les ch'tis, de succesfilm van Dany Boon, blijkt geen woord gelogen. Elke klant die binnenkomt, groet uitgebreid de andere klanten, hem of haar smakelijk eten wensend. De film van Boon gaat over de wijdverbreide vooroordelen in de rest van Frankrijk tegenover de inwoners van Nord-Pas-de Calais - arm, dom, dik en alcoholverslaafd - maar is vooral een humoristische ode aan de warme hartelijkheid van de inwoners uit de oude mijnstreek. De film plaatste de regio in een gunstiger daglicht, en op de gezellige terrasjes langs het groene dorpsplein van Loos-en-Gohelle zou je haast vergeten dat je je in een van de economische rampgebieden van Frankrijk bevindt.

Han Renard - Alleen de immense terrils in Nord-Pas-de-Calais, een 120 kilometer lange landstrook die zich uitstrekt tot aan de Belgische grens, herinneren aan een roemrijk verleden, voordat de hele regio door het sluiten van de mijnen werd verwoest. Het verval begon in de jaren 1960, maar bereikte zijn hoogtepunt in de jaren 1980 en 1990 - de jaren van langdurige recessie, die een sociaal bloedbad veroorzaakten. Ook vandaag nog heeft Nord-Pas-de-Calais de laagste levensverwachting van Frankrijk.

Han Renard - In zijn gemeentehuis zit de groene burgemeester Jean-François Caron, kind van de streek en met hart en ziel aan zijn geboortegrond verknocht, ons op te wachten. De ecologist staat aan het hoofd van de gemeente sinds 2001. 'In tegenstelling tot andere mijnstreken was er in Nord-Pas-de-Calais nauwelijks andere industrie behalve steenkool. Daardoor was de afdruk van steenkool hier maximaal, niet alleen op de economie en op de stadsplanning, maar ook en vooral op de mentaliteit van de mensen.'

Han Renard -

Han Renard - Regenwater opvangen is een vorm van bezuinigen. En een goed geïsoleerd huis betekent voor onze inwoners extra koopkracht.

Van wieg tot graf

Han Renard - Veel familieleden van Jean-François Caron werkten in de mijn. Zijn vader Marcel was ook jarenlang burgemeester van Loos-en-Gohelle, maar dan namens de socialisten. Met het verdwijnen van de steenkoolindustrie raakte echter ook het oude, paternalistische politieke model, met een autoritaire socialistische partij die mensen van wieg tot graf begeleidde, in diskrediet. Rebel en non-conformist Jean-François Caron koos voor de groene partij en wil op een andere manier dan zijn vader politiek bedrijven.

Han Renard - Ook vandaag nog bedraagt de werkloosheidsgraad in Loos-en-Gohelle 17 procent en betaalt 60 procent van de inwoners geen belastingen omdat hun inkomen te laag is. En toch is de gemeente uitgegroeid tot een baken van hoop en een wissel op de toekomst. Loos-en-Gohelle geldt als een laboratorium op het gebied van duurzame ontwikkeling in Frankrijk, als de groene stad van morgen, gebouwd op de ruïnes van de steenkoolindustrie, en kan ook vanuit het buitenland op veel belangstelling rekenen. Tijdens de grote klimaatconferentie in Parijs in 2015 stond er een bezoek van een grote delegatie staatshoofden en regeringsleiders aan Loos-en-Gohelle op het programma. 'Het enige geplande bezoek op het terrein. President François Hollande zei dat hij tijdens de conferentie niet alleen woorden maar ook daden wilde zien. En dat Loos een voorbeeld was van concrete oplossingen. Men had speciaal een TGV ingelegd om ons te komen bezoeken. Maar dat bezoek is geannuleerd als gevolg van de aanslagen in Parijs. Wij konden de veiligheid niet garanderen. Al die staatshoofden en regeringsleiders op onze terrils, stel je voor', zegt Caron.

Han Renard - Dieter TelemansDe allereerste kerk in Frankrijk waarvan het dak met zonnepanelen werd bedekt.

Han Renard - De groten der aarde hadden in Loos anders nog iets kunnen opsteken in verband met langetermijndenken in de politiek. Bij de transformatie van zijn gemeente ging de burgemeester niet over één nacht ijs. 'Alles begint bij de geesten van de mensen. Daarop heb ik in eerste instantie het hardst gewerkt', vertelt hij. 'Ik wilde de inwoners van Loos opnieuw een gevoel van eigenwaarde geven.'

Han Renard - De toekomst met zelfvertrouwen tegemoet treden kon volgens de burgemeester alleen via de herwaardering van het verleden. Als toenmalig ondervoorzitter van de Conseil Régional van Nord-Pas-de-Calais, die onder meer over de economische bevoegdheden in de regio gaat, slaagde Caron er tegen alle verwachtingen in om na tien jaar hard werk en met een dossier van duizenden pagina's onder de arm heel het steenkolenbekken van Nord-Pas-de-Calais in 2002 in de Werelderfgoedlijst van de Unesco te laten opnemen. Hij kreeg daarvoor ook de hulp van toenmalig minister van Cultuur en bekend schrijver Frédéric Mitterrand. 'Wat toen gebeurde, was ongelooflijk. Maandenlang kwamen mensen mij op straat bedanken. Sommigen huilden tranen met tuiten en kwamen niet uit hun woorden. Ze hebben hun vader, broer of oom op jonge leeftijd aan silicose zien sterven. Voor hen is die Unesco-erkenning het mooiste eerbetoon', zegt Caron.

Han Renard - 'Heel het stadsproject van Loos is van daaruit vertrokken. Vanuit de culturele herovering van onze eigen geschiedenis, om zo eindelijk die bladzijde te kunnen omslaan.'

Verouderde cités

Han Renard - De volgende fase in zijn 'stadsproject' legde sterk de nadruk op ruimtelijke ordening en de sanering van vervuilde sites. 'Loos was het archetype van niet-duurzame ontwikkeling', stelt Caron. 'Ons water en onze grond waren sterk vervuild, de huizen in de verouderde cités nauwelijks geïsoleerd en de natuur verwoest.'

Han Renard -

Han Renard - Je moet een band opbouwen met kiezers die alle vertrouwen in de politiek kwijt zijn.Dat vertrouwenherwin je niet in zes maanden tijd.

Han Renard - De burgemeester liet een vijftien kilometer lange groenstrook rondom de stad aanleggen, die de verschillende wijken van de stad met elkaar verbindt en waar inwoners kunnen wandelen en sporten zonder verkeersaders te kruisen. Voor het onderhoud van de stadsparkjes en de gemeentegebouwen, voor het besproeien van het plaatselijke voetbalveld en zelfs voor de toiletten in het gemeentehuis wordt alleen nog regenwater gebruikt. Loos had ook de eerste ecologische sociale woningen in Frankrijk. De jaarlijkse kosten voor de verwarming belopen er zo'n tweehonderd euro.

Han Renard - Dat zijn niet noodzakelijk allemaal dure ingrepen, want Loos is een arme gemeente. 'Regenwater opvangen is een vorm van bezuinigen', zegt de burgemeester. 'En een goed geïsoleerd huis betekent voor onze inwoners extra koopkracht. De inwoners van Loos zijn vandaag ook trots een voorbeeld van energie-soberheid te zijn, en doen er zelf ook alles aan om verspilling tegen te gaan.'

Han Renard - Elke stap in het proces zet Caron samen met zijn inwoners. Hij wil ze uit hun jarenlange lethargie halen en ze een rol laten spelen in de veranderingen. 'We houden wekelijks buurtvergaderingen. Elk project ontwikkelen we samen. Technische zaken liggen vast: de breedte van de weg, de diepte van de riool. Maar over de vraag of er bomen of fietspaden langs de weg moeten komen, gaan we met de inwoners in gesprek. Het duurt allemaal wat langer, maar als er eenmaal een besluit is genomen, levert dat ook geen enkel probleem meer op.'

Han Renard - De burgemeester waarschuwt ervoor dat het betrekken van burgers bij de besluitvorming veel meer is dan een gimmick. 'Het is een werk van járen', zegt hij. 'Je moet een band opbouwen met kiezers die alle vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Zullen de verkozenen doen wat ze zeggen? Zullen ze ons niet voorliegen? Dat vertrouwen herwin je niet in zes maanden tijd. Maar als het er eenmaal is, wordt veel mogelijk. Mensen voelen zich bevrijd en gaan opnieuw zelf initiatieven nemen, ten bate van de samenleving.'

Han Renard - Dieter Telemans'Ik wilde de inwoners hun gevoel van eigenwaarde teruggeven.'

Het land van Le Pen

Han Renard - Op een boogscheut van Loos-en-Gohelle ligt het Louvre-Lens, het schitterende museum van de hand van de Japanse architecten SANAA, dat in 2012 de deuren opende. Het museum, een dochterinstelling van het Louvre in Parijs, is een grote toeristische trekpleister en een teken van de langzame heropleving van de oude mijnstreek.

Han Renard - Maar in weerwil van zulke lichtpunten is de regio Nord-Pas-de-Calais vandaag dé machtsbasis van het extreemrechtse Front National. 'Bij de laatste regionale verkiezingen heeft het FN in Loos 50 procent behaald. In de steden rondom was dat ruim 70 procent', zegt burgemeester Caron.

Han Renard - Niet immigratie maar economische radeloosheid is volgens Caron daarvoor de verklaring. 'Generaties lang hebben mensen hun lot in de handen van de Parti Socialiste en de Parti Communiste gelegd. Nu die partijen niet meer in staat zijn hen werk of een fatsoenlijke woning te verschaffen, bijten de mensen in de hand die hen voedde. Voeg daarbij dat nogal wat socialistische verkozenen door corruptieschandalen in opspraak zijn gekomen en je begrijpt dat de zittende politieke klasse hier totaal is gedesavoueerd.'

Han Renard - Op nauwelijks vijftien kilometer van Loos-en-Gohelle en ook in het departement Lens ligt Hénin-Beaumont, de thuishaven van FN-voorzitster Marine Le Pen. In 2014 werd Hénin-Beaumont berucht omdat het de eerste gemeente was waar het FN een absolute meerderheid behaalde. De secretaris-generaal van het FN werd in de eerste ronde tot burgemeester verkozen.

Han Renard -

Han Renard - We houden wekelijks buurtvergaderingen. Het duurt allemaal wat langer, maar als er eenmaal een besluit is genomen, levert dat ook geen enkel probleem meer op.

Han Renard - Loos-en-Gohelle bewijst dat het anders kan. De aanpak van de groene, tegendraadse burgemeester valt duidelijk in de smaak. In 2001 werd Caron verkozen met 65 procent van de stemmen, in 2008 behaalde zijn lijst 82 procent en in 2014 had hij zelfs geen tegenstanders meer - het FN slaagde er niet in om in Loos met een eigen lijst deel te nemen - en dus behaalde Caron 100 procent van de uitgebrachte stemmen. 'Dat was niet meer gezien sinds de Franse Revolutie', lacht hij. 'Bij regionale verkiezingen stemmen de inwoners hier nog wel voor het FN. Maar bij lokale verkiezingen is het: handen af van onze burgemeester.'

Han Renard - Margaux Essono, een jonge medewerkster van de burgemeester, neemt ons mee naar het paradepaardje van Loos-en-Gohelle: een tot bedrijvencentrum en onderzoeksfaciliteit getransformeerde oude mijnsite aan de voet van twee indrukwekkende terrils, die met hun 186 meter tot de hoogste van Europa worden gerekend. Op de mijnsite zijn honderden nieuwe banen gecreëerd in toekomstgerichte, groene sectoren. Er is ook een regionaal opleidingscentrum voor nieuwe beroepen in de bouwsector. Jongeren leren er werken met ecologisch verantwoorde materialen zoals hout en stro, en zich vervolmaken in de isolatie van daken, gevels en muren.

Han Renard - Essono vertelt dat steeds meer ingenieurs en kenniswerkers de weg naar Loos vinden en hun diensten aanbieden. 'De aantrekkingskracht van Loos strekt zich uit over heel Frankrijk. Er broeit hier van alles. Zo hebben we, ook op deze oude mijnsite, een uniek onderzoekscentrum in verband met de kring-loopeconomie en een groot project van internationale renommee rond het gebruik van zonnepanelen in regio's met weinig zon', zegt ze.

Han Renard - De burgemeester schoof in het gemeentehuis ook wat met organogrammen, zoals hij het zelf uitdrukt, en haalde een jonge ploeg hoogopgeleide experts binnen. Loos is voor net afgestudeerde onderzoekers een interessant laboratorium om theorieën over duurzame ontwikkeling te toetsen en concreet toe te passen', vertelt Essono, die daar zelf het levende bewijs van is.

Han Renard - Dieter TelemansJongeren leren werken met ecologisch verantwoorde materialen zoals hout en stro.

Han Renard - Ze laat ons tot slot de kerk van Loos-en-Gohelle zien. Gelegen net achter het gemeentehuis is het de allereerste kerk in Frankrijk waarvan het dak met zonnepanelen werd bedekt. De geproduceerde elektriciteit verkoopt de parochie aan een lokale energiecoöperatie.

Han Renard - Tegenwoordig liggen termen als duurzame ontwikkeling en groene transitie vrijwel iedere politicus in de mond bestorven. Wat Loos-en-Gohelle anders maakt, is de totaalaanpak en de visie op de lange termijn, zeggen waarnemers. 'Sommige steden doen fantastische dingen', legt Caron uit, als we na de rondleiding weer in het gemeentehuis zijn aanbeland. 'Bijvoorbeeld op het vlak van hernieuwbare energie. Maar ze doen niets om de democratische participatie en het welzijn van de burgers te bevorderen. Ik ben niet van de politiek van het grote gebaar. Ik probeer systemisch te werken en resultaten te boeken op alle fronten. Zo is het aantal verenigingen in Loos onder mijn burgemeesterschap verdubbeld.'

Han Renard - Zelfs de boeren in Loos-en-Gohelle gaan langzaam om. 'Slechts twee procent van de landbouw in Nord-Pas-de-Calais is biologisch, de slechtste score van alle Franse regio's', vervolgt de burgemeester. 'Wij hebben net als België een heel rijke grond die bijzonder geschikt is voor intensieve landbouw. Na jarenlange inspanningen zijn vijf van onze conventionele boeren nu omgeschakeld en is tien procent van onze landbouw biologisch.'

Nationale carrière

Han Renard -

Han Renard - Een vervelend neveneffect van de succesvolle reconversie is dat de prijzen van de huizen en de gronden in Loos de voorbije jaren sterk zijn gestegen.

Han Renard - Jean-François Caron wordt in de Franse media een mooie politieke toekomst voorspeld. De entourage van president François Hollande zou de man die in eigen streek een moderne Don Quichot wordt genoemd al hebben gepolst als minister van Ecologie. Caron sluit een nationale carrière niet uit, maar is als 'provincial assumé' erg aan zijn grondgebied gehecht. Als verwoed marathonloper weet hij ook dat de eindstreep pas wordt gehaald als de inspanning lang genoeg wordt volgehouden. Caron ziet dat het werk nog lang niet af is en er steken zo nu en dan ook vervelende neveneffecten van de succesvolle stedelijke reconversie de kop op. Zo zijn de prijzen van de huizen en de gronden in Loos de voorbije jaren sterk gestegen. 'Loos-en-Gohelle is een groene haven in één grote industriezone', zegt Caron. 'Toen de Amerikaanse econoom en activist Jeremy Rifkin, die de term 'derde industriële revolutie' heeft gemunt, naar Loos kwam, zei hij tegen de aanwezige journalisten dat hij al jaren droomt over een plek als Loos, maar dat niemand die ooit had durven te bouwen. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen?'

Han Renard - Er is in de politiek een schrijnend gebrek aan verbeelding en visie, vindt Caron. De burgemeester is kinesist van opleiding. 'Lange tijd heb ik gewerkt in een revalidatiecentrum. Als je mensen helpt om opnieuw te leren lopen, leer je heel veel over de menselijke natuur. Met name hoezeer mensen dromen en ideeën nodig hebben om zich aan op te trekken en met vertrouwen naar de toekomst te kijken.' In Loos lijkt de toekomst in elk geval begonnen. Zo wordt de groene specht dezer dagen naar verluidt steeds vaker in de buurt van het stadscentrum gesignaleerd.

Han Renard - Dieter TelemansHet steenkolenbekken van Nord-Pas-de-Calais werd opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlpolitiekJean-François CaronFrankrijk
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'
41369945@ Gilbert Haelewyn, juist. Maar, ra... ra... ra..., welke partij zwaaide indertijd de plak tijdens het nemen van de beslissingen?2016-08-22 06:23:07Kris Scherpereel1365683Bij de Rijkswacht, 30 jaar en meer terug, was men zich al bewust van de beveiliging van hun nieuw gebouwde brigades. Veiligheidssas, braakbestendig glas, enz. Men leert toch nooit uit het verleden niewaar?2016-08-19 08:59:58freddy vervaet1364229Politici doen wel vaker gekke dingen, compleet tegen alle belangen van de eigen bevolking. Veroordeelde criminelen vrijlaten omdat de cipiers anders blijven staken, bijvoorbeeld.2016-08-18 09:31:39Jessica Grimhilt1362539" De architect van deze toren heeft duidelijk nooit stilgestaan bij het veiligheidsaspect.'" De architect voert uit wat de politici hem vragen. De politici geven het akkoord. We kunnen hier spreken van een verregaande naïviteit van de politici.2016-08-17 10:45:22Gilbert Haelewyn7407832016-08-16 16:44:292016-08-16 17:04:42KnackPas de parutionNormalarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'

Sinds de macheteaanval van begin augustus zijn er betonblokken en dranghekken geplaatst rond de futuristische politietoren van Charleroi, een ontwerp van sterarchitect Jean Nouvel. 'De burger zal moeten wennen aan een tot de tanden bewapende politie.'

yesrmgimport newsgate2016-08-16 16:44:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/politie-na-aanslag-charleroi-community-policing-is-dood-en-begraven/article-normal-740783.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/politie-na-aanslag-charleroi-community-policing-is-dood-en-begraven/article-normal-740783.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Politie na aanslag Charleroi: 'Community policing is dood en begraven'

Langs de straat hangt een spandoek met daarop Je suis Charleroi, 06-08. Inwoners staan geduldig te wachten bij een stopbord. Wie het hoofdgebouw van de politie van Charleroi wil betreden, moet wachten tot zwaarbewapende agenten meters verderop een teken geven en zich vervolgens doorheen een gangpad van dranghekken en betonblokken naar metaaldetectoren begeven. Tassen worden doorzocht en bezoekers gefouilleerd. De zenuwen van de politie van Charleroi staan duidelijk strak gespannen sinds op zaterdag 6 augustus een illegaal in België verblijvende Algerijn, onderwijl 'Allahoe akbar' roepend, aan de ingang van het politiekantoor met een machete twee agentes ernstig toetakelde voordat hij door een derde politieagente werd neergeschoten.

Op de bewakingsbeelden is naar verluidt goed te zien hoe de man een machete uit zijn tas graait en met een snelle zwaai uithaalt, met als enige doel agente Hakima Dhamna te onthoofden. Hakima kan net op tijd wegduiken. Daardoor treft het kapmes haar niet in de hals maar midden in het gezicht, ter hoogte van de neus en jukbeenderen.

Meneer de agent op de fiets? Ik denk het niet, hoor.

Hakima Dhamna is een ervaren agente: ze is al bijna twintig jaar bij de politie actief. Ze begon bij de toenmalige rijkswacht en ging na de politiehervorming aan de slag bij de interventiedienst van de politie. Nu werkt ze al jaren op de sectie zedenzaken, prostitutie en mensenhandel van de politie van Charleroi. Een kleine en frêle vrouw, zeggen collega's, maar iemand die goed weet hoe ze met extreme situaties en gewelddadige mensen moet omgaan.

In Charleroi neemt sinds de aanslagen in Brussel heel het politiekorps in een beurtrol deel aan de bewaking van het politiegebouw. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de aanslagpleger vrouwelijke agenten, onder wie een moslima, viseerde. Voorlopig gaat het parket ervan uit dat dit niet het geval is. 'Al valt ook dat niet uit te sluiten', zegt politiewoordvoerder David Quinaux. 'Vier jaar geleden werd in de Brusselse metro een moslima-agente aangevallen wegens haar afkomst.'

Volgens Quinaux reageren collega's met gemengde gevoelens op de aanslag. 'In het begin was iedereen vooral aangedaan. Vandaag overheerst boosheid en een echte fightingspirit.'

De burger zal moeten wennen aan een tot de tanden bewapende en afstandelijke politie.

Politieagenten hebben geen zin om nog langer het gevaar te lopen om als lamme eenden te worden neergeknald. 'Het wordt nooit meer hetzelfde na deze aanslag', zegt Quinaux beslist. 'De politie is een doelwit geworden.' Sowieso mochten politiemensen in Charleroi de laatste maanden hun dienstwapen al mee naar huis nemen. 'Maar het zogenaamde community policing, een open, op de gemeenschap gerichte politie, wat dit nieuwe politiekantoor, dat van alle kanten toegankelijk is, moest symboliseren, is hierbij dood en begraven', zegt Quinaux. 'Meneer de agent op de fiets - ik denk het niet, hoor. De burger zal moeten wennen aan een tot de tanden bewapende en afstandelijke politie.'

Sterarchitect Jean Nouvel, die de 75 meter hoge kegel ontwierp, voorzag in een publiek plein rondom de toren en terrassen op de daken van de omliggende gebouwen. 'De politie van Charleroi had hier echt niets over te zeggen', zegt Quinaux hoofdschuddend. 'Had men het aan ons gevraagd, dan had dit gebouw er helemaal anders uitgezien. Vroeger zaten we in een rechthoekige kazerne waarvan we de enige ingang goed konden bewaken. De architect van deze toren heeft duidelijk nooit stilgestaan bij het veiligheidsaspect.'

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlJean NouvelHakima DhamnaDavid QuinauxCharleroiBelgiëBrussel
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar
201389555België wordt diep geteisterd door de politieke hengelwedstrijd naar moslimstemmen. Die veroorzaakt een nefaste invloed op de besluitvorming. Partijen stellen hun electorale macht boven 's lands welzijn. Eindelijk wordt er een islampartij opgericht, die deze politieke hengelwedstrijd zonder vis zet. Weg de oorzaak van de nefaste besluitvorming. Die islampartij is daarbij totaal ongevaarlijk: ze geraakt nooit in een coalitie en sharia komt er nooit. 24.000 oenen hebben dat niet begrepen. Onder luid krakeel verwerpen ze de moslimpartij. Arme bevolking.2016-09-03 11:32:10Annemie Poppe1373013Dat is het begin om onze rechtstaat over te nemen, wanneer de moslims de meerderheid vormen in België, dank zij hun vruchtbare vrouwen en onze democratische instellingen, waarvan ,zij gretig gebruik zullen maken. Dus, totaal verbieden en ontmantelen, zij het op een versneld tempo!2016-08-24 10:34:23Sabin Schoofs1372659We hebben al "Sharia for Belgium" gehad, nu de "Parti Islam". Er zijn voldoende wettelijke gronden te vinden om dergelijke vereniging te verbieden. Maar er is wel haast bij deze keer!2016-08-23 20:46:38Eddy Lauwers1357463De ultieme nachtmerrie voor onze 'politiek correct' denkende trado partijen. Als er zoiets als een Islam partij komt, waar moeten zij dan nog hun stemmen gaan ronselen. Wat kan de wereld toch wreed zijn.2016-08-13 11:27:19Jaak-Henri Poortman1356579De sharia schrijft voor dat homo's geëxecuteerd dienen te worden door ze van grote hoogte naar beneden te smijten. Als die mannen ooit aan de macht komen zal het hier snel gedaan zijn met de homorechten vrees ik.2016-08-12 12:47:03Jan Hambaryan1356485Iedere Belg en iedereen die in België wil verblijven moet de Belgische grondwet respecteren of gestraft worden in verhouding van de overtreding, meer moet dat niet zijn. Dat zouden alle instanties moeten eisen en toepassen. Wie onwillig is in de cel of uit het land.2016-08-12 11:21:38Rudolf Leplae1356295Die rechts, zonder baard, is al niet in orde met de sharia. Maar dat terzijde. Een citaat van prof. Hans Jansen over de sharia: "Wie geen moslim is, heeft geen rechten onder het rechtssysteem dat bekend staat als de islamitische sharia: joden, christenen, religielozen... Het zou zo maar kunnen dat hierdoor de islam in de ogen van veel mensen onaantrekkelijk wordt, bijvoorbeeld omdat ze ervan overtuigd zijn dat voor de wet iedereen gelijk hoort te zijn. Daarom is er de beroepsmoslims veel aan gelegen dat deze rechteloosheid niet al te veel de publieke aandacht trekt. Wie de aandacht vestigt op hoe de sharia aan christenen, joden en religielozen alle rechten ontzegt, loopt het risico beschuldigd te worden van islamofobie, haatzaaien, belediging of zelfs discriminatie - terwijl natuurlijk het onderscheid tussen moslims en anderen zoals de sharia dat maakt, als vorm van discriminatie niet is te overtreffen". Het summum dus van zij tegen wij, van polarisatie anders gezegd.2016-08-12 09:41:33Marc Martens1356117We weten het al jaren en ondervinden nu ook aan den lijve dat de langzame maar gestadige infiltratie van de islamideologie dit land serieus aan het hertekenen is . Mensen worden opgeblazen en dieren worden de keel overgesneden . Ach wat! België, met dank aan een resem beleidsvoerders deels incompetent deels door opzettelijk 'de andere-kant op te kijken, daarin geruggesteund door de wereldvreemdheid van de Raad van State, vertoont ernstige neigingen tot zelf-destructie . Voor diegenen die kinderen en of kleinkinderen hebben, dreigt een 'lastige' toekomst . Hoog tijd, wellicht zelfs al veel te laat om daar eens in alle sereniteit en ernst over na te denken . De prijs die we voor onze grenzenloze democratie en voor Allah willen ophoesten, belooft pijn te zullen doen .2016-08-11 23:45:30chantal kerrebrouck1355995Gewoon verbieden op basis van incompatibel met onze normen en waarden.2016-08-11 21:42:16Anthelme Claeys1355947Het neutraliseert stemmen van de PS. Op zich is dat goed, maar de partijstandpunten moeten wel in orde zijn met de grondwet en daar vrees ik voor.2016-08-11 20:56:47Rene Van Eynde1355937Mijnheer Kanakaris,een van de grootste warhoofden van de 20 ste eeuw is ook in het klein begonnen maar was vrij vlug een van de gevaarlijkste "helden" uit de geschiedenis.Het gaat soms heel vlug en het is inderdaad verbluffend hoe zelfs mensen met 5 universitaire diplomas zo' verwarde geesten onvoorwaardelijk volgen.Toch maar oppassen.Verbieden is natuurlijk wel drastisch.2016-08-11 20:37:34guido de raeymaecker1355921De bijbel, mr. Kanakaris? Wilt u het echt met mij over de bijbel hebben? Denkt u nu werkelijk dat ik iemand ben die mij wat gelegen laat aan de bijbel? Als u mijn standpunten onderuit wil halen, beste mr. Kanakaris, dan zult u toch naar meer zwaarwegende en ook serieuzere argumenten op zoek moeten gaan. Ik heb namelijk niets te maken met welke georganiseerde godsdienst of geloof in dondergoden of spagettimonsters dan ook. Zullen we het misschien even hebben over de oeroude Griekse mythen of over de heldendichten van Homeros? Dat zijn verre van producten van barbaarse holbewoners. Of denkt u daar anders over?2016-08-11 20:25:22kris pereira1355911Rekening houdend met het percentage moslims in Anderlecht en Molenbeek, bekent dit dat 13% van de moslims daar voor de Sharia partij stemt. Dat is bijna zoveel als het stempercentage van de SPa in Vlaanderen. De partij stelt met andere woorden nauwelijks iets voor ? Toen de Ayatollah Chomeini destijds naar Iran terugkeerde om er de meest bloedige shariaslachtbanken in te voeren, werd hij ontvangen door een uitzinnige miljoenenmassa die hem tot vandaag aanbidden. In moslimlanden waar vrije verkiezingen worden gehouden, zijn de islamisten zo goed als overal de grootse partij. Mettertijd zullen onze moslims zich afkeren van de Belgische lekenpartijen en hun eigen islamistische partijen oprichten die in de grote steden de macht zullen overnemen, zoals voorspeld in Soumission.2016-08-11 20:21:45Karel Lemmens1355875@Kris Pereirra, als we letterlijk alles zouden opvolgen wat er in de bijbel staat, dan zouden we ook al gauw in een terreurregime leven. Georganiseerde godsdiensten stammen af van holbewonersmentaliteit, geloof in dondergoden, lopen op water, mirakels, maagdelijke zwangerschappen, vliegende paarden etc etc. Mysticisme en religiositeit zullen altijd wel een behoefte zijn van en voor mensen, maar dan liefst zonder de nonsens en bizarre mythen.2016-08-11 19:43:44Stavros Kanakaris1355831Als het toch maar een randgeval is en een partijtje van niets, waarom wordt er dan in Knack zoveel aandacht aan besteed ? Toch niet als ruggensteuntje, en stoemelings ? Trouwens, nog andere partijen zijn klein begonnen, men doet er dus goed aan niet te veel ruchtbaarheid te schenken aan deze sharia-adepten.2016-08-11 19:14:19michiel michiels1355815België is een rechtsstaat, mr. Kanakaris. En misschien is een wet die haatzaaien los van de intentie tot het plegen van terreurdaden strafbaar stelt al in voege, dat weet ik niet, maar de sharia heeft daar niet zoveel mee te maken. De sharia is een ander chapiter in het dikke boek van de islam. En of het over fantasmen van een paar warhoofden gaat is nog lang niet zeker. Zo vergezocht zijn die fantasmen anders niet gezien het feit dat de sharia in nogal wat landen van kracht is, hoewel in het ene al wat meer dan in het andere. En het is al evenmin vergezocht om ervoor te vrezen dat een rechtsstaat, althans zoals wij die in een democratie kennen, misschien wel eens erg kwetsbaar zal blijken te zijn als ondemocratische elementen haar trachten te ondermijnen. Een voorbeeld daarvan hebben we al eens meegemaakt in een niet zo ver verleden.2016-08-11 19:02:57kris pereira1355795Tot daar aan toe waar blijft het cordon sanitair daar rond,te gevoelig voor de partijen groen en SPa en PS voor het Vlaams Blok heeft het zolang niet geduurd.2016-08-11 18:49:54patrick van belle1355595Een beetje een rommelig artikeltje. Lijkt wel of het door twee mensen los van elkaar werd geschreven. Maar afgezien daarvan kan het snel gaan met dit onooglijke partijtje. Dat hebben we al eens eerder meegemaakt met een ander minuscuul "groepje" rond de huidige Vlaamse minister-president in het jaar 2002 na onze tijdrekening. Minder dan tien jaar later was het de grootste partij in Vlaanderen.2016-08-11 16:12:28kris pereira1355575Wat moet die lachwekkende media-hype nu weer? Het zijn de media zélf die ijverig meewerken aan het ruchtbaarheid geven aan de fanstasmen van een paar warhoofden. België is een RECHTSTAAT, er zijn voldoende wetten die het preken van haat of aanzetten tot geweld strafbaar stellen. Pas de wet toe! En het zal rap gedaan zijn met dergelijke idiotieën.2016-08-11 16:04:59Stavros Kanakaris1355501Steekt die gasten eens gewoon in den bak.2016-08-11 15:17:14Kenneth Van Bladel7384212016-08-10 14:07:282016-08-10 14:37:09NewsgatePas de parutionNormalarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar

Een aantal federale MR-volksvertegenwoordigers wil de Brusselse Parti Islam verbieden omdat die het gemunt zou hebben op onze democratische grondrechten. Maar de term 'partij' doet dit zootje ongeregeld wel erg veel eer aan.

yesrmgimport newsgate2016-08-10 14:07:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-eerste-belgische-shariapartij-houdt-kantoor-in-een-snackbar/article-normal-738421.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/de-eerste-belgische-shariapartij-houdt-kantoor-in-een-snackbar/article-normal-738421.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
De eerste Belgische shariapartij houdt kantoor in een snackbar

Al sinds de Parti Islam - een acroniem voor Intégrité Solidarité Liberté Authenticité Moralité - bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 twee verkozenen behaalde (Redouane Ahrouch in Anderlecht en Lhoucine Aït Jeddig in Sint-Jans-Molenbeek) gaan er stemmen op om de partij te verbieden. Een online petitie in die zin verzamelde 24.000 handtekeningen. De Parti Islam ijvert namelijk voor de invoering van de sharia in België, al stond dat niet met zoveel woorden in haar verkiezingsprogramma. Daarin ging het veeleer over praktische zaken zoals de beschikbaarheid van halalmaaltijden in schoolkantines. Een ander programmapunt was het afschaffen van de verplichting tot het betalen van alimentatie - dat een van de oprichters van de Parti Islam net een vechtscheiding achter de rug had, speelde daarin wellicht mee.

Eenmaal verkozen kwamen de Parti Islam-gemeenteraadsleden met de invoering van de sharia op de proppen. 'Dat hoeft niet meteen, hoor', zei Ahrouch in 2012, 'maar over een jaar of twintig. Vandaag is de Belgische samenleving daar nog niet klaar voor, we zouden te veel handen moeten afhakken.' Redouane Ahrouche kwam ook nog even in het nieuws toen hij voor een televisiedebat weigerde door een vrouw te worden geschminkt. Sinds hun verkiezing is van de Parti Islam-mandatarissen verder niets meer vernomen.

Ook de labiele Laurent Louis maakte na zijn ontslag bij de Parti Populaire even deel uit van de Parti Islam.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalde de Parti Islam 4,13 procent in Anderlecht, 2,9 procent in Brussel-stad en 4,12 procent in Molenbeek - de partij stelt met andere woorden nauwelijks iets voor. De meeste moslimkiezers hebben nu eenmaal veel meer vertrouwen in de gevestigde partijen, en bovendien zijn Ahrouche en Jeddig sjiieten die niet alleen morele maar volgens sommigen ook financiële steun krijgen uit Iran, terwijl de overgrote meerderheid van de Belgische moslims uit soennieten bestaat.

In 2013 voegde de labiele populist Laurent Louis, eerder actief bij de anti-islampartij Parti Populaire van advocaat Mischaël Modrikamen en vertrouweling van de Franse omstreden komiek Dieudonné, zich bij de Parti Islam. Na een maand ontstond een hevige ruzie en werd Louis weer aan de deur gezet.

Een paar weken geleden bood een andere nieuwkomer zijn diensten aan. Brahim Datoussaid, een sociaal assistent met Algerijnse roots uit Jette, stapte uit de PS na ruzie over zijn partijcontributie. Hij nam contact op met de Parti Islam, waarvan hij naar eigen zeggen 'alle leden' heeft ontmoet - 'vier in totaal'. Datoussaid zei in de Brusselse krant La Capitale dat de Parti Islam geen partij maar eerder 'een groep mensen' is. Hij was nog maar net bij de club of hij werd al tot regionaal secretaris gebombardeerd, en kreeg als taak de partij te structureren tegen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, alsook de kwalijke reputatie van de partij te keren door meer openheid en vrouwvriendelijkheid aan de dag te leggen. Om meer vrouwelijke kandidaten te kunnen rekruteren, houdt Datoussaid vanaf september kantoor in een snackbar in Jette.

De meeste moslimkiezers hebben nu eenmaal veel meer vertrouwen in de gevestigde partijen.

Op de website van de Parti Islam staat overigens een scherpe veroordeling van de aanslagen in Brussel, naast de boodschap dat de IS geen deel uitmaakt van de islam.

Ook de labiele Laurent Louis maakte na zijn ontslag bij de Parti Populaire even deel uit van de Parti Islam.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlislampolitiekRedouane AhrouchLaurent LouisBrahim DatoussaidAnderlechtJetteParti Islam
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'
961375931@: Mark Grammens Dat uw ondervinding als twaalfjarige u getekend heeft kan toch geen weldenkend mens verbazen. Daar waar u zegt dat het Belgisch leger is gaan bombarderen in het Middem-Oosten, (ook in Libië) is slechts waar in zover dat dit op bevel was van de crimineel correcte politieke overheid, of wat er moet voor doorgaan. Dit onder politieke druk van supra nationale organisaties die bedacht werden om de vrede te bewaren maar die nu dreigen tot oorlog te leiden... Ik beaam uw bepaling van "terroristen". Maar ik meen mij te herinneren dat ik president Reagan heb horen en zien zeggen dat : de ene zijn terrorist, de andere zijn vrijheidsstrijder is!" Dus wel degelijk vóór de 2 torens in New-York vernietigd zijn. Verder wens ik u "all the best".2016-08-26 18:11:34Chris De Munter1356109Er zijn er hier nog altijd die denken dat je met een zware bol aan het been sneller en verder kan lopen zonder die bol. Die denken dat Vlaanderen zonder België zou verarmen. De rekeningen zijn nochtans duidelijk.2016-08-11 23:27:24Marcel Andries1356107Ssssst Gerda Vlaamse wordt al heel lang zonder "ch" geschreven. Het is het achterlijke Belgische dat nog met "ch" geschreven wordt. Typisch voor de situatie.2016-08-11 23:25:16Marcel Andries1355181Wouters : <i>Nieuw : Gerda Daniels steunt het VB. Teken van eigen machteloosheid ?</i> - Toch niet. Ik steun geen van deze separatistische partijen. Ik stel wel vast dat ze naar goede Vlaamsche traditie elkaars bloed kunnen drinken. Moet ik daar rouwig om zijn, behalve dan om het feit dat ze geen van beide de belangen van Vlaanderen en zijn inwoners dienen? En is het een teken van machteloosheid of van intellectueel onvermogen dat Wouters niet lezen kan of wil?2016-08-11 12:36:24Gerda Daniels1355139Ik deel de scepsis van Mark Grammens wat betreft de onbetrouwbaarheid van N-VA, maar wat IS betreft slaat hij toch echt wel de bal mis. Hij schijnt net als velen te denken dat we hier in het Westen verantwoordelijk zijn voor alles wat fout loopt in de wereld. Voor alle duidelijkheid: de haat van IS jegens het westen is gebaseerd op de Koran, en die werd al geschreven lang voor wij ons met het Midden-Oosten gingen bemoeien. IS heeft bovendien al kaarten gepubliceerd waarop staat welk gebied ze tot hun kalifaat rekenen, en daar staan ook grote gebieden in Europa op. Het is een gevaarlijke illusie te denken dat IS ons met rust laat als wij IS met rust laten. Bovendien laat je dan de plaatselijke bevolking in de steek, die de folteringen en slavernij moeten ondergaan.2016-08-11 12:13:05Jan Hambaryan1355017Ik mag hopen dat iedereen op dit forum die verbeten en constant tégen een 7de staatshervorming fulmineert en alhoewel totaal onmogelijk nog het liefst de klok zou terugdraaien naar één regering evenveel moeite zou doen om op de anderstalige fora ten zuiden van de taalgrens hun VIER gewestparlementen en hun VIER gewestregeringen te veroordelen tenzij men vindt dat in tegenstelling met de Vlaamse deelregering er in het anderstalige landsdeel géén problemen zouden zijn.2016-08-11 11:01:08ROBERT DE KONING1354983Nieuw : Gerda Daniels steunt het VB. Teken van eigen machteloosheid ?2016-08-11 10:39:27Marc Wouters1354957Iets willen veranderen is iets anders dan kunnen veranderen. Alles zit muurvast via grendelwetten tenzij Vlaanderen bereid is voor +67% voor NVA te stemmen. Zelfs als ze dan mogelijkheid zou hebben om zich af te scheuren dan is er een v d problemen de centenkwestie. Het is niet omdat de anderen de grootste putten maakten en blijven doen dat het solidariteitsprincipe om dat op te lossen niet geregeld moet worden. Tenzij.... Vlaanderen een eigen munt slaat en zichzelf in zijn dorpen terugtrekt om v d eigen bodem te leven. Ik heb dat zopas nog gezien in San Marino, maar daar is het hoofdinkomen tourisme en wat koeien. Dat is niet op een dag gebeurt.2016-08-11 10:31:27robert croux1354955Dat we dit nog mogen meemaken : de flaminganten rollen op dit forum al vechtend over de grond. Zou het toch een ziekte zijn?2016-08-11 10:31:03Frans Heeman1354903@Patrick Feyaerts & Pereira e.a. De haatreacties gaan hier onverminderd voort. De heer Marc Grammens kreeg, mede door de repressie, een zware auditieve handicap. Maar dat heeft hij bij mijn weten nooit als argument tegen de Belgische staat gebruikt. Hij mag dan al hardhorig zijn, velen zijn hardleers. Hij lijdt aan fysieke doofheid, zijn tegenstanders aan mentale doofheid met als argument niet de repressie maar hun eigen domheid. Na godslastering en majesteitsschennis, bestaat er nu blijkbaar een nieuwe zonde en een onvergeeflijk misdrijf: kritiek op De Wever.2016-08-11 10:00:33Lena Vervoort1354653Becu : <i> Grammens haalt geen voetnoot in de geschiedenis, Dewever schrijft een hoofdstuk. </i> - De Grammensen hebben op zijn minst al een paar interessante voetnoten op hun actief. Dat BDW een heel hoofdstuk schrijven zal is best mogelijk, maar tot nu toe zijn er door zijn geestesgenoten vooral een paar grijze en zwarte hoofdstukken geschreven.2016-08-11 00:23:44Gerda Daniels1354651Pereira : <i>Nog even en deze seniele man gaat koudweg beweren dat de aanslagen van 22 maart in Zaventem en op de Brusselse metro waarbij meer dan 30 doden een een veelvoud aan gewonden vielen het werk zijn van of georganiseerd zijn door de N-VA.</i> - Neen, Pereira, dat komt weer uit uw oude beproefde en leugenachtige trukendoos, nl. iemand woorden in de mond leggen en bepaalde ideeën toeschrijven die voor 100 % uit de Pereiraduim afkomstig zijn, om vervolgens op basis van uw eigen fantasmen de man seniel te verklaren. Wat overigens wijst op een zekere hang naar riskante want onwettige uitoefening van de geneeskunde.2016-08-11 00:18:31Gerda Daniels1354635Ik zit er compleet naast, hé, meneer @Karel Lemmens? Als je alle federale diensten zoals defensie en federale politie lam legt door hen geld te onttrekken dan kan je achteraf zeggen dat ze slecht functioneren, niet? Zo heeft Di Rupo 1400 nieuwe federale politieagenten voorzien in dienst te nemen, wat prompt door Michel tot 900 werd teruggebracht. Een klein voorbeeldje van hoe de NVA-logica werkt. En tientallen departementen die gesplitst zijn, functioneren abominabel slecht. Ik raad u aan een column op te zoeken van Dave Sinardet uit De Tijd van 26/05/2016 ('De illusie van autonomie'), waar hij brandhout maakt van uw argumentatie. Ik heb nooit gezegd dat er geen enkel gesplitst departement functioneert. Ik zeg dat er verschillende slecht functioneren en dat de efficiëntie vereist dat ze worden herfederaliseerd. En dat is anathema voor de NVA. Dus: ideologie gaat boven efficiëntie.2016-08-11 00:04:04Bert Herregods1354631Borremans : <i>Daniels een grondregel, lees wel, een grondregel, in een goede reorganisatie is eerst de rommel opkuisen van de situatie waarvan je moet vertrekken</i> -Het rommeltje dat de 'Vlaamse beweging' geworden is, is voor 100% van eigen makelij. De partij die het land wil splitsen beschikt inderdaad over enige expertise in het opsplitsen, maar dan wel van de eigen gelederen. Niet alleen Lode Claes en Karel Dillen, maar ook de huidige minister-president hebben hun splitsingstalenten meer dan bewezen. En de huidige stoere oorlogstaal moet verhullen dat de zenuwen strak gespannen staan bij het vooruitzicht van minder goede verkiezingsresultaten. Dat houdt een enorm risico in voor een zoveelste machtsstrijd, zeker als je bedenkt wat de partij aan opportunisten en overlopers heeft binnengehaald, vaak ten nadele van trouwe partijsoldaten van het eerste uur. Wat Borremans niet ziet heeft een oude vos als Grammens al lang doorzien en begrepen.2016-08-11 00:02:16Gerda Daniels1354605Een dergelijke, zielige oude man zou tegen zichzelf beschermd moeten worden. Laf van Knack en van de betrokken journalisten om hiervan misbruik te maken, enkel en alleen om hun politieke agenda te proberen ondersteunen. Een nieuw dieptepunt.2016-08-10 23:46:26PATRICK FEYAERTS1354521Met vendelzwaaien is Grammens er nooit gekomen en komen wij er ook niet, we mogen nog zo principieel zijn en halsstarrig vasthouden aan onze doelstellingen maar wij zullen enkele en alleen succes boeken wanneer we d stem van de kiezer laten doorklinken in de Wetstraat. Wij kunnen in 2019 verzwakt in en coalitie gaan zitten en zoveel water in de wijn doen dat het ondrinkbaar wordt of wij kunnen zoals het VB voor eeuwig en 3 dagen langs de weg staan roepen terwijl de caravaan verder trekt. Awel beste verzuurde forumdeelnemers voor zo'n scenario past de N-VA, we spreken mekaar nog aan de eindmeet in 2019!2016-08-10 21:57:57ROBERT DE KONING1354515De beste stuurlui staan aan wal.VB,Grammens en Cie hebben nog nooit iets voor de Vlaamse zaak kunnen realiseren.Wat we tot nu toe verworven hebben is dank aan politici die de andere kant kon overtuigen om veranderingen door te voeren.Is dat voldoende ?Natuurlijk niet, maar met in de oppositie te zitten roepen bereik je niets.2016-08-10 21:56:12joseph verbeke1354507We moeten niet flauw doen....politiek gaat over MACHT en MACHTSVERHOUDING, onze waarden, streefdoelen voor de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen mogen nog zo goed bedoeld zijn, zolang de kiesgerechtigde burger ze niet koopt zijn ze waardeloos .2016-08-10 21:50:20ROBERT DE KONING1354499Door de vnv'ers 2.0 hun gang te laten gaan door voor hen te stemmen, zullen de burgers niet alleen bang moeten zijn voor de (eventuele) terreur van buitenuit , maar nog zoveel meer voor de (permanente) terreur van binnenuit.2016-08-10 21:41:17JEAN RUTTEN1354471Dat regionalisering een effectiever beleid gemakkelijker maakt, volgt alleen al uit het feit dat je voor een regionale meerderheid maar 2 of 3 partijen nodig hebt. Op federaal vlak heb je er minstens 4, 5 of 6 nodig, waarbij er zelfs tussen partijen binnen dezelfde politieke familie grote tegenstellingen zijn (Vb CD&V versus CdH). Dit leidt onvermijdelijk tot inhoudsloze compromissen met als enige doel de regering te laten overleven. Des te minder bevoegdheden de federale regering heeft, des te minder kan ze verkloten.2016-08-10 21:12:10Karel Lemmens1354443Ik deel de standpunten van Grammens niet, al begrijp ik ze wel : de flamingant die op revanche zint omwille van het groot onrecht den Vlaming - of sommige Vlamingen- aangedaan. Het gaat inderdaad om weinig fraaie bladzijden uit onze geschiedenis, maar mij storen de eenzijdige verklaringen. De repressie was niet fraai, maar wat er aan voorafging ook niet. Het zou mooi zijn als de flaminganten dat eindelijk zouden erkennen. Maar ook toen al was natuurlijk alles al de schuld van de anderen en waren die arme Vlaamse idealisten onschuldige slachtoffers van een verwerpelijk België dat vijf jaar lang door hun vriendjes was bezet. Die houding typeert de N-VA tot op de dag van vandaag. Maar dat Grammens zich dubbel bedrogen voelt door De Wever ligt voor de hand. En in zijn analyse van BDW's persoon, tactiek en politiek kan ik Grammens alleen maar bijtreden. Het is niet omdat hij oud is dat zijn beoordelingsvermogen hem in de steek heeft gelaten.2016-08-10 21:00:17Gerda Daniels1354411Ge vraagt U af wat de familie van Jean Rutten deed tijdens WOII? In elk geval, want ik hoor hem al afkomen, mijn vader was oud-strijder... Ge moet al van een andere planeet komen of wereldvreemd zijn, ge hoeft maar elke avond naar de nieuwsberichten te kijken en ge weet wat de burger bang maakt! Daar zal NVA noch Vlaams Belang niet echt iets aan veranderen. Als de politici verdergaat met de belastingbetaler nog meer asielzoekers en dergelijke door de strot te duwen zal zich dit wel vertalen in eerstvolgende verkiezingsresultaten. Ge merkt het op de straat, dit keer is de burger het echt zat!2016-08-10 20:46:30Frans Claerboudt1354373Wie wil het Vlaanderen van vava? De grootvaders zoals grootvader De Wever.2016-08-10 20:17:47JEAN RUTTEN1354307JEAN RUTTEN als je schrijft "Fundamenten met bijna geen cement in de beton" heb je het duidelijk over de fundamenten van het op instorten staande Belgique à papa. Daar ben ik het nu eens volledig met u over eens. Ook als je het over drijfzand hebt onder de fundamenten van dit verrotte België hebt kan ik je volgen, alhoewel ik vind dat je hier een beetje overdrijft. Maar in essentie is het juist wat je schrijft. Daarom moet N-VA deze fundamenten eerst herstellen alvorens we verder kunnen gaan. Hoeveel procent van de Vlamingen - eens dat de fundamenten van dat krakkemikkig België hersteld zouden zijn - verder willen gaan is nu dus helemaal niet aan de orde. Daarom dat N-VA dat niet in zijn verkiezingsprogramma geplaatst heeft. Dat het wel haar lange termijnvisie is is wel duidelijk. Maar dit realiseren vraagt een meerderheid, en de prutspartijtjes kennen het begrip lange termijnvisie nog niet. Ze moeten jammer genoeg nog een visie tout court ontwikkelen.2016-08-10 19:30:00Willy Borremans1354297Grammens is een enggeestige principienreiter. Dat soort mensen heeft de Vlaamse staat geen millimeter dichterbij gebracht. Hij vergeet dat je in de Belgische" democratie" met enkel parlementaire vertegenwoordiging nergens komt. Je moet in de Belgische machtscenakels binnendringen en daar mollenwerk verrichten en armen omwringen. Liefst in alle discretie, a la Machiavelli. Dat kost tijd. En compromissen. Maar dat soort realpolitik is aan Grammens niet besteed. Daar snapt hij niks van. Ik las indertijd De Nieuwe. Fijn om de theoreticus, de kaakslagflamingant en de utopist uit te hangen, maar je bereikt er niks mee. Grammens haalt geen voetnoot in de geschiedenis, Dewever schrijft een hoofdstuk. En Mark : wie zei ooit : Van verraad naar verraad, komen we tot de Vlaamse staat.2016-08-10 19:18:18Hans Becu1354245Als N-VA-er kan ik alleen mijnheer Grammers gelijk geven,inderdaad zal N- VA (als ze zo over de Vlaamse zaak blijven prullen) stemmen verliezen en zullen de anderen hun niet meer nodig hebben om een nieuwe regering te vormen,of dat voor Vlaanderen bter zal zijn is een andere zaak, de stilstand en de voordelen voor Wallonie zullen blijven en die zullen het harst lachen2016-08-10 18:51:05romain peeters1354237Inderdaad, De Wever, een dikke leugenaar , die geen enkele verkiezingsbelofte is nagekomen. £Hoe lang gaat hij de Vlamingen nog van alles en nog wat kunnen wijsmaken?2016-08-10 18:47:07gerard coenegrachts1354215Fundamenten met bijna geen cement in de beton. Want hoeveel procent is er weer voor een onafhankelijk Vlaanderen? Juist, te verwaarlozen. Om van het drijfzand eronder, de motieven waarom, nog maar te zwijgen, geachte heer Borremans.2016-08-10 18:31:22JEAN RUTTEN1354159Ik lees "Ze (N-VA)hoopt dat de Vlamingen daardoor zullen vergeten hoe de partij haar Vlaamse standpunten heeft begraven en haar daar niet meer op zal afrekenen. "2016-08-10 18:11:24Gustaaf Cortebeeck1354155Herregods: je zit er compleet naast. Voor de bevoegdheden die in het verleden al zijn geregionaliseerd (vooral onderwijs en een deel van de gezondheidszorg), scoort Vlaanderen juist zeer goed in internationale vergelijkingen. De bevoegdheden die nog federaal zijn, zijn al decennia lang een catastrofe (justitie, financiën, leger, ...) omdat op die gebieden de situatie voortdurend geblokkeerd zit door communautaire tegenstellingen en inefficiënties. Samenwerken met iemand die hetzelfde wilt, geeft uiteraard een schaalvoordeel. Verplicht moeten samenwerken met iemand die steeds het tegenovergestelde wilt heeft alleen maar nadelen. Als klimaat nog federaal zou zijn, was het net even moeilijk geweest om een akkoord te vinden.2016-08-10 18:10:14Karel Lemmens1354145N-VA is de eerste partij die volledig haar woord houdt als regeringspartij. Beloftes tijdens de verkiezingen zijn geen ijle woorden gebleken. Geen enkele trado-partij heeft ooit geloofd dat ze daartoe zou in staat geweest zijn.2016-08-10 18:04:04Marc Baeyens1354137Ik laat de kritiek van Grammens op De Wever, De Roover ed even links (of rechts) liggen. Wat blijft er over: Een man die gedreven wordt door rancune om wat zijn familieleden is aangedaan. Een man die wéét dat er (ook in Vlaanderen) geen meerderheid voor Vlaamse Onafhankelijkheid oftewel separatisme is, maar die insinueert dat door op een of andere manier het kot in brand te steken, de gevoelens tijdelijk kunnen omslaan, en dat daarop moet gewacht worden voor een referendum, zodat het clubje Vlaams-Nationalisten eindelijk hun wil kunnen doordrukken tot scha en schande van de gewone Vlamingen. Bangelijk.2016-08-10 18:02:13chris debruyne1354081Daniels een grondregel, lees wel, een grondregel, in een goede reorganisatie is eerst de rommel opkuisen van de situatie waarvan je moet vertrekken. Niemand is dus vergeten wat er in de statuten van N-VA staat, alleen weten de meesten onder ons (jij dus blijkbaar niet) dat dit nu nog het moment noch de gelegenheid is. Je moet niet splitsen om te splitsen, maar om te verbeteren. En je moet zorgen dat de fundamenten waarop je opnieuw moet opbouwen goed en stevig zijn. Op een krakkemikkig België kan dit niet, en van scratch kan dit ook niet. Dus wat N-VA doet is de logica zelve. Trouwens alle azijnkleurige anti N-VAers beseffen dit maar al te goed, want blijkbaar kennen ze beter de statuten van N-VA dan de statuten van hun eigen prutspartijtjes. Dit verhaal( wat eigenlijk het hunne zou moeten zijn) hoor je nooit vertellen. Heel simpel omdat ze er geen hebben.2016-08-10 17:30:02Willy Borremans1353993Cortebeeck : <i>Wat Grammens en velen hier vergeten is dat nummer1 van de statuten van N-Va de onafhankelijkheid van Vlaanderen blijft. </i> - Als er iemand is die dat niet vergeten heeft dan is het Grammens wel. Misschien zou u er goed aan doen het hele interview te lezen.-)2016-08-10 16:06:33Gerda Daniels1353985Grappig dat de woorden van de ene vlaams-nationalist op bijval onthaald worden als ze de andere afvallen. 't Zal wel zo zijn dat de vijand van mijn vijand als vriend wordt beschouwd.2016-08-10 16:01:29Guido Aerts1353977Ik kan dit jaar geen aanvraag doen per pc om studietoelage.Volgens de Vlaams administratie ben ik te jong. Ik ben geboren in 1945!!! Wie zei weer "Wat we welf doen, doen we beter". Niet dus.2016-08-10 15:56:05Roland Jennes1353973Wij vertrouwen De Wever ook niet, maar een onafhankelijk Vlaanderen willen is ook een zeer slecht idee. Het zou een zeer zware verarming zijn van onze mogelijkheden op economisch gebied door het internationaal verlies aan prestige. Taalproblemen zijn er bijna niet meer de verengelsing is nu veel gevaarlijker dan wat de zogezegde verfransing ooit geweest is.2016-08-10 15:50:15Rudolf Leplae1353959Echt plezant om dit alles (artikel plus reacties) te lezen als je absoluut geen voeling meer hebt met dat Vlaams-nationalistisch gedoe!2016-08-10 15:25:58dirk huysentruyt1353927Zoals hij zelf zegt biedt zijn ouderdom het voordeel dat elke behoefte tot nuanceren verdwijnt en aangezien ongezouten meningen nu eenmaal nooit gesmaakt worden als zoete koek zal hij moeten wachten op de geschiedenis om hem op sommige punten gelijk of ongelijk te geven. Onder welke noemer labiele,gefrustreerde tieners en twintigers vallen die besluiten zelfmoord te plegen en die in dezelfde beweging zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers maken, opgehitst door digitaal verspreide politiek islamitische propaganda van de ideologen van een strijdende fractie in een burgeroorlog die op een ander continent woedt is voorlopig onbepaald. Zijn argument dat het oorlogje spelen met chirurgische bombardementen in de Levant sommige leegtes in labiele islam geformatteerde hoofden bij ons opvult kan ik bijtreden. Welke verkiezingszondebok N-VA in 2019 zal inzetten zal afhangen van de dan heersende negatieve gevoelens en hun electorale potentie. Daar is men nog niet uit, niemand trouwens.2016-08-10 15:09:50frank verleyzen1353923Wij kunnen hier veel woorden aan vuilmaken en meningen verkondigen, maar de toekomst zal uitwijzen welke richting het effectief uitgegaan is.2016-08-10 15:08:17jeff verschaeken1353899Die hele Vlaamse 'beweging' - ze staat eigenlijk al meer dan 80 jaar stil, maar dit terzijde - kan wat mij betreft de boom in.<BR>Heb wel ongelooflijk genoten van Grammens' analyse over de huidige N-VA-top, De Wever en De Roover. Grammens bewijst hierbij dat hoge leeftijd en gezond verstand nog heel goed samengaan. <BR>De wever en de roover: niet toevallig twee middeleeuwse ambachten.2016-08-10 14:54:03Smulders Walter1353895Ja, mr. Voet, het kan inderdaad nog zotter, zeker die magistrale zin van de onvergelijkbare Leplae "Tien jaar geleden was er echter geen kat die van IS sprak in ons land." slaat werkelijk alles. Hij vergeet daarbij dat geen kat het toen had over IS maar wel over Al-Qaida. Maar dat zal dan weer een concept geweest zijn dat ontsproten is aan andere "rechtse" breinen.2016-08-10 14:53:13kris pereira1353893Wie is de oorzaak dat er nu niets kan gewijzigd worden aan de grondwet? Niet N-VA maar de regering van Di Ruppo. Grammens vergist zich van de aan te vallen personen.2016-08-10 14:52:57hugo segers1353883Ik moet Alfred Jodorowski jammer genoeg bijtreden. We hebben nu een staaltje gekregen van hoe een onafhankelijk Vlaanderen er zou uitzien onder NVA-bewind. Mijn stem krijgen ze alvast niet meer.2016-08-10 14:41:44Katrien De Schrijver1353881Wat wij missen is charismatige vlaamse leiders. Wat Grammens en velen hier vergeten is dat nummer1 van de statuten van N-Va de onafhankelijkheid van Vlaanderen blijft. Persoonlijk wens ik in een onafhankelijk Vlaanderen geen slechte bestuurders en ze bewijzen dat ze zelfs in moeilijke omstandigheden goed kunnen besturen. En die moeilijke omstandigheden bewijzen dat het wij tegen zij is - de Franstaligen en het vroegere bestuur en het nu met N-Va Heeft de vlaamse beweging geen grote figuren meer ze leeft nog wel degelijk - doorbraak doet haar best - en N-Va zal tegen 2019 wel met een vlaams agendapunt op de proppen komen daar zorgen Vuye en Van Peel wel voor. En dan kan BDW zijn vlaamse talenten tonen.2016-08-10 14:41:42Gustaaf Cortebeeck1353857Het is ongetwijfeld juist dat alle ellende die we nu beleven aan onszelf te wijten is. De US is sinds de WOII nog nooit zonder oorlog geweest omdat ze zich met iedereen gaan bemoeien en oorlog stoken. Dat kan je zelfs van Rusland niet zeggen want de Krim was Russisch. Europa is de handlanger met op kop Engeland en Frankrijk. Wij volgen en de Duitsers zijn wijzer. De gevolgen kennen we.2016-08-10 14:29:13Raphael Cromheecke1353853Een krokodil met krokodillen tranen en krokodillen manieren. Waarom kan die Vlaamse elite nu niet eens front vormen de grootste partij van België worden en echt iets te betekenen hebben, in plaats van als bazen Ganzendonck in de straat te rollebollen. Zijn het nu echt kleine mannekes? Op deze manier doen ze de Vlaamse zaak meer slecht dan goed. Raymond De Ravet2016-08-10 14:27:10Raymond De Ravet1353841kris pereira Te zot voor woorden zegt u ? inderdaad, maar het kan nog zotter lees deze reactie maar eens van CD&'ver Rudolf Leplae op 2016-08-08 15:51:48 Francken heeft de strategische tactiek van Bart De Wever al aangeleerd, het is altijd de schuld van anderen als hij fouten maakt en zeker van Di Rupo, de SP en de Walen en de vorige regeringen ! Tien jaar geleden was er echter geen kat die van IS sprak in ons land2016-08-10 14:22:28Peter Voet1353807Bij het lezen van dit opiniestuk kan ik mij niet van het gevoel ontdoen dat het voornamelijk om een persoonlijke afrekening gaat. Hij geeft zijn motivatie ook prijs door zijn "goede vrienden" op te sommen. Je kan dan enkel concluderen dat dit een laatste uithaal is van een verbitterde oude man op de valavond van zijn leven. Een beetje pathetisch, dat wel.2016-08-10 13:53:58Manu Dewulf1353789Ik ben jarenlang geabonneerd geweest op "Het Journaal " , een publicatie van Mark Grammens . Die man heeft een grote invloed gehad op mijn denken ....hij durft tegen de stroom in te denken en zijn opinie te uiten ...altijd op een zeer hoofse , beschaafde en onderbouwde wijze . De reden waarom hij zo wordt gehaat door het Belgische establishment is dat hij nooit of te nooit zijn huig naar de wind heeft gehangen en altijd in hart en ziel is blijven opkomen voor de meest elementaire rechten van de Vlamingen , dit tot grote woede van onze Belgische Vlaminghaters ...ook op dit forum . Ik wens mark Grammens nog vele gelukkige jaren toe !2016-08-10 13:44:48erik crombez1353769Bedoelt u dat werkelijk, meneer @Karel Lemmens, dat meer efficiënt zijn van een onafhankelijk Vlaanderen? Het is de mop van het jaar zeker? Eerst splitsen om daarna aan tafel te gaan zitten om niet overeen te komen is zeer efficiënt. We zien het nu al gebeuren zonder onafhankelijkheid - zie maar klimaat - en dit om dezelfde redenen dat het daarna niet zal werken. Hoe meer nutteloze splitsing en versplintering van bevoegdheden des te meer inefficiëntie. Maar inderdaad heeft Grammens De Wever niet gesnapt. Niet over het feit dat hij liegt, daar heeft hij gelijk. maar in het feit dat De Wever niets liever doet dan België ondermijnen. Het is gewoon een andere strategie. En juist daarom moet hij wel liegen. De overgrote meerderheid van de Vlamingen is immers tegen splitsing. Dan maar foefjes wijsmaken zoals confederatie. Over de grond van de zaak zijn Grammens en De Wever het eens: terug naar de 19de eeuw.2016-08-10 13:38:37Bert Herregods1353755Wat een intellectueel onbegrip, partijdige haat, neerbuigende meewarigheid en wat ik zou noemen 'arrogant jeunisme' tegen deze belezen en lezenswaardige man die ondanks zijn leeftijd jonger is dan zij die hem voor 'ouwe zak' willen laten doorgaan. Is de waarheid dan zo kwetsend, dat men enkel nog kan schelden en met irrelevante argumenten uitpakken om deze uitstekende columnist in een fascistisch daglicht te stellen?2016-08-10 13:28:14Lena Vervoort1353747"Zwijg, als wat je zegt niet mooier is als de stilte" is een Chinees spreekwoord. Hier moet aan toegevoegd : als wat je zegt een totaal onsamenhangend betoog is gestoeld op begrijpelijke frustratie en een verleden dat dergelijke houding begrijpelijk maakt, maar waarmee we in de Vlaamse beweging geen stap vooruit zetten, wel in tegendeel. Dit is typische Vlaamsgezinde "toogpraat" van zij die om 24 de opstand preken, maar weinig tot niks hebben bijgedragen tot het bereiken van een brede Vlaamse beweging én brede partijpolitieke macht.2016-08-10 13:22:15TOON VAN MOERBEKE1353727Dit had de opvolger van Karel Dillen moeten zijn. Een cordon sanitair was nooit nodig geweest !2016-08-10 13:10:20TOON VAN MOERBEKE1353721Dat is dat stukje Vlaamse Beweging dat op sterven na dood is, een levend fossiel dat iedere binding met de werkelijkheid verloren heeft, en alleen nog zuivere vegetarisch leeft. De hersendood is compleet. Alleen het gegrom of gegram blijft nog, of is het eerder een reutel?2016-08-10 13:08:14Willy Borremans1353707Hier is maar één woord voor : zielig ! Met alle begrip voor zijn anti-Belgicistische houding die ik als N-VA-er even hard deel (het VB geef ik daar géén patent op). Maar deze "eenmans-beweger" neemt al té snel grove woorden in z'n mond. Even laat hij de werkelijke situatie inzake de Vlaamse beweging zien : "ik zou een opstand verwachten" en "voor zo ver de Vlaamse beweging nog bestaat". Ze werd kapot gemaakt mede door het nefaste misbruik van die Vlaamse beweging door o.m. het Vlaams Belang. Door één thema werd deze partij sterk (maar nooit zo sterk als N-VA) : vreemdelingen. Nu dit thema mede door Mutti Merckel en de IS-aanslagen weer vooraan in de actualiteit komt, veert VB even op, maar niet met het thema Vlaamse onafhankelijkheid ! Daarvoor en geef het toe heb je in het Vlaanderen met "eensmansbladen", éénmansbeweging en nauwelijk 5 procent radicale Vlamingen, waar ik me als N-VA-er toe reken. Het zal niet met een eng programma zijn dat er een fundamentele ommekeer komt !2016-08-10 13:00:06TOON VAN MOERBEKE1353695Grammens is duidelijk een flamingant van enkele generaties terug. Door zijn (begrijpelijke) haat tegenover België is Vlaamse onafhankelijkheid voor hem een doel op zich. Het doel van het merendeel van de hedendaagse flaminganten is het realiseren van een meer efficiënte en meer democratische overheid die beter de economische en culturele belangen verdedigt van Vlamingen én Franstaligen. Vlaamse autonomie is daarbij niet meer dan een middel. Als dat kan gebeuren binnen een Belgische confederatie, is het eenvoudiger, maar als het niet anders kan, mag het ook zonder België.2016-08-10 12:57:45Karel Lemmens1353679Zoals alles aan het vlaams-nationalisme: op sterven na dood. Hoe rapper, hoe beter.2016-08-10 12:48:54Peter Smets1353661@Jo Bourdeaudhui: Ik kan u alleen maar gelijk geven. Ik heb dat boek net gelezen en kan iedereen die de islam wil pamperen, vooral uit onwetendheid, alleen maar aanraden dat boek ook eens te lezen.2016-08-10 12:37:33Rik Vanmierlo1353659Enige tijd geleden werd Grammens nog weggezet als een van de slechtste columnisten in Vlaanderen en dit door de Vlaamse pers. Hij werd door hen nooit eerder aangehaald of gepubliceerd. Nu hij BDW (terecht of ten onrechte) aanvalt, ligt hij weer in de gratie. Zegt dit iets over de persvrijheid in dit landje?2016-08-10 12:37:11Paul ALOY1353657Bij het doorlezen van dit kaderstuk, besef ik dat de stijl, de inhoud en de visie van deze 'authentieke flaminganten' aan een begraving 'in strikte intimiteit' toe is.2016-08-10 12:36:09Willy Pairoux1353647Nog steeds worden in het Brusselse Gewest de taalwetten, waar ze moeten worden nageleefd, overtreden. Zelfs met NVA is daar geen verbetering in. Wanneer gaan de Vlamingen nu eens eisen dat de hoofdstad ook haar plichten heeft? Hoeveel NVA's moeten we nog hebben? Met Vlaamse Leeuwtjes zwaaien in een wielerwedstrijd zal niet veel opbrengen.2016-08-10 12:32:30Marc O1353633De waarheid mag gezegd worden.2016-08-10 12:19:26Pierre Van Aspel1353631Tja, het was te verwachten ,wat nut heeft Vlaamse onafhankelijkheid nog als onze regering feitelijk Vlaamsgezind is? Dat fijne gevoel dat Franstaligen 10 tallen jaren moeten gehad hebben verzwakt de drang. Moest er terug een (uiterst) linkse regering aan de macht komen is dat gevoel weg als sneeuw voor de zon.2016-08-10 12:16:28Patrick Hendrikx1353629ik denk dat die man in het verleden leeft, en dat hij niet weet wat vlaanderen ondertussen bedreigd laat ons de vlaamse zaak, voor het moment vergeten, en kijken wat de echte problemen zijn we gaan nog blij zijn dat er iemand is als De Wever marcel2016-08-10 12:15:28MARCEL VENS1353627Wat Grammens eigenlijk zegt, is dat BDW het Vlaams-nationalisme heeft gekidnapt om zijn neo-liberale agenda waar te maken en zijn machtsfantasieën uit te leven. Grammens is verbluffend consequent, maar absolute consequentie voert uiteindelijk naar de hel.2016-08-10 12:13:36Stavros Kanakaris1353623Ik ga het nog eens proberen, en hopelijk wordt het niet weer weggegooid door Knack. Hoewel ik geen enkel belang heb bij deze raad ik iedereen die hier reageert, de samenstellers van het artikel en ook Mark Grammens aan het boek "Waarover men niet spreekt" van Wim Van Rooy te lezen. Je krijgt onmiddellijk een heel andere kijk op terreur, islam, globalisme, multicultuur en alles wat daarmee gepaard gaat. Dan zal de lezer ook merken dat veel van wat er ons nu wordt wijsgemaakt het camoufleren van de waarheid is en dat op zeer veel niveaus.2016-08-10 12:05:57Jo Bourdeaudhui1353611De situatie waartegen moet opgetreden worden is 19 de eeuws, erger nog eerder middeleeuws. Een linksachtig Plopsaland wereldblik is heden ten dage alleen nog verantwoord voor de kindjes. Volwassenen die nu nog niet met de voeten in de reële wereld staan, vraag hulp.2016-08-10 12:01:32Alain Verhaegen1353603Grammens vergist zich van partij. Enkel 'sociale' partijen doen alles om aan de macht te blijven.2016-08-10 11:58:26Marc Baeyens1353573Spijtig voor mijnheer Grammens maar de prioriteiten van deze tijd zijn perk en paal stellen aan de daden van terroristen die menen het recht in eigen hand te kunnen nemen om lukraak onschuldige mensen te vermoorden. Daarvoor moet ook het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid wachten. Onverlaten kunnen totaal onverwacht, gelijk waar en wanneer met gelijk welke middelen toeslaan. Veiligheid was eerst enkel een prioriteit van het VB, daarna ook van NVA, nu van alle partijen. Ik ben wel akkoord met hem dat er in de naoorlogse periode nogal wat schorem de rangen van het verzet vervoegd heeft.2016-08-10 11:46:28clement van den borre1353571Soms vraag ik mij wie ze moeten arresteren wegens staatsgevaarlijk.2016-08-10 11:44:23Chris Ulrichts1353567Ik ben het maar met één zinnetje, dat Grammens zegt, eens. Op de vraag waarom Vlaanderen onafhankelijk moet worden, zegt hij : Waarom niet? De meeste volken zijn onafhankelijk. Waarom zou Vlaanderen dat recht niet hebben? Maar met heel zijn discours over N-VA en Bart De Wever ben ik het echter grondig oneens.2016-08-10 11:40:30Gilbert Wellens1353551Grammens illustreert perfect de oorsprong van het Vlaams-nationalisme (niét die van de Vlaamse beweging, die uiteraard veel ouder is): de Duitse bezettingspolitiek tijdens twee wereldoorlogen.2016-08-10 11:33:02Bruno Yammine1353543Zijn visie over BDW en NVA is 100% correct. Om aan de macht te komen (en te blijven) doen politici ALLES zelfs hun eigen ideologie naar de achtergrond verwijzen. Uiteraard verdwijnt NVA van het toneel bij de komende verkiezingen. Zijn kijk op Europa is genuanceerder maar ook juist. Zijn IS standpunt..niet akkoord met hem..2016-08-10 11:24:15Marc Werbrouck1353531Volgens het geliefkoosd stukje geschiedenis vochten De Wevers en de Beenhouwers, vol Gram(mens)schap, samen op de Groeningekouter. Dat ze het nu maar tegen elkaar gaan uitvechten op de IJzerwakewei. Mij niet gelaten.2016-08-10 11:12:34JEAN RUTTEN1353529Grammens is een wijze man. In dit artikel is ALLES gezegd. Natuurlijk steigert de N-VA: niemand wordt graag met de (Pinocchio) neus op de feiten gedrukt. De N-VA is als een lichtende komeet aan het politieke firmament verschenen, maar zal verdwijnen als een zwart stipje in een donkere hemel. De teneergang van de 'veranderaars' is intussen begonnen. Het gedachtegoed van de heer Grammens zal de val van de N-VA overleven, zeker weten.2016-08-10 11:11:39Lena Vervoort1353525Het is toch weer typerend hoe elke vorm van kritiek op grote leider De Wever steevast door dezelfde nitwits wordt afgedaan als seniel gebrabbel, laster en links gewauwel. Ik weiger pertinent om voor een onafhankelijk Vlaanderen te tekenen zolang een partij zoals de N-VA de plak zwaait.2016-08-10 11:04:07Alfred Jodorowski1353523PESTor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens.2016-08-10 11:03:45Marcel Van Lysebetten1353515Heel vreemde redeneringen toch van deze man. Individuele aanslagen zijn er vooral door mensen die onderdrukt worden? In welke realiteit leeft deze man? Zowat alle aanslagen in de Westerse wereld werden gepleegd door mensen die hier geboren en getogen waren/zijn. Vaak zelfs met ouders die reeds geboren waren in 'het Westen'. Met welke 'onderdrukking' hebben deze mensen te maken gehad? Met welke dictators zijn zij geconfronteerd? Dat je met zo'n standpunt alleen staat moet niet verwonderen gezien dit idee de toets met de realiteit nog niet voor 1% doorstaat. Wat een zwak betoog.2016-08-10 10:52:03Michiel Herstappe1353513En ik die dacht dat zulke mensen al van de wereld waren. Om moedeloos van te worden hoe ze met hun simplismen de Vlaamse strijd boycotten.2016-08-10 10:49:37Marc Wouters1353485Het pleidooi van Mark Grammens is eigenlijk niets nieuw het is steevast verbonden aan de Belgische politiek die altijd al bestaan heeft uit huichelaars profiteurs leugenaars en bedriegers, corrupt regeren op de nek van de keizers. Tijdens de verkiezingen beloven zij alles maar eenmaal aan de macht voeren zij niets uit. Er is geen enkele partij die zich als doel stelt de welvaart van het land zij regeren steeds in het belang van de partij en zo is het altijd geweest ik herinner mij nog de grootste politieke huichelaar van vorige eeuw in onze Belgische geschiedenis, Guy Verhofstadt. die plat uit op zijn buik ging voor de groen om toch maar eerste minister te mogen blijven. Het zelfde gebeurd nu ook met de NVA om de burgemeesterschap. En momenteel hebben wij een bijkomend probleem de politiekers met vreemde origine die meer regeren als Turk of Marokkaan dan als Belg.2016-08-10 10:28:49ronny vermeulen1353479Een oude gefrustreerde man, misschien n iet meer zo helder van geest. Maar alles is goed genoeg indien het maar De Wever in een slecht daglicht stelt.Waar is de tijd dat Knack nog aan journalistiek deed ? Het lijkt nu eerder een pamflet van de PVDA.2016-08-10 10:25:32Erwin De Beleir1353475Ik heb veel sympathie voor de heer Grammens maar ik denk dat hij niet meekan met het begrip 'globalisering'. De wereld waar Vlaanderen in is terechtgekomen is niet meer die van onder de kerktoren. Ik deel zijn mening dat er een verschuiving zal/moet plaatsvinden naar de natiestaten en enkel een economisch sterk Vlaanderen kan, in samenwerking met liefst Nederland, een sterke stem hebben. Wat zijn kijk op IS en de aanslagen vind zijn is echt van de pot gerukt. Grammens denken,en dat van hem niet alleen maar in een groot deel van de Vlaamse beweging is dat wij allemaal onder de kerktoren moeten blijven en op verlof gaan bij mijnheer pastoor. De standpunten inzake IS van Grammens zijn totaal mis. De veroveringsgeschiedenis van de islam is Grammens blijkbaar onbekend maar het doel van de islam is van in het begin een totale verovering van de wereld,dat is de islam van in het begin tot nu. Ook raar dat Grammens niet praat over de Maastricht akkoorden over de vorming van Eurabia...raar toch?2016-08-10 10:24:54Eugeen Gysels1353469Te negatief om geloofwaardig te zijn.2016-08-10 10:21:25Chris Van Gendt1353463Die Grammens loopt over van gramschap.2016-08-10 10:17:29Marc Baeyens1353433Ik lees veel haat in dit artikel. De vraag naar wraak is alom tegenwoordig. Vlaanderen dient niet zelfstandig te worden uit wraak, dat is nooit goed. Vlaanderen dient zelfstandig te worden omdat er in Vlaanderen een andere ingesteldheid is dan in Wallonië. Wallonië mag leven zoals zij denken te moeten leven, dat is hun volstrekte recht, maar dan niet op de kosten van Vlaanderen. De stakingen hebben dit nog eens duidelijk gemaakt. Ook de politieke structuur in Wallonië is helemaal anders. De zes staatshervormingen lopen mank. Daarom één Vlaamse regering, één Vlaams parlement en daarmee basta. Heden is de Vlaamse regering niet vrij. Ze hangt nog steeds met haken en ogen aan de Belgische regering.2016-08-10 09:54:55Gilbert Haelewyn1353419"De mensen wórden bang gemaakt. De N-VA doet er alles aan om van veiligheid het volgende verkiezingsthema te maken. Ze hoopt dat de Vlamingen daardoor zullen vergeten hoe de partij haar Vlaamse standpunten heeft begraven en haar daar niet meer op zal afrekenen." Dit is toch te zot voor woorden. Nog even en deze seniele man gaat koudweg beweren dat de aanslagen van 22 maart in Zaventem en op de Brusselse metro waarbij meer dan 30 doden een een veelvoud aan gewonden vielen het werk zijn van of georganiseerd zijn door de N-VA. Hebben journalisten vandaag geen erecode meer en geen greintje schaamtegevoel meer over dat ze zo'n zielig oud mannetje - de "nestor" van de Vlaamse Beweging - nog van zijn stoffige zolder halen om diens laatste restje gal uit te spuwen ipv hem tegen zichzelf in bescherming te nemen? Bah!2016-08-10 09:44:14kris pereira1353411Andere partijen dan de NVA verkopen helemaal de Vlaamse ziel voor postjes en het VB werd door hen in een cordon geplaatst. De NVA en het VB zijn nog het minst negatief tegenover alles wat Vlaams is. Wat mij angst aanjaagt zijn niet in de eerste plaats de aanslagen maar de toenemende invloed van de islam op onze maatschappij. Kijk naar moslimlanden en je weet hoe het zal eindigen. Zonder dictators is het daar nog meer chaos , en vrouwen zijn altijd de grootste slachtoffers, maar dat zal het gros van de mannen geen zorg zijn.2016-08-10 09:41:47Rania Desaegher1353403Remi De Clercq zegt: Emotioneel ,met mijn Vlaams hart kan ik de heer Grammens volgen.De vraag is ,wat bereik je er mee?Enkel een grote partij met macht kan Vlaamse zelfbeschikking bewerkstelligen ,roepen aan de zijlijn heeft het verleden bewezen, levert niets op. -- Probeer hem rationeel ook te volgen. Zie je dan niet in dat N-VA, omwille van electorale belangen, altijd met dubbele tong zal spreken als het gaat over de Vlaamse onafhankelijkheid? Zelfs al behaalt hij de absolute meerderheid (wat je nu helemaal kunt vergeten), dan zal daar niets aan veranderen. N-VA dankt zijn bestaan aan het meesterlijk bedrog van BDW die erin geslaagd is om mensen met tegengestelde doelstellingen te doen geloven dat N-VA staat waarvoor zij staan. En het blijft me een raadsel hoe je als regeringspartij mee kunt werken aan een beter werkend en geolied België, en tezelfdertijd streven naar een onafhankelijk Vlaanderen omdat Vlaanderen beter af is van een staat die niet werkt en geen toekomst heeft.2016-08-10 09:29:41Leo Duym1353397Remi De Clercq zegt: Emotioneel ,met mijn Vlaams hart kan ik de heer Grammens volgen.De vraag is ,wat bereik je er mee?Enkel een grote partij met macht kan Vlaamse zelfbeschikking bewerkstelligen ,roepen aan de zijlijn heeft het verleden bewezen, levert niets op. -- Probeer hem rationeel ook te volgen. Zie je dan niet in dat N-VA, omwille van electorale belangen, altijd met dubbele tong zal spreken als het gaat over de Vlaamse onafhankelijkheid? Zelfs al behaalt hij de absolute meerderheid (wat je nu helemaal kunt vergeten), dan zal daar niets aan veranderen. N-VA dankt zijn bestaan aan het meesterlijk bedrog van BDW die erin geslaagd is om mensen met tegengestelde doelstellingen te doen geloven dat N-VA staat waarvoor zij staan. En het blijft me een raadsel hoe je als regeringspartij mee kunt werken aan een beter werkend en geolied België, en tezelfdertijd streven naar een onafhankelijk Vlaanderen omdat Vlaanderen beter af is van een staat die niet werkt en geen toekomst heeft.2016-08-10 09:25:49Leo Duym1353395Remi De Clercq zegt: Emotioneel ,met mijn Vlaams hart kan ik de heer Grammens volgen.De vraag is ,wat bereik je er mee?Enkel een grote partij met macht kan Vlaamse zelfbeschikking bewerkstelligen ,roepen aan de zijlijn heeft het verleden bewezen, levert niets op. -- Probeer hem rationeel ook te volgen. Zie je dan niet in dat N-VA, omwille van electorale belangen, altijd met dubbele tong zal spreken als het gaat over de Vlaamse onafhankelijkheid? Zelfs al behaalt hij de absolute meerderheid (wat je nu helemaal kunt vergeten), dan zal daar niets aan veranderen. N-VA dankt zijn bestaan aan het meesterlijk bedrog van BDW die erin geslaagd is om mensen met tegengestelde doelstellingen te doen geloven dat N-VA staat waarvoor zij staan. En het blijft me een raadsel hoe je als regeringspartij mee kunt werken aan een beter werkend en geolied België, en tezelfdertijd streven naar een onafhankelijk Vlaanderen omdat Vlaanderen beter af is van een staat die niet werkt en geen toekomst heeft.2016-08-10 09:25:38Leo Duym1353393Zoveel tekst heeft het Vlaams Belang in de media in jaren niet meer gekregen. Ik krijg wel schrik om ouder te worden. Hij is gelukkig gestopt voor hij beweert dat N-VA de terreur in dit land organiseert. Misschien werd dat geknipt. Zijn politiek inzicht is zo oppervlakkig dat het op een druppel water begint te drijven. Niet verwonderlijk dat hij een fan van Dillen is.2016-08-10 09:22:08Rene Van Eynde1353379Leo Duym,denk dat u nog te veel in het verleden denkt,enkel een grote partij met macht en veel macht kan ons richting Vlaamse autonomie leiden.Met te veel principes kruipt men in zijn graf en bereikt men niets.Enkel iets waarmee bijna elke modale Vlaming mee te overtuigen is zal ons in de juiste richting duwen en dat is geld en hier spreekt het vernuft van BDW in zijn voordeel.Het zal nog enkele honderden miljarden aan transferten richting bodemloze put van het zuiden kosten maar denk dat het wel goed komt.De N-VA zal zeker niet afkalven ,denk eerder dat VB zal verdampen ,samen met zijn nostalgische kiezers,tweedracht zal de Vlaamse zaak zeker niet dienen.Enkel een moderne,breedgedragen partij heeft kans om onze droom te verwezenlijken.2016-08-10 09:05:22Remi De Clercq1353365Ik was verbaasd deze "gangbare definitie van terrorisme" te lezen. Ik ben dit eens gaan opzoeken. Van alle definities van de VN over veiligheidsdiensten tot strafwetboeken, er is er geen één die in de buurt komt van de zg. gangbare definitie van deze man. Zulks gebruiken om er je eigen eigenzinnige visie aan op te hangen schurkt dicht aan tegen bedrog. Vervolgens is bedrog datgene waarvan hij andere beschuldigt. Het is duidelijk dat de strategie van de NVA voor discussie vatbaar is, eigenlijk is er geen ideale. Maar een NVA die aan de kant blijft staan zal blijven aan de kant staan tot het democratisch niet meer mogelijk wordt een regering te vormen zonder NVA, en daarvoor moet NVA àlle stemmen halen. Wat deze man verklaart is dus onzin.2016-08-10 08:56:00Peter Van Landeghem1353351Emotioneel ,met mijn Vlaams hart kan ik de heer Grammens volgen.De vraag is ,wat bereik je er mee?Enkel een grote partij met macht kan Vlaamse zelfbeschikking bewerkstelligen ,roepen aan de zijlijn heeft het verleden bewezen, levert niets op.De Vlamingen zullen enkel door hun geldbeugel kunnen overtuigd worden,daar is BDW wel goed bezig wiens vernuft in deze door Grammens wordt onderschat.Het zal wel nog enkele honderden miljarden transferten kosten in de bodemloze put van het zuiden maar ik zie het wel goed komen,men kan immers het licht van de zon niet blijven ontkennen.2016-08-10 08:34:23Remi De Clercq1353331Met veel wat ik van Mark Grammens lees ben ik het oneens, maar alvast om in te kaderen: 1. Karel Dillen zei: 'Mijn partij zal alleen in een Belgische regering stappen als het de laatste is (dat zegt het VB nog altijd).' Dat had Bart De Wever ook moeten zeggen. Als zijn partij drie verkiezingen na elkaar de poot stijf had gehouden en intussen had ingebeukt op de Belgische staat, hadden de Vlamingen gekregen waar ze recht op hebben (de spijker op de kop). - 2. Over De Roover: Maar de man heeft geen enkel politiek talent, dat zie je meteen (ik heb die man zien debatteren in Edegem met Barbara Paswat een afgang voor een zogezegde Vlaams nationalist) - 3. Bart De Wever heeft zich nu ontpopt tot een groot verdediger van België. Ik vond hem in 2006 een stinkerd, en tien jaar later vind ik dat nog altijd (inderdaad, de N-VA-top stinkt, het slechtste wat Vlaanderen en de Vlaming kon overkomen).2016-08-10 08:01:37Leo Duym7379632016-08-09 14:04:392016-08-10 06:46:25KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPeter CasteelsPar Peter Casteels et Han RenardBelgiëPolitiekKnack.be

Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'

Han Renard - Waarom maakt de N-VA Vlamingen bang voor de aanslagen van de IS, liever dan te vechten voor de Vlaamse onafhankelijkheid? Het is een vraag waarover Mark Grammens, coryfee van de Vlaamse Beweging, zich zelfs op zijn 83e hogelijk kan opwinden.

yesrmgimport newsgate2016-08-09 14:04:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/nestor-van-de-vlaamse-beweging-mark-grammens-ik-had-de-wever-door-vanaf-dag-een/article-longread-737963.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/nestor-van-de-vlaamse-beweging-mark-grammens-ik-had-de-wever-door-vanaf-dag-een/article-longread-737963.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/http://www.knack.be/nieuws/politiek/http://m.knack.be/nieuws/politiek/
Nestor van de Vlaamse Beweging Mark Grammens: 'Ik had De Wever door vanaf dag één'

Han Renard - 'Op mijn leeftijd bedenk je niet meer allerlei mitsen en maren om te nuanceren. Dat is het voordeel van de ouderdom', zegt Mark Grammens wanneer we hem thuis in Liedekerke opzoeken. De oud-journalist - van 1988 tot 2013 gaf hij tweewekelijks het eenmansblad Journaal uit - is er fysiek niet goed aan toe, maar zijn eigenzinnige stem heeft hij weten te behouden. Als koppigaard en non-conformist werd en wordt hij nog steeds op handen gedragen in de Vlaamse Beweging. In 1990 publiceerde Grammens Gedaan met geven en toegeven over de communautaire kwesties, waarop Hugo Schiltz reageerde met Gedaan met zeuren en treuren. Vorige week maakte Grammens zich op zijn geheel eigen manier boos in het Vlaamsgezinde internettijdschrift Doorbraak. 'Dit is de eerste stap naar het einde van de Vlaamse democratie', schreef hij over de reeks maatregelen die N-VA'ers al de hele zomer op de publieke opinie afvuren als antwoord op de terreurdreiging in Europa.

Han Renard - MARK GRAMMENS: Terreur? Wat de IS in Europa doet, is helemaal geen terrorisme.

Han Renard -

Han Renard - We roepen het geweld over onszelf af. We moeten de IS en het hele Midden-Oosten met rust laten. Dat is de enige oplossing.

Dat moet u ons uitleggen.

Han Renard - GRAMMENS: Ik weet dat ik met dit standpunt tamelijk alleen sta, maar daar trek ik me niets van aan. (glimlacht) De gangbare definitie van terrorisme is: het gebruik van geweld om politieke doelen te bereiken door de overheid. Vandaag wordt de term veel te vaak gebruikt voor mensen die zich met geweld tegen hun onderdrukkende machthebbers keren. Individuen die aanslagen plegen, dat is geen terrorisme. Ik heb als journalist jarenlang het begrip terrorisme uitsluitend toegepast op de Belgische staat. De jaren van de repressie, dat waren de jaren van de Belgische terreur. Hoeveel vrouwen zijn vlak na de oorlog verkracht in België? Minstens 1000, misschien zelfs 2000. Dat is een typisch onderdeel van terreur.

De IS bedrijft geen terrorisme, maar België deed dat wel?

Han Renard - GRAMMENS: Inderdaad, het gaat erom dat terreur door een land of een staat wordt beoefend, en de Islamitische Staat is dat in weerwil van haar naam echt niet. Pas nadat hun twee torens in New York in puin lagen, zijn de Amerikanen ook individuen als terroristen gaan bestempelen. Wij zijn hen daar slaafs in gevolgd. Maar als ik in Aleppo of een andere stad in het Midden-Oosten zou wonen, zou ik de Verenigde Staten en het Westen ook haten. Sinds de instorting van het Ottomaanse Rijk is het Midden-Oosten de speelbal van het Westen geweest. En wij hebben daar alleen maar ellende gebracht. VRT-journalist Rudi Vranckx zegt hetzelfde: we kunnen de IS niet kapot krijgen. Zolang het Midden-Oosten onder onze aanwezigheid te lijden heeft, zal er altijd wel ergens een soort IS opstaan.

Han Renard - Die recente betekenisverandering van de term terrorisme zorgt ervoor dat we oorzaak en gevolg uit het oog verliezen. Als wij gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers naar daar sturen, mag het niet verbazen dat zij hier onschuldigen aanvallen. Als het Belgische leger niet had deelgenomen aan luchtaanvallen op de IS waren er misschien geen bommen ontploft in Zaventem en Maalbeek. Die aanslagen waren een antwoord op wat men terroristische activiteiten van het Belgische leger kan noemen.

Han Renard - Franky Verdickt

U hekelt de militarisering van de democratie en het gewapend bestuur van de N-VA. Wat moeten we dan ondernemen tegen de aanhoudende aanslagengolf?

Han Renard - GRAMMENS: Uit het Midden-Oosten wegblijven. We roepen dat geweld over onszelf af. In Madrid zijn in 2004 bijna tweehonderd doden gevallen bij aanslagen in stations. De Spaanse regering heeft daarna al haar troepen weggetrokken uit het Midden-Oosten. Er zijn in Spanje sindsdien geen aanslagen meer gepleegd. De IS wordt niet geleid door volstrekte idioten met wie niet te praten valt. Ze lopen misschien met oogkleppen op, maar dat doen wij ook. We moeten de IS en het hele Midden-Oosten met rust laten. Dat is de enige oplossing.

Zijn we nu dan niet in oorlog met de IS?

Han Renard - GRAMMENS: Dat is een flagrante leugen. Volkenrechtelijk noch in de feiten is dat het geval. Of hebben jullie het gevoel dat de oorlog is begonnen als jullie buitenkomen? Ik niet. We leven in vrede. Dit is de meest vredelievende maatschappij ter wereld. Er zijn nu in België recent twee aanslagen gepleegd waarbij 32 doden zijn gevallen. Dat is heel erg, maar een oorlog is het niet. Ik heb hier een oorlog meegemaakt. Ik kan u verzekeren: dat is iets helemaal anders.

De aanslagen maken veel mensen wel erg bang.

Han Renard - GRAMMENS: De mensen wórden bang gemaakt. De N-VA doet er alles aan om van veiligheid het volgende verkiezingsthema te maken. Ze hoopt dat de Vlamingen daardoor zullen vergeten hoe de partij haar Vlaamse standpunten heeft begraven en haar daar niet meer op zal afrekenen. Ik ben daar heel bezorgd over. Die partij haalt momenteel alles uit de kast om toch maar aan de macht te kunnen blijven. Ze zet mensen en groepen tegen elkaar op en creëert een klimaat van angst. De partij gedraagt zich als een roofdier dat in het nauw gedreven wordt. Bijna elke dag komt de N-VA met een voorstel waarmee ze de ene of de andere groep het zwijgen wil opleggen. En de echte verkiezingsstrijd moet nog beginnen.

Han Renard -

Han Renard - Mark Grammens

Han Renard - 1933: geboren in Ronse. Zoon van politicus en taalgrensactivist Flor Grammens.

Han Renard - Studie: rechten aan de KU Leuven.

Han Renard - Carrière: leerde het vak van journalist in Fleet Street en werkte als correspondent in Londen.

Han Renard - 1962: politiek redacteur van Vlaamse Linie, een uitgave van de jezuïeten.

Han Renard - 1962: richt het links-flamingantische weekblad De Nieuwe op.

Han Renard - 1977: ontpopt zich tot een fel tegenstander van het Egmontpact.

Han Renard - 1988: richt het eenmansblad Journaal op. Het laatste nummer verscheen op 25 april 2013.

Han Renard - Boeken: o.a. Herinneringen aan oorlog en repressie (1985) en Gedaan met geven en toegeven (1990).

Aan welke voorstellen denkt u dan?

Han Renard - GRAMMENS: Er zijn er zo veel. Peter De Roover wil bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting beperken en het verheerlijken van terrorisme strafbaar stellen. Waar is hij in godsnaam mee bezig? Waar is dat goed voor? Ik heb over De Roover veel goeds gezegd toen hij de leiding had van de Vlaamse Volksbeweging. En ik blijf erbij dat hij een uitstekend voorzitter was. Maar de man heeft geen enkel politiek talent, dat zie je meteen.

Zet de N-VA ook, zoals werd beweerd, aan tot racisme?

Han Renard - GRAMMENS: Ze zijn tot alles in staat. Maar racisme is van alle tijden en werelddelen. Dat heeft niets met Vlaanderen te maken. Het is hier minder erg dan elders. Het racisme van Japanners tegenover Koreanen is bijvoorbeeld onbeschrijfelijk. Ik kan me eigenlijk geen samenleving voorstellen zonder racisme. Het enige wat daartegen kan helpen, is een goede opvoeding: een moeder die haar kinderen op tijd leert dat het niet netjes is om zwarten als negers na te wijzen op straat. Maar wie denkt dat je racisme kunt uitroeien, streeft een droombeeld na.

En toch. De Vlaamse Beweging lijkt soms door racisme te zijn vergiftigd.

Han Renard - GRAMMENS: Door een historisch toeval is de maatschappelijke opkomst van het vreemdelingenvraagstuk samengevallen met de crisis in het Vlaams-nationalisme waaruit het Vlaams Blok is ontstaan. Dat is een spijtige zaak. Maar de eerste verklaringen van Filip Dewinter (VB) als politicus waren niet racistisch. De partij die is gesticht door Lode Claes en Karel Dillen was in de eerste plaats alleen maar geïnteresseerd in de Vlaamse onafhankelijkheid.

Dillen was geen democraat, toch?

Han Renard - GRAMMENS: Karel was een jeugdvriend van mij. Samen met Rudi van der Paal en Toon Van Overstraeten gaven we na de oorlog een sluikblad uit waarin we de repressie en de onevenwichtige uitvoering daarvan aanklaagden. Dillen had wat opvoeding nodig, en hij sprak soms een andere taal dan wat hij meende. Maar hij is een van de weinige Vlamingen die ik ben tegengekomen met het statuut van een staatsman.

Han Renard -

Han Renard - Sinds de Tweede Wereldoorlog is het niet meer voorgekomen dat een partij zo compleet haar principes verloochent als de N-VA.

Een fascistisch staatsman dan?

Han Renard - GRAMMENS: Misschien, ja. Dat kan ook samengaan. Benito Mussolini was evengoed staatsman en fascist. Maar Dillen maakte altijd interessante analyses: ik ging zelden bij hem weg zonder zes onderwerpen waar ik achteraf dieper over moest nadenken. Van hem is de bekende en zeer terechte uitspraak: 'Mijn partij zal alleen in een Belgische regering stappen als het de laatste is.' Dat had Bart De Wever ook moeten zeggen. Als zijn partij drie verkiezingen na elkaar de poot stijf had gehouden en intussen had ingebeukt op de Belgische staat, hadden de Vlamingen gekregen waar ze recht op hebben.

Waarom laat de N-VA zich afleiden door sociaaleconomische en veiligheidsdossiers?

Han Renard - GRAMMENS: De diepere reden ken ik niet, maar wat ik zie is dat de N-VA een grotere gedaanteverwisseling heeft ondergaan dan om het even wat ik in mijn 60-jarige beroepsleven heb meegemaakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het niet meer voorgekomen dat een partij zo compleet haar principes verloochent. De N-VA is niet meer de partij van vóór de verkiezingen van 2014, maar een geheel andere partij.

Er was in 2013 de bocht van Bracke: de sociaaleconomische hervormingen gaan voor.

Han Renard - GRAMMENS: Het spijt me, maar Siegfried Bracke neem ik niet ernstig. Niet omdat het een gewezen collega-journalist is, hoor, maar ik kan het gewoon niet helpen. Als ik die man op televisie zie, begin ik te lachen. Wat een pantoffelheld, zeg. (grinnikt)

Is de N-VA geen nationalistische partij meer?

Han Renard - GRAMMENS: Ik kan alleen maar vaststellen dat hier een Vlaams-nationalistische partij, die als belangrijkste bestaansreden de Vlaamse zelfstandigheid heeft, precies het tegendeel doet van wat ze haar kiezers beloofde. Sinds de verkiezingen doet de N-VA niets anders dan België zo sterk mogelijk maken. Op elk gebied. Zowel de N-VA-ministers als de partij in haar geheel sloven zich daarvoor uit. En België wordt ook sterker met de dag, dat voel je aan alles. Ik begrijp niet dat de Vlamingen dat zo gemakkelijk aanvaarden. Ik zou een opstand verwachten.

Han Renard - Franky Verdickt

Misschien liggen veel Vlamingen gewoon niet meer wakker van communautaire thema's.

Han Renard - GRAMMENS: Daar ben ik het niet mee eens. Wie voor de N-VA koos, wist toch dat hij voor een Vlaams-nationalistische partij stemde? Van het zogenaamde centennationalisme waarmee de N-VA zich populair maakte, blijft ook niets meer over. Over de financiële transfers naar Wallonië zegt Bart De Wever geen woord meer.

Waarom doet De Wever dat? Hij heeft het Vlaams-nationalisme voor het eerst in generaties een verkiezingsoverwinning bezorgd.

Han Renard - GRAMMENS: Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik een anekdote vertellen. In december 2006, toen de N-VA nog een kartel vormde met de CD&V en geld kreeg van die partij, kwam het grote nieuws dat Jean-Marie Dedecker naar de N-VA zou overstappen. Ik stond op het punt om Dedecker te feliciteren - we kennen elkaar - toen de overstap alweer werd afgeblazen. De Wever heeft Dedecker toen een dolk in de rug gestoken. Ik heb naderhand in Journaal een hoofdartikel aan die episode gewijd. In de laatste alinea noemde ik Bart De Wever een stinkerd. Dat was ook de naam die wij als kinderen op het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel gaven aan valsspelers op de speelplaats.

U hebt Bart De Wever nooit vertrouwd.

Han Renard - GRAMMENS: Inderdaad. Ik had De Wever door vanaf dag één. Een potentiële medestander zoals Dedecker zo om de tuin leiden! En dan maar liegen en bedriegen, alsof hij zich alles kan permitteren. Ik dacht toen bij mezelf: als die man zo doorgaat, gaat hij op den duur nog heel Vlaanderen bedriegen. En die verwachting is uitgekomen. Bart De Wever heeft zich nu ontpopt tot een groot verdediger van België. Ik vond hem in 2006 een stinkerd, en tien jaar later vind ik dat nog altijd. (zijn vrouw schuift hem een briefje toe: 'niet overdrijven')

Han Renard -

Han Renard - Ik had De Wever door vanaf dag één. Een potentiële medestander zoals Dedecker zo om de tuin leiden! En dan maar liegen en bedriegen, alsof hij zich alles kan permitteren.

Maar wat had De Wever dan wel moeten doen in 2014?

Han Renard - GRAMMENS: Moet een politicus altijd iets doen? Een politicus kan toch ook een paar jaar met de duimen draaien, nee? Het gaat erom het goede moment af te wachten. Dat is een volkomen normale en redelijke optie voor een politicus. Aan de macht zijn betekent bovendien ook niet noodzakelijk macht hébben. Neem Jan Verroken, een goede vriend van mij. Ik heb hem weleens gevraagd waarom hij nooit minister is geworden. Dat wilde hij niet, zei hij, hoewel men het hem minstens zes keer heeft gevraagd. Maar de macht die hij als parlementslid bezat, was veel groter dan die van een minister. In dit land is de ministeriële macht soms verwaarloosbaar. Maar een minister kan natuurlijk wel de schoonmaakster van zijn kantoor benoemen, een chauffeur aanstellen en met zijn wederhelft op bezoek gaan in het koninklijk paleis.

Een regering zonder socialisten is al een staatshervorming op zich, zei De Wever ter verdediging van de regering-Michel.

Han Renard - GRAMMENS: Dat is quatsch, natuurlijk. Deze regering is helemaal geen staatshervorming. We moeten ernstig blijven.

Wat gebeurt er straks bij de verkiezingen in 2019?

Han Renard - GRAMMENS: Ik denk dat de N-VA zó sterk achteruitgaat dat de andere partijen geen enkele poging meer zullen doen om haar erbij te betrekken. Na bewezen diensten voor België zal de N-VA mogen inpakken. Mensen die zo openlijk onbetrouwbaar en oneerlijk zijn gebleken, zijn geen knip voor de neus waard. Een Vlaams spreekwoord zegt: eerlijk duurt het langst. Dat is in het echte leven ook zo. Daarom heeft iemand met het politieke curriculum van De Wever geen toekomst.

Kans verkeken voor de N-VA. Hoe kan Vlaanderen dan wel nog stappen richting onafhankelijkheid zetten?

Han Renard - GRAMMENS: Met die vraag ga ik elke avond slapen. (lacht) Ik zal die Vlaamse onafhankelijkheid in elk geval niet meer meemaken. En dus ook het antwoord op die vraag niet meer te weten komen. De generatie die de strijd voor een Vlaamse staat zal moeten leveren, wordt nu geboren. (denkt even na) Misschien krijgen we een opleving van het onafhankelijkheidsstreven onder invloed van internationale gebeurtenissen? Stel dat de Spanjaarden, die tot alles in staat zijn, zo gek zijn om een onafhankelijk Catalonië de oorlog te verklaren en er geschoten wordt in de straten van Barcelona. Dat zou het idee van een onafhankelijk Vlaanderen bij veel jongeren weer schwung kunnen geven.

Han Renard - Photo NewsBart De Wever.

Maar u twijfelt of de Vlaamse onafhankelijkheid er ooit komt?

Han Renard - GRAMMENS: In de nabije toekomst geloof ik er in elk geval niet meer in.

Waar gaan die teleurgestelde N-VA-kiezers naartoe in 2019?

Han Renard - GRAMMENS: Sommigen naar het Vlaams Belang, dat kun je ook al afleiden uit recente opiniepeilingen. Maar waar ik bang voor ben, is dat de Vlaamse Beweging politiek dakloos wordt. Ik ga bij de volgende verkiezingen gewoon niet stemmen. Niet alleen omdat ik invalide ben en niet hoef te gaan, maar uit principe. Ik zou niet weten welke partij mijn steun verdient. En ik vrees dat velen in de Vlaamse Beweging er zo over denken. Voor zover de Vlaamse Beweging nog bestaat.

In Vlaanderen is er natuurlijk ook geen meerderheid voor onafhankelijkheid.

Han Renard - GRAMMENS: Dat is relatief. Had men de Britten een jaar eerder of een jaar later de vraag over een brexit voorgelegd, dan was het antwoord misschien helemaal anders geweest. Die meerderheden schommelen. Het belangrijkste is op het juiste moment een referendum te houden.

Hebt u in dat geval ook een oplossing voor het vraagstuk Brussel?

Han Renard - GRAMMENS: Die vraag kan ik nu onmogelijk beantwoorden. Voor Brussel moet een oplossing worden bedacht als het zover is. Alles hangt af van de toestand waarin Brussel zich op dat moment bevindt. Neem de Europese Unie. Die faalt vandaag. Stel nu dat de EU op een dag verdwijnt, dan is dat zoals een luchtbel die leegloopt in het centrum van Brussel. Zonder de EU stelt de stad niets meer voor. Dan kan het voor handige Vlaamse staatslieden niet zo moeilijk zijn om die stad voor ons in te palmen.

Waarom moet Vlaanderen eigenlijk onafhankelijk worden?

Han Renard - GRAMMENS: Waarom niet? Bijna alle volken zijn onafhankelijk. Waarom zouden de Vlamingen dat recht niet hebben?

Han Renard -

Han Renard - Ik ga bij de volgende verkiezingen gewoon niet stemmen. Niet alleen omdat ik invalide ben en niet hoef te gaan, maar uit principe. Ik zou niet weten welke partij mijn steun verdient.

Behoren natiestaten dan niet tot het verleden?

Han Renard - GRAMMENS: Ze komen net weer tot leven. Europa valt in duigen. Ik maak het misschien niet meer mee, maar die hele constructie zakt in elkaar. Daardoor worden natiestaten de komende tijd alleen maar belangrijker.

Maar voelt u zich vandaag nog onderdrukt als Vlaming in België?

Han Renard - GRAMMENS: Door mijn vrouw een beetje. (lacht) Nee, ik voel mij niet door België onderdrukt. Ik haat dat land. Het staat me nog altijd scherp voor ogen wat hier in 1945 met mijn familie is gebeurd. Mijn vader was een overtuigde Belg, misschien zelfs een Belgisch nationalist. Maar hij zag dat de taalwetten altijd in het nadeel van de Vlamingen werden toegepast. Tijdens de oorlog kwam de functie van voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht vrij. Als voorzitter heeft hij de taalwetten - de Bélgische taalwetten - helpen afdwingen. Na de oorlog is hij louter om die reden veroordeeld tot tien jaar gevangenis. Zes jaar heeft hij daarvan moeten uitzitten, absurd veel in vergelijking met de meeste andere gevallen. Mijn vader was ziedend toen hij vrijkwam. Maar ik ben als kind dus absoluut niet opgegroeid in een anti-Belgisch milieu. Dat is daarna pas gekomen. Het moment waarop mijn moeder en ik op straat werden gezet en we weerloos moesten toekijken hoe crapuul ons huis vernietigde, zal ik nooit vergeten. Ik was twaalf, en in dat jaar ben ik volwassen geworden.

Begrijpt u dat mensen die zoiets niet hebben meegemaakt die haat voor België moeilijk kunnen vatten?

Han Renard - GRAMMENS: Zeker. Maar volken worden ook niet alleen onafhankelijk uit haat of omdat ze worden onderdrukt. Waarom wilden de Indiërs onafhankelijk worden van de Britten? Zij werden niet onderdrukt. Ze konden zelfs in Oxford gaan studeren door die band met Engeland. Maar ze waren trots. Ze wilden een eigen rol spelen op het wereldtoneel en niet altijd aan het handje van de Britten lopen. Ze wilden hun eigen regering, ze wilden zichzelf kunnen zijn.

Zijn Vlamingen ook trotse mensen?

Han Renard - GRAMMENS:(zucht) Als we daarover beginnen, kruip ik liever in mijn bed.

Bent u milder geworden met het ouder worden?

Han Renard - GRAMMENS: Omdat mijn knoken niet meer meewillen? Ik weet het niet. Ik zie wel beter dan vroeger welke verwezenlijkingen we hebben binnengehaald. Met Leuven Vlaams hebben we een grote slag gewonnen. Die Vlaamse overwinningen, en er zijn er heel wat geweest, beklemtonen we te weinig.

Nu klinkt u zelfs tevreden.

Han Renard - GRAMMENS:(glimlacht) Eigenlijk wel, ja. Zo mag u dat gerust formuleren.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html1581casteels-peterFreelance JournalistCasteelsPeter/assets/451/avatar_230919.jpghttp://www.knack.be/nieuws/auteurs/peter-casteels-1581.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/peter-casteels-1581.htmlBart De WeverMidden-OostenBelgiëISN-VA
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'
421351961Euro-communisten zijn democraten. Niets verkeerd mee. Kan allemaal bijdragen om het nogal maatschappelijk blinde (dollar ogen-) kapitalisme te helpen socialiseren.2016-08-09 11:16:20rudy bourgeois1350213@Emiel Bogemans. Kan de armoede onder Ho Chi Minh misschien ook iets te maken hebben met het feit dat het land platgebombardeerd werd door de Amerikanen, met 1 tot 3 miljoen Vietnamese doden tot gevolg?2016-08-08 11:19:17Carl Dehez1348747Vietnam was onder het goed bedoelde communisme van Ho Chi Minh een geïsoleerd land. Armoede en afgesloten van de voortschrijdende wereld. Na zijn dood kwam de Doi Moi, de dooi van dat communisme. De deuren werden wat open gezet en de welvaart nam zienderogen toe. Nu is het land een éénpartij land maar ik kan dat geen communisme meer noemen. De bevolking wordt mondiger en welvarender. De volgende stap is een meerpartijen systeem met een sterke leiding zoals het koninkrijk Thailland waar de welvaart stappen verder staat. Er is geen plaats meer voor een communist.2016-08-07 00:13:56Emiel Bogemans1348007Och, meneer @Guido Backers, het bleke beeld dat u schept over de ex-communistische landen is niet anders dan dat van kapitalistische landen. Of dacht u dat armoede en corruptie niet heersen in bv. Zuid-Afrika? Of in Argentinië? Of in het huidige Rusland? Ik heb niet de minste sympathie voor de ex-regimes van deze ex-communistische landen. Maar dat betekent nog niet dat het kapitalisme zoveel beter is. Dat soort argumenten houdt niet de minste rekening met de context van deze en van onze regimes. De wereld is niet verdeeld tussen goed en kwaad, hoezeer dit simplisme u ook moge aanspreken. En een deel van de kritiek van de PvdA is zeer zeker niet onterecht, wat niet betekent dat ik hun ideologie aanvaard. Maar de uwe aanvaard ik ook niet.2016-08-06 13:27:13Bert Herregods1347867@ Kamiel V: Waarom gebruikt u niet, zoals alle andere forumgebruikers, uw volle naam? En dan nog, in uw inzending: "succesvolle Marxistische bedrijven": Wat is dat voor iets, kan u een voorbeeld geven? Ik heb hier nooit van gehoord. - Andere forumgebruikers stellen dat marxisme gelijk staat voor "herverdeling" - misschien dat die Waalse marxisten dan ook België gaan "herverdelen" - zou een goeie zaak zijn, niet? Alhoewel ik er sterk aan twijfel dat kameraad Hollande Wallonië al zoveelste departement zou willen aanvaarden.2016-08-06 12:12:27Roger Rymen1347017Kapitalisme is niet het probleem, wel corporatisme - waar vele politici graag aan meedoen, ook socialisten.2016-08-05 16:19:21Koen Janssens1346785Voorbeelden van succesvolle Marxistische landen zijn er niet echt (alhoewel dat ik neoliberale landen zoals de VS of België toch ook niet succesvol zou noemen), maar succesvolle Marxistische bedrijven zijn er wel. Voor mij liever ook geen communistische staat, maar een economie meer gebaseerd op Marxistische principes zie ik wel zitten. Er zijn genoeg bedrijven die aantonen dat het kan.2016-08-05 13:58:48Kamiel V.1346343Iedereen die communistisch gezind is wil herverdeling, oh wat klinkt dat mooi, maar wil in feite leven op andermans kosten. Liefst door er zo weinig mogelijk voor te doen. Kapitaal en geld zijn het kwaad zelve, behalve om het te krijgen. Krijgen is de boodschap. Ik ben in (ex)communistische landen geweest: dat wil je niet meemaken: complete apathie, geen drive naar kwaliteit of efficiëntie, verloedering in alles, een gitzwarte economie onder de tafel en een welig tierende corruptie. Elk regime dat onder deze vlag vaart gaat in de vernieling, zonder uitzondering!2016-08-05 09:34:20Guido Backers1346297Dank u Mr. Smeets , ik wil niet meegaan in het rampenscenario van Hedebauw . Nergens en nooit hebben zijn ideeën tot enige welvaart en democratie geleid , integendeel zelfs . Ze werden ontelbare keren in al hun vormen toegepast en gaven altijd , zonder enige uitzondering uit op miserie, armoede, ongelijkheid , chaos...Zie Venezuela.2016-08-05 09:07:31Jean-Marie Laffut1346151Ach wat! Waarom zouden we in België niet eens het communisme versie Hedebouw/Wallonië uitproberen? Wees eerlijk: nu betalen we ons rot aan vanalles wat in het buitenland goedkoper is en beter functioneert dan hier! Onze politici zijn al even betrouwbaar/geloofwaardig als de communisten van de jaren zestig en hun drang om voor zichzelf te zorgen en de schuld van hun wanbeleid (zie zonnepanelen-verhaal) aan het kiesvee toe te schrijven is enorm. Dus: ...2016-08-04 23:49:12Jef SMEETS1346077Hoe dan ook, het sociaal protest is er en gerechtvaardigd. Mondjes toe bij de rest...2016-08-04 22:20:37Hugo Hermans1346067Raoul heeft er al vaker op gewezen dat de inkomensbeperking die hij zichzelf oplegt een voorbeeld is naar alle andere politici, niet voor de mensen die hun kost verdienen buiten de politiek. Burgers mogen in de ideale maatschappij van de PVDA1 zoveel verdienen als ze willen/kunnen, met dien verstande dat de grotere verdieners meer belastingen betalen dan de kleine verdieners, welvaartsherverdeling noemt men dat. En om de welvaartsherverdeling eerlijker te maken wil de PVDA dat de multimiljonnairs in België een kleine vermogensbelasting betalen. Dat de schrijver va2016-08-04 22:10:18Sooi Van Limbergen1346063Gewoon ter info: 'Campagnevoeren met pistolen en machinegeweren, zoals voorganger Amada in 1979, is er niet meer bij' lees ik hier. Ik placht in die periode wel eens hun blaadje te kopen aan de toegang naar het werk ('bediende' zijnde werd ik door een hoger geplaatste hiervoor op het matje geroepen), maar wapens zoals hierboven vermeld, heb ik er niet gezien hoor. @wendy leyn: 'geven en nemen' gebruikte ik tot voor kort ook regelmatig tot ik vernam dat de correcte uitdrukking 'geven en krijgen' moet zijn. Iemand als u die van psychologische begrippen houdt, zal dit wel kunnen beamen mag ik aannemen. Goed bedoeld hoor!2016-08-04 22:07:10dirk huysentruyt1345937Keer terug naar Rusland, man in plaats van hier schaamteloos belastingsgeld te plunderen.2016-08-04 20:27:14Roland Contreras1345861Ik wacht nog steeds op een antwoord op de heel eenvoudige vraag waarom - in het licht van de geschiedenis van het communisme - we erop zouden moeten vertrouwen dat we het onder hun beheer beter zullen hebben2016-08-04 19:24:19rodolf van der miere1345791Wendy Leyn in een inclusieve gemeenschap moet het mogelijk zijn een andere mening te hebben en te ventileren dan deze van de leiding van die gemeenschap. Ken jij één gemeenschap met de ideeën van Hedebauw waar dit kan en mag?2016-08-04 18:31:36Willy Borremans1345787En welke soort communisme moet er dan komen? Dat van Noord-Korea of dat van Venezuela? Xe gaan beleven.2016-08-04 18:28:31Johan Goddaer1345761Enkele maanden geleden heb ik deze man zien debatteren, ik denk op Terzake met enkele "slimmere mensen". Ik heb nog nooit zulke nietszeggende antwoorden en partijpolitieke standpunten zien/horen verklaren van deze man.2016-08-04 18:07:18Willy Grandsard1345709Hele oude (cubaanse?) wijn in een nieuw vat. De dag dat er ter wereld 1 democratie is ,gebaseerd op het linkse gedachtegoed dat MEER welvaart en welzijn oplevert voor de middenmoot kies ik voor je Raoul ! Het zou echt wereldnieuws zijn . Communisme dat niet bezwijkt onder zijn eigen wanprestatie.2016-08-04 17:36:03Jan Geerts1345571Wendy Leyn, bent u ervan overtuigd dat het marxisme 2.0 van Hedebouw voldoende inclusief zal zijn? In de tijd van de leermeester zelf was dit alleszins niet het geval, die vond naast de bourgeois en de joden ook het lompenproletariaat en de boeren maar niks. Vooral het feit dat Marx vond dat de sukkelaars en de boeren geen rol konden spelen in de revolutie die met wetenschappelijke zekerheid zou volgen duidt eerder op een instrumenteel efficientiedenken dan op een streven naar inclusiviteit. Laat Hedebouw eerst maar eens ondubbelzinnig duidelijk maken wat hij in zijn 2.0 versie wenst te behouden van het origineel alvorens we verder praten. Ik vraag mij ook af waarom men er enkel naar streeft een "remake" van de politieke Marx van "das kapitaal" te worden en niet van de Marx psycholoog en humanist van voor 1844 en denker van de aliënatie. Deze Marx als inspirator van o.a. Erich Fromm's "hebben of zijn"zou veel meer getergde zielen kunnen bekoren heden ten dage.2016-08-04 16:23:28frank verleyzen1345533hij gaat hier het regime van castro herinvoeren , iedereen zelfde loon , zelfde huis, en het kapitaal weer doen vluchten, of denkt hij dit in te palmen om aan waalse werklozen uit te betalen , mooi vooruitzicht2016-08-04 16:08:13elisabeth vandyck1345479Een inclusieve samenleving geeft ook een plaatsje aan de communisten. Dat wil daarom niet zeggen dat je zelf communist moet worden. Je kan er natuurlijk wel eens voor stemmen als een proteststem die meer is dan een fuck you politiekers zeggen. Het zou toch raar zij dat hard ploeterende werkmensen zich minstens niet een klein beetje in het discours van die pvda+ herkennen. Eens zien of die gasten na de verkiezingen hetzelfde zeggen en verdedigen als na de verkiezingen? Wie weet bestaan er toch nog politiekers die doen wat ze zeggen.2016-08-04 15:31:55wendy leyn1345445Dat "sociale vooruitgang er alleen via de straat en nooit via parlementaire weg is gekomen" is inderdaad bediscussieerbaar. Zeker is echter wel dat er nog nooit een communistisch regime via democratische weg tot stand is gekomen, en er gebleven is.2016-08-04 15:13:20Paul Mariën13453751) Een nieuw pak maakt van een oude, lichtjes dementerende man nog geen Superman. 2) Wanneer deze PTB-lieden boel willen maken door betogingen, stakingen en vernielingen, mij goed, maar dat ze dat dan binnenshuis houden en er Wallonië mee opzadelen maar er de werkers in Vlaanderen niet mee lastig vallen want hier in Vlaanderen moet gewerkt worden om de tekorten in het zuiden te financieren.2016-08-04 14:35:35Roger Rymen1345275In een land waar diversiteit nog mogelijk is, voor hoelang nog trouwens, hoeft niemand bang te zijn van een idealistische partij zoals de pvda+. Beschouw hen als het geweten en de lakmoes van het gevoerde meer of min neo-liberaal en marktgecorrigeerde (?) beleid. Hier in Begië en Vlaanderen hebben de communisten bij mijn weten geen al te grote stommiteiten of misdaden begaan, tenzij misschien een paar betwistbare verzets/vergedingsdaden tijdens en na de oorlog. Maar soit ook Vlaams Nationalisten kregen meer dan één nieuwe kans, waarom de communisten van eigen kweek dan niet? Antonio Gramsci of Rosa Luxemburg als extra politieke inspiratiebron?2016-08-04 13:47:07wendy leyn1345243is er hier geen cordon sanitaire of verbod noodzakelijk, madam Sommen .Liesbet of past het links extremistische gevaarlijke ideeëngoed beter bij jouw syndicale sympathieën.2016-08-04 13:29:42jean luc gallet1345229Dankzij de ultraliberale rechtse uitmelkregeringen wordt zijn partij slapend rijk.2016-08-04 13:21:44peter francken1345215Geen zakkenvuller en ook weeral niet goed.2016-08-04 13:15:36rudy bourgeois1345201We willen geen communisme en eveneens geen neoliberalisme, laat het ons houden bij een markteconomie met sociale correcties.2016-08-04 13:03:51johan de vulder1345195Hedebouw mag eens één communistisch land noemen dat of welvaart heeft gecreëerd of dat democratisch en vrij is. Eén van beide eigenschappen is voldoende.2016-08-04 13:01:36Paul Mariën1345125Sinds meer dan 100 jaar werd en wordt het socialisme/communisme , in zijn meest zachte vorm ( voorbeeld PS in Frankrijk ) tot zijn meest extreme vorm ( Noord-Korea) ingevoerd in honderden landen, regio's .........en altijd heeft dit socialisme/communisme alleen maar geleid tot miserie, chaos, armoede, uitbuiting, ongelijkheid , kortom geleid tot onoverzichtelijke ellende. Nooit en nergens hebben de socialistische/communistische ideeën, filosofieën, .......geleid tot het steeds beloofde socialistische paradijs. Hetgeen Hedebauw nu predikt is al tientallen keren op een compleet fiasco uitgedraaid in vele landen. Mest recent voorbeeld is Venezuela waar de Hedebauw-theorieën tot in de puntjes werden toegepast en waar nu na ongeveer 5 jaar socialisme, simpelweg geen economie meer bestaat, de werkende middenklasseis is weggevaagd , er niks meer te krijgen is en 70 % van de bevolking crepeert van de honger.Op de koop toe is wat Hedebauw verkondigt simpel racisme in de ergste graad. Unia ?2016-08-04 12:33:20Jean-Marie Laffut1345113Willy Borremans, moest Hedebouw eerlijk zijn, dan zou hij van zijn 5000 euro maandwedde, 3500 euro terugstorten in de Staatskas, aangezien hij genoeg heeft met 1500 euro. Maar het gaat naar de Partij. Dus iedereen een klein loon, en de rest naar de Partij. Dat is de filosofie van de PVDA. Communisten vergeten dat onze levensstandaard ontstaan is dank zij de "drang naar geld en bezit". Dat die drang moet ingekaderd worden is een feit, maar mag niet te niet gedaan worden. Bij een bevolking waar die drang niet bestaat, is er geen onderwijs, geen sociale zekerheid, geen ziekenzorg, geen infrastructuur, geen verdediging.2016-08-04 12:30:18Gilbert Haelewyn1345037Hij komt toe met 1500 € per maand - netto neem ik aan. Daarmede vrouw en kind onderhouden? Heeft waarschijnlijk geen auto? Heeft geen royale onkostenvergoeding van de partij? Doet al zijn verplaatsingen te voet? Hij betaalt wel belastingen op zijn parlementaire wedde, met zijn 1500 € per maand? Ach, ik heb de PVDA nog nooit betrapt op ... het vertellen van de waarheid. Ondersteunen van acties? Je zou denken dat actie voeren = werken, maar bij deze mensen is dat juist het tegengestelde.2016-08-04 12:07:34Willy Borremans1345005De boodschap van Marx was en is even emancipatorisch als de ideologie van Jezus Christus. We weten dat op die boodschappen aan weerszijden kerken zijn gebouwd en genadeloze vervolgingen zijn gebeurd. Ook kapitalisme en neo-liberalisme klinken als muziek in de oren, maar ook daar vallen een heleboel mensen steeds opnieuw uit de boot. We kunnen blijkbaar niet zonder een ideologisch kompas, maar leven is en blijft een dagelijks probeersel van mensenwerk. Een beetje geven en nemen en hopen dat je een deel van de koek in je bord krijgt.2016-08-04 11:47:43wendy leyn1344967"'In 2019 in de Kamer een echte fractie kunnen vormen met vijf verkozenen, onder wie een à twee uit Vlaanderen" Dus een minderheid aan Vlamingen is meer dan genoeg. Hedebouw komt over als een charmeur, mooiprater. Ik wacht nog altijd op een bedrijf dat draait volgens de stellingen van de PVDA. Een bewijs, dat hun thesis werkt, is er niet.2016-08-04 11:29:04Gilbert Haelewyn1344951Hebben een potentieel van 20 procent in Vlaanderen. Alle mensen die in armoede leven of langzaam maar zeker door het rechts beleid in de problemen of gewetensnood komen zouden minstens 1 keer voor deze hic et nunc vernieuwende partij moeten kiezen. Communisten in het parlement is een goede zaak. Als ze maar met niet teveel zijn. Maar dat geldt voor alle partijen. Want zodra ze met teveel zij of te lang aan het potje zitten gaan ze steeds opnieuw naast hun schoenen lopen. En vergeten ze dat ze verkozenen des volks horen te zijn.2016-08-04 11:16:05wendy leyn1344947Hoera iedereen arm! En de patrons zijn stoute pitou's ! Vakbondsafgevaardigen werken die eigenlijk of is die hun belangrijkste dagtaak, klagen en zagen?2016-08-04 11:11:16Maarten Vekens1344941Die 6 à 8 miljard van zijn miljonairstax is dezelfde als de progressieve vermogensbelasting van Piketty die volgens diezelfde Piketty op kruissnelheid tussen de 2 à 4% van het nationaal inkomen aan de publieke middelen zou toevoegen. Ik weet niet of Hedebouw hier dezelfde conclusie aan verbindt als Pikkety, namelijk dat deze op geen enkele manier de huidige financiering van de sociale staat kan vervangen maar eerder als functie heeft het rechtvaardigheidsgevoel te versterken. Als hij iets concreet wil gaan betekenen voor de resterende armen in onze contreien dan denk ik dat hij beter van strategie veranderd en een Jaures 2.0 wordt in plaats van een Marx 2.0. De huidige sociale staten zijn er gekomen niet via een straatrevolutie en de dictatuur van het proletariaat maar via een democratische evolutie. Indien hij zoals Marx wetenschappelijkheid claimt dan hoop ik dat hij juister de economische wetmatigheden ontwart want Marx die zat er in zowat al zijn voorspellingen flink naast.2016-08-04 11:08:55frank verleyzen1344925Ach, alle op het marxisme en aanverwante ideologieën gebaseerde overheden gaan uiteindelijk voor de bijl, is de laatste eeuw meer dan genoeg gebleken. Telkens opnieuw wint het 'kapitalisme' het op de lange termijn, en stuurt het zelfs zijn eigen uitwassen bij. Ik bewonder het poltieke talent van Hedebauw en Mertens maar hun partij zal nooit meer zijn dan een zweeppartij.2016-08-04 11:00:24Olav Heirman1344887Verwaarloos en voorbijgaand fenomeen in een beschaafd Vlaanderen. In de waalse jungle kan zoiets wel gedijen. Maar dat raakt ons niet.2016-08-04 10:43:22Paul Bonnyns1344853Verbod op extreem-links wegens aanzetten tot haat graag. Geen twee maten en twee gewichten.2016-08-04 10:33:46Steve Hoste1344801Waarom noemt men extreem-links steevast radicaal-links?2016-08-04 10:07:13Chris Ulrichts7353412016-08-02 18:15:082016-08-04 11:51:43KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'

Han Renard - De unitaire, radicaallinkse Partij Van De Arbeid-Parti du Travail wordt gezien als de onzichtbare hand achter het sociale protest en de stakingen in Wallonië van de voorbije maanden. Ondertussen schiet de ster van het perfect tweetalige boegbeeld Raoul Hedebouw pijlsnel omhoog.

yesrmgimport newsgate2016-08-02 18:14:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/raoul-hedebouw-vlaamse-communist-in-wallonie-het-kapitalisme-moet-op-de-schop/article-longread-735341.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/raoul-hedebouw-vlaamse-communist-in-wallonie-het-kapitalisme-moet-op-de-schop/article-longread-735341.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Raoul Hedebouw, Vlaamse communist in Wallonië: 'Het kapitalisme moet op de schop'

Han Renard - Raoul Hedebouw is volgens vriend en vijand een fidele kerel met veel humor. Belangstellende journalisten ontvangt hij in Le Building, een volkse bistro in een buitenwijk van Luik nabij het kantoor van de PTB-Liège, zijn uitvalsbasis.

Han Renard - 'Raoul', want de meeste mensen spreken hem met de voornaam aan, is een trending topic sinds de PTB in een peiling van Le Soir en RTL in Wallonië 13,5 procent scoorde, daarmee Ecolo en het CDH achter zich latend. Die steile opgang van radicaallinks in Wallonië gaat vooral ten koste van de PS en is in hoge mate de verdienste van de vlot pratende, mediagenieke Raoul Hedebouw.

Han Renard - De man die op grond van zijn politieke en retorische talent in de Franstalige pers de Waalse Bart De Wever wordt genoemd, draait eigenlijk al twintig jaar mee in de top van de PTB maar was tot voor kort volslagen onbekend, ook in Wallonië. In enkele jaren tijd is hij uitgegroeid tot een politiek fenomeen. Zijn functie van nationaal woordvoerder, te allen tijde beschikbaar om de standpunten van de partij toe te lichten, heeft hij van nul gecreëerd. 'Met communicatie waren wij vroeger niet bezig', lacht Hedebouw bij een glas icetea. 'Op onze pamfletten en affiches stonden hele boeken afgedrukt, die niemand las. Vandaag zijn we veel minder drammerig.'

Han Renard -

De vernieuwingsoperatie

Han Renard - Via een geslepen charmeoffensief richting sleutelfiguren in de media is Hedebouw erin geslaagd van zijn gemarginaliseerde minipartij een respectabele gesprekspartner te maken. 'Het imago van de PTB is natuurlijk sterk verbeterd dankzij Raoul Hedebouw, maar als je een beetje dieper graaft, stoot je al snel op de grenzen van de vernieuwde PTB', zegt ULB-politicoloog Pascal Delwit, die een kritisch boek schreef over de vernieuwingsoperatie van de partij. 'Dat mag ook niet verbazen. Heel wat berstuursleden zitten al in de partij van in het prille begin. Ze waren erbij toen de PTB Stalin, Tiananmen en Timisoara verdedigde.'

Han Renard - Die vernieuwingsoperatie van Hedebouw - in samenwerking met partijvoorzitter Peter Mertens in Vlaanderen - heeft de PVDA-PTB salonfähig gemaakt in het politieke debat. De voormalige maoïsten transformeerden hun sektarische clubje tot een hedendaagse radicaallinkse partij die de wind in de zeilen heeft, net zoals Podemos, de SP of Die Linke in andere Europese landen. Raoul Hedebouw is het sympathieke gezicht van de partijvernieuwing. Maar achter 's mans bonhomie gaat een nauwgezette planning, strategie en organisatie schuil. Een haast wetenschappelijke benadering van partijopbouw en propaganda - niet verwonderlijk voor een bioloog en plantkundige van opleiding, die ideologisch is geschoold in het wetenschappelijke socialisme van Karl Marx. 'Er zijn veel te veel advocaten en veel te weinig wetenschappers in de politiek', lacht Hedebouw.

Han Renard -

Han Renard - Raoul Hedebouws partij heeft een eigen geschiedenis van België bij elkaar verzonnen waarin sociale vooruitgang er alleen via de straat en nooit via parlementaire weg is gekomen. En dat klopt van geen kanten.

Han Renard - Politicoloog Pascal Delwit

Han Renard - De vurige Standard Luik-supporter besteedt de helft van zijn boordevolle agenda aan activiteiten buitenshuis. Huisbezoeken, stakers een hart onder de riem steken, aan talloze debatten deelnemen, geen inspanning lijkt de ambassadeur van het communisme 2.0 - zelf verkiest hij allicht de term marxisme 2.0 - te veel. 'Raoul' is op dit moment alomtegenwoordig in Wallonië en steeds meer ook in Vlaanderen, waar hij tot aan de verkiezingen van 2014 zo goed als afwezig was. Een sterke aanwezigheid op het terrein, in de volksbuurten, rondom de fabrieken en aan de universiteiten, is sowieso een van de sleutels van het huidige succes van de PTB.

Han Renard - Hedebouw, die op het punt staat voor het eerst vader te worden, is een gehaast man. Hij moet het ijzer smeden nu het heet is. Hij kan daarbij rekenen op de steun van een uiterst gedisciplineerd en tot grote persoonlijke offers bereid partijapparaat. Voor zijn geliefde hobby, vogels kijken op de Maasvlakte, blijft jammer genoeg nauwelijks nog tijd over.

Rage Against the Machine

Han Renard - Raoul Hedebouw werd geboren in Luik op 12 juli 1977, als zoon van Vlaamse ouders. Hij groeide op in de cité van Herstal, een arbeidersstad dicht bij Luik. Thuis werd Nederlands gesproken, waardoor Raoul perfect tweetalig is.

Han Renard - Zijn moeder Paula Hertogen, afkomstig uit Limburg, en zijn vader Hubert Hedebouw, afkomstig uit West-Vlaanderen, waren actief bij de christelijke vakbond en gestaalde PTB-kaders van het eerste uur. De hele familiegeschiedenis van Raoul ademt de strijd voor de sociale rechten van de arbeidersklasse. Zijn overgrootouders en grootouders aan moeders kant waren actief lid van de christelijke arbeidersbeweging. Zijn ooms, de toenmalige christelijk-sociaal geëngageerde studenten Jan en Kris Hertogen, speelden een vooraanstaande rol in de grote mijnstaking van 1970 in Limburg.

Han Renard - Vader Hubert Hedebouw onderbrak zijn studie psychologie om conform de maoïstische leerstellingen met de arbeiders in de fabriek te gaan werken. Hij was een schoolvriend en intimus van Ludo Martens, de historische oprichter van Amada (Alle Macht Aan de Arbeiders), de voorloper van de in 1979 opgerichte PVDA-PTB. In de jaren 1970 ruilde vader Hedebouw op verzoek van Ludo Martens Limburg voor Luik en ging aan de slag bij staalfabriek Cockerill. Samen met andere sterkhouders uit de partij zoals Kris Hertogen en Herwig Lerouge moest Hedebouw Waalse partijafdelingen gaan uitbouwen, want Ludo Martens vond dat er onder de extreemlinkse groupuscules in Wallonië geen geschikt equivalent voor Amada voorhanden was.

Han Renard - Raoul Hedebouw1977: geboren in Luik als zoon van Vlaamse ouders. Groeide op in een arbeidersbuurt in Herstal.Studie: biologie aan de universiteit van Luik.1995: wordt politiek actief tijdens de grote scholierenstakingen in Franstalig België.2009: publiceert samen met Peter Mertens Priorité de gauche.2012: wordt verkozen als gemeenteraadslid in Luik.2013: wordt nationaal woordvoerder van de PVDA/PTB.2014: wordt Kamerlid.

Han Renard - 'Raoul Hedebouw is het mooiste succesverhaal van de politieke emigratie van Vlaamse communisten naar Wallonië', zegt oom Jan Hertogen, links socioloog en activist. Een Vlaams exportproduct dus, dat samen met de zonen en dochters van de andere Vlaamse communistische migranten in Wallonië vandaag een hecht netwerk vormt. 'Het enthousiasme van mijn kinderen voor hun neef is trouwens ook spreekwoordelijk', vervolgt Jan Hertogen. 'Raoul is het boegbeeld geworden van een verloren generatie dertigers en veertigers, die alle hoop op een betere toekomst kwijt was maar er nu opnieuw in gelooft.'

Han Renard - Raoul was volgens Hertogen in de familie altijd 'de plezante met inhoud'. Een non-conformist ook, en erg goedlachs. Een kind dat vaak het hoge woord voerde en dat later als DJ Rayoul het Luikse nachtleven deed bruisen. 'Ik begon elke avond met Barry White', vertelt Hedebouw. Nadien volgde steviger werk uit de jaren 1980 en 1990, zoals Rage Against the Machine, maar ook De Kreuners.

Han Renard - Zijn politieke wake-upcall situeert Raoul Hedebouw zelf in 1992. Hij was vijftien toen zijn moeder door het Amerikaanse chemiebedrijf waar ze werkte vanwege haar activiteiten als vakbondsafgevaardigde aan de deur werd gezet. Midden in de winter kampeerde Paula Hertogen uit protest tegen haar ontslag zes weken lang aan de ingang van het bedrijf. 'Ik ging haar bezoeken met mijn vader', vertelt de zoon. 'Ik had grote bewondering voor de moed van mijn moeder, maar ook verdriet om het onrecht dat haar was aangedaan.'

Han Renard -

Scholierenstakingen

Han Renard - In Raoul Hedebouws laatste jaar aan het atheneum van Herstal brak in Wallonië het massale scholieren- en studentenprotest uit tegen de ingrijpende bezuinigingsplannen van de opeenvolgende Franstalige ministers van Onderwijs Michel Lebrun (PSC) en Laurette Onkelinx (PS). De toenmalige PS-burgemeester van Luik, Jean-Maurice Dehousse (PS), liet een studentenbetoging hardhandig uiteenslaan. 'Van dan af was het Jean-matraque (wapenstok, nvdr) Dehousse. Voor ons had de PS toen definitief afgedaan', zegt pianist Alberto Di Lena, schoolvriend en medestander van Raoul.

Han Renard - De jonge Hedebouw organiseerde wekenlang mee de scholierenstakingen, een politieke leerschool waar zijn redenaarstalent en zijn vermogen om mensen om zich heen te verzamelen goed van pas kwamen. 'Raoul houdt van menselijk contact en dat gaat hem ook goed af. Hij stelt mensen op hun gemak', vervolgt vriend Alberto.

Han Renard - Franky Verdickt

Han Renard - Niet dat Raoul Hedebouw toen een klassieke politieke carrière overwoog. 'Wij waren achttien. Wij wilden de wereld veranderen', lacht Alberto. 'Nachtenlang kon Raoul daarover doorbomen. Hij zag voor zichzelf een rol in de vakbond of in de derdewereldbeweging. Hij had nooit gedacht dat hij ooit in het parlement zou belanden.'

Han Renard - Na zijn studie biologie aan de universiteit van Luik gaf Hedebouw korte tijd les op een middelbare school. Begin jaren 2000 vertrok hij voor twee jaar naar Congo. Hij verbleef er bij gewezen PTB-voorzitter Ludo Martens, die in de jaren 1990 door zijn persoonlijke vriend Laurent Kabila als adviseur naar Kinshasa was gehaald. Volgens zijn cv deed Hedebouw in Kinshasa aan ontwikkelingshulp. In werkelijkheid was hij door de partij uitgestuurd om in Congo een linkse beweging uit te bouwen. Van dat laatste is weinig terechtgekomen. Maar Raoul leerde er om zich in alle omstandigheden uit de slag te trekken.

Han Renard - Vanaf 2005 ging hij voltijds aan het werk als nationaal woordvoerder van de PTB. In 2012 werd hij verkozen in de gemeenteraad van Luik, waar hij met opgeheven vuist de eed aflegde. In 2014 schopte hij het met zijn PTB-GO-verruimingslijst tot federaal volksvertegenwoordiger. Met Raoul Hedebouw en partijgenoot Marco Van Hees uit Henegouwen zitten er voor het eerst in dertig jaar opnieuw communisten in de Kamer.

Protest en agitatie

Han Renard - Maar de laatste unitaire partij in België heeft wel alleen Waalse verkozenen in het federale parlement. Dat komt deels omdat de vernieuwingsoperatie van de partij in Wallonië consequenter is doorgevoerd dan in Vlaanderen, betoogt socioloog Jan Hertogen, die in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 samen met 150 intellectuelen de linkse verruimingsoperatie PTB-GO steunde. Die operatie kwam er onder impuls van Raoul Hedebouw en 'in weerwil van het rigide partijkader', zegt Hertogen. 'Raoul wist zelfs voor het eerst in dertig jaar de handen in elkaar te slaan met de trotskisten.' Geen geringe prestatie in het radicaallinkse wespennest.

Han Renard - 'De starre houding van Peter Mertens heeft de PVDA in Vlaanderen stemmen gekost', aldus Jan Hertogen. 'Je kunt je langzaamaan beginnen af te vragen wanneer Raoul, als hij zijn politieke potentieel ook in Vlaanderen echt volop wil benutten, zal breken met de rigide partijleiding en een politieke en ideologische vadermoord zal begaan.'

Han Renard -

Han Renard - De markteconomie kan de sociale en ecologische problemen niet oplossen.

Han Renard - Raoul Hedebouw

Han Renard - ULB-politicoloog Pascal Delwit schreef met PTB, nouvelle gauche, vieilles recettes een overtuigend boek over de januskop van de huidige PTB: soepel, open en modern aan de buitenkant, streng marxistisch-leninistisch in de leer en gesloten, strak centraal geleid aan de binnenkant, ook al zijn dubieuze steunbetuigingen aan Mao, Stalin, het regime van Noord-Korea of Sadam Hoessein al geruime tijd uit het partijdiscours geschrapt en van de partijwebsite verwijderd. Maar de partij maakt wel deel uit van de internationale communistische beweging, de bestuursleden bestuderen Marx, Lenin en Mao, en vatten de partij nog steeds op als het revolutionaire hoofdkwartier van de klassenstrijd, die tot doel heeft een socialistische samenleving tot stand te brengen.

Han Renard - 'De PVDA-PTB is geen Podemos of Syriza, partijen die binnen het kader van de vrijemarkteconomie en de representatieve democratie beleidsverantwoordelijkheid willen opnemen', zegt Pascal Delwit.

Han Renard -

Kapitalisme op de schop

Han Renard - Op het partijvernieuwingscongres in 2008 werden hamer en sikkel overboord geworpen, maar de PVDA-PTB is daarmee nog geen sociaaldemocratische beweging geworden of gewoon een linksere PS of SP.A. Campagnevoeren met pistolen en machinegeweren, zoals voorganger Amada in 1976, is er niet meer bij. En ook de term 'revolutie' lijkt niet langer in zwang. Maar de partij wil wel korte metten maken met 'het systeem'. Het kapitalisme moet op de schop. Dat kan volgens de PTB niet alleen via de bestaande democratische instellingen. Protest en agitatie zijn minstens even belangrijk.

Han Renard - 'Maar wij proberen ons niet anders voor te doen dan we zijn, hoor', zegt Raoul Hedebouw. 'De PTB is geen traditionele partij die het spelletje braaf meespeelt. Wij denken niet binnen het bestaande economische kader en geloven sterk in de kracht van mobilisatie buiten het parlement. Dat maakt van ons een heel specifieke partij. Maar wij strijden met open vizier. Wij zitten niet in een kelder complotten te smeden om de bestaande orde omver te werpen. Maar wij aanvaarden de huidige spelregels niet. De markteconomie kan de sociale en ecologische problemen niet oplossen.'

Han Renard - Dat de klassenstrijd niet alleen in het parlement moet worden gevoerd, leidt geen twijfel. Volgens politicoloog Pascal Delwit heeft de PTB een eigen geschiedenis van België bij elkaar verzonnen waarin sociale vooruitgang er alleen via de straat en nooit via parlementaire weg is gekomen. 'En dat klopt van geen kanten', zegt Delwit.

Han Renard - Belga ImageRaoul Hedebouw.

Han Renard - De PTB wordt gezien als de onzichtbare hand achter het sociale protest en de stakingen in Wallonië van de voorbije maanden. 'Nogal wat vakbondsmensen zijn lid van of hebben sympathie voor de PTB, dat klopt', zegt Hedebouw. 'Maar de vakbonden komen zelf in actie.'

Han Renard - Dat benadrukt ook Francis Gomez, de voorzitter van de socialistische vakbond FGTB in Luik, die op 150 meter van het ouderlijke huis van Raoul Hedebouw woont in Herstal. 'Raoul is een briljant politicus', zegt Gomez. 'Maar wij hebben als FGTB geen structurele of bevoorrechte contacten met de PTB, noch met enige andere politieke partij, ook niet de PS. Zeker in Luik koesteren wij als vakbond onze autonomie.'

Han Renard - Wel staat de PTB systematisch aan de kant van de actievoerders. De partij zal zelden een sociale actie of zelfs een wilde staking veroordelen - in naam van de strijd/la lutte wordt veel door de vingers gezien. Zelfs toen de cipiers het kabinet van minister van Justitie Koen Geens kort en klein sloegen, werd dat niet ondubbelzinnig afgekeurd. µ

Han Renard -

Culturele invloed

Han Renard - Vakbondsvertegenwoordigers van de FGTB en de CSC (de Franstalige tegenhanger van het ACV) die lid zijn van de PTB helpen bij het organiseren en oppoken van het sociaal verzet, maar hebben met hun radicale houding ook invloed op het algemene sociale klimaat. 'In sommige sectoren van de Waalse vakbonden leeft de romantische idee dat je een rechtse regering kunt doen vallen door middel van straatprotest. Dat zou ik de culturele invloed van de PTB noemen', aldus Pascal Delwit.

Han Renard - Volgens CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy reikt die culturele invloed tot in Vlaanderen. 'De radicalisering van het ACV in Vlaanderen is een kwalijk neveneffect van de opmars van de PTB in Wallonië. Die opmars heeft een opbod veroorzaakt tussen FGTB en CSC waardoor ook ACV-voorzitter Mark Leemans zich heeft laten meeslepen. Om zijn unitaire vakbond te behouden, pleit ook Leemans nu voor zaken zoals een rijkentaks.'

Han Renard - Op grote belangstelling voor het dagelijkse parlementaire werk kan Raoul Hedebouw in de Kamer niet worden betrapt, vindt Eric Van Rompuy, wiens zus Tine sinds jaar en dag voor de PVDA militeert. 'De meeste Kamerleden mijden de PTB-verkozenen, maar ik ga, ook omwille van mijn zus, regelmatig een praatje met hen maken in de koffiekamer', aldus Van Rompuy. Hij typeert Raoul Hedebouw als 'een joviale man die zichzelf kan relativeren'. Uit heel ander hout gesneden dan zijn kompaan Marco Van Hees, de financiële specialist van de partij, die 'technisch veel beter onderlegd is', maar voor het overige een 'typisch communistische zuurpuim'.

Han Renard -

Han Renard - De radicalisering van het ACV in Vlaanderen is een kwalijk neveneffect van de opmars van de PTB in Wallonië.

Han Renard - Erik Van Rompuy

Han Renard - Het werk in de parlementaire commissies kan Hedebouw misschien maar matig boeien, maar in de plenaire vergadering is hij in zijn element. Als volleerd volksmenner gebruikt hij het spreekgestoelte als een forum voor zijn partij, met bikkelharde aanklachten tegen de uitbuiting van de kleine man. De filmpjes van zijn interventies in het parlement worden op YouTube massaal bekeken. Het bewijs dat de PTB de vinger op de wonde legt, of het nu gaat over de vroege pensioenleeftijd van parlementariërs, de onpopulaire flexibilisering van de arbeidsmarkt, dure geneesmiddelen of ons onrechtvaardige belastingstelsel.

Han Renard - De PTB bepleit onder meer het nationaliseren van belangrijke economische sectoren en van de banken, de invoering van een dertigurige werkweek zonder loonverlies en een miljonairstaks die volgens eigen berekeningen 6 à 8 miljard euro opbrengt. Economische larie en apekool volgens de talrijke politiek tegenstanders, maar de aanwezigheid van Hedebouw in de Kamer brengt wel schwung in het debat. Of liever: zet de politieke tegenstellingen opnieuw op scherp, want zelden gaan andere Kamerleden ook echt met PTB-volksvertegenwoordigers de discussie aan. Hedebouw krijgt ook weinig applaus op de andere oppositiebanken, zeker niet van Franstalige concurrenten op links zoals Ecolo en de PS.

Han Renard - Hedebouw zet de gevestigde politiek, en met name de 'blingbling socialisten', dan ook graag neer als een graaiende kaste en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar he walks the talk. Raoul Hedebouw komt rond met 1500 euro per maand, de rest van zijn parlementaire wedde staat hij af aan de partij. 'Belgische politici zitten in een ivoren toren. Ze weten niet hoe gewone mensen leven. Een parlementariër verdient 5000 euro netto per maand. Dan voel je de verhoging van de prijzen aan de pomp natuurlijk niet.'

Han Renard - BelgaMarco Van Hees en Raoul Hedebouw van PVDA-PTB.

Een echte fractie

Han Renard - De hype rond de PTB is leuk maar brengt ook extra druk met zich mee, zegt Raoul Hedebouw bij een tweede glas icetea. 'We hebben intern nog veel vraagstukken op te lossen. We willen geen politieke steekvlam zijn. We moeten op de lange termijn blijven denken, onze studiedienst versterken en nieuwe afdelingen uitbouwen, vooral in de centrumsteden. Zeker in Vlaanderen is er nog veel werk aan de winkel, maar ik geloof wel dat het potentieel er is. Kijk ook naar het succes van de SP in Nederland.'

Han Renard - De vraag over een eventuele machtsdeelname schuift Hedebouw voor zich uit. 'Eerst moeten de machtsverhoudingen wijzigen.' En dus komt het er erop aan de PVDA-PTB groter en sterker te maken. 'In 2019 in de Kamer een echte fractie kunnen vormen met vijf verkozenen, onder wie een à twee uit Vlaanderen. Dat is vandaag mijn voornaamste doelstelling.'

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlRaoul HedebouwWalloniëLuikVlaanderenPTBPVDA
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
Is België klaar voor een vrouwelijke premier?
81337245België is voor zowat alles klaar en vooral rijp voor een bocht van 180° naar rechts.2016-07-30 10:54:00Jaak-Henri Poortman1336591In the year 2525? nee dus!2016-07-29 19:49:13jeff janssens1335017Tel in de Poll de stemmen voor "andere" en "ik heb liever een man" samen en het is zo klaar als een klontje, de Vlaming zit niet te wachten op een vrouwelijke premier, en al zeker niet als we moeten kiezen uit de voorgestelde lijst. DeBlock gaat met een paar punten aan de leiding maar is dat het uithangbord dat we willen?Een minister van Volksgezondheid, arts in cumul, die duidelijk een obese probleem heeft, en dat dan ook nog eens heel normaal vindt...ze is het beu tegen de kilos te vechten zegt ze zelf, als je al niet voor je eigen gezondheid opkomt, een arts zou toch moeten weten wat over gewicht te "weeg" kan brengen, dan ben je mijn inziens nooit geschikt als premier. Een Vlaamse premier, Homans bv., dat zou dan weer wel door mij gesmaakt kunnen worden...waarschijnlijk blijft dat een utopie..maar wie weet,ooit...?2016-07-29 08:51:06D Corten1334985Zolang er geen vacsin is tegen het politieke verzuiling syndroom is geen enkel tradionele politieker geschikt, zowel vrouw als man ! De andere hebben nog het voordeel van twijfel !2016-07-29 08:36:15Eugeen Engels1334767Reacties van aan 'den toog'2016-07-28 23:00:41Pierre Martens1334763Zeker geen Laurette, want die is te dwaas om te helpen donderen en heeft alles verkloot wat zij voor verantwoordelijk gesteld was. Geen dubbele nationaliteiten, geen dochters van... en geen afgedankte die een jobke kregen in de kliek van de EUR.2016-07-28 22:58:01Christian Depreter1334423Spaar ons daar van, het voorbeeld Merkel spreekt boekdelen zoals zij ondanks de recente aanslagen hoe zij dat krapuul van moslims bepamperd. Bovendien heeft ze veel trekken van de Stasi bonzen uit de DDR van destijds en het word hoog tijd dat De Duitser dat inzien en dat mens haar ontslag vragen. Dus in Belgen een vrouw dat is om een hele boel miserie vragen, kijk maar naar diegenen die een politieke functie uitoefenen geen één maar dan ook geen één bakt er iets van. Ze zouden beter achter het fornuis staan maar daar zijn ze misschien ook te lomp voor, om een aardappel te koken.2016-07-28 18:58:16Pierre De Bie1334331Wie stemt er in godsnaam voor Thyssen en nog minder voor DeBlock.... Thyssen is reeds een afgedankte en DeBlock is zijn kar aan het keren en te zuiders gezind. Inderdaad, als het niet goed gaat is de man te laf om de handschoen op te nemen. In BE toch.... Er is dringend nieuw politiek bloed vandoen. Vooral geen zakkenvuller maar iemand die nog trots is om Belg/Vlaming te zijn en in die zin het welzijn van de burger en zijn land/gewest voor ogen heeft, zelfs als er uit de hoek van de traditionelen tegenkanting komt. Misschien een tweede Tatcher ?2016-07-28 18:07:49dedonder pascal7335432016-07-28 11:17:142016-07-28 15:02:20KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëPolitiekKnack.be

Is België klaar voor een vrouwelijke premier?

Han Renard - De Duitsers hebben er al jaren een, en de Britten nu ook weer: een vrouwelijke premier. Hoelang duurt het bij ons nog voor een vrouw het land zal leiden? En zijn we er ooit dichtbij geweest? 'Als de risico's groot worden en de kansen op persoonlijk succes klein, trekken mannen zich terug.'

yesrmgimport newsgate2016-07-28 11:17:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/is-belgie-klaar-voor-een-vrouwelijke-premier/article-longread-733543.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/is-belgie-klaar-voor-een-vrouwelijke-premier/article-longread-733543.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/http://www.knack.be/nieuws/politiek/http://m.knack.be/nieuws/politiek/

Han Renard - Wie zou volgens u de vrouwelijke premier van België kunnen worden? Geef uw stem via onze poll.

Han Renard - In het Verenigd Koninkrijk staat Theresa May aan het roer. Duitsland heeft Angela Merkel als bondskanselier en de Verenigde Staten krijgen met Hillary Clinton straks misschien hun eerste vrouwelijke president. De voorspelling dat de 21e eeuw die van de vrouw wordt, lijkt uit te komen. Aan de overkant van het Kanaal maakt de term 'femicratie' opgang. Naast Theresa May is er ook Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland en Arlene Foster, haar collega in Noord-Ierland. Drie vrouwelijke regeringsleiders, dat kan geen toeval meer zijn, aldus Britse commentatoren. Vrouwen grijpen de macht.

Han Renard -

Han Renard - Ik zou dat even goed kunnen als een man.

Han Renard - Hoe zit het bij ons met die zogeheten 'femicratisering van de politiek'? Een vrouwelijke premier of een vrouwelijke minister-president van Vlaanderen lijken voorlopig in geen velden of wegen te bespeuren. Waaraan ligt dat? Ontzeggen mannen vrouwen de toegang tot de hoogste politieke functies? Of zijn de vrouwen zelf de boosdoeners? Dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor politieke topfuncties gelooft vandaag hopelijk niemand nog. Hebben vrouwen dan misschien te weinig ambitie om op het hoogste niveau door te breken?

Han Renard - 'Ook dat geloof ik niet', zegt politicoloog Carl Devos (Ugent). 'Als Hilde Crevits (CD&V) of Gwendolyn Rutten (Open VLD) de kans zouden krijgen om regeringsleider te worden, zouden ze geen seconde twijfelen. En er is ook niemand die hun bekwaamheid ter discussie zou stellen. Ik geloof evenmin dat er in de Belgische politieke cultuur iets specifieks zit waardoor vrouwen het niet tot premier of minister-president kunnen schoppen. De afwezigheid van een vrouwelijke premier heeft eerder te maken met allerlei toevalligheden. In 2010 was Marianne Thyssen kandidaat-premier voor de CD&V. Maar het is toen anders gelopen. Na 541 dagen politieke crisis is de regering-Di Rupo aangetreden. Het is misschien een botte vergelijking, maar met Elio Di Rupo (PS) hadden we een homoseksuele premier van Italiaanse afkomst. En niemand maakte daar problemen over. Een vrouwelijke premier zal volgens mij evenmin op weerstand stoten', aldus Devos.

Han Renard - Sammy Slabbinck

Han Renard - Minister van staat Miet Smet (CD&V) was een van de weinige vrouwelijke toppolitici in de jaren 1980 en 1990, toen de Belgische politiek nog een echt mannenbastion was. Zij heeft een andere mening.'We hebben in België nog geen vrouwelijke premier gehad, omdat de kleine groep die daarover beslist hoofdzakelijk mannen zijn. Er zijn nog maar heel weinig vrouwelijke partijvoorzitters geweest in Vlaanderen. En bij de topvrouwen in de politiek, ook bij de CD&V, zijn er maar een paar die tot het old boys network van hun partij weten door te dringen.'

Han Renard - 'Het is nog steeds een mannenwereld aan de top', bevestigt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. 'Ik heb me daar nooit door laten tegenhouden.'

Groepsfoto's

Han Renard - In 1994 en 2002 werden er een aantal quotawetten goedgekeurd waardoor er veel meer vrouwen in de parlementen terechtkwamen. Maar de samenstelling van de kieslijsten is vaak nog mannenwerk waardoor zij bepalen welke vrouwen een kans maken. We hebben in ons land wel al vrouwelijke vicepremiers gehad, vrouwelijke viceminister-presidenten, vrouwelijke partijvoorzitters en sinds Magda Aelvoet (Groen) ook vrouwelijke ministers van staat. Enkel in de grote steden zijn er nog maar weinig vrouwelijke burgemeesters geweest, al waren er uitzonderingen zoals Leona Detiège in Antwerpen of Hilde Claes in Hasselt.

Han Renard - Een vrouwelijke informateur of formateur hebben we nog niet meegemaakt. Vrouwelijke politici hebben als partijvoorzitter of als onderhandelaar wel al zwaar op regeringsvormingen gewogen. 'Denk aan Marianne Thyssen, Caroline Gennez (SP.A), Meryem Almaci (Groen), Joëlle Milquet (CDH) of Laurette Onkelinx (PS)', zegt Carl Devos. 'Maar de premier wordt natuurlijk uit een beperkte kring van toppolitici gekozen. Daar zijn mannen nog steeds oververtegenwoordigd.'

Han Renard -

Han Renard - Zonder quota was ik nooit in het parlement geraakt.

Han Renard - Hilde Crevits

Han Renard - De populairste politicus van het moment, Maggie De Block (Open VLD), is een vrouw. Voor de publieke opinie maakt het geslacht van een politicus dus geen verschil. Dat denkt ook Laurette Onkelinx, die jarenlang gold als de machtigste vrouw van België. Vandaag is ze voorzitter van de PS-fractie in de Kamer. 'Er zijn geen culturele of maatschappelijke barrières meer voor een vrouwelijke premier. Ons land is er klaar voor', zegt ze. 'Alleen staan individuele gedragingen soms in de weg. Neem nu de regering-Michel: in het kernkabinet zit geen enkele vrouw meer.'

Han Renard - Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) waarschuwt voor té veel optimisme. 'Kijk maar eens naar de groepsfoto's van een Europese top. Je ziet vooral maatpakken, het aantal vrouwelijke regeringsleiders is op één hand te tellen.'

Han Renard - Thyssen blijft daarom een groot voorstander van verplichte quota voor vrouwen, niet alleen in de politiek maar ook in het bedrijfsleven. 'Het is een illusie te denken dat mensen op eigen kracht de top bereiken. Mannen steunen op hun netwerk en hun omgeving, vrouwen kunnen dat veel minder. Dankzij quota krijgen zij ook de kans om zich te bewijzen.'

Han Renard - BELGAGwendolyn Rutten (Open VLD)

Han Renard - Minister van Onderwijs en Vlaams viceminister-president Hilde Crevits heeft haar politieke carrière naar eigen zeggen aan het quotasysteem te danken. 'Zonder had ik nooit de derde plaats op de lijst gekregen en was ik nooit in het Vlaams Parlement geraakt.' Ze heeft de politieke zeden in de negen jaar dat ze minister is wel in gunstige zin zien veranderen. 'In het begin heerste er in de partij en de Vlaamse regering nog een echte machovergadercultuur. Nu houden we bij de timing van de ministerraden rekening met collega's met schoolgaande kinderen. En ik vind dat dat niet tot kwaliteitsvermindering leidt, maar alleen tot winst.'

Draagt ze een onderbroek?

Han Renard - De benoeming van Theresa May tot Brits premier deed niet alle feministenharten sneller slaan. Pas toen de mannelijke hoofdrolspelers van de brexit-campagne een na een het zinkende schip hadden verlaten, mocht een vrouw het proberen, luidde de kritiek.

Han Renard - Filosofe Tinneke Beeckman publiceerde daarover een opiniestuk in De Standaard met als titel 'vrouwen mogen puinruimen'. Vrouwen, stelt Beeckman, krijgen meer kansen op topniveau als de situatie uitzichtloos is. Ze illustreert die stelling met voorbeelden uit de Belgische politiek. Marianne Thyssen en Caroline Gennez, aldus Beeckman, werden voorzitter op een moment dat hun partijen er ronduit beroerd aan toe waren.

Han Renard - Maar dat geldt toch minder voor Gwendolyn Rutten bij Open VLD of Meryem Almaci bij Groen? 'En toch zie ik een patroon', antwoordt Beeckman. 'Als de risico's groot worden en de kansen op persoonlijk succes klein, trekken mannen zich terug. Kijk naar David Cameron, Boris Johnson of Nigel Farage. Hun persoonlijke carrière stond voorop. Bij vrouwen zie je vaak het omgekeerde. Theresa May wordt in de Britse pers als erg plichtbewust omschreven. Zij moet het nu maar oplossen en haar persoonlijke carrière op het spel zetten om het land te redden.'

Han Renard - Die gedachte stak ook bij Europees commissaris Marianne Thyssen spontaan de kop op na de benoeming van Theresa May. 'Ik moet toegeven dat ik bij mezelf zei, verdorie, nu mag een vrouw proberen om van deze door mannen veroorzaakte puinhoop nog iets te maken. Toen ik in 2008 in moeilijke omstandigheden het partijvoorzitterschap van de CD&V heb aanvaard, heb ik ook even gedacht dat dat het einde van mijn carrière was. Maar ik vond dat ik dat aan mijn partij verschuldigd was.'

Han Renard - BELGAMarianne Thyssen (CD&V)

Han Renard - Het feit dat vrouwen meer gevraagd worden voor hoge posities als het moeilijk gaat, noemt Tinneke Beeckman een 'schijndoorbraak' voor vrouwen. Al helpt het hun zaak uiteindelijk wel als mensen daardoor beginnen te wennen aan vrouwen aan de top. Rolmodellen zijn immers belangrijk. 'Ik heb ideologisch niets gemeen met Margaret Thatcher', zegt Gwendolyn Rutten. 'Maar ze liet wel zien dat wij de top kunnen bereiken en dat heeft mij geïnspireerd.'

Han Renard - Thatcher was de langst zittende naoorlogse Britse premier, al stond ze nu niet meteen als een feministe te boek. En als een land een vrouwelijk staatshoofd heeft, is het daarom nog niet geëmancipeerd. Toen Edith Cresson in 1991 als eerste vrouwelijke premier van Frankrijk haar politieke verklaring aflegde, werd er in het parlement: 'draagt ze een onderbroek?' geroepen.

De eerste vrouwelijke minister-president

Han Renard - Formeel zijn er in België geen barrières om een vrouw tot premier of minister-president te benoemen. Maar in ons politiek stelsel met coalitieregeringen is het niet zozeer de vraag welke partij de potentiële vrouwelijke premier in huis heeft, maar wel hoe de stukken van een ingewikkelde puzzel uiteindelijk in elkaar zullen passen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verkiezingsuitslag, met welke partijen aan zet zijn en met het feit dat vrouwen in de meeste politieke partijen nog steeds niet de absolute machtsposities innemen.

Han Renard - Eind 2008 had België trouwens een vrouwelijke premier kunnen hebben. Na het ontslag van premier Yves Leterme in de Fortis-zaak moest CD&V in allerijl een geschikte opvolger zoeken. Geen enkele christendemocraat bleek bereid de fakkel over te nemen. Ook Marianne Thyssen weigerde. 'Interne keuken', zegt ze daarover aan de telefoon. 'Uiteindelijk heeft de koning Herman Van Rompuy gevraagd.' Het is geen geheim dat het politieke hart van Marianne Thyssen bij Europa en niet bij de nationale politiek ligt. 'Marianne wilde niet eens minister worden', zegt Miet Smet die namens CD&V probeerde om Thyssen over de streep te halen, 'laat staan eerste minister.'

Han Renard - Ondanks hun jarenlange dominantie in de Belgische politiek hebben de christendemocraten dus nooit een vrouwelijke premier geleverd. 'Hilde Crevits zou in 2019 wel eens de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen kunnen worden', zegt politicoloog Carl Devos. 'Stel dat de N-VA in 2019 zwaar verliest en er een klassieke driepartijencoalitie in Vlaanderen op de been wordt gebracht waarin CD&V de grootste is. Al zal Crevits dan wel eerst een intern robbertje met Kris Peeters moeten uitvechten.'

Han Renard - BELGAHilde Crevits (CD&V)

Han Renard - Crevits zou op die manier in de voetsporen kunnen treden van Rika De Backer, de strijdbare CVP-politica die in 1974, in het toen nog grotendeels unitaire België, in de regering-Tindemans-I de eerste voorzitster werd van het ministerieel comité voor Vlaamse aangelegenheden. Die functie geldt als de voorloper van de huidige minister-president van Vlaanderen.

Han Renard - Ooit had wijlen Steve Stevaert trouwens het vaste voornemen om van de jonge Freya Van den Bossche (SP.A) de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen te maken. Maar daar liep Vanden Bossche zelf niet warm voor.

Han Renard - Sommige Franstalige regeringen in dit land werden wel al door vrouwen geleid. Zowel Laurette Onkelinx als Marie Arena (PS) stond aan het hoofd van de Franse Gemeenschapsregering. Het is allicht geen toeval dat uitgerekend Elio Di Rupo, die zelf binnen zijn partij tegen een conservatief mannenbastion moest opboksen, zich als voorzitter heeft ingezet voor de vervrouwelijking van de PS. Leading lady Onkelinx, de eerste vrouwelijke vicepremier en de eerste vrouwelijke minister van Justitie, had in 2014 ook de eerste vrouwelijke Brusselse minister-president kunnen worden. Ze leidde de Brusselse regeringsonderhandelingen, maar gaf het stokje uiteindelijk door aan partijgenoot Rudy Vervoort. Ze koos zelf voor het fractievoorzitterschap in de Kamer vanuit de verkeerde veronderstelling dat de regering-Michel er na een paar maanden wel gelegen zou hebben.

'Op zijn vrouwtjes'

Han Renard - IMF-voorzitter Christine Lagarde zei ooit dat vrouwen betere leiders zijn. Ze zouden voorzichtiger zijn en geen last hebben van de overdosis testosteron van de typische Goldman Sachs-boys, die door het nemen van gigantische risico's de bankencrisis veroorzaakten. Of vrouwen ook betere politieke leiders zijn dan mannen valt niet te bewijzen en dat hoeft ook niet. Sommigen zullen dat wel zijn en anderen wellicht niet. Wel gaan vrouwen vaak anders om met macht.

Han Renard - Dat bleek toen Marianne Thyssen in 2010, nadat Open VLD-kopstuk Alexander De Croo de stekker uit de BHV-onderhandelingen had getrokken, als CD&V-lijsttrekker lang aarzelde voordat ze zich uitte als kandidaat-premier. 'Die plotselinge verkiezingen kwamen CD&V slecht uit. We stonden op verlies. Ik vond het in die setting ongeloofwaardig om mezelf met groot aplomb tot de volgende premier uit te roepen. Toen de pers vroeg waarom ik zo voorzichtig bleef, antwoordde dat ik aan politiek deed "op zijn vrouwtjes".' Thyssen zucht hoorbaar aan de telefoon als ze de woorden uitspreekt die haar tot vandaag achtervolgen. 'Een man had waarschijnlijk spontaan van de daken geroepen: "Natuurlijk ben ik kandidaat-premier!"'

Han Renard -

Han Renard - Kijk maar naar de groepsfoto's van een Europese top. Je ziet weinig vrouwen.

Han Renard - Marianne Thyssen

Han Renard - Vrouwelijke politici blijken vaak veeleisend tegenover zichzelf en kunnen op het gebied van ambitie en zelfvertrouwen nog een duwtje in de rug gebruiken. 'Ik zag het politieke talent aanvankelijk niet in mezelf', getuigt Crevits. 'Ik had die verschroeiende ambitie ook helemaal niet, die moest echt gestimuleerd worden. Ik merk hetzelfde bij sollicitatiegesprekken voor topfuncties bij de administratie. Vrouwen schatten zichzelf vaak lager in dan mannen.'

Han Renard - Gwendolyn Rutten gelooft niet in gendergebonden politiek leiderschap, maar wel in feminiene en masculiene leiderschapskenmerken die zowel bij mannen als bij vrouwen kunnen voorkomen. 'Margaret Thatcher had een mannelijke stijl: autoritair en dominant. De Canadese premier Justin Trudeau, wiens regering evenveel vrouwen als mannen telt, heeft een meer vrouwelijke stijl: empathisch en consensueel. Maar laten we wel wezen: het draait in beide gevallen om macht.'

Han Renard - Rutten heeft de afgelopen maanden de Amerikaanse verkiezingen gevolgd. De liberale voorzitster vindt het positief dat Clinton in deze campagne haar vrouwelijke kant sterker uitspeelt. 'Toen ze vier jaar geleden tegen Barack Obama om de democratische nominatie streed, heeft ze die vrouwelijke kant helemaal weggestopt. Terwijl Obama net heel succesvol zijn vrouwelijke kant liet zien. In deze campagne laat Hillary zich veel meer zien als de feministe die ze is. Maar wat mij betreft speelt ze het nog te hard en te mannelijk. Het mag allemaal nog wat emotioneler.'

Han Renard - Sammy Slabbinck

Han Renard - Al geeft Rutten toe dat dat voor vrouwen lastiger is dan voor mannen. 'Een vrouw die haar emoties laat zien wordt in de media al snel als zwak bestempeld, terwijl over zulke mannen gezegd wordt dat ze een hart hebben.'

Han Renard - Vrouwelijke politici krijgen een andere behandeling in de media dan hun mannelijke collega's, is een veelgehoorde klacht. Het gaat om te beginnen veel meer over hun uiterlijk. Over de schoenen van Theresa May, de ontwerpkleren van Annemie Turtelboom (Open VLD), de lengte van de rokken van Freya Van den Bossche en het stemtimbre van Caroline Gennez zijn pagina's volgeschreven. Vrouwen merken dat ze ook anders worden geframed. PS-toppolitica Laurette Onkelinx vindt dat de media in dat opzicht 'achterlopen op de samenleving'.

Han Renard - 'Als ik me boos maak', aldus Onkelinx, 'ben ik volgens de media "hysterisch". Als Patrick Dewael zich boos maakt, is hij "gepassioneerd". Kom nou.'

Han Renard - Hilde Crevits merkt op dat journalisten 'op belangrijke momenten' sneller naar mannelijke collega's bellen om commentaar en duiding. 'Maar misschien ventileren mannen gewoon sneller hun mening', lacht ze. Zelf is ze beducht voor vooroordelen in de beeldvorming. 'Ik let er als vrouwelijke politicus extra op dat ik mijn temperament in bedwang houd. Ik had laatst een meningsverschil met Gwendolyn Rutten. Dat werd in de media meteen een "sacochengevecht". Daar schrok ik wel van.'

Han Renard - BELGACaroline Gennez (SP.A)

Han Renard - Of ze het op een dag als eerste vrouw tot Vlaams minister-president zal schoppen, weet Crevits niet en ze ligt er op dit moment niet wakker van. 'Maar als ik die kans ooit zou krijgen, dan weet ik wel dat ik het even goed zou kunnen als een man.'

Han Renard - Zou Rutten, indien de gelegenheid zich zou aanbieden, er een erezaak van maken om een vrouw als kandidaat-regeringsleider naar voren te schuiven? Dat vindt de Open VLD-voorzitster een lastige kwestie. 'Wat ik wel kan zeggen, is dat ik er bij Open VLD scherp op zal toezien dat vrouwen in de toekomst sterke posities blijven innemen. Dit mag geen voorbijgaand fenomeen zijn.'

Han Renard - Volgens Rutten staat een vrouwelijke regeringsleider ook bij ons sowieso in de sterren geschreven en is het alleen nog even afwachten geblazen. 'Goed, maar het begint zo langzaamaan echt wel tijd te worden', besluit Miet Smet.

Han Renard -

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlTheresa MayHilde CrevitsGwendolyn RuttenMarianne Thyssen
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose
07302612016-07-19 10:31:132016-07-19 11:35:06KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Waarom hypnose soms beter is dan volledige narcose

Han Renard - Als verhoortechniek is hypnose controversieel, maar in de operatiekamer of voor de behandeling van angst, trauma's of fobieën kan het heel doeltreffend zijn. Ondanks alle scepsis is hypnose aan een opmars bezig.

yesrmgimport newsgate2016-07-19 10:31:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-hypnose-soms-beter-is-dan-volledige-narcose/article-longread-730261.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/waarom-hypnose-soms-beter-is-dan-volledige-narcose/article-longread-730261.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/

Han Renard - Professor Fabienne Roelants, anesthesiste aan het universitaire ziekenhuis van de UCL, neemt ons mee voor een kort bezoek aan een van haar patiënten die een dag eerder onder hypnose en lokale verdoving een borstamputatie heeft ondergaan. Rekening houdend met de omstandigheden maakt Carine het goed. 'Ik voel me kiplekker', zegt ze. Meteen na de ingreep mocht ze terug naar haar kamer en 's avonds kon ze gewoon eten. Van de vervelende bijwerkingen van volledige narcose, zoals misselijkheid, had Carine geen last.

Han Renard - Professor Roelants is een onvermoeibare pleitbezorgster van hypnose. Sinds een jaar of vijf brengt ze in het ziekenhuis jaarlijks tientallen verpleegkundigen en dokters, van chirurgen tot oncologen, de techniek van hypnose bij. Daardoor zijn de UCL-ziekenhuizen voorloper op het gebied van medische hypnose. De techniek wordt er dagelijks gebruikt op de spoedafdeling, in de operatiekamer en in de kraamafdeling als een middel tegen pijn en angst.

Han Renard - 'Ik geef mijn patiënten vooraf een beetje huiswerk mee', legt Roelants uit. 'Ze moeten nadenken over een heel aangename herinnering, een moment dat ze echt gelukkig waren. Die herinnering gebruik ik bij de hypnose tijdens de operatie. Ik neem de patiënt daar opnieuw mee naartoe.' Met Carine trok dokter Roelants drie uur lang met de rugzak door de Franse Auvergne, al had Carine achteraf geen flauw idee hoe lang ze door de anesthesist in trance was gehouden. 'Als er iets misloopt, kunnen we een klassieke verdovingsprik geven', lacht Roelants. 'Maar dat is zelden nodig.'

Han Renard - Science Photo Library

Han Renard - Verlies van tijdsbesef is kenmerkend voor een hypnotische toestand, die door mensen die het hebben meegemaakt vaak wordt omschreven als wakend slapen. 'Je bent er,' zegt dokter Roelants, 'maar je geest is tegelijkertijd ergens anders. Soms rijd je met de auto ergens heen en schrik je plots dat je je bestemming al bereikt hebt. Terwijl je toch heel bewust de juiste handelingen hebt uitgevoerd. Daarmee kun je het vergelijken. Hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand. Je beseft goed wat je doet, maar met je gedachten ben je ver weg.' De dokter benadrukt dat hypnose een heel natuurlijk fenomeen is en dat degene die de hypnose uitvoert niets anders doet dan de aandacht van de patiënt sturen. Omdat kinderen zich makkelijker dan volwassenen door hun verbeelding op sleeptouw laten nemen, werkt hypnose bij hen beter.'

Pukkelpop

Han Renard - Franstalig België staat verder op het gebied van medische hypnose dan Vlaanderen. Dat is voor een groot stuk te danken aan het pionierswerk van professor Marie-Elisabeth Faymonville, hoofd van het Centrum Voor Pijnbestrijding van het Universitaire Ziekenhuis van Luik. Zij introduceerde hypnose vijftien jaar geleden in de operatiekamer en werkte samen met vooraanstaande hersenwetenschappers om aan te tonen dat hypnose systemen in de hersenen beïnvloedt die te maken hebben met het beschermen tegen pijn. Ook wijlen koningin Fabiola liet zich bij professor Faymonville onder hypnose aan de schildklier opereren.

Han Renard -

Han Renard - Als er iets misloopt, kunnen we een klassieke verdovingsprik geven. Maar dat is zelden nodig.

Han Renard - 'Dankzij het onderzoek van Faymonville heeft hypnose haar rentree gemaakt aan de universiteiten', vertelt dokter Roelants. Maar waarom kiezen patiënten voor hypnose? 'Sommigen zijn bang voor de narcose, sommigen zijn gewoon nieuwsgierig, anderen zijn principieel tegen medicatie en nog anderen, met name zelfstandigen, willen na de operatie zo snel mogelijk op de been zijn.'

Han Renard - Hypnose werkt in principe bij iedereen, op voorwaarde dat de patiënt de hypnose zelf wil. Wie door zijn moeder of partner richting hypnose wordt geduwd, begint er beter niet aan. 'Maar wie zegt dat hypnose nergens toe dient, begrijpt er werkelijk niets van', vindt dokter Roelants.

Han Renard - /

Han Renard - Daar denkt traumapsycholoog Erik De Soir, bestuurslid van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging, net zo over. Hij ontwikkelde 'een op hypnose gebaseerde methode' die intussen in delen van Duitsland en Frankrijk standaard wordt gebruikt bij het bevrijden van slachtoffers van verkeersongelukken uit autowrakken, en die ook bij ons in de opleiding van de brandweer en het ambulancepersoneel wordt aangeboden. Als de hulpverlener eenmaal bij het slachtoffer raakt, zal die doorlopend het slachtoffer begeleiden om diens pijn, angst en ademhaling onder controle te houden - hypnose dus. 'Mijn eigen wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vitale parameters van het slachtoffer zoals de ademhaling, het hartritme en de bloeddruk daardoor stabiliseren en dat de kans op een blijvend psychologisch trauma aanzienlijk kleiner wordt', aldus de traumapsycholoog.

Han Renard -

Han Renard - Vitale parameters van het slachtoffer zoals de ademhaling, het hartritme en de bloeddruk stabiliseren door hypnose. De kans op een blijvend psychologisch trauma wordt daardoor aanzienlijk kleiner

Han Renard - Traumapsycholoog Erik De Soir

Han Renard - De Soir ziet hypnose als een bijzonder nuttig 'medisch en therapeutisch hulpmiddel', waarmee artsen en psychologen veel kanten uitkunnen. 'Soms heeft het wonderlijke resultaten. Ik bracht bijvoorbeeld ooit een slachtoffer van het noodweer op Pukkelpop in een hypnotische trance voor de verzorging van haar been na de operatie. Vooraf was ze panisch van angst, maar van de hele behandeling heeft ze, tot grote verrassing van de twee verpleegkundigen die haar verzorgden, niets gemerkt.'

Lekkere citroenen

Han Renard - Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA), gynaecologe van opleiding, kwam onder vuur te liggen door haar plan om agenten op hypnosecursus te sturen naar de Verenigde Staten, onder meer om slachtoffers van seksueel misbruik beter te kunnen verhoren. Ons geheugen is nu eenmaal allesbehalve betrouwbaar. Onder hypnose, luidt de kritiek, staan mensen meer open voor suggestie en neemt de kans op valse, gefabriceerde herinneringen aanzienlijk toe. Tegenstanders van hypnose verwijzen graag naar beruchte missers in het onderzoek naar de bende van Nijvel en naar de X-getuigen in de zaak-Dutroux. Onder hypnose maakten die laatsten gewag van satanische kindermoorden. Naderhand bleken dat pure verzinsels.

Han Renard - En toch veroordeelde een Brugse rechtbank vorige zomer een dader omdat het slachtoffer hem onder hypnose herkend had. Het slachtoffer van de verkrachting herinnerde zich eerst niets meer, maar wees tijdens de hypnose de man als dader aan. Ook toen kwam er veel kritiek. Maar voorstanders zien hypnose als een middel om herinneringen die slachtoffers na een trauma hebben verdrongen boven water te halen. Met dien verstande dat herinneringen nooit honderd procent betrouwbaar zijn, hypnose of geen hypnose.

Han Renard - Sigmund Freud

Han Renard - 'Wie kan er bezwaar tegen hebben dat slachtoffers van seksueel misbruik worden gehoord in een toestand dat ze meer geconcentreerd zijn, scherper in hun geheugen kunnen graven en minder angstig zijn?' vraagt Erik De Soir. 'Zolang deskundigen de hypnose toepassen, is er niets gevaarlijks aan. Belangrijk is dat je de verkregen informatie met objectief bewijsmateriaal kunt staven. Herinneringen zijn aanwijzingen of puzzelstukken, nooit de objectieve waarheid. Maar het is mij wel al een aantal keren gelukt om iemand zich een nummerplaat te laten herinneren, waardoor de dader kon worden opgepakt.'

Han Renard -

Han Renard - De term 'hypnotische trance' roept misschien associaties op met wichelaars, mediums en kaartlezers, maar is volgens de traumapsycholoog niets anders dan 'een combinatie van uiterste relaxatie en uiterste concentratie'. Bij hypnose denken mensen echter spontaan aan showhypnose, waarbij goedgelovige vrijwilligers onder invloed van Rasti Rostelli-achtige types op commando in zwijm vallen of verlekkerd in citroenen bijten omdat hen is wijsgemaakt dat het bananen zijn. Hypnose doet denken aan occulte praktijken, aan kwakzalverij en aan Sigmund Freud, die door middel van hypnose zogezegde oedipuscomplexen uit het onderbewustzijn oprakelde. Zo is de indruk ontstaan dat hypnose iets gevaarlijks is, zeker als het instrument in handen valt van malafide of manipulerende individuen.

Han Renard - Nicole Ruysschaert, psychiater en ondervoorzitster van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP), zucht aan de telefoon als we haar met die wijdverbreide scepsis confronteren. Er is volgens Ruysschaert veel wetenschappelijk bewijs voor de doeltreffendheid van hypnose en zogeheten hypnotherapie. De VHYP leidt zelf ook hypnotherapeuten op - alleen professionals uit de gezondheidszorg komen daarvoor in aanmerking. 'Jammer genoeg zit er in Vlaanderen heel wat kaf tussen het koren', zegt Ruysschaert. Net als psychotherapeut is hypnotherapeut geen wettelijk erkende titel. Kappers die zich in twee dagen laten bijscholen tot hypnotherapeut vormen geen uitzondering.

Han Renard - Maar ook de ernstig uitgevoerde hypnose wint gestaag aan populariteit. 'Ook in Vlaanderen is de techniek aan een opmars bezig', zegt Ruysschaert.

Han Renard -

Han Renard - Kappers die zich in twee dagen laten bijscholen tot hypno-therapeut vormen geen uitzondering.

Han Renard - Hypnose kan bijzonder effectief zijn bij pijnbeheersing en bij therapieën om te stoppen met roken, en om zaken zoals boulimie en bovenmatig drankgebruik onder controle te krijgen. 'Maar ook traumaverwerking, fobieën, paniekaanvallen, burn-outs en psychosomatische klachten kunnen er prima mee worden behandeld', zegt Ruysschaert. Vaak werkt hypnose bij zulke aandoeningen beter dan medicijnen. Met dit verschil dat pillen die slechts marginaal werken wel als wetenschappelijk verantwoorde geneeskunde worden gezien.

Han Renard - Ook de bekende hoogleraar en psychiater Dirk De Wachter (KU Leuven) vindt dat er nog te negatief wordt gedacht over hypnose. 'Alsof het tovenarij is, terwijl het een serieus medisch instrument is.'

Han Renard - De Wachter legt uit dat elke hypnose een vorm van zelfhypnose is. Mensen brengen zich uiteindelijk zélf in een andere bewustzijnstoestand, met de therapeut als gids of coach. Na een aantal sessies krijgen de meeste patiënten de techniek onder de knie en kunnen ze leren zichzelf te helpen. 'Maar dat betekent dat mensen gemotiveerd moeten zijn', zegt De Wachter. 'Ik krijg vaak mannen of vrouwen over de vloer die door hun partner worden gestuurd om te stoppen met roken. Daar begin ik niet aan. Je kunt mensen onder hypnose niets laten doen wat ze zelf niet willen.'

Han Renard - De SingelDirk De wachter, psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven

Han Renard - In tegenstelling tot Erik De Soir staat Dirk De Wachter wel eerder terughoudend tegenover het gebruik van hypnose in politieverhoren en gerechtelijke onderzoeken. 'Als therapeut gebruik ik hypnose om herinneringen op te roepen. Maar dan werk ik met de subjectieve leefwereld van de patiënt. De juridische waarheid is iets helemaal anders. Ik zou als psychiater niet zomaar meewerken aan het verhoren van getuigen of slachtoffers onder hypnose. Hypnose versterkt inderdaad de herinneringen, maar ook het potentieel aan valse herinneringen. Je moet dus heel voorzichtig omgaan met informatie die je op die manier verwerft. Je kunt die herinneringen nooit gebruiken als staalhard bewijs, ze moeten altijd getoetst worden aan de werkelijkheid.'

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'
21273511Van mij ook bedankt Knack. Met dit artikel kan men een ernstig debat beginnen. Elke week zou er op TV een eerlijk debat van een uur moeten komen. Een debat zonder taboes en zonder voorafnames. En vooral, een beleefd debat.2016-06-10 08:10:10luc geerts1273295Bedankt, Knack voor dit prachtige artikel. Frank Furedi is één van de weinige hedendaagse intellectuelen waarvoor ik nog respect heb. Ik heb zijn 'Cultuur van de angst' en 'Therapy Culture' gelezen'. Het was heel confronterend, maar gewoon de nagel op de kop. Waren er maar meer mensen als Furedi, die genadeloos de tijdsgeest kunnen vatten!2016-06-09 20:46:39Bart Pluymers7134472016-06-07 13:23:142016-06-09 15:27:12NonePas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'

Han Renard - De Britse socioloog Frank Furedi ergert zich aan het conformisme van de jeugd. 'Protestbewegingen zals Occupy hebben nul impact. De jongeren die daaraan meedoen, boeken de volgende dag een citytrip.'

yesrmgimport newsgate2016-06-07 15:00:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/dwarsdenker-frank-furedi-vandaag-is-een-betoging-een-groot-selfiemoment/article-longread-713447.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/dwarsdenker-frank-furedi-vandaag-is-een-betoging-een-groot-selfiemoment/article-longread-713447.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Dwarsdenker Frank Furedi: 'Vandaag is een betoging één groot selfiemoment'

Han Renard - Terwijl buiten de nationale vakbondsbetoging voorbijtrekt, zit Frank Furedi (69) in zijn sma-keloze Brusselse hotel te verkleumen. Hij is net terug uit Boedapest waar het hoogzomer was en heeft alleen een T-shirt bij zich. 'Het lijkt wel een dodenmars', aldus Furedi. Hij ziet nauwelijks woede bij de demonstranten, vooral gelatenheid. De vermaarde Britse socioloog is in Brussel voor een debat over 'declinisme' - de gedachte dat onze samenleving onherroepelijk naar de haaien gaat - bij jongeren. De debatavond is georganiseerd door de stichting P&V naar aanleiding van een studie waaruit blijkt dat Belgische jongvolwassenen er een erg pessimistisch toekomstbeeld opna houden, althans wat de samenleving betreft, en nauwelijks geloof hebben in het vermogen van politieke partijen of andere instituties om dingen ten goede te veranderen.

Is dat declinisme bij jongeren een product van de bredere angstcultuur die volgens u westerse samenlevingen beheerst?

Han Renard - FRANK FUREDI: Als we praten over jonge mensen, praten we eigenlijk over de tijdgeest. Het is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Jonge mensen verwoorden wat ze zien op televisie, wat ze lezen in de media, wat ze horen van hun ouders en leerkrachten. En die volwassenenmaatschappij is haar zelfvertrouwen en de band met de geschiedenis kwijt. Volwassenen slagen er niet meer in om jonge mensen te socialiseren in de normen en waarden waarin zij werden gesocialiseerd, omdat ze daar zelf niet langer in geloven. In plaats daarvan voeden ze hun kinderen op met fatalistische waarschuwingen: er is geen toekomst voor jonge mensen, het is nog nooit zo slecht gegaan met de wereld, niets is nog de moeite waard om voor te vechten. Terwijl de generatie van mijn ouders veel slechter af was dan de generatie van jonge mensen vandaag.

Maar er gaat ook heel wat mis: klimaatopwarming, economische onzekerheid, terreurdreiging. Geen wonder toch dat jonge mensen bang zijn voor de toekomst?

Han Renard - FUREDI: En toch is dat onterecht. We denken dat de toestand vandaag zo vreselijk is, omdat we een sterk verminderd gevoel van subjectiviteit hebben. Vroeger geloofden mensen dat zij de geschiedenis maakten. Vandaag denken we dat de geschiedenis ons maakt en zien we onszelf niet langer als subject maar als object van de geschiedenis. Die passiviteit, en daarmee samenhangend, de lagere verwachtingen over wat we zelf van ons leven kunnen maken, geven we door aan jonge mensen, met name in het onderwijs. Ik praat vaak met 17- en 18-jarigen in scholen. Een van de dingen die mij dan opvallen, is hoe conservatief en conformistisch ze zijn in vergelijking met mijn generatie.

Hoe uit zich dat?

Han Renard - FUREDI: Jonge mensen in Europa experimenteren weinig. Kijk ook naar politieke protestbewegingen. Tijdens betogingen in Engeland staat iedereen vandaag hoofdzakelijk lachende foto's van zichzelf te maken. Het is één groot selfiemoment. Toen ik jong was, deed je tijdens een betoging wel wat anders.

Han Renard - Ik praat vaak met 17- en 18-jarigen in scholen. Een van de dingen die mij dan opvallen, is hoe conservatief en conformistisch ze zijn in vergelijking met mijn generatie

Stenen en molotovcocktails gooien?

Han Renard - FUREDI: Precies. (lacht) Of neem de Occupy-beweging. Het enige wat mensen daar doen, is zitten, zoals een groep bejaarden, en regels maken. Regels en nog eens regels. Ik ben een boek aan het schrijven over het idee van safe spaces, een soort politiek correcte debatruimtes waarin je niemand mag kwetsen. Dat idee komt oorspronkelijk uit het Occupy-protest en is vandaag aan Amerikaanse universiteiten in zwang. Bij Occupy in Canada is een van de leefregels dan weer dat je verbaal de toestemming moet hebben om iemand anders te mogen aanraken. Het doet denken aan de rituelen en voorschriften bij religieuze sekten in de middeleeuwen. Die hypercorrectheid vandaag is een krachtige conservatieve impuls. Op heel wat maatschappelijke gebieden, ook in de seksuele moraal bijvoorbeeld, is er nog weinig plaats voor experiment.

U zegt dat jongeren tijdens protestbijeenkomsten vooral selfies maken, maar de manifestaties van Nuit Debout in Frankrijk bijvoorbeeld lopen geregeld gewelddadig uit de hand.

Han Renard - FUREDI: Maar ook niet in hoge mate. Geweld tegen de politie is natuurlijk van alle tijden. Dat doen jonge mensen nu eenmaal. Maar de demonstraties zoals je die in Frankrijk zag, zijn niet meer dan emotionele reacties. Ze hebben geen enkele positieve inhoud waarmee je aan de slag kunt. Ze schudden de samenleving ook niet wakker. De mensen die er vandaag aan meedoen, gaan morgen gewoon weer weg. Ze boeken pakweg een citytrip en houden het voor bekeken. Je kunt dus niet voortbouwen op dit protest en het naar een hoger niveau brengen.Jonas LampensFrank Furedi

Dus de impact van zulke bewegingen is beperkt?

Han Renard - FUREDI: Die is nihil.

Jonge mensen willen zich ook niet engageren in politieke partijen, omdat ze zich doorgaans niet door die partijen vertegenwoordigd voelen.

Han Renard - FUREDI: Dat klopt. Maar jongeren berusten ook in een soort passiviteit. We hebben in Groot-Brittannië binnenkort het referendum over de brexit. Uitgerekend universiteitsstudenten zijn geneigd om niet te gaan stemmen. Terwijl zij toch degenen zijn die de meeste belangstelling voor dit debat zouden moeten hebben.

Vanwaar die desinteresse?

Han Renard - FUREDI: Onze universiteiten zijn net zoals de rest van de samenleving gedepolitiseerd en worden beheerst door vragen die verband houden met culturele identiteiten. Studenten beginnen debatten tegenwoordig met: als zwarte man vind ik, als homoseksueel vind ik, als Jood vind ik. Ze zeggen niet meer: als socialist of als liberaal vind ik. Maar wie kan het wat schelen welk biologisch toeval van jou een Jood of een zwarte man heeft gemaakt? Het gaat erom waar je in gelooft of wat je gedaan hebt. Als identiteitskwesties zo belangrijk worden, en dat zie je met name bij jonge mensen, heeft dat een sterk depolitiserende component.

Misschien is die politieke belangstelling er wel, maar houden politieke partijen geen rekening met de dingen die jonge mensen belangrijk vinden?

Han Renard - FUREDI: Houden ze rekening met de dingen die oude mensen belangrijk vinden? (lacht) Mainstream politieke partijen zijn zombiepartijen geworden. Heel zwak vanbinnen, en met een snel dalend ledenbestand. Zelfs als ze dat zouden willen, kunnen politieke partijen vandaag gewoon niet meer representatief zijn. Ze hebben niet langer de organische relatie met de samenleving die nodig is om die samenleving te kunnen vertegenwoordigen.

Han Renard - Corbyn is ongeschikt, zijn politieke standpunten zijn achterhaald

Politici zoals Jeremy Corbyn, de leider van de Britse Labour Partij en Bernie Sanders, Democratisch presidentskandidaat in de Verenigde Staten, scoren wel bij jongeren. Waarom oefenen oude mannen met een oud-links programma zo'n aantrekkingskracht uit?

Han Renard - FUREDI: Jonge mensen zoeken een boodschap van hoop. De eerste keer dat mijn zoon en zijn vrienden over politiek spraken, was toen Barack Obama tot president werd verkozen. Obama was anders. Corbyn en Sanders zijn dat in hun ogen ook. Jonge mensen identificeren zich met hen.

Han Renard - Met mijn zoon van twintig heb ik vaak heftige politieke discussies. Ik was heel kritisch omdat hij zich vanwege Jeremy Corbyn bij Labour had aangesloten. Corbyn is een aardige man, maar politiek waardeloos. Waarop mijn zoon zei: 'Papa, toen jij jong was had je iets om voor te vechten. Maar wat is mijn doel?' Dat is iets waarmee veel jongeren zitten. Ze willen zich wel inzetten, ze zijn idealistisch, maar er is geen politiek project waarin ze dat idealisme een stem kunnen geven. En dan slagen idioten zoals Jeremy Corbyn erin om die honger naar politiek te capteren. Corbyn leest ook niet van het blad af en dat is heel belangrijk. Hij heeft geen 22-jarige bollebozen die zijn speeches schrijven. Jonge mensen voelen dat hij authentiek is. ReutersJeremy Corbyn, Labour

Waarom vindt u Corbyn dan een idioot?

Han Renard - FUREDI: (lacht) Hij is ongeschikt, laten we het zo formuleren. Zijn voornaamste kracht is dat hij principes heeft, wat zeldzaam is geworden in de politiek. Maar zijn politieke standpunten waren al achterhaald in 1964 en zijn dus volstrekt onbruikbaar in de 21e eeuw.

Jonge mensen maken zich volgens enquêtes vooral zorgen om werkzekerheid. Ze willen een vaste baan, maar moeten net toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt voor lief nemen.

Han Renard - FUREDI: Ik denk niet dat dit voor alle jongeren in Europa geldt. Misschien verschillen België en Frankrijk hier van andere Europese landen. In Engeland en in Scandinavische landen, bijvoorbeeld, willen veel jonge mensen net geen vaste baan. Voor jonge mensen, en dat klinkt oudere generaties dan weer heel vreemd in de oren, moet een baan op de eerste plaats namelijk leuk zijn. (lacht) Grote bedrijven krijgen het daarom steeds moeilijker om goede krachten aan te trekken. Intelligente, hoogopgeleide jonge mensen gaan liever zes maanden in een skichalet werken en dan weer zes maanden in een koffiebar, en ze vinden dat hooglijk interessant, omdat de klanten zo aardig zijn.

De verwachting is dat werk, onder meer als gevolg van robotisering, schaars wordt, zeker voor laaggeschoolde jongeren. Bent u voorstander van een basisinkomen om mensen toch enige bestaanszekerheid te geven?

Han Renard - FUREDI: Nee. Ik geloof wel degelijk in een rechtvaardige samenleving, maar ik sta heel sceptisch tegenover de manier waarop zeker de arme groepen in de samenleving vandaag zo afhankelijk van de staat zijn geworden. Je zou andere manieren moeten vinden, misschien via vrijwilligerswerk en liefdadigheidsorganisaties, om die mensen de nodige vaardigheden en opleiding te geven. Want nu zie je dat een soort houding is gecreëerd: in plaats van zelf mijn leefomstandigheden te veranderen, moeten wetten en overheidsinstanties dat allemaal in mijn plaats doen. Die houding heeft de arbeidersbeweging in Groot-Brittannië vernietigd. De Labour Party en de hele Europese linkerzijde zijn uiteindelijk door de verzorgingsstaat kapotgemaakt. Jonas LampensFrank Furedi

De verzorgingsstaat vervangen door liefdadigheid? Maar weinig mensen zullen dat vooruitgang noemen.

Han Renard - FUREDI: De verzorgingsstaat is opgezet als een vangnet voor mensen die even geen werk hebben of oud worden, en dat was een goede zaak. Kijk, mijn visie op de rol van de staat is sterk contextgebonden. In 1945 zou ik een groot voorstander van de verzorgingsstaat zijn geweest, omdat die toen zinvol was. Maar vandaag zijn mensen, als gevolg van al onze voorzieningen, veel te weinig onafhankelijk geworden. Het laatste wat je dus moet doen, is nog meer in die richting opschuiven. Je moet andere manieren zoeken om mensen in staat te stellen hun eigen levens te leiden.

Han Renard - Een klein voorbeeld. Mijn vrouw had een skiongeval in Oostenrijk. Binnen de twee minuten stond de vrijwillige ambulancedienst er, bemand door mensen uit de plaat-selijke gemeenschap. De manier waarop zij alles aanpakten, doet onze National Health Service primitief lijken. Dat soort ethos is ook heel belangrijk: de gedachte dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Zelfs als je dan geen goede baan hebt of niet rijk bent, word je toch ernstig genomen en krijg je respect, omdat je een belangrijke rol voor de gemeenschap vervult.

Op welke uitkomst hoopt u eigenlijk in het brexit-referendum op 23 juni aanstaande, over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk?

Han Renard - FUREDI: Het ideale scenario voor mij zou zijn dat de brexit-voorstanders 49,9 procent van de stemmen halen en de Europese Unie een lesje leren. Ik hou helemaal niet van de EU. Het idee dat de EU wordt opengebroken en onder de sloophamer gaat, is mij in vele opzichten aantrekkelijk. Ik hoop ook dat er dan een nieuw soort Europese samenwerking ontstaat want ik ben wel degelijk heel pro-Europees. Maar we hebben een andere manier nodig om Europa te besturen, met veel meer respect voor nationale soevereiniteit. De natiestaat is de enige context waarbinnen democratische soevereiniteit tot stand kan komen. En zonder die democratische soevereiniteit krijg je nooit een heropleving van de politiek. De EU weegt als een loodzware dode hand op de politiek. Er is geen discussie meer en geen publiek debat, alleen nog een door en door technocratisch besluitvormingsproces. Dus ik begrijp heel goed waarom mensen zich daartegen verzetten.

Dus u gaat voor een brexit stemmen?

Han Renard - FUREDI: Ik ben er nog niet uit, om eerlijk te zijn. Het enige goede argument tegen een brexit is de onzekerheid die een uitstap uit de EU zou creëren.

De socioloog die vindt dat we ons te veel door irrationele angst laten verlammen, is toch een beetje bang voor de eventuele gevolgen van een brexit?

Han Renard - FUREDI: Ja, en dat is iets wat ik niet leuk vind van mezelf. Ik denk dus wel dat ik uiteindelijk vóór een brexit zal stemmen. Ook al zullen de blijvers winnen, dat staat nu al vast. De meerderheid van de Britten is doodsbenauwd voor de gevolgen.

Intussen zijn veel Europeanen in de greep van de angst voor terreuraanslagen. In Brussel durven mensen sinds 22 maart de metro niet meer te nemen.

Han Renard - FUREDI: De impact van dat soort terrorisme wordt bepaald door de manier waarop wij erop reageren. Hoe meer we ons leven gaan herorganiseren rondom de dreiging van een terroristische aanval, hoe meer we de terroristen in de kaart spelen. De beste manier om te reageren, is de dreiging negeren. We moeten ermee leren leven dat terrorisme een deel van ons leven is geworden. En intussen het fenomeen proberen te beperken.

Han Renard - Ons multiculturalisme heeft grandioos gefaald

Dus extra investeringen in veiligheid zijn wel geraden?

Han Renard - FUREDI: Mannen met machinegeweren zullen een terroristische aanval niet tegenhouden. De sleutel is dat we moeten begrijpen wat er gaande is in de Belgische samenleving. Hoe komt het dat een deel van de bevolking België haat en de aanslagen toejuicht? In Engeland en andere Europese landen zitten we met hetzelfde probleem. Voor heel wat jonge moslims is hun identiteit geworteld in die jihad-subcultuur. Ze zien het Westen als corrupt en immoreel. Mijn studenten hebben interviews gedaan met jonge moslims. Zelfs sommige hoogopgeleide moslims aan de universiteit keurden terreuraanslagen goed. Dat is de realiteit. En tot op zekere hoogte is dat onze eigen schuld. Ons multiculturalisme heeft grandioos gefaald. Het hield in dat Belgen aan migranten niet hoefden uit te leggen wat het betekent om Belg te zijn en wat ons in onze samenlevingen met elkaar verbindt. Niet nodig, wij zijn namelijk multicultureel! Vijfentwintig jaar later ben je zo multicultureel geworden dat je niets meer van de ander begrijpt. Ik sprak met Belgische leraren. Als die anti-Joodse uitspraken horen op school, zijn ze bang om te reageren omdat ze zichzelf dan onpopulair maken. Zulke laffe reacties helpen ons ook niet vooruit.

U ziet jihadisme veel meer als een cultureel dan als een religieus fenomeen?

Han Renard - FUREDI: Veel Belgische waarnemers maken de fout te denken dat het over godsdienst gaat, maar het jihadisme is een soort jeugdidentiteit. Ik bekijk constant jihadfilmpjes: die zijn flitsend, met rapmuziek en vol verwijzingen naar straatcultuur. Het is de zoektocht naar een identiteit die bij jonge moslims een islamitische vorm aanneemt, want dat betekent iets voor hen. Vervolgens wordt dat verbonden met de toestand in het Midden-Oosten en met andere zaken. Die jonge mensen zijn niet echt in de Koran geïnteresseerd. Een dubbele middelvinger opsteken naar het Westen, daar gaat het hen om. REUTERSBrexit?

Wat kunnen we daar op dit punt als samenleving aan doen?

Han Renard - FUREDI: Maar één ding: we moeten onze samenlevingen moreel en cultureel aantrekkelijker maken. We moeten ons eigen huis op orde zetten.

Anderen zullen zeggen: we moeten racisme en sociaaleconomische discriminatie bestrijden.

Han Renard - FUREDI: Dat is onzin. Racisme en discriminatie doen de zaken geen goed, maar de fundamentele beweegredenen van homegrown jihadisme zijn van culturele aard. We hebben een volstrekt gesegregeerde samenleving gecreëerd, waarin mensen alleen maar praten met mensen die zijn zoals zij. Foute ideeën kunnen daardoor in besloten groep woekeren zonder te worden uitgedaagd. België en Groot-Brittannië zijn vandaag in alle opzichten veel meer gesegregeerd dan twintig jaar geleden. Ik ga vaak naar het voetbal. Ik word daar de 'mad professor' genoemd. Ik ben namelijk de enige intellectueel die daarheen gaat en drinkt en vloekt zoals alle anderen.

Han Renard -

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlFrank Furedi
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'
441264327Croux: wat heeft die stomme voetbal te maken met de stakingen? wij betalen ook voor de tv maar ik en vele anderen heeft geen interesse niet in voetbal en daarvoor moeten wel onze programma's wijken. dus betalen wij weer voor niets. en de stakingen, wel ik steun ze want als ik zie hoe mijn inkomen al jaren hetzelfde is en alles opslaat dat is wraak roepend en dat terwijl ambtenaren en fod mensen wel aanpassingen krijgen. zelf ben ik ook invalide maar van ziekenfonds en voor mij kost de medicatie en dokters meer dan die van de fod. idem voor werknemers en gepensioneerden die benadeeld worden2016-06-03 08:29:56annie vercammen1263901Anne Vercammen: Ik wil hier het eeuwige mantra over de rijken die moeten betalen even toelichten. Wij nemen nen dikke met sigaar die van zijn aandelen wil leven. Hij wil uit zijn zaak ieder jaar, zonder te werken 100.000 €. De vennootschap betaaldt op haar winst 33% dus gaat er 33.000 als vennootschap belasting af., blijft over 67.000. Bij de uitbetaling aan hem houdt de vennootschap de roerende voorheffing in 27%. Dat is 18.090. Dus gaat hij in totaal 51.090 betalen of 51%. Hij houdt dus 48.910 over. Hoeveel van jullie betalen 51% belasting zonder enig beroeps risico? Hoeveel moet hij nog van jou nog extra bijdragen? Wij hebben het hier niet over faudeurs want aan dat geld geraak je niet, evenmin aan dat van voetballers.2016-06-02 18:55:04robert croux1263359"In het noorden zullen steeds meer mensen zeggen: de Walen doen wat ze willen, maar wij gaan verder zonder hen." Dat heb je zeer goed verwoord Beatrice. Het indertijd zo geroemde Belgische overlegmodel, dat alleen maar lelijke kinderen baarde, waar niemand mee tevreden was en zeer veel geld kostte kan niet meer, want het geld is op. Als Walen en Brusselaars niet willen begrijpen dat de tering naar de nering moet gezet worden, dan doen ze dat maar, maar zonder ons. Als we dan toch confederaal willen gaan, dan liefst de confederatie der Nederlandendan zouden we een belangrijk land zijn en in Europa nog iets te vertellen hebben.2016-06-02 12:59:46Herman Van den Broeck1263357Delvaux opvoeren als een objectieve waarnemer is een behoorlijke brug te ver. Ze is en blijft de steunpilaar van de PS. En als in Wallonië er zulke weerstand bestaat tegen N-VA mag ze met haar permanente deinformatie over deze partij die pluim op haar hoed steken. Nochtans is N-VA, ondanks de grootste partij, een discrete en loyale regeringspartner, wat niet van iedereen kan gezegd worden. Voor de PS gaat het gewoon om het heroveren van de macht met alle middelen. Daarna zullen het wel even komen regelen met hun Vlaamse geldschieters.2016-06-02 12:59:41Roger Vanthillo1263335Anie Vercammen. Gaan we even aankloppen bij de zo geroemde voetballers die het land gaan redden. Ze hebben hun fotorechten in Luxemburg, hun loon wordt balast....waar, niet in Belgie. Nochthans moeten wij vlag en dansplezier op TV verdragen. Al eens nagegaan hoeveel zij daarvoor betalen, hoeveel politie kost om met de feestvreugders mee te gaan. Waar gaat de winst v d match naar toe en hoeveel belastingen breng dat op? Even iets dat je kan volgen. Zo zijn tientallen illusies te doorbreken vooralerr jijzelf daar iets kan meepakken. De Leeuw heeft mooi praten mazr al een woord over de voetbalwinst gehoord?2016-06-02 12:51:01robert croux1263081Hoeveel onnoemelijke energie en miljarden zijn nu reeds verkwist door die discussies in al die jaren. Wallonië is beter af bij Frankrijk, Brussel is DE hoofdstad van Europa en Vlaanderen kan beter integreren met Nederland of de Bondsrepubliek of zelfs Schotland enz...2016-06-02 11:02:52jean Van Rompaey1262947Mevr Delvaux woont al meer dan 20 jaar in de Vlaamse rand in een Franstalige enclave aan haar Nederlands te horen. Als je met de hond slaapt krijg je zijn vlooien, dat is het wereldbeeld van Delvaux. Met haar wereldbeeld van Vlaamse druk op haar woongemeente heeft dat zeker een invloed op haar communautair denken. Dank zij de samenwerking met De Standaard zie je enige verbetering in haar benadering. Vivacite op "la une" stelt ook met verwondering vast dat stakingsberichten in beide landsdelen v d voorpagina verdwenen zijn. Ze doen ook een ondervraging van de bevolking op de impact op het economisch en sociaal leven door het blokkeren van alle vervoer in Wallonie. Trouwens wees gerust mme Delvaux, Michel geniet de volle steun v d regering tenzij ..... Beke met DRP gaat praten. Gaan we dan naar 600 dagen regeringsonderhandelingen voor de rest v d legislatuur? Alleen doorgaan is de optie.2016-06-02 09:59:08robert croux1262877moest de regering meer bij de grote koppen aan kloppen en de kleine man wat meer met rust laten zou het zo ver niet komen. de kleine man moet steeds meer en meer afdragen terwijl de grote meer en meer toegestopt krijgen. is dat een eerlijke verdeling? wij betalen voor de zonnepanelen die we ons niet kunnen permitteren en diegene die het wel konden en voetbal velden staat hebben worden nog jaarlijks bedankt met duizenden euro's van de staat2016-06-02 09:35:58annie vercammen1262841Ik deel volkomen de analyse van mevr. Delvaux maar ze vergeet toch een klein detail. 30 jaar wanbeleid van de PS hebben Wallonië aan de rand van de afgrond gebracht en hun PS-model kon alleen standhouden met de miljarden vanuit Vlaanderen . Nu ze niet meer aan de federale vetpotten zitten , slaan ze in paniek en willen ze het hele land in de chaos storten om toch maar teug aan bod te kunnen komen. Ze vergeten echter 1 ding , namelijk dat de Vlamingen reeds in 2012 duidelijk gemaakt hebben dat de PS uitgespeeld is en wat er ook gebeurt de PS zal nooit meer er in slagen om 1 Vlaamse partij mee te krijgen met hun communistisch beleid en vooral geen enkele Vlaming zal nog aanvaarden dat duistere, zielige en onbekwame PS figuren ook nog 1 gram macht krijgen over Vlaanderen via de federale staat. Dit is een historisch moment : het einde van België veroorzaakt door hen die niet zonder kunnen ! Geniet er van want dit is uniek .2016-06-02 09:22:37Jean-Marie Laffut1262785Onzen Bart had bij vorige regering groot gelijk : zonder meerderheid in eigen taalgroep is het niet verantwoord.2016-06-02 08:52:41Frans Heeman1262721Splitsen! NU!2016-06-02 08:18:27Jessica Grimhilt1262693@elisabeth vandyck. - 1. Elke dag verdwijnen er restaurants en cafés. Ook vele restaurants die elke week vol zitten, hebben moeite om het hoofd boven water te houden (de huurprijzen, de personeelskosten, enzovoort). - 2. De autobanen naar de kust zitten overvol, en dat vind jij een indicatie dat het goed gaat? Je vergeet dan wel te zeggen dat die kusttoeristen ter plaatse minder besteden en hun koelbox overvol zit. Bovendien neemt het kusttoerisme voor velen de plaats in van een duurdere vakantie naar het buitenland. - 3. De vliegtuigen zitten overvol. Vliegen is immers nog nooit zo goedkoop geweest. Bovendien weet de klant de prijs te drukkenhij boekt op het juiste moment, hij is minder kieskeurig, maakt gebruik van Last Minute- en round-trip tickets en maakt aan de hand van internet handig gebruik van de moordende concurrentie. Jouw logica is van dezelfde aard als iemand die zegt dat er geen armoede is in Vlaanderen omdat de gemiddelde buikomvang niet verminderd is.2016-06-02 07:53:51Leo Duym1262571@ elisabeth vandyck : Een zeer terechte opmerking, maar geldt alleen dit voor Vlaanderen ?2016-06-01 23:19:03Gilbert Van Mele1262551Malaise? Is uitsluitend het gevolg van de Sinterklaaspolitiek van 50 jaar trado's waardoor België verzuipt in de overbetaalde en onderpresterende ambtenarij en regeltjs voor alles en niets. De OVERHEID is het probleem, niets of niemand anders. 54% van het BNP wordt door de overheid opgesoupeerd, dat is 20.000 euro/Belg/jaar. Hoe moet de overblijvende 46% dat blijven betalen? Dat kan uiteraard niet, onder andere daardoor blijft de staatsschuld a rato van 12 miljard per jaar groeien want er wordt nergens bespaard. Of toch, op de pensioenen, die worden in 1 klap tot 7 jaar opgeschoven, en ondertussen : trek Uw plan. Wil Brussel en Wallonië geen orde op zaken stellen, dat ze dan solo gaan op HUN KOSTEN, niet de onze.2016-06-01 22:53:44Myriam Goossens1262533Iedereen heeft het over een diepe malaise in dit land maar wat ik zie toont dat de restaurants het wekend goed gevuld zijn , dat de autobaan naar de kust overvol zit, dat de vliegtuigen vol zitten zowel winter als zomervalkanties, dat de bouw en immowereld goed boert waar is dan die reden tot klagen ?2016-06-01 22:40:39elisabeth vandyck1262515Ja,...wat kan die mevr. Delvaux anders zeggen dan hetgeen ze zegt in dit stukje. Ze behoort zelf tot het type unitaire franstalige België van het soort 1830. Dat is de basis van haar houding in dit betoog...relatief begripvol voor de 'stoere rechtschapen franstalige arbeider en maatschappij' die geknecht worden door het NVA van Bart de Wever, en tevens haar angst voor de toekomst van het mooie aardige humane Wallonië. Wat een laf betoog Beatriekske....ja echt wel ! Ik zal het u zeggen: de bestuurders van de EU begrijpen dat we in een mondiale wereld leven waarbij we als Europa ons ERNSTIG moeten afvragen of we nog steeds á la 19de eeuw kunnen graaien van die andere wereld om ons heen. NEEN dus...we moeten als de nondeju onze verantwoordelijkheid begrijpen en nemen.Maar de P$ en nog linkser wil gewoon een maatschappij met brutaal afgedwongen garanties brutaal koste wat kost...en....die franstalige Charles Michel is in zijn eentje 83 keer slimmer als de totale Waalse regeringsbende.2016-06-01 22:17:48willem witlox1262441Het is toch simpel....in Wallonie moeten geen treinen rijden want niemand werkt er en leven op de kap van de werkende vlamingen via de miljarden transfers om levenslang aan hen werkloosheidsuitkeringen te betalen....2016-06-01 21:10:53alain de wilde1262341Doe nu NOG eens een peiling naar de kiesintenties en ze zullen in Mons nogal verschieten...2016-06-01 20:06:57Tony Froyen1262317Jan Dehoucke We hebben inderdaad allemaal (of toch bijna) van die kracht geproefd ja. De gewone mensen worden uitgeperst als citroenen. De energieprijzen zijn met 40% gestegen. De taksen en accijnzen swingen de pan uit. De diamanttaks brengt niks op en is een regelrechte schande. De tax shift is een scheet in een fles. De pensioenen worden uitgehold en vijftigplussers retroactief bestolen. Dat is de kracht van de verandering inderdaad. De grote vermogens komen met alles weg en de sociale ongelijkheid is nog nooit zo groot geweest. En toch staan alle begrotingen nog fel in het rood. Tussen de Waalse vakbondsmensen zitten ongetwijfeld fanatici. Wel die zitten er in Vlaanderen ook aan sommige reacties te zien!2016-06-01 19:50:50Bart De Leeuw1262299Als de regering zo stom zou zijn om te vallen onder de straatdruk van de FGTB en Waalse communisten, dan mag voor mijn part dit Apenland meteen gesplitst worden!2016-06-01 19:40:59PHILIPPE CAPPUYNS1262251Ze moeten niet dramatiseren, wat kan het Vlaanderen schelen dat de treinen niet rijden in Wallonie, ze moeten maar de bus of tram of auto nemen, om naar hun werk te gaan.als ze al werk hebben.2016-06-01 19:07:43dirk aantgoor1262235Delvaux zou maar al te graag de PS terug aan de macht willen: dan zijn ze zeker dat het Vlaamse geld blijft stromen naar de Franstaligen. We kunnen alleen maar hopen dat deze regering zo snel mogelijk valt en Vlaanderen een eigen weg opgaat zonder Franstaligen , die best bij Frankrijk gaan,n en wij bij Nederland in een confederale staat !2016-06-01 18:58:49gerard coenegrachts1262233als vlaanderen zo doorgaat met begroting in evenwicht en minder werklozen zal er vroeg of laat toch een splitsing komen en zal de bevolking deze communistische infiltratie bij de walen niet meer pikken2016-06-01 18:58:15elisabeth vandyck1262189Delvaux zou eens moeten uitzoeken en een lijst opstellen waarbij deze regering nadelige beslissingen heeft genomen meer naar Wallonie dan naar Vlaanderen. Ik hoor stakers zeggen dat honderde mljoenen naar Vlaanderen, o.a.voor gevangenissen, zijn gegaan, meer dan naar het Zuiden. Bij Rtbf gebruiken voor dat soort zaken een grootscherm. Delvaux is er kindaan huis. Laten zien aub.2016-06-01 18:44:44robert croux1262167Wat Béatrice Delvaux ook moge aandragen als argumenten, het is wel degelijk deze Béatrce Delvaux die enkele jaren geleden de N-VA de zee wou opsturen op gammele boten. Om zo met zekerheid te verzuipen. Delvaux, bazin van Le Soir, heeft maar één doel: la Belgique à papa. Liefst onder de bepalende knoet van de PS en haar goede vriend Elio. Pas op, als de vos de passie preekt en bovendien Frans spreekt..2016-06-01 18:32:09Jos Wegge1262149Allemaal zeer goed nieuws: Blijkbaar is België volgens meerdere commentatoren aan het desintegreren. We zijn op de goede weg.2016-06-01 18:19:44Roger Rymen1262147Hoog tijd voor een splitsing want deze politieke stakingen door de walen schaad zowel Wallonie maar zeker Vlaanderen,In Belgie staken vooral socialisten om terug aan de macht te komen,lukt het niet bij verkiezingen dan maar anders.2016-06-01 18:19:39romain peeters1262131Wouter De Smet ik vind dat dat eigenlijk klopt, de regionale reflex is bij de Nva naar de achtergrond verdwenen dit in tegenstelling tot de PS.,zij zien de echte cijfers en weten dat het 5 voor twaalf is. Enkel verantwoordelijk bestuur kan deze scheefgetrokken situatie nog rechttrekken. En dat besef groeit bij iedereen.2016-06-01 18:14:08Patrick Hendrikx1262075Jan Dehoucke zegt: Durf nu nog eens te beweren dat er van Verandering en vooral Kracht niks te merken valt. -- Er valt inderdaad veel te merken: voor de Vlamingen veel chaos en met een nog grotere snelheid de dieperik in.2016-06-01 17:47:35Leo Duym1262073We mogen blij zijn met een regering die verder kijkt dan louter stemmenwinst maar effectief de steeds schever gegroeide wantoestanden en groter wordende problematiek wil aanpakken.2016-06-01 17:46:19Wouter De Smet1262067De regering mag niet toegeven aan dat Waals geweld en moet volhouden. Desnoods met afstand te nemen van Wallonië.2016-06-01 17:43:37Sabin Schoofs1262049Jan Kenis heeft groot gelijk. Alleen een cordon sanitaire tegen de PS (voor eeuwig als dit enigszins kan) kan nog soelaas brengen. Dit Waals Blok is 100 maal gevaarlijker dan zijn Vlaamse tegenhanger.2016-06-01 17:34:03Jan Gillis1262043Waarschijnlijk heeft Beatrice Delvaux gelijk. Michel probeert wanhopig zijn regering overeind te houden, maar kan dit enkel bij gratie van de N-VA. Het is voor hem en voor ons te hopen dat zijn hoera-berichten niet volledig fictioneel zijn en dat er tegen 2019 inderdaad 'vruchten te plukken zijn' voor iedereen en niet alleen voor de happy few of hij rijdt zijn partij de vernieling in. Hij heeft geluk dat ook de Vlaamse partners, N-VA inbegrepen, momenteel niet zitten te springen om nieuwe verkiezingen.2016-06-01 17:29:29Gerda Daniels1262035deze regering heeft reeds andere katten getemd en ernstige dilemma's overkomen, wat rode hummels op een hoopje ongeregeld die staken zou geen probleem mogen zijn want de 9.5M bevolking keurt deze werkwijze af, want uiteindelijk kost dit bakken vol geld die betaald worden door hard werkende mensen, zij die juist wensen dat er iets veranderd maar dit kan niet op 48 uur of 2j worden gerealiseerd! iets wat al +/-60j verkloot is door de rode vaandeldragers en hun associés....2016-06-01 17:27:42Rudi Sels1262025Ik citeer uit het artikel: "het sociale protest is een uiting van een diepe malaise in de samenleving. Het is te gemakkelijk om dat weg te zetten als een onbezonnen actie van een stel zeikerds van de socialistische vakbond die niets van de moderne wereld begrijpen en die hun privileges willen veiligstellen." Malaise gecreëerd door rechts en haar onrechtvaardige oplossingen die er geen zijn. Rechts dat denkt dat door de middenklasse aan te vallen en te vernietigen ten voordele van de vermogenden de hele maatschappij erop zou vooruit gaan. Deze regeringen oogsten wat ze gezaaid hebben. Punt.2016-06-01 17:22:32Jan Dirckx1262021De Kracht van Verandering is/was de slogan van N-VA. Die beloofde kracht en verandering moet, niettegenstaande vooral links smalend beweerde dat er van die verandering niet veel te merken viel, hard aankomen. Deze regering bewijst dat er met Kracht bestuurd wordt. Deze regering houdt stand ondanks betogingen, ondanks stakingen, ondanks sabotage, ondanks obstructie van de oppositie. Durf nu nog eens te beweren dat er van Verandering en vooral Kracht niks te merken valt.2016-06-01 17:18:58Jan Dehoucke1262013Tja, dat P.S. icoon Delvaux zo panikeert nadat ze jaren met desinformatie de Waalse bevolking anti Vlaamse gevoelens heeft aangepraat is eigenlijk grappig. De doorgedraaide linkse meute is niet meer voor rede vatbaar. De wever was de baarlijke duivel maar zei die gisteren niet doodleuk dat België geen failed state is? Het zou nu toch poepsimpel zijn om de scheiding door te drukken maar niks daarvan. Alle hens aan dek om te redden wat er te redden valt , dus nu plots ook door de aanjagers van de Waalse onrust.2016-06-01 17:16:05Patrick Hendrikx1261955"De relatie met Vlaanderen is een kwestie die de partij dan wel in tweede orde zal regelen" Een opmerkelijke zin. De Vlamingen zullen wel plooien.Zolang er een communautair probleem was, trokken alle Franstalige partijen aan hetzelfde zeil tegen de Nederlandstaligen. Nu liggen ze overhoop onder elkaar, en kunnen ze de Nederlandstaligen, de schuld van alles niet meer geven. De Franstaligen geloven maar al te graag de leugens van de PVDA/PTB.2016-06-01 16:50:41Gilbert Haelewyn1261935Inderdaad waarop wacht groen, de uitvinder ervan, om een cordonneke te leggen rond Partij Sabotage die zich, achter de schermen, ronduit extremer gedraagt dan die andere partij (waar ik nooit een aanhanger van was) ooit ... de waarheid heeft zijn rechten, nietwaar groen ... of is dan toch de ptb de ware schuldige ... of wil men dat ons alleen laten geloven ... ???2016-06-01 16:34:21Emiel Segers1261869Michel ziet er niet doodsbenauwd uit.De Vlamingen zien dat er wel Walen zijn waar je mee vooruit kan,en ze zullen hem niet laten vallen.Dat heeft De Wever al meermaals bewezen zonder grote woorden, en in 2019 spreken we verder.2016-06-01 15:48:10JEAN DE BACKER1261849Het is nochtans éénvoudig. In een communiqué spreken de drie Vlaamse regeringspartijen zich openlijk uit voor een cordon sanitaire tegen de PS. Je zal zien hoe snel die stakingen afgelopen zullen zijn.2016-06-01 15:37:32JAN KENIS1261809"Maar het sociale protest is een uiting van een diepe malaise in de samenleving" ... die malaise mede veroorzaakt door vijf jaar stilstand en status quo onder partij Strikje die ook alleen maar de belastingen éénzijdig verhoogde, zonder het 1% rijken ook maar één strobreed in de weg te leggen, op fictieve enkel papieren fraudecijfers na, is dan toch enkel en alleen aanwezig in franstalig belgië ... !!! Heeft Vlaanderen dat in de minderheid was in de vorige regering de boel gedwarsboomd ... ik dacht het niet ... !!!2016-06-01 15:15:02Emiel Segers1261805Het wordt hoog tijd dat Vlaanderen haar eigen lot in handen kan nemen.We hebben de plicht om onze welvaart veilig te stellen voor onze kinderen .2016-06-01 15:12:57John Dewulf1261785Vakbonden moeten in de grondwet komen. Ze staan blijkbaar als politieke macht boven het parlement.2016-06-01 14:58:22Rene Van Eynde7110352016-06-01 14:46:062016-06-01 14:53:19KnackPas de parutionNormalarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'

'De stakingen zijn gevaarlijk voor het land, dodelijk voor het imago van Wallonië en tot mislukken gedoemd', vindt Béatrice Delvaux, hoofdcommentator bij de krant Le Soir.

yesrmgimport newsgate2016-06-01 14:46:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/beatrice-delvaux-michel-is-doodsbenauwd-dat-regering-zou-vallen-wat-ps-hoopt/article-normal-711035.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/beatrice-delvaux-michel-is-doodsbenauwd-dat-regering-zou-vallen-wat-ps-hoopt/article-normal-711035.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Béatrice Delvaux: 'Michel is doodsbenauwd dat regering zou vallen, wat PS hoopt'

De onaangekondigde stakingen bij het spoor in Wallonië en de aanhoudende stakingen in de Waalse en Brusselse gevangenissen lijken in Vlaanderen op een muur van onbegrip te stuiten. 'Maar ook veel Walen kijken met gemengde gevoelens naar de staking', zegt Béatrice Delvaux. 'Aanhangers van de extreemlinkse partij PTB en nogal wat mensen ter linkerzijde steunen de acties. Maar veel Franstaligen vinden de stakingen, zeker de wilde staking bij het spoor, vreselijk. Er is veel onbegrip. De staking valt daarenboven midden in de examenperiode. De Waalse vakbonden hebben zich met deze roekeloze spoorstaking in de voet geschoten.'

En de N-VA in de kaart gespeeld?

BÉATRICE DELVAUX: Zonder meer. Het is een voor de Franstaligen communautair erg gevaarlijk spel. Want zelfs als de federale regering hierdoor zou vallen, wat hebben de Waalse vakbonden dan bereikt? In het noorden zullen steeds meer mensen zeggen: de Walen doen wat ze willen, maar wij gaan verder zonder hen. De Waalse vakbonden spelen met vuur.

De vakbonden presenteren zichzelf nochtans als de laatste unitaire bastions van België.

DELVAUX: Die nu de N-VA munitie en argumenten geven voor de stelling dat er in dit land twee democratieën, twee economieën en twee opvattingen over de sociale dialoog zijn. Vlaamse vakbondsleiders zitten er zwaar mee in de maag. Ze hebben lang geprobeerd om de Waalse vakbonden de hand boven het hoofd te houden. Maar dat lukt niet langer, want wat nu gebeurt, gaat het gezonde verstand ver te boven.

De stakingen zouden het gevolg zijn van het feit dat de basis van de Waalse socialistische vakbond FGTB door de PTB is geïnfiltreerd. Klopt dat?

Wat nu gebeurt, gaat het gezonde verstand ver te boven.

DELVAUX: Het is geen geheim dat zeker in Luik heel wat FGTB-leden niet meer op de PS maar op de PTB stemmen. Dat verklaart waarom de basis zich nog weinig aantrekt van de richtlijnen van haar leidinggevenden, die de klassieke FGTB-lijn vertegenwoordigen. FGTB-voorzitter Marc Goblet heeft zijn mensen niet meer in de hand. Los daarvan hebben de opeenvolgende regeringen de toestand bij de NMBS laten verzieken. De NMBS is, met haar door en door gepolitiseerde beheersorganen en machtige vakbonden, niet hervormd. Maar wat de context ook is: deze stakingen zijn gevaarlijk voor het land, dodelijk voor het imago van Wallonië en tot mislukken gedoemd, want de staking heeft geen steun bij de bevolking.

Hebben de stakers de bedoeling om de regering-Michel te doen vallen?

DELVAUX: Dat speelt zeker mee aan Franstalige kant. De vakbonden hebben het gevoel dat er een momentum is. Ze lijken niet te beseffen dat een linkse regering met precies dezelfde problemen geconfronteerd zal worden.

Wat is de rol van de PS in het Waalse vakbondsprotest?

In alle Europese samenlevingen is er een groeiende onvrede over de toenemende ongelijkheid en het onvermogen van de zittende politici om daar wat aan te doen.

DELVAUX: De PS wil opnieuw de politieke macht in Franstalig België veroveren. Als deze vakbondsacties de regering ten val brengen, des te beter. De PS hoopt zo tegelijk de opgang van de PTB te stoppen en de MR van premier Charles Michel opnieuw voor jaren van de macht te verdrijven. De relatie met Vlaanderen is een kwestie die de partij dan wel in tweede orde zal regelen. Maar de PS kan de stakers ook niet te openlijk steunen. De partij beseft hoe onpopulair de spoorstakingen in Wallonië zijn. En dus zegt de PS: wij hebben niets met de acties van de FGTB te maken. Maar zo houden ze mensen voor de gek.

Pakt premier Michel de zaken goed aan volgens u?

DELVAUX: Hij zit in een lastig parket. Hij zou een beslissende rol kunnen spelen, als hij resoluut het leiderschap zou opeisen en politieke risico's zou durven te nemen. Maar hij is doodsbenauwd dat zijn regering zal vallen. De aanwezigheid van N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn partij maken het voor hem haast onmogelijk om aan Franstalige kant een verzoenende rol te spelen.

Sommigen hebben het gevoel dat niet langer de regering, maar de straat regeert.

DELVAUX: Goed, maar het sociale protest is een uiting van een diepe malaise in de samenleving. Het is te gemakkelijk om dat weg te zetten als een onbezonnen actie van een stel zeikerds van de socialistische vakbond die niets van de moderne wereld begrijpen en die hun privileges willen veiligstellen. In alle Europese samenlevingen is er een groeiende onvrede over de toenemende ongelijkheid en het onvermogen van de zittende politici om daar wat aan te doen. Het is geen toeval dat de PTB in Wallonië in de peilingen van drie naar dertien procent is gestegen.

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlBéatrice DelvauxCharles MichelWalloniëPTBFGTBPS
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'
07049232016-05-18 15:38:062016-05-19 07:17:31NonePas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'

Han Renard - De gevangenis van Merksplas beleefde de zwaarste opstand in jaren. Gedetineerden sloegen de boel kort en klein en legden een deel van de gevangenis in de as. Reconstructie van de hel van Merksplas.

yesrmgimport newsgate2016-05-18 15:37:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/reconstructie-opstand-merksplas-in-onze-hoofden-zagen-we-de-lijkzakken-al-buitengedragen-worden/article-longread-704923.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/reconstructie-opstand-merksplas-in-onze-hoofden-zagen-we-de-lijkzakken-al-buitengedragen-worden/article-longread-704923.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Reconstructie opstand Merksplas: 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden'

Han Renard - Ook het gevangenispersoneel heeft er het raden naar waarom uitgerekend in Merksplas, een strafinrichting waar niet werd gestaakt, de vlam in de pan sloeg. Maar feit is dat op zaterdag 7 mei een tweehonderdtal gevangenen weigerden om na de wandeling naar hun cel terug te keren.

17.30 uur: scheldtirades

Han Renard - 'Toen we ze naar binnen riepen om 17.30 uur eisten ze een gesprek met de directie', vertelt een bewaker die anoniem wil blijven. De opstandige gevangenen herhaalden bekende grieven in verband met het dragen van eigen kleren en betere communicatie met de directie. Vanwege het personeelstekort krijgen de gedetineerden in Merksplas nog zelden iemand van de gevangenisdirectie te zien..Gevangenis in Merksplas

Han Renard - Die zaterdag dan weer wel. In allerijl begaf een directeur die dichtbij woont zich naar Merksplas om de boze gedetineerden te sussen. Hij stelde een overlegmoment na het weekend in het vooruitzicht. 'Dat werd weggelachen en beantwoord met scheldtirades', vertelt de bewaker.

Han Renard - Toch was op dat moment de sfeer op de binnenplaats volgens de bewaker nog 'ludiek' te noemen. Extra politie oproepen was nog niet aan de orde. 'Dat was ook niet zo makkelijk omdat er verschillende voetbalwedstrijden gaande waren, en de situatie leek toen niet acuut.'

20.00 uur: peppers

Han Renard - 's Avonds werd de situatie volgens ooggetuigen grimmiger. 'Wat precies de trigger is geweest, is me niet duidelijk. Maar het staat als een paal boven water dat de rellen doelbewust zijn uitgelokt en dat de meest intelligente gevangenen de anderen hebben opgestookt om door het lint te gaan', vertelt een stafmedewerker van Merksplas die ook niet bij naam genoemd wil worden.

Han Renard - Ik heb eerder al een opstand in de gevangenis van Hasselt meegemaakt, maar dat was peanuts in vergelijking met wat zich in Merksplas heeft afgespeeld

Han Renard - Het lijdt volgens de man ook geen twijfel dat er verdovende middelen en alcohol in het spel waren. 'Sinds de opstand doet in Merksplas zelfs een nieuwe gevangenismythe de ronde. Gedetineerden zouden agressief zijn geworden na het drinken van een colafles met daarin een bijzonder goedje dat mensen in beesten doet veranderen.'

Han Renard - Aan het bestaan van zo'n duivels toverdrankje hecht het gevangenispersoneel geen geloof. Maar ze gaan er wel van uit dat sommige gedetineerden 'stijf stonden van de peppers', zoals amfetaminen. 'De gevangenis zit tjokvol drugs', zegt de stafmedewerker. 'Als je nog niet verslaafd was, maak je in de gevangenis een goede kans om het te worden.'

Han Renard - Rond 20.00 uur vlogen de eerste stenen, losgewrikt uit de muren van de binnenplaats, door de lucht, sneuvelden de eerste ramen van de paviljoenen rondom en werden vuilnisbakken in brand gestoken. Bewakers die met de gevangenen op de binnenplaats aanwezig waren, zochten hun toevlucht in bewakingshokjes.

Han Renard - In de daaropvolgende uren brak de hel los. 'Ik heb eerder al een opstand in de gevangenis van Hasselt meegemaakt,' zegt de bewaker, 'maar dat was peanuts in vergelijking met wat zich in Merksplas heeft afgespeeld. Pure chaos, echte oorlogstaferelen. Gedetineerden sloegen de boel kort en klein en bekogelden ons met alles wat los en vast zat: betonnen tegels, stenen, fitnesstoestellen, vuilnisbakken, buizen, glasscherven - you name it.' De bewaker kreeg een grote steen rakelings langs zijn hoofd en kwam er met de schrik vanaf.

Han Renard - De losgeslagen massa wist uit de eigen binnenplaats te breken en via een andere binnenplaats de gevangeniskeuken en een aantal kantoren te bereiken. Ook die werden vernield en in brand gestoken. 'Zo veel mogelijk infrastructuur kapotmaken, daar ging het om', zegt de stafmedewerker. 'Onder de gevangenen zitten nogal wat mensen met psychopatische trekken en antisociale, gestoorde persoonlijkheden. Het zijn mannen die vaak in de gevangenis terecht zijn gekomen precies omdat de middelen die ze gebruiken volstrekt niet in verhouding staan tot het doel dat ze beogen.' Image Globe

Han Renard - In het heetst van de opstand kwamen dertien leden van het gevangenispersoneel in hachelijke en potentieel levensgevaarlijke situaties terecht. Ze probeerden zichzelf in veiligheid te brengen, weg van de binnenplaats en het paviljoen waar de muitende gevangen vrij spel hadden. Ze verstopten zich in de ateliers en sloten zichzelf op in de cellen van aanpalende paviljoenen. Een vrouwelijke bewaker die de uit de hand gelopen wandeling surveilleerde en naar een bewakershokje was gevlucht, werd anderhalf uur lang bekogeld met stenen en andere projectielen. Gelukkig hield het hokje stand of dit was uitgemond in 'een lynchpartij', aldus een ooggetuige. Wat niet wegneemt dat de bewaakster doodsangsten uitstond tot ze uiteindelijk door de politie kon worden ontzet. Ze had al die tijd wel de tegenwoordigheid van geest om de namen van haar belagers en andere relschoppers te noteren.

22.00 uur: brandbommen

Han Renard - Vanaf 22.00 uur ging de toestand van kwaad naar erger. Gedetineerden staken hun eigen T-shirts in brand en gooiden die als geïmproviseerde brandbommen door kapotgeslagen raampjes van bemande cellen. 'Of ze trokken gordijnen naar buiten, staken die in de fik, en gooiden die dan weer naar binnen. Niet alleen bij andere gedetineerden, maar ook bij geïnterneerden waarvan ze pertinent weten dat hun celdeur op slot is', zegt de stafmedewerker. Als bij wonder konden zowel de gevangenen als de personeelsleden die in het brandende paviljoen als ratten in de val zaten uiteindelijk door de brandweer worden bevrijd en naar veiliger oorden worden gebracht, maar pas nadat de oproerpolitie de opstandige gedetineerden in een hoek had gedreven.

Han Renard - 'Zelfs de brandweer wilden ze niet doorlaten', zegt de ontdane stafmedewerker. 'Ik noem dat moord met voorbedachten rade.'

Han Renard - De opstand kwam volgens ingewijden niet helemaal onverwachts

Han Renard - Bij het gevangenispersoneel dat op een afstand machteloos moest toekijken hoe de vlammen uit de gebouwen sloegen, rolden de tranen over de wangen. 'Ze zagen het gebeuren, de paniek op de gezichten bij de raampjes van de cellen waar brand was gesticht, maar konden niets doen want ze raakten niet langs de relschoppers heen.'

Han Renard - 'In onze hoofden zagen we de lijkzakken al buitengedragen worden', zegt de bewaker, die de situatie op dat moment observeerde vanuit de portiersloge waar hij met collega's heen was gevlucht. 'Het is een mirakel dat er geen doden zijn gevallen.'

23.00 uur: ordediensten

Han Renard - Nadat rond 23 uur eindelijk de speciale interventie-eenheden van de politie ter plaatse waren en ook de brandweer aan het werk kon, hadden de ordediensten nog uren werk om de situatie onder controle te krijgen. Pas tegen de ochtend waren alle onruststokers opgepakt.

Verwoeste gevangenis

Han Renard - De opstand kwam volgens ingewijden niet helemaal onverwachts. De dagen ervoor hadden bewakers de gevangenen na de wandeling ook al eens met harde hand naar hun cellen moeten terugsturen. En in individuele rapporten van gedetineerden was gewaarschuwd dat er iets op til was. 'Maar het is onmogelijk om op elk gerucht in te gaan', zegt de stafmedewerker. 'De directie moet met beperkte middelen en almaar minder personeel de zaak draaiende zien te houden.'

Han Renard - Het gevangeniscomplex van Merksplas dateert uit 1824 en was oorspronkelijk een plek waar bedelaars en landlopers werden opgesloten. In dit uitgewoonde bewaarhuis zitten vandaag 675 gevangenen 'op een kluitje bij elkaar'. Maar dat het hier een opstand betrof tegen de mensonwaardige detentieomstandigheden in de 'hel van Merksplas', wil de bewaker nuanceren.

Han Renard - 'Verouderd en verstoken van modern comfort is Merksplas zeker. Als op zondag de friteuses aanstaan om frieten te bakken, valt niet zelden de stroom uit. Laat staan dat we hier wasmachines en drogers voor eigen kleren zouden kunnen installeren. Maar de gedetineerden die deze ravage hebben aangericht, hadden stromend water en ruime cellen met een eigen toilet', aldus de bewaker. Belga

Han Renard - Wel maakt de verouderde infrastructuur het moeilijk om tuchtmaatregelen zoals geïsoleerd wandelen daadwerkelijk uit te voeren. Daardoor heerst er een gevoel van 'straffeloosheid' in Merksplas, aldus het gevangenispersoneel, en 'een gebrek aan respect voor de cipiers'.

Han Renard - De trieste balans van de opstand: twee volledig uitgebrande paviljoenen met 120 cellen. Plafonds zijn er naar beneden gekomen, elektriciteitskasten zijn weggesmolten. Uit de binnenplaats zijn alle tegels uitgebroken. De helft van de gevangenen is naar andere gevangenissen overgeplaatst.

Han Renard - Het personeel in Merksplas is zwaar aangeslagen. Met de lichamelijke schade valt het gelukkig mee, een paar gedetineerden raakten gewond en zeker twee mensen van het bewakend personeel hadden medische verzorging nodig, maar veel meer personeelsleden hebben psychische trauma's opgelopen. Sommige bewakers gingen meteen weer aan het werk, anderen zitten ontredderd thuis.

Han Renard - Pijnlijk detail is dat inrichtingshoofd Engelbert Brebels, de grote directeur van Merksplas, over enkele weken met pensioen gaat. 'Als afscheid kan dit tellen', zegt de stafmedewerker. 'Hij laat een verwoeste gevangenis na.'

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlmisdaad, recht en justitiegevangenisEngelbert BrebelsMerksplasHasselt
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'
541228435Guillaume : <i>Elk weldenkend mens begrijpt "significant" als "een niet te verwaarlozen deel", en "dansen" als "steunen". </i> - Sorry Guillaume, al ben ik geen flamingant, ik heb mijn moedertaal lief. En dat betekent dat ik nogal gesteld ben op klare taal en een respectvolle omgang met de betekenis van woorden, niet gesteld ben op slordige of wollige taal en een uitgesproken hekel heb aan het soort taalgebruik waarmee men al naargelang het effect alle kanten mee kan uitdraaien om te beweren dat men nooit gezegd heeft wat men zegde. En op dit laatste punt scoort de N-VA ongewoon hoog, zelfs voor een politieke partij. Dit gezegd zijnde, er valt overigens nog wel meer op te merken over hun merkwaardige omgang met de moedertaal. Maar ja, het zijn naar het schijnt 'weldenkende mensen'. En dat terwijl het woord de drager is van de gedachte!2016-05-08 13:37:45Gerda Daniels1227507Uit de mond van een belangrijke moslim: De voorzitter van de Moslimexecutieve heeft gereageerd op de uitspraak van Jan Jambon, dat "een significant deel" van de moslimgemeenschap aan het dansen was na de aanslagen van 22 maart. "Het kan gaan om enkele jongeren, twee of drie, die misschien gereageerd hebben", zegt Salah Echallaoui Het parlement's debat was eigenlijk een schoolvoorbeeld van psychologische oorlogsvoering na de feiten. Het kleineren van de deelname!!! En het uitvergroten van de wat er eigenlijk niet toe doet nl. Was het meer of minder dan een, twee... HET RESULTAAT VAN DEZE BOMMENLEGGERS IS EN BLIJFT EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID EN IS GEPLEEGD DOOR EEN SIGNIFICANT DEEL VAN MOSLIMS "Het woord significatie is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de statistiek. significant betekent het onderscheiden van toevalmaar absoluut niet "een meerderheid".2016-05-07 15:27:43Chris De Munter1227463Eric Hindryckx, in uw opsomming van al dat slechte dat de westerse wereld en Israël heeft aangericht kan ik je niet helemaal ongelijk geven. Maar toch lees ik nergens iets in uw betoog van de beschietingen vanuit Palestijns gebied die Israël dag na dag moet ondergaan, ik lees niets van kritiek omwille van de al even verwerpelijke dromen van diezelfde Palestijnen tot de totale vernietiging van datzelfde Israël. Niet dat ik alles wat Israël doet goed vind, helemaal niet, maar correct zijn langs beide kanten is wel op zijn plaats denk ik.2016-05-07 14:45:16Erik Raes1227345Als Elchardus de huisfilosoof is van de SPA dan kan ik me indenken wie meegedacht heeft aan haar éclatante successen de laatste jaren. Vooreerst de hoogst merkwaardige hersenkronkel dat alhoewel er geen dansende of feestende moslims te bekennen waren op 22 maart, Jambon toch gelijk had.Ten tweede zijn verwondering dat bepaalde moslims denken dat het Westen hun vernietiging wil. Als hij de laatste decennia uit zijn ivoren toren nedergedaald is zou hij iets moeten hebben opgevangen van de 100.000en slachtoffers als gevolg van de stroom van westerse of door hen gesponsorde invasies en rebellies in Afghanistan, Irak, Jemen, Syrie, Libie, Mali, ...En het door haar gesteunde regime in Israel dat zich ongestoord van alles kan permitteren tgo. de Palestijnen. En wie dat regime terecht niet in het hart draagt is er aan voor de moeite : anti-semiet. Dat "de moslims" of een "significant" deel ervan de terreur zouden steunen is nog zo'n lachertje : 99% van de IS slachtoffers zijn moslim.2016-05-07 13:06:56eric hindryckx1226761Ik heb al met moslims gewerkt uit verschillende landen.Hun wil tot integreren is veelal miniem.Onze waarden aanvaarden ze niet.En mensen zoals Jahjah moet men de Belgische nationaliteit afnemen en uitwijzen naar land van herkomst.Met zijn volgelingen.2016-05-06 21:40:58georges brackx1226203@Gerda Daniels: meen je nu echt wat je uitkraamt? Wie heeft wiens woorden met opzet verkeerd geïnterpreteerd? Elk weldenkend mens begrijpt "significant" als "een niet te verwaarlozen deel", en "dansen" als "steunen". Dat significant niet meerderheid betekent en dat ze niet letterlijk een vreugdedansje maakten weet toch iedereen? Of nee, verenigd links niet waarschijnlijk. Die nemen zulke woorden volledig letterlijk en blazen daarna de zaak op tot proporties die volledig van de pot gerukt zijn.2016-05-06 15:57:23Ingmar Guillaume1226117De auteurs bij De Bezige Bij hoeven zich geen zorgen te maken ivm onze allochtone Filip Dewinter , zijn actieradius is eerder beperkt en zal na enkele boeken uitgeput zijn of hij vervalt in herhaling .2016-05-06 14:34:00wim prové1225857Nu hoor je waar SPA uiteindelijk nee bezig is , de waarheid mag nog niet eens gezegd worden , dat zijn zij die dan altijd uitkomen met zogezegd de kleine man die moet beschermd worden ze hebben er de mond van vol , volksverlakkerij noemen ze dat .2016-05-06 12:01:52Marc Vandamme1225745En nu, Almaci & Co ??? De enige fout die Jambon heeft gemaakt met zijn uitspraken: in plaats van te zeggen "een significante groep dansende moslims" en "straatfeesten" had hij moeten zeggen "een significante groep van bij wijze van spreken dansende moslims" en "bij wijze van spreken straatfeesten". Maar de kern van zijn betoog is keihard correct. Een significante groep moslims, of afstammelingen van moslims, BLIJFT de Westerse samenleving afwijzen, en juicht inwendig of zelfs openlijk bij elke terroristische aanslag. En de Vlaming ? Hij sliep voort ....2016-05-06 11:11:03Luc Lauriks1225613@Kris Pereira. Een diehard pro- Palestijns activist kan dat wel ontkennen, dat maakt deel uit van hun verblinding. Wanneer een Israëliër tot levenslang wordt veroordeeld voor de moord op een Palestijn, dan hoor je hen niet. Wat aangeeft dat justitie in Israël werkt zoals het hoort. Wanneer een Palestijn een zeer onschuldige Israëliër vermoord heeft, omdat hij vindt dat dat mag, dan wordt die moordenaar gevierd als een held. Maar dan hoor je die "vredes" activisten niet. Zo zit dat ineen.2016-05-06 09:57:03Sam Klee1225579Het is voor een significante minderheid blijkbaar moeilijk om een artikel te lezen waarin Jambon gelijk krijgt.2016-05-06 09:29:02luc lievens1225503Ik ben niet vaak meer verbaasd, maar als ik hier zie met welke hovaardigheid en arrogantie de onderbouwde cijfers en conclusie van Elchardus naar de prullenmand verwezen wordt, en hoe die man naïef wordt genoemd, dan moet ik me toch eens in de haren krabben. Vooral ook omdat men in Nederland al een stuk verder staat en de waarheid gewoon niet ontkend kan worden. Is het nu zó moeilijk om een gegeven sociologische realiteit onder ogen te zien? Het is NIET door deze te ontkennen dat je het probleem gaat oplossen. Het is me een raadsel hoe men dat kan blijven denken.2016-05-06 08:28:55Peter Van Landeghem1225483@Kris Pereira. Waaraan u had mogen toevoegen dat vóór de bezetting door Israël, de Arabische Palestijnen er nooit een probleem van gemaakt hebben dat het deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk en van Cisjordanië en wie er daar ook woonden. Iedereen mocht er wonen behalve Joden, nietwaar?2016-05-06 08:21:24Sam Klee1225377Verschil tussen antizionisme en antisemitisme? Ik heb er geen problemen mee dat Palestijnen in de bezette Westbank in opstand komen tegen de Israëlische bezetters en strijd leveren voor een eigen staat, mr. Boonen. Iets anders is het als moslimjongeren, zonder enige band met Palestina behalve dan misschien die van de religie van een groot deel van die Palestijnen, hier in onze steden Joden aanvallen omdat die een keppeltje dragen of uit de synagoge komen en zelfs Joodse burgers hier te lande bedreigen zodat er steeds meer Joden besluiten om te emigreren omdat hun veiligheid in het gedrang komt. Dàt, mr. Boonen, is onversneden antisemitisme en zelfs een diehard pro-Palestijnse activist als u kan dat niet ontkennen.2016-05-06 00:08:04kris pereira1225323@Jan Boonen. En houd toch op met die verschrikkelijke leugen dat Hitler en de zionisten op één lijn zaten. Vooraleer hij op het idee kwam om de Joden uit te moorden lag het in de bedoeling van de nazi's eerst Duitsland, en nadien de bezette landen, Judenfrei te maken. Dat paste in de doelstelling van de zionistische beweging en daarom kon hij haar gebruiken. U weet beter dan wie ook wanneer en vooral waarom die beweging ooit is ontstaan, maar u zwijgt er in alle talen over. De vraag die zich voordoet is of het wel een andere keus had? Vergelijk het een beetje, hoewel iedere vergelijking mank loopt, met de Joodse Raad in Nederland. Die had ook geen andere keuze.2016-05-05 22:56:35Sam Klee1225211De Block : <i>Maar ja de dansende linkse oppositie...</i> - Het was niet de linkse oppositie die volgens Jambon aan het dansen en het feesten was. En uw 'semantische hoogstandjes' die dit vertalen in 'goedkeuren' zitten er compleet naast. Het wordt tijd dat onze zogenaamde semantische specialisten, van Jambon tot De Block, eindelijk leren zeggen wat ze bedoelen en bedoelen wat ze zeggen. Maar dat is blijkbaar teveel gevraagd.2016-05-05 21:17:23Gerda Daniels1225199Jan Boonen: geachte heer, u vraagt zich dit nù nog af ? Komaan zeg !2016-05-05 21:08:55michiel michiels1225187Magnette is nu op bezoek in Gaza, een plaats waar ze op straat dansen bij aanslagen in Parijs en Brussel. Wat gaat die man daar doen?2016-05-05 21:01:50Jef Dubois1225181De pogingen van sommige forumeurs om nu nog altijd een negatieve draai te geven aan de uitspraken van Jambon zijn potsierlijk.2016-05-05 21:00:18rodolf van der miere1225173@Carl Op de Beeck: "Een "significant deel" staat voor mij, en ook voor de Wall Street Journal gelijk aan "een meerderheid". " Dat zegt dan meer over uw kennis van uw moedertaal, dan over Jambon, significant betekent uitdrukkelijk niet hetzelfde als "een meerderheid". De betekenis van het woord staat in elk nederlandstalig woordenboek, zoek het op als u twijfelt. Ik geloof nooit dat de Wall Street Journal dat zo zou geïnterpreteerd en gepubliceerd hebben.2016-05-05 20:56:57rodolf van der miere1225115Harde cijfers zijn er niet, zeker niet in dit land, maar als, laat ons zeggen, 15 procent van de moslims hier sympathieën koestert voor de ideeën van IS (en aanverwante radicaal islamitische groepen) en zich ook min of meer kan identificeren met de daders van de terroristische aanslagen van de laatste jaren, dan gaat het om een minderheid van de moslims (al zegt het ook niet meteen iets over de resterende 85 procent). En of je het nu wil of niet, dat is en blijft een significant deel van de moslims, zelfs al gaat het dan om een minderheid. 15 procent is per slot van rekening niet gelijk aan 5 procent of 0,5 procent. Het is geen verwaarloosbaar deel, zelfs al gaat het over het geheel gezien om een minderheid. Of men nu spreekt over een significante minderheid of over een significant deel van de moslims, veel verschil maakt dat niet. Linkse wegkijkers zijn inmiddels de wanhoop zo nabij dat ze zich alras gaan verliezen in nutteloze woordspelletjes. Het lijkt wel hun laatste strohalm.2016-05-05 20:19:37kris pereira1225085De Block : <i> Maar ja de dansende linkse oppositie... </i> - Het was niet de linkse oppositie die volgens Jambon aan het dansen en aan het feestvieren was.2016-05-05 19:40:37Gerda Daniels1225023Daniels: " ofwel beseft de man niet wat hij zegt ". Hij beseft het wel degelijk en weet dat hij gelijk heeft. Maar ja de dansende linkse oppositie, die vergoelijkt, om niet te zeggen sympathiseert met stenengooiende jongelui, en de hardroepers van Groen, die elk probleem van mislukte integratie onder de mat schuiven, maken voldoende lawaai. Uiteindelijk had Jambon moeten zeggen dat er wel degelijk een probleem is met sympathie en ondersteuning van het jihadisme. Daniels, geen enkel probleem is ooit opgelost door het te begraven onder semantiek. Onder "dansend" kan men ook begrijpen, "goedkeuren". Je kan zeggen wat je wilt. Er is een probleem. Vooral in België, door zijn al te optimistische kijk op integratie.Hoe je dit moet aanpakken is geen eenvoudige zaak. Maar enige assertiviteit is geboden. Voor de duidelijkheid, assertiviteit is geen synoniem voor bullebakkerij.2016-05-05 19:04:12Paul De Block1225005Anka Coppens: Ik vrees dat je gelijk hebt.2016-05-05 18:44:48Paul De Block1224941@Gerda Daniels: je bedoelt dus bijvoorbeeld zo uitspraken als zou deze regering de BTW op elektriciteit VERHOOGD hebben. Terwijl het in feite moet zijn dat de tijdelijke maatregel van Vandelanotte afliep? Zoiets? Dus kwestie van de impact te MAXIMALISEREN. (Enfin, analoog aan wat u beweert, omgekeerd dan, maar met dezelfde redenen)2016-05-05 18:18:50Ingmar Guillaume1224929Wellicht hebben de heren het boek gelezen van Wim Van Rooy " Warrover men niet spreekt".2016-05-05 18:14:48Jef Dubois1224799Sommige Belgen moeten er nog aan wennen dat een minister de waarheid zegt. Sommige verkiezen nog altijd de leugens.2016-05-05 16:47:45Jef Dubois1224797Dergelijke kwaliteit en openheid in een interview is uitzonderlijk in onze binnenlandse pers. Bovendien kunnen beide gesprekspartners zich, o.m. gezien hun leeftijd, de vrijheid veroorloven om de waarheid te spreken m.b.t. deze problematiek, wat vandaag voor nog slechts voor heel weinigen (zeker voor politici of professoren die nog carrière moeten maken) een mogelijkheid is.2016-05-05 16:46:35Anka Coppens1224687Op de Beeck : <i>dat minister Jambon aanvankelijk sprak van een "significant deel.." en niet van een "significante minderheid..". </i> - Inderdaad, en het is onbegrijpelijk dat Elchardus deze uitspraak wijzigde om de impact te minimaliseren. Jambon is met zijn zogezegd onschuldige maar provocatieve uitspraken niet aan zijn proefstuk toe, en dan wordt het een beetje gewaagd om hem het grote gelijk toe te kennen. Ik zie maar twee mogelijkheden: ofwel beseft de man niet wat hij zegt en dan is hij niet al te best geschikt voor de functie die hij bekleedt. Ofwel schrikt hij niet terug voor overdrijving als hij bewust begint te provoceren, en dat is ook geen al te beste eigenschap voor een minister in het algemeen en een minister van Binnenlandse Zaken in het bijzonder.2016-05-05 15:40:05Gerda Daniels1224637Dat een als links doorgaande intellectueel als Elchardus -ik heb wetenschappelijk een groot respect voor hem- het eens is met minister Jambon, dat een betekenisvol deel van de moslims de jihad steunt, moeten we als een grote overwinning zien, in het Vlaanderen, waar het debat over integratie (of vooral de mislukking ervan) nog helemaal moet beginnen, zoals Elchardus zelf zegt. Dank u Marc!2016-05-05 15:17:35Bart Pluymers1224629Extra verklaring van mijn vorige bijdrage ivm "Of zeggen dat Hitler en de Zionisten op bepaalde vlakken op een lijn zaten (DB)" het moest (GB) zo verwijzend naar Groot Brittannië en het ontslag van enkel mensen nadat die zoiets beweerd hadden of een mooie cartoon (vrijheid van mening is zeer relatief dus) had verder doorgelinkt op haar facebook pagina, hoewel het genuanceerd gebeurde en het geen leugen was, integendeel. Zoek bvb op "Ken Livingstone Isn't On Trial, Zionism Is" of op "A Palestinian View on the Antisemitism Row" voor meer info.2016-05-05 15:13:09Jan Boonen1224611@ Jos Wegge. Of USA, Canada en Australië zulke goede voorbeelden zijn weet ik niet. In alle geval hebben ze minstens één kenmerk gemeen : de autochtone bevolking werd er quasi afgeslacht en in onleefbare reservaten verbannen.2016-05-05 14:52:44Bob Jennes1224607Dat is een mooie: "Uit een enquête die ik een paar jaar geleden in de Brusselse scholen heb gedaan, blijkt dat een op de twee moslims antisemiet is." En definieer dan eerst maar eens wanneer je antisemiet bent: is afkeuren van de bezettings- en kollonisatie-politiek van Israel daarvoor al voldoende? Of zeggen dat Hitler en de Zionisten op bepaalde vlakken op een lijn zaten (DB)Niet moeilijk dan dat die Moslims in Brussel, met Arabische roots, dan als antisemiet worden weggezet. Maar betekent het eigenlijk wel iets in dit hele debat? Ik denk van niet. In al de reacties lees je veel straffere dingen die indien gezegd zouden worden over de joodse gelovigen, als antiselitisch zouden geduid worden, niet? Een voorbeeld: "De ... zal niet stoppen alvorens onze steden er zullen uitzien zoals Mossoul of Aleppo. De verpaupering en de armoede worden verder geïmporteerd, het onderwijs zakt naar een dramatisch niveau, kunst en muziek moeten verdwijnen, want daar houden ... niet van." Werkelijk?2016-05-05 14:51:15Jan Boonen1224569Islam en democratie samen kan niet. onmogelijk. 1 van beiden moet kapot. onvermijdelijk. Het is aan ons te bepalen welke van beide mag overleven.2016-05-05 13:59:23Marcel Andries1224551Over de migratie en zijn afgeleiden, zoals vandaag het jihadistisch terrorisme, wordt meestal gediscussieerd op basis van louter ideologische verwarring. Ideologie is de leer van eerder utopische ideeën. Die een reactie vormen op vooral vervelende toestanden van weleer. Slechts weinigen kunnen afstand nemen van voorbijgestreefd en dromerig gedachtegoed en zijn ook bekwaam de werkelijkheid van vandaag te erkennen. Ja, Jambon heeft gelijk. En migratie moet onderworpen zijn aan selectieve normen. Bepampering is overbodig. Zo leert men mensen leven van aalmoezen. Stop het ideologisch gezever en neem een voorbeeld aan grote migratielanden zoals Canada, Australië, USA....2016-05-05 13:40:45Jos Wegge1224529Significantie is een wetenschappelijke term uit de statistiek. Als je het woord buiten die context gebruikt in combinatie met niet wetenschappelijk onderzochte emoties beschrijvende beeldspraak, bezondig je jezelf aan pseudowetenschappelijke toogpraat. Dat is ok voor een backbencher, maar niet voor een minister.2016-05-05 13:27:27Hugo Van Assche1224515Aan Ingmar: "Bekenisvol" dus. Hoe je dat woord dan interpreteert, hangt af van de woordgroep/context: een 'significant verschil' doet bijvoorbeeld een gegeven omslaan in zijn tegendeel. Soit, Jambon had beter gesproken van een "aanzienlijk deel" of zoiets, zaak was immers om niet te polariseren.2016-05-05 13:20:37Carl Op de Beeck1224503Links haalt zoals gewoonlijk hun eigen zuilen onderuit. Zij moeten nu het vermaledijde belang en Francken ( ex ) gelijk geven. Nu is het wachten op het middeleeuws gerichte links orgel. Kameraden ik aanroep U , waar is het des ouderen fierheid gebleven.? Sloop deze twee infiltranten op Stalinistische wijze. Laat geen spaander heel. Want zij beweren dat dat het lot van Europa zal zijn.2016-05-05 13:08:26albert melis1224479@Carl Op de Beeck: wel, dat is niet zo. Significant wil zeggen "sufficiently great or important to be worthy of attentionnoteworthy." Dus het gaat totaal NIET over een meerderheid. Al zijn het er maar 100, dat IS significant. Namelijk 100 teveel. Dat andere partijen dat met opzet WILLEN begrijpen als "meerderheid", duidt gewoonweg op beschadigingspolitiek.2016-05-05 12:46:01Ingmar Guillaume1224465Beste Knack, Meer van dat! Super.. Toch even de geschiedenis ingedoken. Nergens een goed idéologisch èn economische functionerende samenleving gevonden. Ook niet in het daarvoor "geroemde oude Spanje" met name Cordoba, waar joden, christenen en moslims wel samen leefden en werkten maar nooit dezelfde rechten hadden. Als Nederland na 15jaar weinig verder staat dan Vlaanderen waar alles nog in kinderschoenen staat moet dat ernstig genomen worden.2016-05-05 12:40:21Gilbert Vermeersch1224445Mag ik er Elchardus op wijzen dat minister Jambon aanvankelijk sprak van een "significant deel.." en niet van een "significante minderheid..". Zo heeft de Wall Street Journal het ook gehoord (a "significant part.."). Er is hier wel degelijk een betekenisverschil. Een "significant deel" staat voor mij, en ook voor de Wall Street Journal gelijk aan "een meerderheid". Waarom Elchardus Jambons oorspronkelijke uitspraak per se wil wijzigen, weet ik niet, maar dit is intellectueel niet correct! Nadien heeft Jambon dit niet meer herhaalt, dat klopt.2016-05-05 12:23:29Carl Op de Beeck1224423Nu is het wachten op de reacties van 'het is rood en blind' om deze intellectuelen te verketteren en te beginnen toeteren over 'polariseren' en 'voer voor extreem rechts'. Alleen: extreem rechts zou geen voedingsbodem kennen mocht er op een eerlijke wijze met dit probleem omgegaan zijn. Hoe cynisch: net door de aanhoudende ontkenning van rood en groen zàl de polarisatie verder toenemen. Uit hebzucht, op zoek naar nieuwe stemmen om de verschrompeling van links te beperken, zal men tegen beter weten in de redenen elders zoeken.2016-05-05 12:09:29Luc Bartholomeus1224417Dit is een heel interessant artikel dat de ogen opent van wie het wil lezen. De teneur laat niets aan de verbeelding over: wij staan er slecht voor. De islamisering zal niet stoppen alvorens onze steden er zullen uitzien zoals Mossoul of Aleppo. De verpaupering en de armoede worden verder geïmporteerd, het onderwijs zakt naar een dramatisch niveau, kunst en muziek moeten verdwijnen, want daar houden moslims niet van. Wij zullen volgens hùn ziekelijke regels moeten leven, zodat wij het nà de dood beter zullen hebben. Wat een ongelooflijke onzin toch en sommigen onder ons stappen méé in die logica ! Hallucinant !2016-05-05 12:06:18michiel michiels1224409Beide heren zouden met onmiddellijke ingang aan de parlementaire onderzoekscommissie moeten worden toegevoegd.2016-05-05 12:03:19Patrick Verlooy1224405Het valt op dat men spreekt over de integratie van mensen maar het is in feite de ideologie van de islam die het probleem is. De islam doet zich voor als godsdienst maar het is meer een politieke ideologie die zich verheven acht boven de democratie dan een godsdienst. Het IOC en de Cairo conferentie geven duidelijk aan hoe men de islam boven de democratie plaatst in de thuislanden. Het probleem dat zich stelt is of men deze ideologie wel kan integreren in een democratisch bestel?2016-05-05 12:01:21Freddy Valcke1224395Bij deze kan links de klokken horen luiden tot voorbije Keulen. Waar gaat het naar toe als hun eigen intellectuelen, in alle eerlijkheid én in koo,r achter Jambon staan. Je zou dan kunnen vermoeden dat dit een les in nederigheid en rode schaamte zou kunnen betekenen. De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat de rode kerk dan maar weer de andere kant opkijkt en de focus tracht te verleggen. Puur uit opportunisme, het enige dat voor ze telt, zijn de mogelijke winst aan stemmen in de hoop dat al die mensen dan ook nog voldoende arm blijven en dus schijnbaar aangewezen blijven op hun cliëntisme.2016-05-05 11:59:44Luc Bartholomeus1224385Scheffer en Elchardus zijn bepaald niet van de minsten en komen bovendien uit onverdachte hoek. Men zou hun uitspraken dus maar beter ernstig nemen...2016-05-05 11:49:44nicole nys1224371Elchardus is hopeloos naïef. Hij vergeet dat wanneer een politicus zoals Jambon dat soort bewoordingen van op een publieke tribune gebruikt, het impact wel enigszins anders is dan in een academische zitting. Zelfs als het waar is, dan nog moet een politicus voorzichtig zijn om niet iets helemaal anders te verkrijgen dan wat hij bedoelt. Het is precies niet het moment om alle extreem-rechtse imbecielen voer te geven zodat ze tot actie overgaan. En Zweden en Duitsland bewijzen dat dit geen imaginair gevaar is. Het is niet het moment om te polariseren. Dat Jambon daarna zijn eigen woorden een beetje gerelativeerd heeft is zalven na de slag. Als Elchardus dat niet inziet als socioloog, dan is het triestig gesteld met de sociologie in België.2016-05-05 11:45:36Bert Herregods1224367Grappig om te weten dat, na al die heisa, Jan Jambon dus uiteindelijk TOCH gelijk had. En dat komende van 2 hooggeleerde linkse ideologen. Niet dat ik daar ooit aan heb getwijfeld. Maar gaan SP.a, PVDA, Groen, en jawel, ook CD&V en zelfs OpenVLD nu ook aan de alarmbel trekken?2016-05-05 11:44:52Ingmar Guillaume1224349Maar velen weten dat Jambon gelijk heeft, maar dat past niet in hun politieke strategie. De hypocrieten werpen onze waarden en veiligheid in de weegschaal voor hun eigenbelang.2016-05-05 11:36:44Marc Baeyens1224323Wij willen de islam niet vernietigen, wel dat ze terugkeren naar hun land. Samen leven is een utopie van links.2016-05-05 11:25:06Jef Dubois1224319Jan Jambon had gelijk volgens Elchardus alleen mocht hij het niet zeggen,typisch socialistische reactie.2016-05-05 11:23:34Jan De Belder1224299Zoals Mark Elchardus EN Paul Scheffer vinden dat de in Belgenland verketterde prof. Marion van San ook gelijk had, en nu nog meer dan vroeger, met haar onderzoek van 15 jaar geleden naar criminaliteit onder allochtonen, voor Marc Verwilghen. Men ziet er trouwens de bevestiging van in het dagelijkse leven van nu. Nu nog wordt ze er na al die jaren op aangesproken door sommige politieke naïevelingen in de politiek, soms in de media (die het nu nog een omstreden onderzoek durven noemen, cfrDe Standaard.) en zelfs aan universiteiten die haar het licht in de ogen niet gunnen. En die blijkbaar nog niet over de lippen krijgen dat zij gelijk had. Terwijl iedereen die niet op een buitenaardse planeet leeft, dat wel ziet.2016-05-05 11:14:58Sam Klee1224285Nu horen ze het eens van een ander...2016-05-05 11:09:25Frans Claerboudt6993212016-05-04 11:38:262016-05-04 14:37:12KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardPar Han RenardBelgiëKnack.be

Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'

Han Renard - 'Er is in de moslimgemeenschap een aanzienlijke groep die de gewelddadige jihad steunt', zegt Mark Elchardus. 'Het is belangrijk om de jihad ook als een ideeënstrijd op te vatten', vindt Paul Scheffer. De twee belangrijkste immigratiedenkers van de Lage Landen wikken en wegen de staat van de multiculturele samenleving en zijn daarbij hard, voor moslims én de politiek.

yesrmgimport newsgate2016-05-04 11:38:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/mark-elchardus-jan-jambon-had-gewoon-gelijk/article-longread-699321.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/mark-elchardus-jan-jambon-had-gewoon-gelijk/article-longread-699321.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Mark Elchardus: 'Jan Jambon had gewoon gelijk'

Han Renard - Ze staan allebei bekend als linkse intellectuelen. Socioloog en professor emeritus Mark Elchardus (VUB) is volgens sommigen de huisideoloog van de SP.A, terwijl publicist en hoogleraar Paul Scheffer ooit nog de officiële partij-ideoloog was van de PVDA. Toch zijn ze allebei kritisch voor de multiculturele samenleving. Scheffer geldt als de geestelijke vader van het Nederlandse debat over de multiculturele samenleving, dat bij onze noorderburen al vijftien jaar lang hevig woedt. Elchardus vindt op zijn beurt dat die discussie bij ons nog moet beginnen. Daarom zijn voor een keer de rollen omgekeerd. Twee uur lang, terwijl de regen en hagel onverbiddelijk op de glazen aanbouw inbeuken, praat de Nederlander bedachtzaam en de Belg scherp.

Han Renard - Het is niet voor het laatst dat de beide heren elkaar treffen, want Scheffer is op 24 mei een van de sprekers op de conferentie van de Stichting P&V over 'declinisme en vervreemding bij jongeren.' Daar zal worden gedebatteerd over het laatste boek van gewezen P&V-voorzitter Elchardus Voorbij het narratief van neergang. Scheffer zal het er ongetwijfeld hebben over De vrijheid van de grens, het essay dat hij schreef naar aanleiding van de Europese vluchtelingencrisis.

Meneer Scheffer, u schrijft over de verlegenheid waarmee u en veel mensen worstelen in het vluchtelingenvraagstuk. We zijn geraakt door een foto van een dood jongetje op een strand, maar beseffen tegelijk dat we onze grenzen niet zomaar kunnen openen.

Han Renard - PAUL SCHEFFER: In de dagen direct na de val van de Berlijnse Muur was ik correspondent in Warschau. Ik kan me het einde van de Koude Oorlog heel goed herinneren, het gevoel dat de grote conflicten achter ons lagen en van grenzen die wegvallen. Een kwarteeuw later word je wakker in een wereld die ruiger is dan we ons konden voorstellen. Er zijn heel veel conflicten die tot grote vluchtelingenbewegingen leiden. In links-liberale kring zorgt dat voor verlegenheid. Wie zijn wij om te oordelen wie wel en niet hierheen mag komen? Het ís ook een echt moreel dilemma. De grenzen sluiten en zeggen dat de noden van de eigen bevolking altijd voorrang hebben op de noden van mensen die van elders komen, biedt geen uitweg, maar het omgekeerde evenmin. Hoe zal Europa met dit vraagstuk omgaan? Besteden we het uit aan autoritaire regimes zoals Turkije, met alle nare gevolgen van dien?

Han Renard - MARK ELCHARDUS: In de vluchtelingencrisis is gebleken dat de Europese buitengrenzen niets voorstellen. Nu ja, crisis. Ik vrees dat dit de toestand van de wereld wordt voor minstens de komende halve eeuw. Voor die vluchtende mensen moeten we natuurlijk alles in het werk stellen om hun vlucht en opvang zo menselijk mogelijk te maken. Dat betekent ook geen mensen meer laten verdrinken. Maar hoeveel mensen kunnen we aan? In principe is asielrecht niet gebonden aan je opvangcapaciteit maar aan de motieven van de mensen die vluchten. Iedere echte vluchteling komt dus in aanmerking voor asiel. Maar dan zal de ene na de andere lidstaat zijn nationale grenzen opnieuw sluiten. Als we op relatief korte termijn de druk op Europa niet kunnen verlichten, is het straks afgelopen met het asielrecht in Europa, en misschien zelfs met Europa. We moeten naar een degelijke bewaking van de buitengrenzen, met opvangcentra en aanmeldposten aan de grenzen. De zogenaamde vluchtelingencrisis drukt Europa opnieuw op zijn militaire verplichtingen. Hebben wij voldoende militaire slagkracht om te interveniëren en te voorkomen dat mensen moeten vluchten? De operatie van de Fransen in Mali lijkt me veel typischer voor wat Europa in de toekomst zal moeten doen dan het 'wir schaffen das' van Angela Merkel.

Han Renard - SCHEFFER: Het humanitaire appel van Merkel is op korte tijd verzand in een verschrikkelijke realpolitik. Ik vond het pijnlijk dat Merkel net nu in Nederland een grote prijs heeft gekregen voor haar morele leiderschap, terwijl we moeten vaststellen dat Erdogan een hoge prijs eist voor zijn steun en aan onze vrijheid van meningsuiting tornt.

Kunnen we een grens stellen aan het aantal oorlogsvluchtelingen dat we opnemen?

Han Renard -

Han Renard - Crisis? Ik vrees dat dit de toestand van de wereld wordt voor de komende halve eeuw.

Han Renard - Mark Elchardus

Han Renard - SCHEFFER: De aantallen moeten in verhouding staan tot een humaan en houdbaar asielsysteem. Wat we nu doen is niet humaan. Er zijn 22.000 mensen omgekomen in de Middellandse Zee bij de pogingen om Europa te bereiken. En het is niet houdbaar voor de ontvangende samenlevingen. Het grote, genereuze gebaar van Duitsland, Zweden en Oostenrijk is alweer voorbij. De Zweedse minister van Integratie kwam na een jaar huilend op televisie zeggen : 'We kunnen het niet aan.' En dan ga je van geïmproviseerde open grenzen naar geïmproviseerde gesloten grenzen. Dat zie je in Hongarije, Polen en Denemarken. Die cascade van hekken en prikkeldraad in Europa voorkomen, vraagt een duurzame betrokkenheid met vluchtelingen en een aanpak die je twintig jaar kan volhouden. Dat betekent niet alleen investeren in de regio, maar ook jaarlijks omschreven aantallen mensen opnemen. Wat klassieke immigratielanden doen. Amerika en Canada voeren geen politiek van open grenzen. Die landen bekijken elk jaar opnieuw welke humanitaire verantwoordelijkheid ze aankunnen. Nederland heeft sinds 1975 driekwart miljoen vluchtelingen ontvangen. Dat is niet niks. Ik kan me voorstellen dat wij de komende twee decennia elk jaar nog eens 30.000 vluchtelingen zullen opvangen. Als andere landen hetzelfde zouden doen, kan Europa jaarlijks 300.000 mensen of meer opvangen en zo veel druk uit Turkije weghalen.

En dat is dan pech voor asielzoeker nummer 300.001?

Han Renard - SCHEFFER: Die moet misschien wachten. Je moet ook proberen de levensomstandigheden van de mensen daar te verbeteren, hoewel onze mogelijkheden om ordening te brengen in de wanorde die ons omringt beperkt zijn. Wij kunnen de wereld niet redden en ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor bijvoorbeeld de demografische scheefgroei in de Arabische wereld. Een land als Egypte telt meer dan 90 miljoen inwoners waarvan de helft onder de 24. Bovendien vormt immigratie niet de crux van een mogelijke oplossing, ook niet voor die landen zelf.

Volgens de pleitbezorgers van open grenzen hebben wij in elk geval veel te winnen bij de komst van immigranten.

Han Renard - ELCHARDUS: Bij een arbeidsgerichte immigratie geselecteerd op diploma's. Maar dat is exploitatie van arme landen. Jullie betalen de opleiding van de verpleegsters, wij zullen ze aan het werk zetten. De kosten voor jullie, de baten voor ons. Maar als je het hebt over migratie in haar geheel, is het onzin om van economische baten te spreken. Uit mijn laatste onderzoek blijkt dat 43 procent van de 25- tot 35-jarige moslims aan het het werk is. Niet eens de helft. Hoe kan dat nu een netto positieve bijdrage vormen aan de economie?

Han Renard - Dieter TelemansPaul Scheffer

Han Renard - SCHEFFER: De economische baten van migratie, zeker van laaggeschoolde migranten, vallen enorm tegen. In Nederland is onderzoek gedaan bij 33.000 erkende vluchtelingen, waarvan sommigen al twintig jaar in Nederland zijn. Een op de drie daarvan werkt en dat wordt gedefinieerd als acht uur of meer per week werken. Ik heb net een rapport gezien van de Duitse industrie. Die hebben de eerste grote groep van asielzoekers geanalyseerd en doen een dringend beroep op de Duitse regering om door te gaan met de werving van vakkrachten voor de Duitse industrie. Bij de vluchtelingen die nu naar Duitsland komen, zit vrijwel niemand die ze in de Duitse industrie kunnen gebruiken, zeggen ze, omdat die mensen allemaal uit landen zonder industriële traditie komen.

Han Renard - ELCHARDUS: Een crisis als deze is eigenlijk een moment om realistisch te zijn. Meer dan een kwart van onze jonge moslims is werkloos. Waarom kunnen we hen niet helpen in plaats van andere mensen te importeren?

De vluchtelingen zijn in meerderheid moslims. Tegelijk worden we door de globalisering van de jihad geconfronteerd met ernstige problemen met jonge moslims. Die twee debatten raken soms met elkaar vermengd tot een giftige cocktail. Zou er makkelijker voor een ruimhartig opvangbeleid gepleit kunnen worden als de huidige vluchtelingen geen moslims waren?

Han Renard -

Han Renard - Uit een enquête van een paar jaar geleden op Brusselse scholen blijkt dat een op de twee moslims antisemiet is.

Han Renard - Mark Elchardus

Han Renard - SCHEFFER: Er is bij de vluchtelingen een behoorlijke groep die zeer traditioneel en vroom gelovig is. Maar net zoals je vluchtelingen niet gaat vragen naar hun opleiding, kun je hen ook niet vragen naar hun denkbeelden. Maar dan snap je wel dat zowel de economische integratie als de meer culturele integratie een geweldige opdracht wordt in de komende tijd. Dat is natuurlijk de onderliggende gedachte bij het begrenzen van het aantal vluchtelingen dat je opneemt. Je moet immers de weerbarstigheid van het integratievraagstuk meetellen en er rekening mee houden dat er nog heel wat mensen zullen bijkomen door gezinsherenigingen.

Han Renard - ELCHARDUS: De belangrijkste ervaring waarop we ons kunnen baseren is hoe we het er tot dusver met onze moslimmigranten afgebracht hebben. We zitten nu aan de tweede en de derde generatie. Maar uit onderzoek van socioloog Ruud Koopmans bij moslims in West-Europese landen blijkt dat veertig procent een fundamentalistische godsdienstbeleving heeft en denkt dat het Westen de islam wil vernietigen. Vier op de tien loopt dus rond met het idee dat de hen omringende samenleving totaal vijandig staat tegenover hun identiteit en religie, want die twee zijn bij moslims sterk met elkaar verbonden. Dat is een enorm spanningsveld.

Han Renard - SCHEFFER: Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Grote groepen mensen hier denken dat de islam onze identiteit zal vernietigen.

Han Renard - ELCHARDUS: De kloof wordt groter. Er is in de moslimgemeenschap een aanzienlijke groep die de gewelddadige jihad steunt. In Nederland is moslims gevraagd wat ze zouden doen als ze een moslim een aanslag zien voorbereiden. Zouden ze dan naar de politie gaan? Daarop zegt elf procent nee en nog eens negen procent twijfelt. Er is dus een groep van op zijn minst tien à vijftien procent passieve fellow travellers. Waarschijnlijk zullen die geen terreur-daden plegen, maar wel de omerta bewaren en op die manier de daders helpen. Daarnaast heb je nog die veertig procent van de Europese moslims die er een fundamentalistisch wereldbeeld op na houden en de landen waarin ze leven als vijandig tegenover moslims beschouwen.

Waarom was er dan zo'n ophef over de uitspraak van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat een significante minderheid van de moslims stond te dansen na de aanslagen in Brussel?

Han Renard - ELCHARDUS: Die ophef is compleet misplaatst want Jambon had gelijk. Alleen had hij niet moeten spreken over dansende mensen. Maar in de kern heeft hij volkomen gelijk. We moeten ons afvragen hoe het zover is kunnen komen.

Nogal wat mensen zullen zeggen: discriminatie en sociaaleconomische achterstelling.

Han Renard - ELCHARDUS: Sociaaleconomische achterstelling als verklaring voor radicalisering is onzin. Natuurlijk moeten we harder optreden tegen discriminatie en jonge moslims beter integreren op de arbeidsmarkt. Maar we moeten durven zeggen dat hun zwakke positie op de jobmarkt niet alleen een gevolg is van discriminatie. En vervolgens onpartijdig de vraag stellen: waarvan dan nog? Moslims doen het slecht in het onderwijs, maar dat is niet omdat wij hen slecht onderwijs geven. Er is meer aan de hand, onder meer ongelijkheid tussen scholen. Er worden in het onderwijs inspanningen gedaan maar die boeken onvoldoende resultaten. Opnieuw moeten we ons afvragen: waarom? Maar we moeten dat samen met de moslims doen. Het is absoluut niet wij-tegen-zij. We moeten moslims een volwaardige plaats geven in de samenleving en hen veel beter leren zien wie de echte vijanden zijn. Dat zijn die radicalen, maar ook degenen die hun daden en denkbeelden met de mantel der liefde bedekken.

Han Renard -

Han Renard - Ik heb een genuanceerd beeld over Abou Jahjah, maar hij schrijft wel dat België de moslimidentiteit wil vernietigen

Han Renard - Paul Scheffer

Han Renard - SCHEFFER: We mogen in dit debat de menselijke dimensie niet uit het oog verliezen of grote woorden gebruiken zoals in Duitsland. Daar staat integratieweigeraar voor traditionele moslim en islamofoob voor de meerderheid in de samenleving.

Han Renard - ELCHARDUS: Het integratiedebat staat in de kinderschoenen.

Han Renard - SCHEFFER: Je doet me pijn. Ik ben daar al vijftien jaar mee bezig! (lacht)

Han Renard - ELCHARDUS: In Vlaanderen zijn we er nog niet eens aan begonnen. Er is een hele groep mensen die de problemen altijd heeft geminimaliseerd. Toen Sharia4Belgium in aula's van universiteiten mensen ging verhinderen om te spreken, waren er zogezegde intellectuelen in dit land die zeiden dat we ons daar niet druk over hoefden te maken. Dat het niets te betekenen had. Socioloog Jan Hertogen was de grote verspreider van die boodschap. Nu zien we diezelfde jongens in IS-filmpjes zeggen: het bloed zal door jullie straten stromen. Mensen die destijds die houding hebben aangenomen, mogen nu wel eens komen uitleggen waarom en of ze intussen van gedachten zijn veranderd.

Han Renard - We moeten ook veel meer onderzoek doen. Maar een onderscheid maken tussen moslims en niet-moslims in wetenschappelijk onderzoek is voor velen al een uiting van vooringenomenheid. Dat is natuurlijk de slechtste manier om mensen te leren kennen: blind zijn voor hun identiteit. Uit een enquête die ik een paar jaar geleden in de Brusselse scholen heb gedaan, blijkt dat een op de twee moslims antisemiet is. Een moslimorganisatie wilde mij toen een proces aandoen. Je mag het probleem dus zelfs niet benoemen. Dat is vandaag nog altijd de dominante strekking bij een aantal intellectuelen. Kijk ook hoe Movement X van Dyab Abou Jahjah reageerde op de uitlatingen van Jan Jambon. Helemaal fout. Moslims worden als slachtoffers van een vijandige samenleving neergezet. Zolang hen dat soort identiteit wordt opgedrongen, zal het niet lukken. Moslims moeten zich minder als slachtoffers en meer als volwaardige burgers opstellen. In een echte dialoog moet je elkaar onaangename dingen kunnen zeggen.

Maar Jambon kon die dansende moslims niet hardmaken.

Han Renard -

Han Renard - Die ophef is compleet misplaatst want Jambon had gelijk. Alleen had hij niet moeten spreken over dansende mensen. Maar in de kern heeft hij volkomen gelijk. We moeten ons afvragen hoe het zover is kunnen komen.

Han Renard - Mark Elchardus

Han Renard - ELCHARDUS: Maar in se gaat het over een 'significante minderheid'. Als je binnen een groep de vinger legt op iets wat niet kan, stigmatiseer je toch niet heel de groep? Wie dat zegt, wekt zelf de suggestie dat alle moslims zich geviseerd moeten voelen vanwege een significante geradicaliseerde minderheid onder hen. Dat doet de moslims in dit land groot onrecht aan. Verder vind ik het gewoon de taak van de minister van Binnenlandse Zaken om dit soort problemen te signaleren.

SP.A-Kamerfractievoorzitter Meryame Kitir noemde Jambon een onruststoker. Binnen de SP.A zal het u niet in dank afgenomen worden dat u het opneemt voor een minister van de N-VA.

Han Renard - ELCHARDUS: Dat is dan maar zo. Ik vind dat je als intellectueel de plicht hebt om zo eerlijk mogelijk te zeggen wat je besluiten uit je onderzoek en je opvattingen zijn. Als dat positief is voor de partij waartoe ik behoor, is dat mooi meegenomen, maar als dat negatief is, zal ik niet zwijgen.

Han Renard - Dieter TelemansMark Elchardus en Paul Scheffer

Han Renard - SCHEFFER: Ik denk niet in termen van links en rechts in dit debat. Deze vragen lopen dwars door alle klassieke partijen heen. Je moet niet te veel over je schouder kijken, maar gewoon proberen te zeggen wat je betekenisvol lijkt. Mij schieten beelden uit de jaren 1970 van de Rote Armee Fraktion (communistische terroristische groepering, nvdr.) door het hoofd. Niet dat die vergelijking helemaal opgaat, omdat het nu over veel grotere groepen gaat, maar bij ideologisch gemotiveerde terreur, is er altijd een omgeving die daarmee sympathiseert. Een behoorlijk deel van de radicaal-linkse Duitsers vond het vermoorden van bankdirecteuren heimelijk niet zo erg. Het is belangrijk om de jihad ook als een ideeënstrijd op te vatten. Er wordt te veel over het nihilisme en te weinig over het idealisme van Syriëgangers gesproken. Veel te veel mensen gebruiken een psychologische invalshoek. We moeten het hebben over ideologie, je moet toch allereerst willen luisteren naar hoe mensen zelf hun daden rechtvaardigen. Ik vind het bijna kleinerend om te zeggen: je beweert wel dat je het namens dit en dit doet, maar eigenlijk ben je gewoon een kleine crimineel. Bij de linkse terreur werd wel eindeloos gediscussieerd over de ideologische rechtvaardiging. Laten we daar eens bij beginnen.

Han Renard - ELCHARDUS: Het is heel typisch dat veel mensen, moslims en niet-moslims, zeggen dat die terreuraanslagen niets met de islam te maken hebben. Terwijl het toch wel iets gemakkelijker zal zijn om jezelf op te blazen als je denkt dat je zo je religieuze plichten vervult en je zonden uitwist.

Mijnheer Scheffer, u kreeg na de publicatie van Het multiculturele drama in 2000 veel kritiek van mensen die er een aanval op moslimmigranten in zagen.

Han Renard -

Han Renard - Wat mij opviel in België is het onvermogen tot collectieve rouw na de aanslagen

Han Renard - Paul Scheffer

Han Renard - SCHEFFER: Iedereen die zich in deze discussie mengt, loopt allerlei blauwe plekken op. Maar ik heb het gevoel dat er veel is veranderd in vergelijking met vijftien jaar geleden. Niet alleen in het debat. In die tijd zat iedereen weg te kijken van de problemen. De afgelopen vijftien jaar is er heel veel gezegd, ook in de politiek. Er zijn bewegingen ontstaan die weinig anders doen dan deze vragen thematiseren. Maar ook in de feiten is er veel veranderd. Kijk naar het aantal mensen met een migratieachtergrond die deelnemen aan de politiek en het publieke leven. Dat zijn er zoveel meer geworden. Ook in Vlaanderen. We hebben zeker geen vijftien jaar stilstand achter de rug. Ik zie nog steeds veel problemen en harde kernen van achterstand, maar ik zie ook sociale mobiliteit en een opkomende middenklasse.

Han Renard - ELCHARDUS: Maar uit cijfers blijkt dat het fundamentalisme en het afwijzen van de ontvangende samenleving bij Belgische moslims veel sterker is dan in Nederland.

Hoe komt dat?

Han Renard - ELCHARDUS: Ik weet het niet, want België en Nederland zijn vergelijkbare landen. Wij hebben wel een hogere proportie moslims dan Nederland. De concentratie van de diaspora kan een factor zijn. Daarbij komt nog dat velen onder hen Frans spreken.

En?

Han Renard - Dieter TelemansMark Elchardus

Han Renard - ELCHARDUS: Dat betekent dat ze contact hebben met Frankrijk, waar ook veel moslims leven. Volgens een recente telling zijn er in Frankrijk meer dan 3000 internetsites die de IS steunen. Ik heb het Nederlandse collega's al gezegd: als je radicalisme wilt bestrijden, stop dan meteen met Franse les op school (lacht).

Han Renard - SCHEFFER: Wat mij opviel in België is het onvermogen tot collectieve rouw na de aanslagen. Hoe snel de politieke verdeeldheid toesloeg. Dus misschien speelt de ingewikkeldheid van België en die taalgrens ook een rol. In Vlaanderen, Wallonië en België is de uitnodiging tot integratie en het idee van een gedeeld burgerschap moeilijker dan in Nederland. Of het veel verklaart weet ik niet. Maar het viel mij op hoe weinig ingetogenheid er was en dat België het niet eens een week lang kon opbrengen om met z'n allen te zwijgen en aan de slachtoffers te denken, hoewel premier Charles Michel (MR) dat op zijn manier wel probeerde te symboliseren.

Mijnheer Scheffer, u zit bij uitgeverij De Bezige Bij waar een rel is ontstaan naar aanleiding van de mogelijke publicatie van een boek van Abou Jahjah. Een aantal auteurs dreigt er zelfs mee naar een andere uitgeverij over te stappen.

Han Renard - SCHEFFER: Op 9 mei is er mede op mijn initiatief een vergadering van de schrijversvereniging en dan gaan we daar uitvoerig over praten. De meesten bij De Bezige Bij vinden het vanzelfsprekend dat wij geen boek uitgeven van Martin Bosma, een denker van de PVV, die zegt dat moslims onze identiteit ondermijnen. Dan hoort het omgekeerde discours evenmin bij De Bezige Bij thuis. Abou Jahjah schrijft namelijk dat de samen-leving via een assimilatiestreven bezig is de identiteit van de moslimgemeenschap te vernietigen. Ik heb vaak genoeg met Abou Jahjah gepraat. Ik vind dat hij een interessante rol speelt in Vlaanderen en dat zijn standpunten volkomen legitiem zijn. Persoonlijk kan ik goed met hem overweg, maar je moet rekening houden met de geschiedenis van De Bezige Bij als verzetsuitgeverij, met een grote gevoeligheid voor de ondergang van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Overweegt u ook te vertrekken bij De Bezige Bij?

Han Renard - SCHEFFER: Nee, want ik ga uiteindelijk niet op de stoel van de redactie of directie zitten. Ik hoop dat ze naar het gesprek in de schrijversvereniging luisteren en dan hun afweging maken. Hoe die ook verder uitvalt, ik blijf zeker. Maar het houdt me wel bezig. Ik heb destijds in NRC als een van de eersten in Nederland uitvoerig de autobiografie van Jahjah besproken. Hij schrijft daarin dat assimilatie, etnische zuivering en volkerenmoord verschillende manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken: namelijk dat het beëindigen van diversiteit. De Belgische politiek streeft volgens hem naar assimilatie. Daarmee veronderstelt hij dat zij de vernietiging van de Arabische of moslimidentiteit nastreeft. Nou, dan zeg je nogal wat.

Han Renard - ELCHARDUS: Dat bedoel ik met: je moet wel weten wie de vijand is. Zo'n discours maakt een dialoog onmogelijk. Wat veel moslims denken, namelijk dat het Westen hen wil vernielen, wordt door Abou Jahjah ideologisch onderbouwd. En dat is heel gevaarlijk.

Han Renard - SCHEFFER: Ik heb een vrij genuanceerd oordeel over Abou Jahjah en heb vaak genoeg mijn waardering voor hem uitgesproken. Maar vraag is of De Bezige Bij als literaire uitgeverij met een eigen traditie dat soort boeken moet uitgeven. Ik vind van niet, maar hoop dat meer politiek georiënteerde uitgeverijen dat wel zullen blijven doen.

Han Renard - De avondconferentie en het debat van de Stichting P&V vinden plaats op 24 mei 2016 vanaf 18 uur in De Markten in Brussel. De conferentie is gratis, maar inschrijven is verplicht via www.stichtingpv.be

Han Renard -

Han Renard -

Han Renard -

Han Renard -

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlimmigratiediscriminatieislamgeloofEuropaBelgiëMark ElchardusPaul ScheffermulticulturalismeJan JambonterrorismeVluchtelingen
'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'
'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'
'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'
'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'
'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'
'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'
521205213Over Vlamingen weet hij alles, maar over zn eigen gemeente..!!2016-04-22 15:11:33Gilbert Vermeersch1205055Weer eens de ontkenning dat islamitisch extremisme met religie te maken heeft. De salafisten worden nu benoemd als extreemMaar er zijn ook nog de wahabieten, Er is de sectarische vijandschap tussen soennieten en sjiïeten. En dat Al Quaeda, Islamitische Staat, Al Shabaab, Al Nusra en Boko Haram niet met de islam te maken heeft, wie gelooft dat nog?? Er wordt de mensen wat wijs gemaakt : het extremisme kwam zogezegd niet uit de moskee, Dan was er wél de Saoudi-Arabische moskee, nadien blijkt ca 30% van de moskeeën clandestien te zijn. Voor mij is het duidelijk : er is wél degelijk een probleem met de Islam.2016-04-22 12:49:52luc de vriese1204821De man beseft nog half niet wat hij veroorzaakt heeft door zijn laksheid en wanbestuur. De mensen hebben door dat de schuld op de NVA schuiven een schijnmaneuver is om zijn onbekwaamheid te maskeren. Zijn 'vrienden' beseffen maar al te goed wie verantwoordelijk is voor het moslim-extremisme en wie de verspreiding van het jihadisme heeft in de hand gewerkt. Dit alles in de schoenen van de NVA schuiven is niet alleen potsierlijk, het slaat bovendien nergens op....2016-04-22 10:27:45Jules Lambrecht1204691Oud burgemeester Moureaux Heeft nooit rekening gehouden dat hij hoofdzakelijk met Moslims te doen had. Tijdens zijn burgemeesterschap hielden zij hem te vriend en stelden zij zich schijnheilig als vriend en gematigd op. Waar hij geen rekening me hield is dat er in de koran duidelijk staat dat men nooit vriendschap mag aanknopen met een ongelovige of andersdenkende. Nu Moureaux geen burgemeester meer is, nu krijgt hij het ware gezicht van zijn stadgenoten te zien nu merkt hij hoe zij ingesteld zijn hoe crimineel en hatend hun houding is tegenover onze samenleving en daar schrikt hij toch even van De moslim vriend..2016-04-22 09:20:32ronny vermeulen1204151Gaan Socialisten en Groenen nu ook Moereaux op de pijnbank leggen zoals ze minister Jambon hebben behandeld over diens uitspraak ? Zijn uitspraak komt toch overeen met die van Jambon, waarschijlijk ( met 100 %) hebben ze beiden gelijk ,alleen jammer dat Moereaux 20 jaar in zijn Molenbeek geslapen heeft om tot die conclusie te komen2016-04-21 18:50:58romain peeters1204113Moureaux was ooit degene die "op een volwassen manier" het probleem van de migratie ging aankaarten, want zelfs hij vond dat dat het teveel werd. Tot hij zag dat de demografische statistieken zouden leiden tot een inkrimping van de PS. Toen slikte Moureaux zijn woorden in, en werd iedereen die het over een beperking van de migratie wilde hebben een racist. Al die migranten stemmen PS, en meer nog, ze helpen Brussel te verfransen. Degenen die het zich kunnen permitteren, verhuizen naar de rand. Die verfranst mee, ook al stemmen ze daar vaker MR. Het gevolg is dat de PS lokaal en op nationaal niveau een machtspositie verovert. Dat was altijd al het opzet, maar nu komt Moureaux met een zware slag uit de lucht vallen, en wilt hij dat we geloven dat hij het niet had zien aankomen? Dit is te cynisch en te leugenachtig voor woorden.2016-04-21 18:18:24Dries Driesen1204033Die man spreekt met een dubbele tong zoals alle PS'ers. 70% van de bevolking in Wallonië spreekt hem tegen, dus krabbelt hij terug.2016-04-21 17:37:19Marc Baeyens1204009zoals altijd ,de NVA heeft opnieuw gelijk,dat moet toch frustrerend zijn voor de andere partijen,het VB uitgezonderd,wat zullen ie partijen nog uitvinden om de NVA-VB ts beschadigen,beke zal er de stekker moeten uittrekken,10% zal hij nog hebben volgend jaar2016-04-21 17:27:39jean castelein1203993Als zelfs een oud ps-politicus al in een open brief schreef dat Moureau om electorale redenen verworden was tot de handpop van de brusselse imams ... !!!2016-04-21 17:22:15Emiel Segers1203893Zo eerlijk is hij dan toch dat hij dit durft zeggen!!2016-04-21 15:36:56ANTOON DE WACHTER1203841Jambon, houd deze tekst goed bij: Moureaux treedt uw uitspraken, waar de laatste dagen zoveel over te doen was, volledig bij. Eens curieus of Moureaux het nu ook moet gaan uitleggen bij Kathleen Cools, Calvo, Almaci, Kir, Yüksel en andere rood-groenen.2016-04-21 14:34:50Herman Van den Broeck1203807Als er één man is die boter op zijn hoofd heeft, dan is het Mouraux wel. Die mogen ze van mij onmiddellijk de bak in draaien voor de rest van zijn leven!2016-04-21 13:57:07Bart De Groote1203593Toen ik haar vroeg wat zij zou doen als de voortvluchtige Salah bij haar zou aankloppen, zei ze: 'Dan zou ik niet anders kunnen dan hem beschermen'. Duidelijk ? Nog verbazend dat ze het toegeeft.2016-04-21 11:10:02Marie-Claire Hopmans1203577"een jihadisme dat sneller is gegroeid dan hij dacht", dit betekent dat hij totaal on-be-kwaam was, een totaal immorele PS-mistoestand waar WIJ allen het slachtoffer van werden.. Pas op, OOK de vlaamse 'politici' die er zich bij neerlegden!!2016-04-21 10:59:19Carlo Pilatus1203523Is dat niet de man die het wetenschappelijk onderzoek uit 2001 naar een bepaalde bevolkingsgroep in zijn Brussel gewoon onzin vond. Dat vond pater Leman trouwens ook. We zien nu wat er van die lichtvaardige ontkenning gekomen is. Nietwaar Philippe en Johan?2016-04-21 10:02:12Sam Klee1203407nu hij het zegt kan de oppositie de hetze tegen Jambon intomen en proberen echt oppositie werk te leveren waar ze wel geen kaas van gegeten hebben , alleen wat uitkramen en rondkijken met een air "hebt je mij gezien"2016-04-21 08:39:10paul lemmens1203383Voor de 'Jambon bashers', M. Moureaux heeft hier wel degelijk over terroristen en niet toeristen... Ja, maar... straks gaat Groen! hier ook nog over beginnen zeveren. Wel een significant verschil!2016-04-21 08:29:33Jaak Vossen1203253De juiste reactie van deze oud-burgemeester en staatsman is van een ander gehalte dan de pietluttigheid van een aantal politici vandaag die de term 'significant' bij minister Jambon in vraag stellen. Dat enkele van de meest gezochte mannen maanden konden onderduiken, is dat buiten de televisiebeelden die we allen gezien hebben, geen voldoende aanduiding dat er binnen bepaalde wijken een draagvlak voor IS en soortgelijken ontstond? Vraag: hoe verander je dat? Sommige verontwaardigde politici kletsen uit hun nek.2016-04-20 23:43:25Marc Cels1203223Mr Moureaux, wist u niet dat het voor moslims of moslima in hun religie toegelaten is te liegen tegenover ongelovigen, zeker wanneer geloofsgenoten zich in gevaar bevinden (= opgepakt gaan worden)?2016-04-20 23:15:04Roger Rymen1203221'Wir haben es nicht gewusst'? Denkt hij werkelijk dat dat na al die decennia nog geloofwaardig is?2016-04-20 23:13:19Anka Coppens1203167Bewijs te over dat een groot deel van onze politici onbekwaam zijn en enkel voor zichzelf en hun omgeving oog hebben en zorgen.2016-04-20 22:06:31georges brackx1203137Zij die dit niet hebben gezien zijn de struisvogels van de regering of die stekeblind zijn.Waarom vragen ze niet aan de leraren die geen les meer konden geven in brussel door het gejuig van de leerlingen na de aanslagen?2016-04-20 21:42:26eddy van dorst1203127iedereen wist dat Abdeslam er was maar niemand zei iets... Opschepperij van jongeren ? In het journaal verklaarde een 50'er :"moest ik het geweten hebben, ik draaide mijn hoofd en had hem niet gezien". Er is veel meer sympathie voor die bende dan men ons wil doen geloven. De voorzitter van de moslim executieve sprak vandaag over een drietal jongeren . 3 !!! Ik betwijfel of hij het zelf gelooft.2016-04-20 21:39:07Danny Clabots1203101Zou het verstand dan toch met de jaren komen? Zelfs bij de PS??? Zouden we dan niet beter al de teruggekeerde "strijders - moordenaars" opnieuw terugsturen naar oorlogsgebied, om daar hun "strijdmakkers te gaan steunen??? ipv hen hier nog te laten genieten van onze sociale zekerheid, die hoe langer hoe minder zeker wordt. Wordt Moureaux nu ook een proces aangedaan, door clown Abou JJ of zijn deze woorden "niet significant genoeg"?? Moet Moureaux niet met bewijzen komen?? Maar uiteindelijk zullen Jambon en de NVA als schuldigen worden voorgedragen voor het falen van jarenlang rood bewind, tot groot jolijt van Rutten, Kanakaris, Daniels, De Leeuw en co. Het was nml de NVA die de snel Belgwet heeft ingevoerd, het was de NVA, die de islam als godsdienst beschouwde en palpeerde, het was de NVA die de grondwet meermaals liet aanpassen om de moslims altijd maar meer te geven, voor minder.2016-04-20 21:24:46guy van meeuwen1203099Wanneer ik hem nu lees, vraag ik me af of hij echt een schurk was of gewoon vreselijk naïef. Ik geloof ook in kameraadschap, maar bereid zijn onderdak te verlenen aan een laffe terrorist, die ongewapende, onschuldige en nietsvermoedende mensen omver maait met een kalasjnikov zonder reden, is meer dan een brug te ver. De gematigde moslima die uit solidariteit toch haar jeugdvriend zou opvangen, staat voor mij gelijk aan een terrorist. Ze heeft duidelijk geen greintje respect voor de slachtoffers, anders zeg je zoiets niet. Ik zou zelfs mijn broer aangeven als hij zoiets deed, dan was hij mijn broer niet meer.2016-04-20 21:24:42ruben aerts1203085Keer op keer lees het grote linksdenkende onbenul van Philippe Moureaux (PS). Les 1). Er is een groot verschil tussen Mekka en Brussel. Vraag een: In welke stad leeft elke jihadisme, met zijn hart en ziel? Philippe Moureaux (PS) zal wel degelijke deze vraag verkeerd beantwoorden...2016-04-20 21:11:12Luik vlamincks1203071Typische praat van (socialistische) politici: bij mij zou dit.... / in mijn tijd was... Het is altijd de fout van anderen, want zelf weten ze niet wat er gebeurt rondom hen (ten minste als het niks - zeker stemmen - opbrengt), laat staan dat ze weten wat erin dit land gebeurt. Ze leven, zoals zovelen, in een "(ivoren) toren" en ze zijn blind voor de werkelijkheid... zo lang ze zelf niet getroffen worden/met de harde realiteit geconfronteerd worden. Wie heeft nu nog vertrouwen in die soort, in die domme, onbekwame, schijnheilige en valse politici. En dat kan, want ze worden (zelden of) nooit voor hun verantwoordelijkheid gesteld... of toch... als ze de waarheid durven te zeggen.2016-04-20 20:53:15Eddy De Groote1202991Vaststelling: Een rode ex burgemeester die de beweringen van Jan Jambon staaft!2016-04-20 20:02:49jeff verschaeken1202941Niets zo bedenkelijk dan Salafisten die op zichzelf plooien. Zulke houding is eigen aan sekten en erg bevorderlijk als kweekbodem voor extremisme wanneer in zulke groepen invloedrijke gevaarlijke individuen goed gaan gedijen en hun invloed willen vergroten. Anders gesteld een ideale kweekbodem voor potentiële terroristen. Even er aan herinneren dat het salafisme al 10 jaar eerder extremistische figuren heeft voortgebracht en niet alleen hier maar ook in Nederland, Frankrijk, Groot Brittanië.2016-04-20 19:00:10Stefan Noppen1202861Zo naïf dat het gevaarlijk i s!2016-04-20 18:19:22andré corthouts1202835Ik vind polariseren ongezond. Uiteraard keurt ieder zinnig mens terrorisme af. Uiteraard is de houding van ontspoorde jongeren verontrustend. Maar de jongeren opvreten en uitkotsen zal het euvel niet oplossen. Wij moeten met zijn allen openstaan voor samenleven zoals het hoort. Inclusief het besef dat wij de mensen naar hier gehaald hebben. De rotzakjes van IS in België zijn geen politieke vluchtelingen. Het zijn Belgen van de zoveelste generatie. Door hun eigen ouders schabouwelijk slecht opgevoed en door ons consequent uitgekotst. Frustratie is een ongezonde voedingsbodem. Er moet meer en betere opvoeding komen, ook voor volwassen ouders, moeders, bomma's in kleurenghetto's. De situatie is ongezond maar vooral hypocriet. We hebben allemaal boter op ons hoofd.2016-04-20 18:00:18Jan van Helmont1202829Proficiat voor Moureaux om duidelijk de huidige situatie te schetsen. Iemand die overal mag komen en die ze niet als vijand zien. Dit draagt meer bij dan dat hysterisch gewouwel van Almaci. Deze heeft er geen belang bij om dat boek te lezen gezien zij teveel de pijn mee voelt van die zieltjes en dat het niet in haar kraam past. Wereldvreemd noem ik dat mens. Werk voor de commissie " wat is de trigger dat het fanatisme in zo korte tijd zo doorgeschoten is? " Moureaux was ook de man die vlakaf op TV zei dat Milquet met haar "on est demandeur de rein" mede verantwoordelijk was van de 541 dagen impasse. Dat volgens hem zij het is die NVA groot gemaakt heeft. Geen enkele andere Franstalige politieker heeft dat durven zeggen.2016-04-20 17:57:00robert croux1202801"maar de meeste salafisten zijn vreedzame moslims die op zichzelf terugplooien en niets meer met onze samenleving te maken willen hebben. " Wordt het dan geen tijd om die goed-of kwaadschiks eruit te bonjouren ? We zien elke dag hoe 'w'reedzaam ze wel zijn .2016-04-20 17:48:16Rene Smits1202745Moureaux : een niet te geloven mannetje.2016-04-20 17:25:03Christian Depreter1202739@Paul Bonnyns: "En ze blijven het herhalen. Dit alles staat los van de islam." Misschien is de link met de Islam wel niet de Islam op zich, wel dat de Islam de dominante religie is in een streek die reeds enkele decennia door het Westen mismeesterd wordt indien het haar goed uitkomt. Toevallig zitten er belangrijke grondstoffen in de grond waar het Westen veel voor over heeft daar waar de Islam de dominante religie. Elke religie is te misbruiken. Heeft het Westen/VS/Israel misschien de verschillende strekkingen in de Islam niet (mis)gebruikt voor zuiver geopolitieke doelstellingen? Claimen van het uitdragen van democratische waarden en mensenrechten, en ondertussen Saoedi Arabië en Israel als beste bondgenoot in die regio kiezen, botst toch met elkaar? Zouden het dezelfde/gelijkaardige krachten zijn die een honderd jaar geleden de anti-joodse gevoelens cultiveerden en nu de anti-Moslim gevoelens cultiveren voor welke reden dan ook? Zou het kunnen? Willen we daarheen?2016-04-20 17:22:28Jan Boonen1202719Enerzijds - anderzijds. Dubbelzinnig antwoord van deze ex burgemeester - zoals van zovelen die de realiteit niet bij naam durven noemen.2016-04-20 17:14:11Marc Wouters1202689Jabon heeft gewoon gelijk. Hij zat gisteren als dank op de poltiek correcte beklaagdenbank van Kathleen Cools. Constructive journalism waarschijnlijk. Misschien moet la Cools eens kritischer zijn als kristov Calvo langskomt of een boekje pleegt.2016-04-20 16:44:28Hans Becu1202673En ze blijven het herhalen. Dit alles staat los van de islam.2016-04-20 16:34:18Paul Bonnyns1202651BekiJk de entourage van MOUREAUX, met wie is hij getrouwsd? Een Marokkaanse. Wie is haar familie, zoek dit uit en je weet genoeg. ,2016-04-20 16:22:19Raymond Claessen1202641Maar hij geeft hier wel de bewijzen aan Jambon dat er een deel van hen wel degelijk heeft deelgenomen aan het spreekwoordelijk "dansen op het leed van een ander". Dat volstaat voor mij om Jambon onvoorwaardelijk te geloven.2016-04-20 16:15:44luc lievens1202635En nu Almacy, Calvo en Co? Jambon heeft zich nog veel te zacht uitgedrukt. Poco's dragen een grote verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. En laat politiek nu aan grote mensen over. Helaas moeten we vaststellen dat het politiek correcte zich heeft genesteld in de geesten van mensen die hoger onderwijs hebben gedaan.2016-04-20 16:07:33Geri Gesquiere1202621Het is de schuld van NV-A. Moest hij burgemeester gebleven zijn was dat niét gebeurd! Hoe ziek in je hoofd kun je zijn zonder opgesloten te worden? PS, de arrogantie ten top of de wortels van the failed state.2016-04-20 16:01:02Luc Bartholomeus1202607"Alle verantwoordelijken van de moskeeën hebben de aanslagen ook in scherpe bewoordingen veroordeeld." Dat zegt niets. Abbas en Arafat hebben ook vaak aanslagen veroordeeld, terwijl ze er zelf de aanstichters van waren.2016-04-20 15:46:16Peter Laman1202583De eerste golfoorlog was pas begonnen en de reacties waren er al. Bij de slager waar ik al enkele jaren om lamsvlees ging stond het personeel plots niet meer in witte beroepskledij maar in djellaba.Ik werd er duidelijk tegen hun zin bediend. Toen ik Belgisch-Marokkaanse eigenaar er op aansprak zuchtte hij diep. "Zij denken dat zij de oorlog zullen winnen en uiteindelijk ook hier het voor het zeggen zullen hebben". Gelukkig was Desert Storm kort en krachtig. De heren droegen weer de witte beroepskledij en bedienden met hun gewone schijnheilige vriendelijkheid. En Moureaux nam een lijkenpikker in dienst. Moureaux wist niets van zijn strafblad en zette hem op de dienst naturalisaties.2016-04-20 15:29:58eriek demoen1202573Hoe ge uzelf kan tegenspreken in één artikel, en dit niet één keer maar verschillende maal, zoals bijvoorbeeld "... en in 'zijn' eigen Molenbeek botste hij op een jihadisme dat sneller is gegroeid dan hij dacht."met andere woorden, hij wist dat er jihadisten waren, en daar niks aan doen is op zich al een probleemsteun aan terroristen is niet breed gedragen aldus Moureaux, toch zegt hij "Maar ik geef wel toe dat de omvang van de plaatselijke solidariteit met die terroristen mij soms ook heeft verbaasd." ... is dat niet hetzelfde als significant?2016-04-20 15:24:10Jaak Claes1202569De Franstalige driedubbele hypocriet van de PS krabbelt terug. Di Rupo zal het graag zien gebeuren. Ondertussen heeft hij wel 'mooie' onwaarheden verteld over de N-VA, ook in het buitenland.2016-04-20 15:23:18Marc Baeyens1202567De driedubbele hypocriet krabbelt terug. Di Rupo zal het graag zien gebeuren ... Ondertussen heeft hij wel 'mooie' dingen verteld over de N-VA2016-04-20 15:20:38Marc Baeyens1202539In het verleden heeft men de situatie in Molenbeek en Schaarbeek niet als een groot probleem aanzien. Een tiental jaren geleden waren er al wijken waar de politie liever niet kwam. Hoelang is het gelegen dat een significante menigte een brandweerwagen tegenhield op weg naar een brandend huis? Het Vlaams Blok werd destijds aan de muur genageld om hetgeen zij verkondigden. Vandaag merken we dat het gedachtegoed van het VB destijds voor grote delen wordt overgenomen. Is het niet de schuld van de klassieke politieke partijen? Eén maand na de aanslagen duiken er toch weer politieke partijen op die op de voetballer beginnen te schoppen en niet op de voetbal, alsof er in Parijs en Brussel niets gebeurd is en het weer business-as-usual is.2016-04-20 15:04:33Hugo COOLSAET1202537Hoe ? Als Jambon dat zegt dan krijgt hij emmers bagger over zich. Moet Moureaux nu niet voor de commissie terrorisme verschijnen om keiharde bewijzen te geven van hetgeen hij zegt ?2016-04-20 15:04:29lode claessens1202531En hij is niet beschaamd om dit toe te geven. Het enige dat er veranderd is in Molenbeek sedert zijn heengaan is de oorlog in Syrië. Die jongeren waren voordien al sympathisanten van geweldadige moslim cultuur. Van inburgering en aanvaarden van onze waarden is in Molenbeek onder de moslims nooit sprake geweest en Moureaux draagt daarvoor een heel grote verantwoordelijkheid. Deze man moet tot de orde worden geroepen en verantwoording afleggen voor zijn nalatigheid.2016-04-20 15:00:19Emiel Bogemans1202523voor 1 keer in 20 jaar heeft hij een beetje gelijk.2016-04-20 14:58:52johan de clercq1202469Man, man,man. Hebt u dan al die jaren zitten slapen?2016-04-20 14:25:33Sam Klee6938732016-04-20 14:19:422016-04-20 14:24:09NonePas de parutionNormalarticleHan RenardWalter PauliPar Walter Pauli et Han RenardBelgiëKnack.be

'De omvang van de plaatselijke solidariteit met de terroristen heeft mij ook verbaasd'

Het boek Mijn waarheid over Molenbeek is het persoonlijke antwoord van Philippe Moureaux (PS) op de kritiek die hij als ex-burgemeester van Molenbeek over zich heen kreeg. Hij ging opnieuw praten met jongeren, en in 'zijn' eigen Molenbeek botste hij op een jihadisme dat sneller is gegroeid dan hij dacht.

yesTrui Engels2016-04-20 14:20:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-omvang-van-de-plaatselijke-solidariteit-met-de-terroristen-heeft-mij-ook-verbaasd/article-normal-693873.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/de-omvang-van-de-plaatselijke-solidariteit-met-de-terroristen-heeft-mij-ook-verbaasd/article-normal-693873.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/

Dieter TelemansPhilippe Moureaux

Philippe Moureaux: 'Na drie jaar afwezigheid (Moreaux is burgemeester-af sinds 2013) heb ik opnieuw de volksbuurten bezocht. Ik ben er met jongeren over het jihadisme gaan praten. Daar viel mijn mond soms van open, moet ik bekennen. De Molenbeekse jeugd lijkt in drie jaar tijd compleet veranderd. Als ik vroeger een lastige discussie met jongeren had, ging dat over kruimeldiefstallen, vandalisme en dat soort dingen. Nu praten ze alleen nog over Syrië. Sommige zaken gingen echt mijn petje te boven. Herinner u de beelden van Abdelhamid Abaaoud in Syrië in een auto die lijken over de grond voortsleept? Een normaal mens wordt misselijk van zulke beelden. Maar sommigen van zijn vroegere vrienden kijken daar vol bewondering naar. Zij vinden hem een held, een vent met ballen.'

U hamert er in uw boek op dat de opkomst van de radicale islam in Molenbeek een recent fenomeen is. Ontslaat u uzelf niet te gemakkelijk van enige verantwoordelijkheid?

MOUREAUX: Pas in mijn laatste jaren als burgemeester werd zichtbaar dat het salafisme voet aan de grond begon te krijgen. Maar het was toen onmogelijk om in te schatten hoe gevaarlijk die stroming zou worden. Bovendien: het salafisme staat weliswaar haaks op het harmonieus samenleven van verschillende culturen, maar de meeste salafisten zijn vreedzame moslims die op zichzelf terugplooien en niets meer met onze samenleving te maken willen hebben. Maar ineens waren er wel vrouwen die mij geen hand meer wilden geven. Dat was volkomen nieuw.

Na de arrestatie van Salah Abdeslam citeerde de krant De Morgen een inwoner van Molenbeek: iedereen wist dat hij hier zat. Niemand lichtte de politie in.

MOUREAUX: Dat is bluf en opschepperij van jongeren die zich interessant willen maken bij journalisten. Salah Abdeslam heeft bovendien alleen de laatste dagen voor zijn arrestatie in Molenbeek verbleven. Daarvoor zat hij wekenlang in Vorst en Schaarbeek. Pas toen hij moederziel alleen overbleef en niet meer wist waarheen, belde hij een oude en niet echt tot aanbeveling strekkende kennis in Molenbeek. Die gaf hem een schuilplaats.

Maar steun krijgen van oude jeugdvrienden is nog iets anders dan wat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon beweert, namelijk dat deze kerels op brede steun in de moslimgemeenschap kunnen rekenen. Dat laatste klopt van geen kanten. Alle verantwoordelijken van de moskeeën hebben de aanslagen ook in scherpe bewoordingen veroordeeld. Maar ik geef wel toe dat de omvang van de plaatselijke solidariteit met die terroristen mij soms ook heeft verbaasd. In mijn boek geef ik het voorbeeld van een gematigde moslima die heel vijandig staat tegenover de IS en de aanslagen verafschuwt. Maar in haar jonge jaren was ze bevriend met de broers Abdeslam. Toen ik haar vroeg wat zij zou doen als de voortvluchtige Salah bij haar zou aankloppen, zei ze: 'Dan zou ik niet anders kunnen dan hem beschermen.'

Dat is toch onthutsend?

MOUREAUX: Het heeft te maken met een vorm van kameraadschap en loyauteit onder jeugdvrienden in die wijken die voor ons moeilijk te begrijpen is, zeker gezien de ernst van de daden waarover we het hier hebben. Maar die loyauteit heeft niets met godsdienst te maken. Het is een fenomeen dat vergelijkbaar is met ouders die hun criminele kinderen de hand boven het hoofd blijven houden.

Philippe Moureaux, De waarheid over Molenbeek, Horizon -Overamstel Uitgevers, 256 blz., 19,99 euro.

Lees het volledige interview met Philippe Moureaux in de +zone

LOW29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html56pauli-walterRedacteur KnackPauliWalterreporter/assets/16/avatar_8360.jpg<Para>Walter Pauli is redacteur bij Knack.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/walter-pauli-56.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/walter-pauli-56.htmlmisdaadterrorismePhilippe MoureauxSalah AbdeslamMolenbeekSyrië
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'
11204451die controles bij nieuwe inwoners door de politie wil ik met klem tegenspreken. Als huisbaas moest je melden of er nieuwe huurders waren, de inwoners lieten zich niet inschrijven of huurden en lieten dan de familie het appartement overnemen. Bij contact met de politie weten ze niet wie er waar woont als de huisbaas niets doorgeeft. Als huisbaas meerdere keren meegemaakt. De realiteit is anders dan wat mr moureaux verkondigt. Verdediging van de zwakken, dat wel ja, alles via pro-deo en ocmw, en de huisbaas, die betaalt zijn advocaat en de openstaande rekeningen en kan nog opdraaien voor vernietigi ng van eigendom. Op dat gebied heeft hij gelijk, maar wie betaalt dat, de belastingbetaler en de huisbaas, dus niet de inwoners van molenbeek.2016-04-21 23:37:30marleen van den broeck6934812016-04-19 15:41:152016-04-20 14:02:41KnackPas de parutionLong readarticleHan RenardWalter PauliPar Walter Pauli et Han RenardBelgiëKnack.be

Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'

Han Renard - Mijn waarheid over Molenbeek is misschien niet het politieke testament van Philippe Moureaux, maar wel zijn hoogst persoonlijke recht van antwoord op de kritiek die hij als ex-burgemeester van Molenbeek over zich heen kreeg. 'Natuurlijk wil men de PS treffen, en heel links wegzetten in het verdomhoekje van het zogenaamde islamosocialisme, een vreselijke term die de N-VA heeft bedacht.'

yesrmgimport newsgate2016-04-19 15:41:00http://www.knack.be/nieuws/belgie/philippe-moureaux-ik-was-de-eerste-die-een-verbod-op-de-nikab-invoerde/article-longread-693481.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/belgie/philippe-moureaux-ik-was-de-eerste-die-een-verbod-op-de-nikab-invoerde/article-longread-693481.htmlhttp://www.knack.be/nieuws/belgie/http://m.knack.be/nieuws/belgie/
Philippe Moureaux: 'Ik was de eerste die een verbod op de nikab invoerde'

Han Renard - Een appartementsgebouw in een wat burgerlijke buitenwijk van Molenbeek. Vijf hoog, in een gerieflijk maar ook verbazend bescheiden appartement geeft oud-politicus Philippe Moureaux (77) tekst en uitleg bij de De Waarheid over Molenbeek, de Nederlandstalige vertaling van La vérité sur Molenbeek, het boek dat hij schreef na de aanslagen in Parijs. Er was in Franstalig België al kritiek dat Moureauxs discours meer sa vérité was dan la vérité. Maar Philippe Moureaux blijft every inch de oude krijger die hij is: onverstoorbaar in zijn analyse van de feiten, scherp en zelfs ijzig in zijn reactie op kritiek, vooral die uit Vlaamse hoek, en warm en zelfs teder als hij het over 'zijn' mensen in Molenbeek heeft, ook al heeft hij sinds 2015 de sjerp aan Françoise Schepmans (MR) moeten afstaan. 'Ik heb toen ook meteen ontslag genomen uit de gemeenteraad. Want het heeft iets triests, een gewezen burgemeester die niet anders doet dan bitter klagen over het nieuwe beleid.'

Han Renard - Philippe Moureaux oogt moe, bezorgd, zelfs wat zwaarmoedig. 'Ik kom net van de dokter. Het was niet goed', zegt hij, alsof hij zich wil verontschuldigen voor de tragere tred die het leven genomen heeft. Dat kan zelfs zijn geliefde echtgenote Latifa Benaicha niet veranderen. 'Er zijn mensen die zo bekrompen van geest zijn dat ze niet geloven dat zoiets kan, een agnost die samenwoont met een moslima', glimlacht Moureaux. Maar de voortdurende kritiek op zijn politieke erfenis heeft hem duidelijk diep gekrenkt.

Han Renard - Moureaux: 'Sinds de aanslagen ben ik het mikpunt van ontelbare leugens en beledigingen. Ik kan dat niet over mijn kant laten gaan. Aangezien ik veel en graag schrijf sinds ik met pensioen ben, leek een boek me de beste keuze. Na drie jaar afwezigheid heb ik opnieuw de volksbuurten bezocht. Ik ben er met jongeren over het jihadisme gaan praten. Daar viel mijn mond soms van open, moet ik bekennen. De Molenbeekse jeugd lijkt in drie jaar tijd compleet veranderd. Als ik vroeger een lastige discussie met jongeren had, ging dat over kruimeldiefstallen, vandalisme en dat soort dingen. Nu praten ze alleen nog over Syrië. Sommige zaken gingen echt mijn petje te boven. Herinner u de beelden van Abdelhamid Abaaoud in Syrië in een auto die lijken over de grond voortsleept? Een normaal mens wordt misselijk van zulke beelden. Maar sommigen van zijn vroegere vrienden kijken daar vol bewondering naar. Zij vinden hem een held, een vent met ballen.'

Waarom wilde u opnieuw de wijken van Molenbeek in na de aanslagen in Parijs?

Han Renard - PHILIPPE MOUREAUX: Ik wilde met mijn eigen ogen zien wat er vandaag gaande is. Ik ben weggegaan in oktober 2012. De manier waarop ik uit de meerderheid ben gegooid, heeft me zo diep geraakt dat ik Molenbeek heb losgelaten en me met andere dingen ben gaan bezighouden. Maar toen kwam het drama in Parijs. Al snel bleken nogal wat daders banden te hebben met Molenbeek en kreeg ik de schuld in de schoenen geschoven.

Dat is toch niet zo vreemd? Twintig jaar lang was u heer en meester in Molenbeek.

Han Renard - Dieter TelemansPhilippe Moureaux

Han Renard - MOUREAUX: Het toeval heeft een grote rol gespeeld. Meteen na de aanslagen zijn een aantal daders herkend als afkomstig uit Molenbeek. Dezelfde dag nog vond premier Charles Michel het ook nodig om de honden op mij los te laten. Hij wilde zodoende zijn partijgenote Schepmans uit de wind zetten, ook al is zij al drie jaar lang in Molenbeek aan de macht. Want natuurlijk had zij moeten zien wat er in Molenbeek aan het gisten was. Maar ze heeft niets gemerkt, want ze komt niet in de volkswijken.

Han Renard - En als er eenmaal een zondebok is gevonden, u weet als journalist maar al te goed hoe dat werkt, wordt die door de media vermorzeld. Soms weet ik niet of ik moet lachen of huilen. Een Australische journalist vroeg mij in alle ernst: 'Bent u echt de vader van het jihadisme?' Gelukkig stond ik hem hier beneden te woord, want de lust bekroop mij om hem uit het raam te flikkeren. (lacht) Alle gekheid op een stokje, wat antwoord je zo iemand?

U vindt het unfair dat iedereen richting Molenbeek kijkt. Maar is dit ook niet een kans voor deze gemeente? Eindelijk is het hele land gedwongen om de problemen onder ogen te zien, en er hopelijk iets aan te doen.

Han Renard - MOUREAUX: Ik heb die problemen nooit ontkend of onderschat. Anderen wel. Vandaag is iedereen blijkbaar vergeten dat bij het begin van de oorlog in Syrië, het vertrek van jongeren naar het front werd bejubeld. De criminelen van vandaag werden in 2013 haast als helden gezien. Westerse media beschreven hen als vrijheidsstrijders die het opnamen tegen Bashar al-Assad, de wrede dictator, de slager van Damascus. Een onderzoeker van de MR-studiedienst vergeleek de Syriëstrijders met de buitenlandse vrijwilligers die in de Spaanse burgeroorlog tegen Franco gingen vechten. Ook het gerecht en de politiek hebben het gevaar van Syriëstrijders en ronselaars lange tijd onderschat. Het heeft eindeloos geduurd voordat de leden van Sharia4Belgium die het politiecommissariaat van Molenbeek hebben aangevallen, werden vervolgd. Je précise: die kerels kwamen uit Antwerpen. In afwachting van hun proces konden ze rustig doorgaan met rekruteren voor de jihad. Ik was daar ziek van.

U hebt bakken kritiek gekregen en maar heel weinig steun. Ook niet van uw eigen partij, gek genoeg.

Han Renard - MOUREAUX:(afgemeten) Er is mij gezegd dat het om tactische redenen niet opportuun was mij publiek te hulp te schieten. Maar dat is een inschattingsfout gebleken. Op het eerste gezicht viseerde men immers alleen Moureaux, maar natuurlijk wil men de PS treffen, en heel links wegzetten in het verdomhoekje van het islamosocialisme. Die vreselijke term heeft de N-VA bedacht. Wie met dat verwijt op de proppen komt, dien ik in mijn boek punt per punt van antwoord. Maar wat ik ook zeg, het maakt toch niets uit. Dezelfde leugens keren steeds opnieuw terug.

Han Renard - De federale regering heeft zichzelf trouwens in de voet geschoten in haar doorzichtige poging om mij en Molenbeek de zwartepiet toe te spelen. Want nadien gebeurde wat je kon verwachten: het begon met het bashen van Molenbeek, maar al snel kregen Brussel en heel België er internationaal van langs.

De kritiek op uw beleid in Molenbeek komt niet alleen van de N-VA of de MR. PS-kameraad Merry Hermanus beschrijft in een boek hoe u uit electorale overwegingen radicale moslims in de partij hebt opgenomen, ten koste van gematigde, maar minder populaire moslimkandidaten.

Han Renard -

Han Renard - Ik heb net geprobeerd om moslimfundamentalisme te bestrijden. Er nooit compromissen mee gesloten.

Han Renard - MOUREAUX: (ijzig) Alsjeblieft. Over die meneer wil ik niets meer horen. Dring niet aan. Níéts.

Klopt het dan niet, dat de PS af en toe een oogje dichtgeknepen heeft ?

Han Renard - MOUREAUX: (boos) Feiten, geef me feiten! Ik hoor alleen maar vage verwijten. 'Moureaux is laks', zegt men voortdurend. Leg mij eens uit wanneer ik laks ben geweest. Met de bescheiden wapens waarover een burgemeester beschikt, heb ik geprobeerd om iets te doen aan de sociale problemen in Molenbeek. Maar als het gaat over de geboorte en de opgang van de radicale islam en het jihadisme voel ik me op geen enkele manier verantwoordelijk. Ik heb net geprobeerd om moslimfundamentalisme te bestrijden. Er nooit compromissen mee gesloten. Wat ik wel beter had kunnen doen, is zorgen voor een betere sociale mix in Molenbeek.

Had u toch niet sneller veel repressiever moeten optreden toen het moslimfundamentalisme de kop opstak?

Han Renard - MOUREAUX: Maar dat heb ik gedaan! Toen ik boerka's in ons straatbeeld zag verschijnen, was ik diep geschokt. Ik was de eerste burgemeester in België die een verbod heeft ingesteld op het dragen van gezichtbedekkende kleding zoals een nikab of een boerka. Daarom trouwens dat die kerels van Sharia4Belgium naar Molenbeek zijn afgezakt. Maar dat hoor je vandaag nooit meer. Ik heb destijds ook een ambtenaar ontslagen die vrouwen de hand niet meer wilde geven. En binnen de plaatselijke politie heb ik na het incident met Sharia4belgium in 2012 een cel radicalisering opgericht.

Johan Leman - bekend van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en Racismebestrijding en nog steeds voorzitter van het plaatselijke integratiecentrum Le Foyer - erkent uw verdienste: 'Voor Moureaux burgemeester werd in Molenbeek, was het hier de Far West.'

Han Renard - MOUREAUX: Toen ik begon in Molenbeek heb ik meteen gezegd: 'Ik tolereer geen no-gozones meer.' Weet u dat mensen 's nachts niet over de parvis Saint-Jean Baptiste durfden, ook al ligt het politiecommissariaat net om de hoek? Als burgemeester gaf ik het goede voorbeeld en wandelde ik waar en wanneer ik wilde. In het begin riepen jonge gasten me na: 'Tu n'as pas peur, Philippe?' (lacht)

U hamert er in uw boek op dat de opkomst van de radicale islam in Molenbeek een recent fenomeen is. Ontslaat u uzelf niet te gemakkelijk van enige verantwoordelijkheid?

Han Renard - Belga ImageSalah Abdeslam

Han Renard - MOUREAUX: Pas in mijn laatste jaren als burgemeester werd zichtbaar dat het salafisme voet aan de grond begon te krijgen. Maar het was toen onmogelijk om in te schatten hoe gevaarlijk die stroming zou worden. Bovendien: het salafisme staat weliswaar haaks op het harmonieus samenleven van verschillende culturen, maar de meeste salafisten zijn vreedzame moslims die op zichzelf terugplooien en niets meer met onze samenleving te maken willen hebben. Maar ineens waren er wel vrouwen die mij geen hand meer wilden geven. Dat was volkomen nieuw.

Al in 2006 beschreef Hind Fraihi hoe het moslimfundamentalisme veld won in Molenbeek. U wuifde haar bevindingen weg als overhaaste conclusies van een onervaren journaliste die zich door een paar plaatselijke heethoofden had laten inpakken.

Han Renard - MOUREAUX: Ik nam en neem het niet als iemand de opkomst van het moslimfundamentalisme beschrijft als een 'Molenbeeks' fenomeen. De radicale sjeik Bassam bevond zich inderdaad in Molenbeek en had hier een aantal volgelingen. Ik heb nooit goed begrepen waarom onze veiligheidsdiensten zich na de aanslag op de Afghaanse verzetsleider commandant Achmed Massoud niet meer met dat heerschap hebben beziggehouden. Helaas vermag een gemeente weinig op dat gebied. Toen Bassam een eigen burgerwacht had opgericht, heb ik uiteraard wel meteen het parket gealarmeerd.

Han Renard -

Han Renard - Salah Abdeslam heeft alleen de laatste dagen voor zijn arrestatie in Molenbeek verbleven.

Han Renard - Ik leg in mijn boek ook uit dat hij in 2013 als een held werd afgeschilderd in een documentaire op de Franse televisie. De zoon van Bassam is gedood door het leger van Assad. Op het eind van de documentaire zien we sjeik Bassam en de weduwe van de zoon. De vrouw vertelt hoe trots ze is op de martelaarsdood van haar man. Er was geen spoor van kritiek in die documentaire. Dat heeft in Molenbeek grote indruk gemaakt op de jongeren.

Is er toch niets aan het rotten in het hart van deze gemeente? Na de arrestatie van Salah Abdeslam citeerde de krant De Morgen een inwoner van Molenbeek: iedereen wist dat hij hier zat. Niemand lichtte de politie in.

Han Renard - MOUREAUX: Dat is bluf en opschepperij van jongeren die zich interessant willen maken bij journalisten. Salah Abdeslam heeft bovendien alleen de laatste dagen voor zijn arrestatie in Molenbeek verbleven. Daarvoor zat hij wekenlang in Vorst en Schaarbeek. Pas toen hij moederziel alleen overbleef en niet meer wist waarheen, belde hij een oude en niet echt tot aanbeveling strekkende kennis in Molenbeek. Die gaf hem een schuilplaats.

Han Renard -

Han Renard - Ik geef toe dat de omvang van de plaatselijke solidariteit met die terroristen mij soms ook heeft verbaasd.

Han Renard - Maar steun krijgen van oude jeugdvrienden is nog iets anders dan wat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon beweert, namelijk dat deze kerels op brede steun in de moslimgemeenschap kunnen rekenen. Dat laatste klopt van geen kanten. Alle verantwoordelijken van de moskeeën hebben de aanslagen ook in scherpe bewoordingen veroordeeld. Maar ik geef wel toe dat de omvang van de plaatselijke solidariteit met die terroristen mij soms ook heeft verbaasd. In mijn boek geef ik het voorbeeld van een gematigde moslima die heel vijandig staat tegenover de IS en de aanslagen verafschuwt. Maar in haar jonge jaren was ze bevriend met de broers Abdeslam. Toen ik haar vroeg wat zij zou doen als de voortvluchtige Salah bij haar zou aankloppen, zei ze: 'Dan zou ik niet anders kunnen dan hem beschermen.'

Dat is toch onthutsend?

Han Renard - MOUREAUX: Het heeft te maken met een vorm van kameraadschap en loyauteit onder jeugdvrienden in die wijken die voor ons moeilijk te begrijpen is, zeker gezien de ernst van de daden waarover we het hier hebben. Maar die loyauteit heeft niets met godsdienst te maken. Het is een fenomeen dat vergelijkbaar is met ouders die hun criminele kinderen de hand boven het hoofd blijven houden.

Maar het zit toch goed fout in Molenbeek als de deradicaliseringsambtenaar op straat gewoon wordt uitgelachen - dat staat ook in uw boek.

Han Renard - Dieter TelemansPhilippe Moureaux

Han Renard - MOUREAUX: Dat klopt, maar als ik nog burgemeester was geweest, had ik al veel vroeger iedereen die in de gemeente op sociaal gebied actief is, verzameld en gevraagd om extra waakzaam te zijn voor het minste teken van radicalisering. Waarmee ik niet wil zeggen dat hiermee Abaaoud had kunnen worden tegengehouden, zeker niet, maar de samenleving is toch een beetje blind geweest voor de opkomst van het jihadisme. Ouders die in 2013 bij de politie gingen aankloppen omdat hun zoon op het punt stond te vertrekken, kregen te horen dat dit niet zo erg was. Nogmaals: toen was ik geen burgemeester meer. Dat was het beleid van mijn opvolgster. En toen in 2014 niemand meer om het fenomeen heen kon, had de gemeente Molenbeek speciale initiatieven kunnen nemen om onze jongeren te wapenen tegen de invloed van het jihadisme. Er is niets gebeurd. Nu pas begint men daarmee.

In Vlaanderen begrijpt niemand waarom Franstalige politici blijven zweren bij zes Brusselse politiezones en zo de strijd tegen het jihadisme nodeloos bemoeilijken.

Han Renard - MOUREAUX: Wie denkt dat een wereldwijd probleem als het jihadisme kan worden opgelost door in Brussel de politie van de gemeente naar het gewest over te hevelen, is niet goed snik. En waarom telt Frankrijk, een land met een volledig gecentraliseerd politieapparaat, dan zoveel Syriëstrijders? De mannen die de aanslag pleegden op Charlie Hebdo kwamen toch niet uit Brussel?

Han Renard -

Han Renard - Heel wat Vlaamse politici hebben geen flauw idee van de Brusselse realiteit.

Han Renard - Los daarvan wil ik best een debat voeren over de organisatie van de Brusselse politie. Sommige politietaken kunnen inderdaad beter op het niveau van het gewest worden uitgeoefend, denk aan de verkeerspolitie. Maar een goede politieman in het chique Oudergem is uit een ander hout gesneden dat een goede politieman in Molenbeek. Ik zie niet in waarom we dingen die goed lopen moeten afschaffen. En de gemeentepolitie werkt goed. Maar dat wil Vlaanderen niet zien. Heel wat Vlaamse politici hebben immers geen flauw idee van de Brusselse realiteit. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) pakt uit met een spectaculair 'Kanaalplan' en blijkt daarin Vorst te zijn vergeten! (zucht) Die man kent níéts van Brussel.

Charles Picqué (PS) pleitte al in de jaren negentig om beter te controleren wie in Brussel woont. Als een N-VA-politicus als Jan Jambon hetzelfde zegt, schreeuwt de PS moord en brand.

Han Renard - MOUREAUX: Toen ik burgemeester was in Molenbeek, controleerde de politie de woonplaats van elke nieuwkomer die zich in de gemeente had ingeschreven. Wij hebben op dat vlak altijd netjes de wet toegepast. Maar dat is nog iets anders dan opkomen voor nazimethodes, waarbij de politie zomaar elke woning kan doorzoeken en het doen en laten van de inwoners controleren. Bovendien heb je in elke grootstad, waar ook ter wereld, mensen zonder papieren of zonder vaste woonplaats. Daar zullen controles niets aan veranderen.

Het valt al het hele gesprek op: kritiek op uw beleid en zelfs op Molenbeek tout court raakt u heel persoonlijk.

Han Renard - MOUREAUX: Het ís voor mij ook persoonlijk. Mijn partij heeft me ooit naar Molenbeek gestuurd, een gemeente die ik op dat moment in het geheel niet kende, vanwege het 'hoger partijbelang'. Ik ben burgemeester geworden en dat meer dan achttien jaar gebleven. Molenbeek is in die tijd een deel van mezelf geworden, mijn eigen vlees en bloed. Weet u, politiek is voor mij geen vak, maar een geloof. Als politicus heb ik het engagement van een gelovige. Met alle nadelen die daaraan verbonden zijn. Soms ben ik té betrokken en neem ik te weinig afstand.

Kunt u, terugblikkend op uw loopbaan, voor uzelf de woorden van Edith Piaf herhalen: 'Non, je ne regrette rien'?

Han Renard - MOUREAUX: (denkt na) Non... non... Er zijn zaken die ik beter had kunnen doen. Maar als ik mijn parcours overschouw, zie ik toch een loopbaan in dienst van de zwaksten en de kracht van een overtuiging. Ik ben en blijf een marxist: geen Sovjetcommunist natuurlijk, maar een intellectuele marxist. De PS heeft mij gebruikt, ik heb de PS gebruikt en zo hebben we elkaar vooruitgeholpen. De partij had mij vaak nodig vanwege mijn slechte karakter zeg maar (lacht), en mijn kennis van de communautaire dossiers. Nochtans zijn institutionele vraagstukken op zich niet ma tasse de thé. Maar ik kende de communautaire finesses en de kneepjes van een onderhandeling. Ik kon voet bij stuk houden, maar was ook in staat op het juiste moment eerbare akkoorden te sluiten, ook dankzij mijn uitstekende relatie met Jean-Luc Dehaene. In ruil steunde de PS mij om het beleid te voeren dat ik echt belangrijk vond. Ik heb er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de antiracismewet is aangenomen. Daarvoor deed ik aan politiek.

In Vlaanderen bent u de incarnatie van l'état PS en heeft men geen goed woord voor u over.

Han Renard - MOUREAUX: Dat weet ik. In de Wetstraat stond ik ook bekend als een harde. Na weer een pittige communautaire onderhandeling, zei mijn vriend Hugo Schiltz: 'Het is jammer, Philippe, dat wij niet beschikken over een Vlaming als jij.' De inwoners van Molenbeek vinden mij dan weer een warme man. Maar als de Vlaamse kranten over Philippe Moureaux schrijven, lijk ik de verpersoonlijking van het kwaad. Zet dat maar boven dit interview: 'Knack sprak met de Duivel'. (lacht)

Han Renard - Philippe Moureaux, De waarheid over Molenbeek, Horizon -Overamstel Uitgevers, 256 blz., 19,99 euro.

Han Renard -

MEDIUMPZ29renard-hanRenardHanreporter-columnist/assets/5/avatar_2633.jpg<Para>Han Renard is redacteur bij Knack</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/han-renard-29.html56pauli-walterRedacteur KnackPauliWalterreporter/assets/16/avatar_8360.jpg<Para>Walter Pauli is redacteur bij Knack.</Para>http://www.knack.be/nieuws/auteurs/walter-pauli-56.htmlhttp://m.knack.be/nieuws/auteurs/walter-pauli-56.htmlMolenbeekBrusselPSN-VAPhilippe Moureaux