Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

13/02/12 om 08:52 - Bijgewerkt om 08:52

Athene, the morning after

Is Griekenland nu uit het slop met de combinatie van het nieuwe bezuinigingspakket van de Griekse regering en het hulppakket van 130 miljard euro?

Athene, the morning after

© Reuters

Het mag duidelijk zijn: de Griekse samenleving - "de man/vrouw in de straat" - zit op haar tandvlees. Het nieuwe besparingspakket van de regering Papademos is goedgekeurd maar de maatschappelijke fall out ervan blijft nazinderen. Naast de vraag over de omvang die deze fall out de komende dagen en weken nog gaat aannemen, blijven er ook nog minstens drie grote onduidelijkheden.

Ten eerste, wat gaat de troika (EU, ECB, IMF) nu doen? Wordt het hulppakket voor Griekenland a rato van 130 miljard euro onverkort toegekend? Als we de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble en de Luxemburgse eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker mogen geloven, blijft er enorm veel argwaan ten aanzien van de Grieken. Gaat Athene onder curatele (strikt toezicht) vanwege, bijvoorbeeld, IMF of niet? De escalerende anti-Europese houding in Griekenland zou bij zulk een vernedering enkel maar verder toenemen.

Ten tweede, is dat hulppakket van 130 miljard euro vandaag een netjes afgeronde zaak? Neen, helemaal niet. Diverse onderdelen moeten nog verder geconcretiseerd worden. De grote discussie daarbij is in hoeverre de publieke houders van Grieks overheidspapier zullen participeren in de schuldkwijtschelding voor Griekenland. Het gaat dan vooral om de ECB (Europese Centrale Bank). De houding van Frankfurt blijft bijzonder stug.

Ten derde, is Griekenland nu uit het slop met de combinatie van het nieuwe bezuinigingspakket van de Griekse regering en, indien de komende dagen daadwerkelijk toegekend, het hulppakket van 130 miljard euro? Neen, absoluut niet. Het gros van die 130 miljard zal neerkomen op schuldkwijtschelding en terugbetaling van schulden (wat ons er meteen aan herinnert dat het Griekse probleem minstens even veel het probleem van de banken in de rest van de eurozone is). De rentelasten die wegen op de Griekse begroting zullen hierdoor fors verminderen.

Het heeft er echter alle schijn van dat zelfs na complete uitvoering van de besparingen de Griekse begroting in het rood zal blijven. Op dit moment schat men vanuit de troika het deficit gelijk aan ongeveer 10% van het BBP. De Griekse economie blijft in vrije val. De schattingen van de snelheid waarmede de Griekse economie thans inkrimpt, variëren van 6% tot 10% op jaarbasis. Ruim éénderde van de Griekse private sector is sowieso al in rook opgegaan. Een zo fors krimpende economie leidt altijd en overal tot grote nieuwe begrotingstekorten. Bovendien zullen de nieuwe besparingsmaatregelen op de kortere termijn de recessie enkel maar verder uitdiepen.

De realiteit blijft even simpel als voor velen onbespreekbaar. De Griekse economie kreunt onder een totaal gebrek aan concurrentievermogen. De enige manier om daar snel en substantieel iets aan te doen, is een forse devaluatie van de munt. Binnen de eurozone kan daar voor Griekenland uiteraard geen sprake van zijn.

Johan Van Overtveldt

Onze partners