Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

15/11/12 om 11:23 - Bijgewerkt om 11:23

Angsthaas Di Rupo

België heeft nood aan een daadkrachtige regering. Aan het hoofd staat echter een angsthaas die nog steeds denkt dat er tijd, ruimte en geld is om klassieke politieke spelletjes te spelen. De rekening daarvoor zullen we met z'n allen gepresenteerd krijgen.

Angsthaas Di Rupo

© Belga

Het optreden van eerste minister Elio Di Rupo (PS) in de Kamer was behoorlijk verbijsterend. Het gaat absoluut niet goed met onze economie, onze internationale concurrentiepositie zit behoorlijk fout en om de publieke financiën in de hand te houden dringen zich ernstige maatregelen op. Ondanks al die urgentie is de kakafonie binnen de regering Di Rupo I oorverdovend.

Laurette Onkelinx (PS), bijvoorbeeld, neemt zelfs een openlijk vijandige houding aan ten opzichte van Alexander De Croo (Open VLD). En wat zegt de premier in de Kamer? Dat er meer wetenschappelijkheid moet komen rond de opties die eventueel kunnen gelicht worden. Zoals bekend gaat het dan om thema's als, onder meer, indexsprong, crisisbijdrage, BTW-verhoging en/of loonstop.

Die wetenschappelijkheid moet dan komen van het Planbureau. Er mag gelachen worden. Voor alle duidelijkheid: binnen het Planbureau zit een stevige dosis know how. Nogal wat medewerkers van deze instelling verdienen respect. Het probleem van en met het Planbureau is evenwel de compleet gepolitiseerde top ervan. Ook in het recente verleden bleek dat men daar maar al te graag naar de politieke pijpen van de PS van Elio Di Rupo danst. Denk in dit verband maar terug aan de bijzonder rare gang van zaken rond de cijfers van de economische groei in België eerder deze zomer. Di Rupo vraagt, het Planbureau draait, dat is de simpele maar erg betreurenswaardige realiteit.

Niet in staat om kordaat de zaken binnen zijn regering in de hand te nemen, volgt Elio Di Rupo een ondertussen beproefd recept. Wetende dat de Vlaamse partijen binnen zijn coalitie muurvast zitten (heeft er nog iemand de euvele moed om de stekker er uit te trekken?), gaat hij gewoon de tijd wat rekken om iedereen nog wat murwer te maken.

Vervolgens komt hij dan met een groot compromis dat met de signatuur van het Planbureau dan een aureool van wetenschappelijkheid zal toegedicht worden. Missie volbracht.

België heeft vandaag nood aan een daadkrachtige regering die optreedt en bijstuurt. Aan het hoofd van de huidige federale regering staat een angsthaas die wegloopt van diepgaande hervormingen en saneringen en die nog steeds in de waan verkeert dat er tijd, ruimte en geld is om klassieke politieke spelletjes te spelen. De rekening daarvoor zullen we met z'n allen gepresenteerd krijgen.

Johan Van Overtveldt

Onze partners