Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

08/11/12 om 12:43 - Bijgewerkt om 12:43

Allochtone holebiverenigingen, niet gemeenschap moeten taboe doorbreken

Verwachten dat de holebigemeenschap opkomt tegen homofobie is onlogisch. Het is aan de allochtone holebibewegingen om dat te doen.

NVA-parlementslid Zuhal Demir stelt dat de allochtone gemeenschap zelf initiatief moet nemen tegen holebigeweld. Dat deed zij naar aanleiding van de VOLT-reportage waarin holebi's lastiggevallen werden door ondermeer allochtone jongeren.

Zuhal Demirs oproep mag dan wel goedbedoeld zijn, hij getuigt van wishful thinking. En wel omwille van twee redenen. Ten eerste is er de basis van het probleem: het taboe rond homoseksualiteit binnen de allochtone gemeenschap. Ten tweede: hoe kan 'een gemeenschap' reageren?

Aan de basis van holebi-geweld ligt een afkeer of non-acceptatie van homoseksualiteit. Niet alleen het geweld tegen holebi's als dusdanig moet worden aangepakt, ook die non-acceptatie van homoseksualiteit. Daarvoor moet men het taboe van homoseksualiteit binnen de allochtone gemeenschap doorbreken.

Men kan immers niet verwachten dat die allochtone gemeenschap - voor wie homoseksualiteit in de regel een taboe is - zich massaal zal inzetten tegen geweld tehen holebi's of voor de erkenning van homoseksualiteit. Dat zou niet logisch zijn.

Dat brengt ons bij de tweede vraag: hoe kan de allochtone gemeenschap dan initiatief nemen om geweld tegen holebi's tegen te gaan?

Verlangen dat de allochtone gemeenschap in geheel iets doet tegen holebi-geweld is teveel gevraagd. Wat zou een gewone allochtoon daar nu kunnen tegen doen, behalve dan het binnensmonds of in het bijzijn van anderen openlijk veroordelen ervan? Ja, je kan wel ergens een imam vinden die in de media geweld tegen holebi's afkeurt of een opiniestuk van een allochtoon die er zich tegen verzet. Maar enkelingen die het geweld veroordelen, zullen weinig zoden aan de dijk zetten.

Laten we inspiratie opdoen bij de autochtone gemeenschap. Het waren de autochtone holebibewegingen die jarenlang hebben gestreden om ervoor te zorgen dat holebi's door de samenleving erkend en gerespecteerd werden.

In dezelfde zin is het aan de allochtone holebibewegingen om te strijden voor respect voor en erkenning van holebi's binnen de eigen allochtone gemeenschap. Zij kunnen daarbij de handen ineen slaan met autochtone holebibewegingen en samen initiatieven nemen binnen de allochtone doelgroep. Uiteindelijk belangt het respect voor en erkenning van allochtonen voor holebi's ook de autochtone holebi's aan, want zij zijn mogelijk evenzeer slachtoffer van homofobie door homofobe allochtonen.

Er is een Turkse holebi-beweging actief in Vlaanderen: Merhaba. Zuhal Demir kan met hen aan tafel zitten om een sensibiliseringscampagne binnen de allochtone gemeenschap op poten te zetten. De overheid kan deze allochtone holebibewegingen steunen in het organiseren van lezingen en debatten binnen de allochtone gemeenschap en in allochtone wijken helpen affiches verspreiden die tegen holebigeweld sensibiliseren.

Die sensibiliseringstaak is weggelegd voor de stakeholders, met name de allochtone (en autochtone) holebi-bewegingen. Zij moeten op de voorgrond treden binnen de allochtone gemeenschap, met de nodige ondersteuning van de overheid, en erkenning opeisen. Zo verliep het ook binnen de autochtone gemeenschap.

Engin Palit

Onze partners