Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

04/03/13 om 08:01 - Bijgewerkt om 08:01

ACW-Belfius: een moment van verstomming

Waar komt de bijkomende commerciële vergoeding die Belfius aan ACW betaalt vandaan? En wie is uiteindelijk de begunstigde van die vergoeding?

ACW-Belfius: een moment van verstomming

© Belga

De sessie in de Kamercommissie Financiën met de top van Belfius bracht niet echt veel klaarheid in het dossier van de Belgische staatsbank en de christelijke werknemerskoepel ACW. Integendeel zelfs, de discussie binnen deze commissie leverde een bijkomende wasmand aan vragen en onduidelijkheden op.

Eén van de meest opvallende momenten van de discussie in de Kamercommissie begint bij de vraag van Jean-Marie De Decker rond de commerciële vergoeding die Belfius betaalt aan ACW (de fel besproken 1,5% of, afgerond, 900 000 euro per jaar). De LDD-voorman wil weten waar die vergoeding precies op slaat en aan wie ze toekomt. ACW-voorzitter Patrick Develtere is duidelijk gedestabiliseerd door deze vraag en komt niet tot een coherent antwoord. Belfius-CEO Jos Clijsters neemt over en tracht de vraagstelling te verdrinken in een omstandige maar al te vage uitleg. Ondertussen herpakt Develtere zich en laat weten dat de vergoeding enkel toekomt aan CVBA Sociaal Engagement, het vehikel speciaal door ACW opgericht eind 2000 om de nu zo fel omstreden winstbewijzen in onder te brengen.

Dit antwoord stemt tot nadenken. Waarop kan die 900 000 euro slaan? Een vergoeding voor, bijvoorbeeld, geldbeweging op rekening kan het niet zijn want dat kost de banken geld. Dus daar nog eens een vergoeding voor betalen, zou absurd zijn. Vergoeding voor geld beschikbaar op rekening? Met de huidige rentevoeten zou 0,5% al een geweldig cadeau zijn. Rekening houdend met de beschikbare liquiditeiten (14 miljoen euro eind 2011) en mogelijke overschotten sedertdien zou een gemiddeld bedrag op rekening van 20 miljoen euro heel mooi zijn voor CVBA Sociaal Engagement. Aan 0,5% gaat het dan om 100 000 euro. Overigens staat de variabiliteit van de rentevoeten compleet haaks op het principe van een nominaal vaste vergoeding.

Waar slaat die 900 000 euro dan wel op? Vergoeding voor de aanbreng van klanten? Ook dit roept meer vragen dan antwoorden op. Ten eerste, de winstbewijzen werden reeds gecreëerd ter vergoeding van aanbreng van klanten en dies meer in het verleden. Betaalt Belfius (lees: de belastingbetaler) daar een tweede keer voor? Of gaat het echt om nieuwe klanten? Zo ja, wie? Andere entiteiten uit de ACW-zuil? Er huizen daar nog wel enkele instituten met behoorlijk wat geldelijke middelen. We denken hier bijvoorbeeld aan de mutualiteiten CM. Of ligt het kalf gebonden bij de verzekeringen? Brengt CVBA Sociaal Engagement voortdurend én massaal nieuwe contracten aan? Het moet ook hier inderdaad wel om nieuwe contracten gaan want de aanbreng van bestaande contracten werd ondertussen reeds ruimschoots vergoed. Ook hier weer de vaststelling dat het toch wel erg vreemd is om een vaste vergoeding toe te kennen op mogelijke prestaties die in de tijd per definitie variëren.

De omvang van het bedrag dat door Belfius aan Sociaal Engagement wordt uitgekeerd als commerciële vergoeding, is van een dermate orde dat daar heel andere dingen moeten achtersteken dan enkel maar wat Sociaal Engagement te bieden heeft. Maar als het dan om andere vehikels uit de ACW-koepel gaat, waar zijn we dan mee bezig als Belgische belastingbetaler? De putten van Dexia Holding vullen en geld van Belfius zien wegvloeien in hoofde van andere ACW-entiteiten. Ondertussen zetten we als belastingbetalers ook de Arco-coöperanten uit de wind. Zou het dan veel logischer/rechtvaardiger/eerlijker zijn die andere ACW-entiteiten die nu direct of indirect bijkomende vergoedingen van Belfius krijgen ook mee te betrekken bij, bijvoorbeeld, de dekking van de Arco-coöperanten?

Belfius en ACW moeten uit respect voor de burger/belastingbetaler dringend meer duidelijkheid geven over die bijkomende commerciële afspraken. Zo het omwille van bankgeheim of wat dan ook moeilijk is voor Belfius om dat te doen, dat ACW/Sociaal Engagement dan hun verantwoordelijkheid nemen.

Onze partners