Argenta blijft inzetten op duurzaamheid

Klanten hechten steeds meer belang aan duurzaamheid. De Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta is al jaren een voortrekker op dit vlak. Niet alleen streeft het bedrijf een langetermijnrelatie met zijn klanten na, Argenta werkt ook continu aan een productaanbod met veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Argenta blijft inzetten op duurzaamheid

Op 60 jaar tijd is Argenta uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de Belgische bank- en verzekeringswereld. In een omgeving met vooral multinationale spelers volgt het bedrijf al die tijd een eigenzinnig parcours waarbij duurzaamheid centraal staat. Dit kan omdat het aandeelhouderschap nog altijd stevig verankerd is bij de familie Van Rompuy die de bank 60 jaar geleden oprichtte.

Een veilige bank

"Een bedrijf met een familiaal aandeelhouderschap zal automatisch veel meer denken aan de volgende generatie en streeft daarom naar een langetermijnrelatie met zijn klanten en kantoorhouders", zegt Marleen De Pauw, directeur Productmanagement bij Argenta. "Bereikbaarheid en transparantie zijn hiervoor cruciaal. Zo zweert Argenta bij lokale verankering door continu te investeren in een netwerk van intussen al meer dan 500 zelfstandige kantoren. Deze lokale medewerkers zijn het best geplaatst om de klant te informeren zodat hij het product dat hij koopt helemaal begrijpt."

Delen

Argenta is een veilige bank, dat blijkt uit de stevige A-rating.

Die duurzame strategie legde Argenta geen windeieren want de bank- en verzekeringsgroep is inmiddels een toonaangevende speler geworden met ruim 1,65 miljoen klanten in België en Nederland. Zelfs de ergste financiële storm in decennia bracht de bank niet in verlegenheid want tijdens de financiële crisis die begon in 2008 had Argenta geen overheidssteun nodig. Dat Argenta een veilige bank is, bleek vorig jaar ook nog uit de resultaten van de transparantie-oefening van de European Banking Authority en ook kredietwaardigheidsbeoordelaar Standard & Poor's beloont de solide balans met een stevige A- rating.

Ethibel Excellence label

Uit recent marktonderzoek blijkt dat de klant bij zijn beslissing om bank- en verzekeringsproducten te kopen steeds meer belang hecht aan duurzaamheid. Argenta speelt op die trend in door zijn aanbod aan te passen. Zo kan de klant kiezen uit drie fondsen met het Ethibel Excellence label en een thematisch fonds rond hernieuwbare energie.

Delen

Onze mensen maken van de beste bedrijven een financiële analyse en nemen uiteindelijk de beslissing om er al dan niet in te investeren.

Duurzame fondsen zijn de voorbije jaren fors geëvolueerd. Aanvankelijk sloten de fondsbeheerders bedrijven uit op basis van negatieve activiteiten (wapenproductie, kernenergie) of productiemethoden (kinderarbeid). Met de best in class-fondsen kwamen daar later positieve criteria bij. Deze fondsen beleggen uitsluitend in aandelen en obligaties van bedrijven die in hun sector tot de beste leerlingen van de klas behoren op het vlak van ecologie, sociale zorg en deugdelijk bestuur. Een parallelle evolutie is de opkomst van de impact investing-fondsen die investeren in bedrijven die financieel rendement koppelen aan een ecologische of sociale return. "Een mooi voorbeeld hiervan is het Duitse Henkel dat innoveert met wasproducten die op lagere temperatuur wassen.", weet Matthieu De Coster, Product Manager Beleggingen bij Argenta.

Bij de samenstelling van fondsen doet Argenta een beroep op de diensten van externe organisaties. "VigeoEiris analyseert duizenden bedrijven op zes domeinen (milieu, sociale betrokkenheid, zakelijk gedrag, deugdelijk bestuur, human resources en mensenrechten) met als doel hun niet-financiële strategie en prestaties te evalueren.Op basis van die informatie geeft Forum Ethibel een score aan elk van die bedrijven. Onze mensen maken van de beste bedrijven een financiële analyse en nemen uiteindelijk de beslissing om er al dan niet in te investeren", legt Matthieu De Coster uit. Ook het Argenta-Fund Overheidsobligaties draagt het Ethibel Excellence label en bij de analyse van de landen wordt een gelijkaardige procedure gevolgd als bij de bedrijven.

Onze partners